Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

tetsi_1

.docx
Скачиваний:
142
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
398.38 Кб
Скачать

Начало формы

 

Question1

Баллов: 1

Об`єкт аудиту визначається:

Выберите один ответ.

 

a. керівництвом;

 

 

b. законодавством;

 

 

c. статусом підприємства;

 

 

d. замовником.

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question2

Баллов: 1

Методологічне забезпечення аудиту включає

Выберите один ответ.

 

a. правила проведення аудиторських перевірок

 

 

b. нормативну і правову базу аудиту

 

 

c. методологічні принципи аудиту

 

 

d. документальне забезпечення аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Помилка - це:

Выберите один ответ.

 

a. внесення змін в записи та умови, що відносяться до важливих незвичних операцій.

 

 

b. невірне подання в фінансових звітах подій, операцій або інші інформації

 

c. перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних чи логічних помилок в облікових записах і групуваннях, недогляду у повноті обліку і неправильного подання фактів господарської діяльності

 

 

d. невідповідна корекція припущень та зміна суджень, які були використані під час оцінки залишків на рахунках

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

За статусом здійснення аудит - це контроль:

Выберите один ответ.

 

a. державний

 

 

b. власника

 

 

c. відомчий

 

d. незалежний

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Сутність аудиту полягає в:

Выберите один ответ.

 

a. здійсненні допомоги клієнту з правових питань

 

 

b. здійсненні допомоги клієнту з фінансових проблем

 

 

c. зменшенні інформаційного ризику користувачів фінансової звітності

 

 

d. покращенні фінансового стану клієнт

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Користувачами фінансової інформації можуть бути:

Выберите один ответ.

 

a. робітники банківських установ

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. робітники податкової інспекції

 

 

d. акціонери

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Мета аудиту і мета аудиторської перевірки - це

Выберите один ответ.

 

a. еквівалентні поняття

 

 

b. рівнозначні поняття

 

 

c. відмінні поняття

 

 

d. ідентичні поняття

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Аудитор

Выберите один ответ.

 

a. засвідчує фінансову звітність

 

 

b. висловлює думку про фінансову звітність

 

 

c. усе перелічене

 

 

d. гарантує, що фінансова звітність є правильною

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Виникнення аудиту в Україні припадає на

Выберите один ответ.

 

a. 1985 р.

 

 

b. 1993 р.

 

 

c. 1987 р.

 

 

d. немає правильної відповіді

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Міжнародні стандарти аудиту визначають:

Выберите один ответ.

 

a. стратегію аудиторської перевірки

 

 

b. масштаб аудиторської перевірки

 

 

c. етику аудиту

 

 

d. загальні вимоги до аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Яка країна є батьківщиною аудиту

Выберите один ответ.

 

a. США

 

 

b. Німеччина

 

 

c. Франція

 

 

d. Великобританія

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

Яка теорія передбачає роль аудитора як гаранта достовірності фінансової звітності

Выберите один ответ.

 

a. теорія потенційного інвестору

 

 

b. теорій агентів

 

 

c. теорія управляючих

 

 

d. теорія мотивації

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 1

Суттєвість в аудиті - це

Выберите один ответ.

 

a. частота появи невідповідності у сукупності

 

 

b. факт порушення вимог чинного законодавства

 

 

c. вартісний вираз максимальної помилки (невідповідності)

 

 

d. усе перелічене

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question14

Баллов: 1

Яку назву мав учбовий заклад в Росії, де проводилося навчання аудиторів

Выберите один ответ.

 

a. Аудиторські курси

 

 

b. Школа аудиторів

 

 

c. Аудиторське училище

 

 

d. Університет аудиторів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

Яка теорія ґрунтується на психологічних аспектах

Выберите один ответ.

 

a. теорія управляючих

 

 

b. теорія потенційного інвестору

 

 

c. теорія мотивації

 

 

d. теорій агентів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 1

Обзор попытки 2

Тест начат

Суббота 9 Декабрь 2011, 22:46

Завершен

Суббота 9 Декабрь 2011, 23:09

Прошло времени

22 мин. 59 сек.

Баллов

14/15

Оценка

7.467 из максимума 8 (93%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 1

Для здійснення аудиторської перевірки комерційного банку

Выберите один ответ.

 

a. достатньо мати сертифікат серії "А", або серії "Б"

 

 

b. необхідно обов'язково мати сертифікати серій "А" і "Б"

 

 

c. достатньо мати сертифікат серії "А"

 

 

d. достатньо мати сертифікат серії "Б"

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Офіційною датою виникнення незалежного аудиту в сучасному його значенні

Выберите один ответ.

 

a. 1854 р.

 

 

b. ІІІ в. до н.е.

 

 

c. 1285 р.

 

 

d. 1970 р.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Залежно від суб'єктів аудит класифікують на

Выберите один ответ.

 

a. немає правильної відповіді

 

 

b. операційний і фінансовий

 

 

c. обов'язковий і ініціативний

 

 

d. внутрішній і зовнішній

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Психологічне підґрунтя має теорія виникнення аудиту

Выберите один ответ.

 

a. теорія мотивації

 

 

b. теорія агентів

 

 

c. теорія управляючих

 

 

d. теорія інвесторів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Об`єкт аудиту визначається:

Выберите один ответ.

 

a. статусом підприємства;

 

 

b. законодавством;

 

 

c. замовником.

 

 

d. керівництвом;

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Головна мета аудиту:

Выберите один ответ.

 

a. встановлення загальної достовірності фінансової звітності

 

 

b. визначення фінансової стабільності підприємства

 

 

c. виявлення можливих фактів шахрайства

 

 

d. виявлення помилок персоналу клієнта

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

За яким критерієм професія аудитора відрізняється від багатьох інших професій

Выберите один ответ.

 

a. незалежності

 

 

b. володіння технічними професійними прийомами

 

 

c. професійної сумлінності

 

 

d. компетентності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Чи може аудиторська фірма поєднати аудит з бізнесом у сфері нерухомості:

Выберите один ответ.

