Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Strategiya.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
31.74 Кб
Скачать

6.Оцінювання мікросередовища.

Мікросередовище–цесередовищебезпосередньоговпливу на підприємство,тобтоцеучасники ринку, якібезпосередньоконтактують з підприємством.

Елементимікросередовища: конкуренти і конкурентнесередовище в цілому; покупці; постачальники; партнери; місцевіорганипрофспілок, партій,

Елементи мікросередовища називають іншими словами елементами зовнішнього середовища безпосереднього факторіального впливу на підприємство.

Елементи мікросередовища:

-конкурентне середовище. Конкуренти. Галузь, в якій діє підприємство;

-покупці (споживачі, клієнти);

-партнери (стейкхолдери) зовнішні: постачальники, компаньйони, власники,

акціонери, засоби масової інформації, зацікавлені в успішній діяльності підприємства;

-постачальники: сировини, матеріалів, енергоносіїв, робочої сили, фінансових ресурсів, капіталу, інформації тощо;

-профспілки, партії і громадські організації, їх місцеві органи;

-місцеві органи влади: держадміністрація, рада, податкова адміністрація, казначейство, фінорган, санстанція, пожежний нагляд, технагляд та ін. Етапи аналізу галузі:

  1. Відбір і розрахунок основних економічних показників (параметрів), які найбільш повно характеризують галузь

  1. Визначенняконкурентних сил, щодіють у галузі і їхвпливу на ситуацію, проведенняконкурентногоаналізу.

  1. Виявленнячинників, рушійних сил, яківикликаютьзмінивструктуріконкурентних сил у галузі.

  1. Визначенняпідприємств, якімаютьнайсильніші і найслабкішіконкурентніпозиції у галузі.

  1. Прогнозуваннянайбільшімовірнихкроківстратегічнихконкурентів

6.Визначенняключовихфакторівуспіхупідприємства (КФУ) у конкурентнійборотьбі.

7.. Прийняття остаточного рішеннящодоприбутковості і привабливостігалузі

8.Методи оцінки стратегічного потенціалу.

Загальне розуміння потенціалу – це можливості, наявні сили, запаси, кошти, які можуть бути використані, або рівень потужності, сукупність коштів, необхідних для здійснення успішної діяльності.

Стратегічнийпотенціалце-сукупністькількісно-якісних характеристик ресурсів і функціональнихвластивостейпідприємства.

Стратегічний потенціал підприємства складається з системи ресурсів і джерел їх поповнення, зв’язків, можливостей і управлінських здібностей, що спрямовані на забезпечення його розвитку шляхом реалізації відповідної стратегії.

Основними складовими стратегічного потенціалу підприємства, які визначають його потенційні можливості, є:

1. Спроможність до проведення макроекономічного аналізу ситуації в країні та регіоні діяльності.

2. Спроможність до прогнозування змін в обсязі та структурі споживчого попиту.

3. Спроможність до аналізу та прогнозування кон’юнктури ринків ресурсів та капіталу, розробки та реалізації ефективних стратегій взаємодії з ринками для залучення необхідних ресурсів.

4. Спроможність до забезпечення стійкості підприємства до негативних змін у зовнішньому середовищі функціонування за рахунок розробки та реалізації ефективних захисних стратегій.

5. Спроможність до ефективного використання інвестиційних можливостей щодо розвитку ресурсного потенціалу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]