Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Got_Mark_Microsoft_Office_Word.docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
55.06 Кб
Скачать

Задача 1(і)

Спеціалізований магазин, що займається продажем холодильників вирішує питання по найбільш конкурентоспроможній марці.

Технічні параметрі конкурентоспроможності холодильників та їх вартісні показники наведені у таблицях 1, 2.

Таблиця 1

Технічні параметри конкурентоспроможності холодильників

Параметр

Одиниця виміру

Марка холодильника

Коефіцієнт значимості

Кі

А

В

С

1

Термін служби

тис.год

100

120

130

23

2

Споживання електроенергії на добу

квт.год/доб

1,65

1,45

1,55

27

3

Ємність НТВ

дм

40

50

40

20

4

Об'єм

л

250

260

240

18

5

Дизайн у балах по 10-бальній шкалі

бал

4

7

6

12

Таблиця 2

Вартісні показники конкурентоспроможності

Показники

Марки холодильників

Сиріус

Пурга

Снайга

1

Ціна продажу, грн

1400

1600

1700

2

Сумарні витрати споживачів за термін експлуатації, грн

5500

6000

7000

На базі інтегрального показника конкурентоспроможності дайте рекомендації по вибору найбільш прийнятних закупок.

Для економічних показників конкурентоспроможності коефіцієнти значимості для ціни продажу та витрат на споживання однакові та дорівнюють 0,5

Рішення:

1) Визначення конкурентоспроможності холодильника «Сиріус»

а) технічні параметри

б) економічні параметри

в) інтегральний показник

2) Визначення конкурентоспроможності холодильника «Пурга»:

а) технічні параметри:

б) економічні параметри

в) інтегральний показник

3) Визначення конкурентоспроможності холодильника «Снайга»

а) технічні параметри:

б) економічні параметри

в) інтегральний показник

Найвищий інтегральний показник конкурентноздатності у холодильника «Снайга» = 1.08>1. Також достатньо конкурентоспроможним є марка холодильника «Пурга», інтегральний показник якого=1.06>1

Холодильник „Сіріус" I = 0.79<1, не буде конкурентоспроможним на даному ринку.

Задача 2

Підприємство випускає три види товарів широкого вжитку. Внаслідок впровадження маркетингових заходів в поточному році прогнозується збільшення обсягу реалізації відносно прогнозованого пропорційно коефіцієнту економічної ефективності маркетингових заходів.

1. Розрахуйте по поточному й новому року, а також по кожному виду виробів:

а) виручку від реалізації;

б) прибуток на одиницю продукції;

в) маржинальний доход;

г) точку беззбитковості;

д) річний прибуток;

е) рентабельність продукції.

2. На основі розрахунку прибутку по поточному й новому року доведіть доцільність впровадження маркетингових заходів. Вихідні дані в таблиці 3.

Вихідни дані: Таблиця 3

Показник

варінт

2

1 Обсяг реалізації, т.шт.

- виріб А

11

- виріб В

10

- виріб С

14

2 Ціна одиниці, грн.

- виріб А

5,2

- виріб В

4,1

- виріб С

3,3

3 Змінні витрати на виріб, грн./шт..

- виріб А

1,9

- виріб В

1,2

- виріб С

0,8

4 Постійні витрати, тис.грн.*

70

5 Витрати на маркетинг, тис.грн.

- виріб А

20

- виріб В

15

- виріб С

12

6 Коеф. ефективності маркетингових заходів

- виріб А

1,1

- виріб В

1,06

- виріб С

1,09

* Умовно-постійні витрати розподіляються пропорційно кількості випущеної продукції.

Рішення:

1.1 Розрахунки по поточному року, а також по кожному виду виробів:

а) виручку від реалізації

Виріб А = 5.2×11=57.2 тис. грн.

Виріб В = 4.1×10=41 тис. грн.

Виріб С = 3.3×14=46.2 тис. грн.

В = 57,2+41+46,2=144,4 тис. грн.

б) прибуток на одиницю продукції

Виріб А = 5.2−1.9−2=1.3 грн.

Виріб В = 4.1−1.2−2=0.9 грн.

Виріб С = 3.3−0.8−2=0.5 грн.

в) маржинальний доход:

Виріб А = 57.2−(1,9×11)=36,3 тис. грн.

Виріб В = 41−(1,2×10)=29 тис. грн.

Виріб С = 46.2−(0,8×14)=35 тис. грн.

г) точка беззбитковості:

д) річний прибуток

Виріб А = 1.3×11=14.3 тис. грн.

Виріб В = 0.9×10=9 тис. грн.

Виріб С = 0.5×14=7тис. грн.

П = 14,3+9+7=30,3 тис. грн.

е) рентабельність продукції:

1.2 Розрахунки по новому року, а також по кожному виду виробів:

а) виручку від реалізації

Виріб А = 5.2×11×1.1=62.92 тис. грн.

Виріб В = 4.1×10×1.06=43.46 тис. грн.

Виріб С = 3.3×14×1.09=50.36 тис. грн.

В = 62,92+43,46+50,36=156,74 тис. грн.

б) прибуток на одиницю продукції

Виріб А = 5.2−2−1,81=1,39 грн.

Виріб В = 4.1−2−1,5=0,6 грн.

Виріб С = 3.3−2−0,85=0,45 грн.

в) маржинальний доход:

Виріб А = 62,92−20=42,92 тис. грн.

Виріб В = 43,46−15=28,46 тис. грн.

Виріб С = 50,36−12=38,36 тис. грн.

г) точка беззбитковості:

д) річний прибуток

Виріб А = ((5,2−2)×11000×1,1)−20000=18720 грн.

Виріб В = ((4,1−2)×10000×1,06)−15000=7260 грн.

Виріб С = ((3,3−2)×14000×1,09)−12000=7838 грн.

П = 18720+7260+7838=33818 грн.

е) рентабельність продукції:

На основі розрахунку прибутку по поточному й новому року доцільно впроваджувати маркетингові заходи по товару А і В, По товару С не доцільно, тому що річний прибуток по цьому товару зменшився.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]