 

a. так;

 

 

b. так, але тільки після повідомлення про це АПУ

 

 

c. так, але тільки за наявності обох ліцензій;

 

 

d. ні;

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Виникнення аудиту в Україні припадає на

Выберите один ответ.

 

a. немає правильної відповіді

 

 

b. 1987 р.

 

 

c. 1993 р.

 

 

d. 1985 р.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Методологічне забезпечення аудиту включає

Выберите один ответ.

 

a. нормативну і правову базу аудиту

 

 

b. методологічні принципи аудиту

 

 

c. правила проведення аудиторських перевірок

 

 

d. документальне забезпечення аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Об'єктами аудиту є

Выберите один ответ.

 

a. активи, капітал, зобов'язання, доходи і витрати

 

 

b. кількісні і якісні результати діяльності підприємства

 

 

c. правильні відповіді 1і 2

 

 

d. звітність підприємства

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question12

Баллов: 1

Яка країна є батьківщиною аудиту

Выберите один ответ.

 

a. Німеччина

 

 

b. Франція

 

 

c. США

 

 

d. Великобританія

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 1

Користувачами фінансової інформації можуть бути:

Выберите один ответ.

 

a. всі відповіді правильні

 

 

b. акціонери

 

 

c. робітники податкової інспекції

 

 

d. робітники банківських установ

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question14

Баллов: 1

За історичними ознаками аудит класифікують на

Выберите один ответ.

 

a. приватний, державний, колективний

 

 

b. ретроспективний, перманентний, запобіжний

 

 

c. суцільний, вибірковий, комбінований

 

 

d. підтверджуючий, процедурний, системний, ризико-орієнтований

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

Що є основним об'єктом аудиту

Выберите один ответ.

 

a. податкова та спеціалізована звітність господарюючого суб'єкта

 

 

b. внутрішня звітність керівництва господарюючого суб'єкта

 

 

c. елементи фінансової звітності господарюючого суб'єкта

 

 

d. статистична звітність

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 2

Обзор попытки 1

Тест начат

Пятница 15 Декабрь 2011, 23:18

Завершен

Пятница 15 Декабрь 2011, 23:41

Прошло времени

23 мин.

Баллов

14/15

Оценка

5.6 из максимума 6 (93%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 1

Аудиторська фірма для набуття права на заняття аудиторською діяльністю повинна

Выберите один ответ.

 

a. отримати сертифікат на діяльність аудиторської фірми

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. отримати спеціальну ліцензію Аудиторської палати України

 

 

d. пройти реєстрацію і бути включеною до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question2

Баллов: 1

За результатами аудиторського контролю після розгляду узагальнюючих матеріалів керівництвом можуть бути прийняті наступні рішення

Выберите один ответ.

 

a. залучити іншого аудитора для повторної перевірки фінансової звітності

 

 

b. укласти з аудитором договір про надання консультаційних послуг

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. виправити помилки у веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів - це повноваження -

Выберите один ответ.

 

a. Спілки аудиторів України

 

 

b. Аудиторської палати України

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. Міністерства юстиції України

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Сертифікацію аудиторів здійснює:

Выберите один ответ.

 

a. Міністерство юстиції України

 

 

b. Аудиторська палата України

 

 

c. Спілка аудиторів України

 

 

d. Міністерство фінансів України

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Аудитору забороняється

Выберите один ответ.

 

a. займатися методичною роботою

 

 

b. займатися науковою і викладацькою діяльністю

 

 

c. займатися торговельною і посередницькою діяльністю

 

 

d. отримувати дивіденди від акцій

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Управління аудиторською діяльністю в Україні здійснюється:

Выберите один ответ.

 

a. Аудиторською палатою України

 

 

b. Міністерством Фінансів України

 

 

c. Спілкою Аудиторів

 

 

d. Верховною Радою України

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право:

Выберите один ответ.

 

a. відмовитись від проведення аудиторської перевірки у випадку, коли клієнтом не надає всю необхідну інформацію

 

 

b. вимагати від керівництва клієнта звільнення з посади осіб, повинних виявлених зловживаннях

 

 

c. накладати адміністративні штрафи на керівника і головного бухгалтера підприємства

 

 

d. повідомляти державну податкову адміністрацію про всі факти порушень і зловживань

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Право на отримання сертифіката мають:

Выберите один ответ.

 

a. особи з вищою економічною або юридичною освітою та досвідом роботи не менше трьох років поспіль на посадах ревізора, бухгалтера), які успішно склали кваліфікаційний іспит

 

 

b. кандидати з середньо-спеціальною освітою (економічною або юридичною), які успішно склали кваліфікаційний іспит з аудиту

 

 

c. громадяни України, досвід практичної роботи яких на посаді аудитора не менше трьох років

 

 

d. особи з вищою економічною або юридичною освітою та досвідом практичної роботи не менше п'яти років

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Обов'язковому аудиту підлягають:

Выберите один ответ.

 

a. органи місцевого самоуправління

 

 

b. органи державної влади

 

 

c. неприбуткові організації

 

 

d. підприємства, які офіційно оприлюднюють свою звітність

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю проводиться в процесі:

Выберите один ответ.

 

a. експертизи

 

 

b. сертифікації

 

 

c. атестації

 

 

d. ліцензування

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Що таке Реєстр аудиторських фірм та аудиторів

Выберите один ответ.

 

a. це список фізичних осіб - підприємців аудиторів

 

 

b. це список аудиторів, з якими співпрацює підприємство

 

 

c. це база даних АПУ, що містить інформацію про аудиторів і аудиторські фірми

 

 

d. це робоча документація аудитора

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

Аудитори мають право

Выберите один ответ.

 

a. зберігати в таємниці інформацію, отриману під час проведення аудиту

 

 

b. повідомляти власників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку

 

 

c. самостійно обирати об'єкт аудиту

 

 

d. самостійно обирати форми і методи проведення аудиторської перевірки.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 1

Обов'язковий аудит проводиться:

Выберите один ответ.

 

a. з ініціативи перевіряючих органів

 

 

b. з ініціативи суб'єктів хазяювання

 

 

c. з ініціативи матеріально зацікавлених осіб

 

 

d. відповідно до вимог законодавства

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question14

Баллов: 1

Загальний розмір частки внесків засновників, які є сертифікованими аудиторами, повинен бути не менший ніж

Выберите один ответ.

 

a. 70 %

 

 

b. 30 %

 

 

c. необмежений

 

 

d. 50 %

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

Фірми яких організаційно-правових форм не мають право на заняття аудиторською діяльністю

Выберите один ответ.

 

a. приватної

 

 

b. державної

 

 

c. приватні акціонерні товариства

 

 

d. публічні акціонерні товариства

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 2

Обзор попытки 2

Тест начат

Суббота 16 Декабрь 2011, 23:51

Завершен

Суббота 17 Декабрь 2011, 00:12

Прошло времени

20 мин. 32 сек.

Баллов

15/15

Оценка

6 из максимума 6 (100%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 1

Закон України "Про аудиторську діяльність" прийнятий -

Выберите один ответ.

 

a. 1987 р.

 

 

b. 1993 р.

 

 

c. 2003 р.

 

 

d. немає правильної відповіді

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право:

Выберите один ответ.

 

a. відмовитись від проведення аудиторської перевірки у випадку, коли клієнтом не надає всю необхідну інформацію

 

 

b. повідомляти державну податкову адміністрацію про всі факти порушень і зловживань

 

 

c. накладати адміністративні штрафи на керівника і головного бухгалтера підприємства

 

 

d. вимагати від керівництва клієнта звільнення з посади осіб, повинних виявлених зловживаннях

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність за умови:

Выберите один ответ.

 

a. що директором цієї фірми є особа, яка має економічну освіту

 

 

b. що штат працівників фірми - не менше 10 чоловік

 

 

c. що це є товариство з повною відповідальністю

 

 

d. якщо в ній працює хоча б один сертифікований аудитор

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Звільнення аудитора - це результат настання

Выберите один ответ.

 

a. цивільної відповідальності

 

 

b. кримінальної відповідальності

 

 

c. професійної відповідальності

 

 

d. відповідальності за нормами трудового права

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Згідно Закону України "Про аудиторську діяльність" забороняється проведення аудиту для замовника

Выберите один ответ.

 

a. аудитором, який має особисті майнові інтереси у замовника

 

 

b. аудитором, якого запрошено до перевірки спільного підприємства, засновником якого є замовник

 

 

c. аудитором, який отримав кредит у банку, в якому обслуговується його замовник

 

 

d. аудитором, що є консультантом з оподаткування цього замовника

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів - це повноваження -

Выберите один ответ.

 

a. Міністерства юстиції України

 

 

b. Аудиторської палати України

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. Спілки аудиторів України

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Мета діяльності АПУ - це

Выберите один ответ.

 

a. брати участь в підготовці і перепідготовці, сертифікації аудиторів

 

 

b. всі варіанти правильні

 

 

c. сприяти розвитку, удосконаленню й уніфікації аудиторської справи

 

 

d. здійснювати науково-методологічні розробки по аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право:

Выберите один ответ.

 

a. вилучати первинні документи і облікові регістри по фактам виявлених порушень або зловживань;

 

 

b. залучати на договірній основі до аудиторської перевірки аудиторів, працюючих самостійно

 

 

c. вимагати від керівництва клієнта звільнення з посади осіб, винних у виявлених зловживаннях

 

 

d. повідомляти державну податкову адміністрацію про всі факти виявлених порушень або зловживань;

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Право на отримання сертифіката мають:

Выберите один ответ.

 

a. особи з вищою економічною або юридичною освітою та досвідом роботи не менше трьох років поспіль на посадах ревізора, бухгалтера), які успішно склали кваліфікаційний іспит

 

 

b. особи з вищою економічною або юридичною освітою та досвідом практичної роботи не менше п'яти років

 

 

c. кандидати з середньо-спеціальною освітою (економічною або юридичною), які успішно склали кваліфікаційний іспит з аудиту

 

 

d. громадяни України, досвід практичної роботи яких на посаді аудитора не менше трьох років

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Що таке Реєстр аудиторських фірм та аудиторів

Выберите один ответ.

 

a. це список фізичних осіб - підприємців аудиторів

 

 

b. це робоча документація аудитора

 

 

c. це список аудиторів, з якими співпрацює підприємство

 

 

d. це база даних АПУ, що містить інформацію про аудиторів і аудиторські фірми

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю проводиться в процесі:

Выберите один ответ.

 

a. ліцензування

 

 

b. атестації

 

 

c. експертизи

 

 

d. сертифікації

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

В яких випадках здійснюють обов'язковий аудит

Выберите один ответ.

 

a. за рішенням Спілки аудиторів України

 

 

b. за рішенням аудиторської фірми

 

 

c. у випадках, передбачених законодавством

 

 

d. за рішенням господарюючого суб'єкта

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 1

Обов'язковому аудиту підлягають:

Выберите один ответ.

 

a. органи державної влади

 

 

b. органи місцевого самоуправління

 

 

c. підприємства, які офіційно оприлюднюють свою звітність

 

 

d. неприбуткові організації

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question14

Баллов: 1

Загальний розмір частки внесків засновників, які є сертифікованими аудиторами, повинен бути не менший ніж

Выберите один ответ.

 

a. 70 %

 

 

b. необмежений

 

 

c. 30 %

 

 

d. 50 %

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

Аудитори при виконанні професійних обов'язків не повинні переслідувати інтересів, що не можуть бути сумісними з принципами чесності, об'єктивності і незалежності. Яка з перелічених ситуацій не впливає на незалежність аудитора?

Выберите один ответ.

 

a. продаж родині аудитора товарів зі значними знижками

 

 

b. судовий процес за участі аудиторської фірми і клієнта

 

 

c. залучення до проведення аудиту однієї особи на тривалий період

 

 

d. гонорар від клієнта

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 3

Обзор попытки 1

Тест начат

Пятница 23 Декабрь 2011, 21:54

Завершен

Суббота 23 Декабрь 2011, 22:09

Прошло времени

15 мин.

Баллов

6/13

Оценка

2.77 из максимума 6 (46%%)

Отзыв

Слабко-слабко. Слід ретельніше працювати!

Question1

Баллов: 1

Який із перелічених принципів аудиту визначається освітою, певним досвідом роботи, складенням кваліфікаційного іспиту

Выберите один ответ.

 

a. незалежності

 

 

b. професійної компетентності

 

 

c. об'єктивності

 

 

d. конфіденційності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 3

Визначте відповідність виконуваної роботи аудитора і виду впевненості

Огляд фінансової звітності

 

 

Погоджені процедури і підготовка інформації

 

 

Аудит фінансової звітності

 

 

Частично верно

Баллов за ответ: 1/3.

Question3

Баллов: 1

Чи необхідно аудитору дотримуватися Кодексу етики професійних бухгалтерів при наданні супутніх послуг?

Выберите один ответ.

 

a. безумовно необхідно дотримуватися

 

 

b. це є предметом професійного судження аудитора

 

 

c. необхідно тільки за умови, що супутні послуги відносяться до завдання з надання впевненості

 

 

d. необхідно дотримуватися тільки при здійсненні аудиторської перевірки фінансових звітів

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question4

Баллов: 1

Вкажіть подальші дії аудитора у разі виявлення ним суттєвих помилок:

Выберите один ответ.

 

a. відмова від видачі аудиторського висновку

 

 

b. надання умовно-позитивного аудиторського висновку

 

 

c. припинення проведення аудиторської перевірки

 

 

d. надання негативного аудиторського висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Формалізована сукупність принципів, методів і правил, застосовуваних фірмою для здійснення контролю якості аудиторських послуг (політика контролю якості), а також заходи та дії (процедури), які здійснює фірма для впровадження політики контролю якості та моніторингу відповідності системи контролю якості встановленим вимогам

Выберите один ответ.

 

a. система контролю якості

 

 

b. процедури контролю якості

 

 

c. методологічна база контролю якості

 

 

d. політика контролю якості

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Підсумковий контроль в аудиті включає

Выберите один ответ.

 

a. контроль подій після дати балансу

 

 

b. внутрішній контроль якості аудиторських послуг

 

 

c. зовнішній контроль якості аудиторських послуг

 

 

d. всі відповіді правильні

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question7

Баллов: 1

Готовність аудитора виконувати роботу лише у межах своїх можливостей відноситься до принципу:

Выберите один ответ.

 

a. об'єктивності

 

 

b. професійної компетентності

 

 

c. конфіденційності

 

 

d. незалежності

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question8

Баллов: 1

Чи звільняє аудит фінансової звітності управлінський персонал підприємства від відповідальності за підготовку та подання цієї звітності

Выберите один ответ.

 

a. ні, не звільняє

 

 

b. так, звільняє

 

 

c. звільняє, лише у разі, коли аудитор завіряє фінансову звітність

 

 

d. звільняє у разі аудитором надання безумовно-позитивного висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Які органи мають право перевіряти аудиторські фірми:

Выберите один ответ.

 

a. Міністерство фінансів України

 

 

b. Аудиторська палата України

 

 

c. контрольно-ревізійна комісія

 

 

d. Спілка аудиторів України

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question10

Баллов: 1

Суб'єктами внутрішнього контролю якості є

Выберите один ответ.

 

a. аудитори-контролери

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. керівники аудиторських груп

 

 

d. партнери

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Основні принципи аудиторської діяльності:

Выберите один ответ.

 

a. компетентність

 

 

b. методологічні, професійної етики

 

 

c. конфіденційність, незалежність

 

 

d. професіоналізм

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Тест за темою 3

Обзор попытки 2

Тест начат

Воскресенье 25 Декабрь 2011, 15:49

Завершен

Воскресенье 25 Декабрь 2011, 16:04

Прошло времени

15 мин. 3 сек.

Баллов

11/13

Оценка

5.08 из максимума 6 (85%%)

Отзыв

Дуже достойно! Молодець!

Question1

Баллов: 1

Принцип взаємодії аудиторів - це

Выберите один ответ.

 

a. етичний принцип

 

 

b. професійний принцип

 

 

c. методологічний принцип

 

 

d. немає правильної відповіді

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Формалізована сукупність принципів, методів і правил, застосовуваних фірмою для здійснення контролю якості аудиторських послуг (політика контролю якості), а також заходи та дії (процедури), які здійснює фірма для впровадження політики контролю якості та моніторингу відповідності системи контролю якості встановленим вимогам

Выберите один ответ.

 

a. процедури контролю якості

 

 

b. політика контролю якості

 

 

c. методологічна база контролю якості

 

 

d. система контролю якості

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

До процедур забезпечення якості відносяться

Выберите один ответ.

 

a. оцінювання незалежності аудиторів перед виконанням кожного завдання

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. система підвищення кваліфікації аудиторів

 

 

d. стимулювання участі у професійних організаціях

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Об'єктом зовнішньої перевірки при підсумковому контролі в аудиті є

Выберите один ответ.

 

a. сукупність попередньої, робочої та підсумкової документації аудиторської фірми

 

 

b. фінансова звітність підприємства, що підлягає аудиту

 

 

c. відповідність кваліфікації аудиторів роботі, яку вони виконують в ході перевірки

 

 

d. система контролю якості, впроваджена фірмою

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question5

Баллов: 1

Яка форма оплати праці аудиторів встановлюється як добуток погодинної ставки аудитора і трудомісткості робіт

Выберите один ответ.

 

a. акордна

 

 

b. погодинна

 

 

c. за результатами

 

 

d. комбінована

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Чи звільняє аудит фінансової звітності управлінський персонал підприємства від відповідальності за підготовку та подання цієї звітності

Выберите один ответ.

 

a. так, звільняє

 

 

b. звільняє у разі аудитором надання безумовно-позитивного висновку

 

 

c. звільняє, лише у разі, коли аудитор завіряє фінансову звітність

 

 

d. ні, не звільняє

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Об'єктами внутрішнього контролю якості є

Выберите один ответ.

 

a. матеріали завершених аудиторських перевірок

 

 

b. наявність доказів підвищення кваліфікації персоналу аудиторської фірми

 

 

c. професійна компетентність персоналу та процес виконання завдань

 

 

d. правильні відповіді 1 і 3

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Які органи мають право перевіряти аудиторські фірми:

Выберите один ответ.

 

a. контрольно-ревізійна комісія

 

 

b. Міністерство фінансів України

 

 

c. Спілка аудиторів України

 

 

d. Аудиторська палата України

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 3

Визначте відповідність виконуваної роботи аудитора і виду впевненості

Аудит фінансової звітності

 

 

Огляд фінансової звітності

 

 

Погоджені процедури і підготовка інформації

 

 

Частично верно

Баллов за ответ: 2/3.

Question10

Баллов: 1

Основні принципи аудиторської діяльності:

Выберите один ответ.

 

a. конфіденційність, незалежність

 

 

b. методологічні, професійної етики

 

 

c. компетентність

 

 

d. професіоналізм

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

До фундаментальних засад етики аудитора відносять:

Выберите один ответ.

 

a. відповідальність, обґрунтованість, професійна поведінка, професійні норми

 

 

b. доброзичливість, відповідальність, порядність, чутливість

 

 

c. чесність, неупередженість, об'єктивність, професійна незалежність.

 

 

d. гідність, професіоналізм, довіра, якість послуг

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 4

Обзор попытки 1

Тест начат

Четверг 12 Январь 2012, 19:00

Завершен

Четверг 12 Январь 2012, 19:24

Прошло времени

23 мин. 51 сек.

Баллов

15/15

Оценка

5 из максимума 5 (100%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 1

Деталізація етапів аудиторської перевірки відображається в

Выберите один ответ.

 

a. програмі аудиту

 

 

b. загальному плані аудиту

 

 

c. договорі на проведення аудиту

 

 

d. календарному графіку аудита

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Плануючи і виконуючи аудиторські процедури, аудитор повинен розглянути відповідність фінансової звітності законодавству та зробити припущення про

Выберите один ответ.

 

a. об'єктивність

 

 

b. суттєвість

 

 

c. безперервність

 

 

d. чесність

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 5

Розрахуйте договірну ціну аудиторських послуг за наступних умов:

- аудиторську перевірку проводять 3 аудитори;

- тривалість перевірки, згідно з планом, 19 робочих днів;

- годинна ставка аудитора 141 грн.;

- накладні витрати складають 27 %;

- сума відсотків нарахувань на заробітну плату згідно законодавства - 36.59%

- аудиторська фірма планує свою прибутковість на рівні 29 %.

Розрахуйте договірну ціну за умови,що аудиторська фірма є платником єдиного податку за ставкою 10%.

Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

 

 

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 5/5.

Question4

Баллов: 1

У випадку, якщо аудитор визнає, що високий ризик невиявлення стосовно даних фінансової звітності не може бути зменшений до допустимого рівня, він повинен

Выберите один ответ.

 

a. дати негативний аудиторський висновок

 

 

b. всі варіанти неправильні

 

 

c. відмовитися від надання аудиторського висновку

 

 

d. надати позитивний аудиторський висновок

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Форма загального плану аудиту регламентується

Выберите один ответ.

 

a. Законом України "Про аудиторську діяльність"

 

 

b. Внутрішньофірмовими стандартами аудиту

 

 

c. Національними нормативами аудиту

 

 

d. МСА

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Планування аудиту здійснюється на підставі принципів

Выберите все правильные ответы:

 

a. надійність, комплексність та об'єктивність

 

 

b. доречність, ефективність та оптимальність

 

 

c. цілісність і безперервність

 

 

d.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

У відповідності з MCA аудиторам необхідно розробити і документально оформити Програму аудиту, яка є

Выберите один ответ.

 

a. засобом контролю і документування належного виконання робіт

 

 

b. додатковою робочою документацією аудитора

 

 

c. конфіденційною інформацією аудиторської фірми

 

 

d. планом аудиторської перевірки

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Вивчення систем обліково-аналітичного і контрольного процесів на підприємстві здійснюється на стадії

Выберите один ответ.

 

a. робочо-дослідницька

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. підготовчо-узгоджувальна

 

 

d. завершально-результативна

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Перелік робіт на основних етапах проведення аудиту визначено у:

Выберите один ответ.

 

a. протоколі

 

 

b. програмі аудиту

 

 

c. плані аудиту

 

 

d. графіку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Календарний графік аудиторської перевірки

Выберите один ответ.

 

a. Будується на підставі програм аудиту

 

 

b. Не може переглядатися у ході перевірки

 

 

c. Може переглядатися у ході перевірки

 

 

d. Використовується для оцінки ризиків і суттєвості

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

При плануванні аудиту складаються

Выберите один ответ.

 

a. графік проведення аудиту

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. загальний план аудиту

 

 

d. програми аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 5

Обзор попытки 1

Тест начат

Воскресенье 22 Январь 2012, 19:32

Завершен

Воскресенье 22 Январь 2012, 20:01

Прошло времени

29 мин. 31 сек.

Баллов

11/12

Оценка

4.58 из максимума 5 (92%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 1

Ризик того, що аудиторські процедури не завжди можуть виявити помилки, носить назву:

Выберите один ответ.

 

a. властивого ризику

 

 

b. аудиторського ризику

 

 

c. ризику контролю

 

 

d. ризику не виявлення

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Модель аудиторського ризику має вигляд

Выберите один ответ.

 

a. ЗАР = ВР + РК-РН

 

 

b. ЗАР = ВРхРК-РН

 

 

c. ЗАР = BP х РК + РН

 

 

d. ЗАР = BP х РК х РН

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Які заходи вживає аудитор, щоб знизити ризик невиявлення:

Выберите один ответ.

 

a. проводить опитування і спостереження за здійсненням операцій

 

 

b. збільшує обсяг аудиторських процедур

 

 

c. враховує особливості роботи бухгалтерії клієнта

 

 

d. визначає помилки, які мають одиничний і випадковий характер

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Ризик контролю виявляється у зв'язку з тим, що:

Выберите один ответ.

 

a. система внутрішнього контролю і аудиту не завжди функціонує ефективно

 

 

b. значні помилки під час проведення аудиту залишаються | невиявленими

 

 

c. певні категорії операцій здатні до суттєвих перекручень

 

 

d. дії аудитора відносно перевірки звітності суб'єктивні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Ризик невиявлення виявляється у зв'язку з тим, що:

Выберите один ответ.

 

a. певні категорії операцій здатні до суттєвих перекручень

 

 

b. система внутрішнього контролю і аудиту не завжди функціонує ефективно

 

 

c. значні помилки під час проведення аудиту залишаються | невиявленими

 

 

d. дії аудитора відносно перевірки звітності суб'єктивні

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question6

Баллов: 1

Внутрішній ризик виявляється у зв'язку з тим, що:

Выберите один ответ.

 

a. певні категорії операцій здатні до суттєвих перекручень

 

 

b. дії аудитора відносно перевірки звітності суб'єктивні

 

 

c. система внутрішнього контролю і аудиту не завжди функціонує ефективно

 

 

d. значні помилки під час проведення аудиту залишаються | невиявленими

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Чому може дорівнюватиме прийнятній аудиторський ризик? Відповідь введіть у форматі Х.ХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

За неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора АПУ можуть бути застосовані стягнення

Выберите один ответ.

 

a. попередження

 

 

b. призупинення дії сертифікату

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. анулювання сертифікату

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Чим вище рівень суттєвості, тим загальний аудиторський ризик

Выберите один ответ.

 

a. вище

 

 

b. нижче

 

 

c. наближається до 1

 

 

d. наближається до 0

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Елементами ризику невиявлення є:

Выберите один ответ.

 

a. властивий ризик і аудиторський ризик

 

 

b. аудиторський ризик і підприємницький ризик аудитора

 

 

c. ризик вибірки і ризик неефективності аудиторських процедур

 

 

d. властивий ризик і ризик контролю

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Розрахуйте загальний аудиторський ризик якщо  - властивий ризик 0.67 - ризик контролю 0.6 - ризик невиявлення 0.181 Відповідь введіть у форматі Х.ХХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

За навмисне приховування істини з корисливою метою та видачу позитивного висновку, що спричинило завдання збитків аудитор несе відповідальність

Выберите один ответ.

 

a. за нормами кримінального права

 

 

b. за нормами трудового права

 

 

c. не несе відповідальність

 

 

d. за нормами цивільного права

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Залікове тестування

Обзор попытки 1

Тест начат

Пятница 2 Февраль 2012, 23:03

Завершен

Пятница 3 Февраль 2012, 00:20

Прошло времени

1 ч 17 мин.

Баллов

51.5/60

Оценка

25.75 из максимума 30 (86%%)

Отзыв

Дуже достойно! Молодець!

Question1

Баллов: 4

Parse error: syntax error, unexpected '*' in /srv/http/moodle/question/type/calculated/questiontype.php(900) : eval()'d code on line 1

Яку балансову вартість має генеральна сукупність, якщо аудитор впевнений, що перевіривши елементів вибірки з 95%-відсотковою гарантією він не пропустить помилки, що перевищують тис.грн. Наявність помилок не очікується.Коефіцієнт надійності для заданого рівня упевненості 3.0.

Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ.

Ответ:

 

Parse error: syntax error, unexpected '*' in /srv/http/moodle/question/type/calculated/questiontype.php(900) : eval()'d code on line 1

Неверно

Баллов за ответ: 0/4.

Question2

Баллов: 1

"Аудиторський ризик" - це такий ризик, коли:

Выберите один ответ.

 

a. у клієнта не проводилася аудиторська перевірка в попередні роки

 

 

b. аудитор може надати тільки "негативну впевненість"

 

 

c. у аудитора є тільки загальні знання про сферу діяльності клієнта

 

 

d. аудитор надає невідповідну думку коли фінансова звітність суттєво викривлена

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право:

Выберите один ответ.

 

a. вилучати первинні документи і облікові регістри по фактам виявлених порушень або зловживань;

 

 

b. вимагати від керівництва клієнта звільнення з посади осіб, винних у виявлених зловживаннях

 

 

c. повідомляти державну податкову адміністрацію про всі факти виявлених порушень або зловживань;

 

 

d. залучати на договірній основі до аудиторської перевірки аудиторів, працюючих самостійно

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Скільки людино-годин відпрацюють аудитори відповідно до наведеного графіку. Відповідь введіть у вигляді цілого числа без будь-яких розмірностей у форматі Х або ХХ або ХХХ

 

Ответ:

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question5

Баллов: 1

Міжнародні стандарти аудиту визначають:

Выберите один ответ.

 

a. загальні вимоги до аудиту

 

 

b. стратегію аудиторської перевірки

 

 

c. масштаб аудиторської перевірки

 

 

d. етику аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 3

Який обсяг інформації клієнта щодо об’єкту перевірки має бути протестовано, якщо загальний аудиторський ризик 0.032, внутрішній ризик на рівні 0.58, ризик контролю 0.5? Відповідь введіть у відсотках з одним десятковим знаком після крапки без позначки "%".

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 3/3.

Question7

Баллов: 1

Що таке Реєстр аудиторських фірм та аудиторів

Выберите один ответ.

 

a. це робоча документація аудитора

 

 

b. це список аудиторів, з якими співпрацює підприємство

 

 

c. це база даних АПУ, що містить інформацію про аудиторів і аудиторські фірми

 

 

d. це список фізичних осіб - підприємців аудиторів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Внутрішній ризик виявляється у зв'язку з тим, що:

Выберите один ответ.

 

a. дії аудитора відносно перевірки звітності суб'єктивні

 

 

b. система внутрішнього контролю і аудиту не завжди функціонує ефективно

 

 

c. значні помилки під час проведення аудиту залишаються | невиявленими

 

 

d. певні категорії операцій здатні до суттєвих перекручень

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Міжнародні стандарти аудиту не є законодавчим документом

Ответ:

Верно Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право:

Выберите один ответ.

 

a. накладати адміністративні штрафи на керівника і головного бухгалтера підприємства

 

 

b. повідомляти державну податкову адміністрацію про всі факти порушень і зловживань

 

 

c. відмовитись від проведення аудиторської перевірки у випадку, коли клієнтом не надає всю необхідну інформацію

 

 

d. вимагати від керівництва клієнта звільнення з посади осіб, повинних виявлених зловживаннях

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Інформація є .............., якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів

Выберите один ответ.

 

a. суттєвою

 

 

b. достовірною

 

 

c. несуттєвою

 

 

d. не достовірною

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

Під час розробки загального плану аудиторської перевірки аудиторові слід урахувати наступні питання

Выберите один ответ.

 

a. всі відповіді правильні

 

 

b. знання бізнесу, ризик і суттєвість, нагляд і перевірка

 

 

c. розуміння систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю

 

 

d. характер, час і обсяг процедур, координація, керівництво

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 1

Суб'єктами внутрішнього контролю якості є

Выберите один ответ.

 

a. партнери

 

 

b. аудитори-контролери

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. керівники аудиторських груп

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question14

Баллов: 1

У відповідності з MCA аудиторам необхідно розробити і документально оформити Програму аудиту, яка є

Выберите один ответ.

 

a. конфіденційною інформацією аудиторської фірми

 

 

b. планом аудиторської перевірки

 

 

c. засобом контролю і документування належного виконання робіт

 

 

d. додатковою робочою документацією аудитора

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question15

Баллов: 1

Яке значення ризику невиявлення помилок (РН) неможливе?

Выберите один ответ.

 

a. РН = 0,05

 

 

b. РН = 0,35

 

 

c. РН = 0,2

 

 

d. РН= 1

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question16

Баллов: 1

Об'єктом зовнішньої перевірки при підсумковому контролі в аудиті є

Выберите один ответ.

 

a. система контролю якості, впроваджена фірмою

 

 

b. фінансова звітність підприємства, що підлягає аудиту

 

 

c. відповідність кваліфікації аудиторів роботі, яку вони виконують в ході перевірки

 

 

d. сукупність попередньої, робочої та підсумкової документації аудиторської фірми

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question17

Баллов: 1

За історичними ознаками аудит класифікують на

Выберите один ответ.

 

a. підтверджуючий, процедурний, системний, ризико-орієнтований

 

 

b. приватний, державний, колективний

 

 

c. ретроспективний, перманентний, запобіжний

 

 

d. суцільний, вибірковий, комбінований

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question18

Баллов: 2

Назвіть документи, які складають при плануванні аудиту:

Выберите все правильные ответы:

 

a. анкета нового клієнта

 

 

b. аудиторський висновок

 

 

c. програми аудиту

 

 

d. акт виконаних робіт (послуг)

 

 

e. календарний графік аудиторської перевірки

 

 

f. звіт аудитора

 

 

g. робочі документи

 

 

h. загальний план аудиту

 

 

i. запити щодо робочої документації

 

Частично верно

Баллов за ответ: 1.5/2.

Question19

Баллов: 1

Деталізація етапів аудиторської перевірки відображається в

Выберите один ответ.

 

a. договорі на проведення аудиту

 

 

b. програмі аудиту

 

 

c. загальному плані аудиту

 

 

d. календарному графіку аудита

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question20

Баллов: 1

Календарний графік аудиторської перевірки

Выберите один ответ.

 

a. Будується на підставі програм аудиту

 

 

b. Не може переглядатися у ході перевірки

 

 

c. Може переглядатися у ході перевірки

 

 

d. Використовується для оцінки ризиків і суттєвості

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question21

Баллов: 3

Які органи мають право перевіряти аудиторські фірми:  . Аудиторська палата України проводить внутрішній або зовнішній контроль якості? (відповідайте у тій формі, яка наведена у запитанні, з маленької літери)   . Кількість членів Аудиторської палати становить:

Верно

Баллов за ответ: 3/3.

Question22

Баллов: 2

Розрахуйте суттєвість статей фінансової звітності за наступними умовами: Резерв на оплату відпусток працівникам - 9983  Валюта балансу - 127642 Скореговане середнє значення суттєвості помилки (без округлення і округлювати не треба!) - 2389. Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question23

Баллов: 1

При плануванні аудиту складаються

Выберите один ответ.

 

a. графік проведення аудиту

 

 

b. програми аудиту

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. загальний план аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question24

Баллов: 1

До процедур забезпечення якості відносяться

Выберите один ответ.

 

a. стимулювання участі у професійних організаціях

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. система підвищення кваліфікації аудиторів

 

 

d. оцінювання незалежності аудиторів перед виконанням кожного завдання

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question25

Баллов: 1

Аудиторська діяльність включає:

Выберите один ответ.

 

a. проведення перевірок

 

 

b. надання консультацій

 

 

c. організаційне і методологічне забезпечення аудиту

 

 

d. всі відповіді правильні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question26

Баллов: 1

Виберіть компанії, що входять до Big4 (великої четвірки аудиторських компаній)

Выберите все правильные ответы:

 

a.

 

 

b.

 

 

c.

 

 

d.

 

 

e.

 

 

f.

 

 

g.

 

 

h.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question27

Баллов: 4

Припустимо, що генеральна сукупність має балансову вартість 6012 тис. грн.

Сумарне грошове значення елементів найбільшої вартості - 2473 тис. грн.

Сумарне грошове значення ключових елементів - 261 тис. грн.

Аудитор хоче бути на 99% упевнений, що виявить помилки в генеральній сукупності, якщо вони перевищують 104 тис. грн.

Для заданого рівня упевненості коефіцієнт надійності складає 4.61.

Наявність помилок не очікується.

Скільки елементів складатиме необхідний обсяг вибірки?

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 4/4.

Question28

Баллов: 1

Аудитор

Выберите один ответ.

 

a. усе перелічене

 

 

b. засвідчує фінансову звітність

 

 

c. гарантує, що фінансова звітність є правильною

 

 

d. висловлює думку про фінансову звітність

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question29

Баллов: 2

Розрахуйте суттєвість статей фінансової звітності за наступними умовами: Балансова вартість основних засобів - 2339 грн. Валюта балансу - 5127 грн. Скореговане середнє значення суттєвості помилки (без округлення і округлювати не треба!) - 281 грн. Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question30

Баллов: 1

Який зв'язок між суттєвістю та аудиторським ризиком

Выберите один ответ.

 

a. це ідентичні поняття

 

 

b. зворотна залежність

 

 

c. взаємозв'язок відсутній

 

 

d. прямо пропорційна залежність

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question31

Баллов: 1

Чи звільняє аудит фінансової звітності управлінський персонал підприємства від відповідальності за підготовку та подання цієї звітності

Выберите один ответ.

 

a. звільняє у разі аудитором надання безумовно-позитивного висновку

 

 

b. так, звільняє

 

 

c. ні, не звільняє

 

 

d. звільняє, лише у разі, коли аудитор завіряє фінансову звітність

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question32

Баллов: 1

Чим нижче рівень суттєвості, тим загальний аудиторський ризик

Выберите один ответ.

 

a. наближається до 0

 

 

b. наближається до 1

 

 

c. нижче

 

 

d. вище

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question33

Баллов: 4

При оцінці внутрішнього ризику аудитором було застосовано запитальник з 50-ти питань. Запитальник складений таким чином, що підвищення ризику є однаковим щодо відповіді на кожне питання. Відповіді на ці питання були отримані аудитором від бухгалтера та працівників підприємства. Відповіді на 36 з 50-ти заданих питань на думку аудитора підвищують внутрішній ризик.

При оцінці ризику контролю аудитором було застосовано запитальник також з 50-ти питань. Запитальник складений таким чином, що підвищення ризику є однаковим щодо відповіді на кожне питання. Відповіді на ці питання були отримані аудитором від бухгалтера та працівників підприємства. Відповіді на 30 з 50-ти заданих питань на думку аудитора підвищують ризик контролю. Чому дорівнюватиме загальний аудиторський ризик, якщо аудитор може допустити ризик невиявлення на рівні 0.59? Відповідь наведіть у долях одиниці з трьома знаками після крапки.

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 4/4.

Question34

Баллов: 2

Розрахуйте суттєвість статей фінансової звітності за наступними умовами: Балансова вартість запасів - 6591 грн. Валюта балансу - 31537 грн. Скореговане середнє значення суттєвості помилки (без округлення і округлювати не треба!) - 2294 грн. Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question35

Баллов: 5

Розрахуйте договірну ціну аудиторських послуг за наступних умов:

- аудиторську перевірку проводять 2 аудитори;

- тривалість перевірки, згідно з планом, 15 робочих днів;

- годинна ставка аудитора 125 грн.;

- накладні витрати складають 28 %;

- сума відсотків нарахувань на заробітну плату згідно законодавства - 37.42%

- аудиторська фірма планує свою прибутковість на рівні 22 %.

Розрахуйте договірну ціну за умови,що аудиторська фірма є платником єдиного податку за ставкою 10%.

Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

 

 

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 5/5.

Question36

Баллов: 1

Фірми яких організаційно-правових форм не мають право на заняття аудиторською діяльністю

Выберите один ответ.

 

a. приватної

 

 

b. публічні акціонерні товариства

 

 

c. державної

 

 

d. приватні акціонерні товариства

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question37

Баллов: 1

До фундаментальних засад етики аудитора відносять:

Выберите один ответ.

 

a. чесність, неупередженість, об'єктивність, професійна незалежність.

 

 

b. відповідальність, обґрунтованість, професійна поведінка, професійні норми

 

 

c. доброзичливість, відповідальність, порядність, чутливість

 

 

d. гідність, професіоналізм, довіра, якість послуг

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question38

Баллов: 2

Якщо необхідний ступінь впевненості в результатах роботи аудитора буде запланованона рівні 92%, загальний аудиторський ризик - 0.047, а внутрішній ризик на рівні 0.89, то чому повинен дорівнюватиме ризик контролю? Наведіть відповідь у долях одиниці з двома знаками після крапки.

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Залікове тестування

Обзор попытки 2

Тест начат

Суббота 4 Февраль 2012, 00:49

Завершен

Суббота 4 Февраль 2012, 01:42

Прошло времени

52 мин. 24 сек.

Баллов

57.5/60

Оценка

28.75 из максимума 30 (96%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 3

Який обсяг інформації клієнта щодо об’єкту перевірки має бути протестовано, якщо загальний аудиторський ризик 0.041, внутрішній ризик на рівні 0.77, ризик контролю 0.9? Відповідь введіть у відсотках з одним десятковим знаком після крапки без позначки "%".

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 3/3.

Question2

Баллов: 4

Яку балансову вартість має генеральна сукупність, якщо аудитор впевнений, що перевіривши 196 елементів вибірки з 95%-відсотковою гарантією він не пропустить помилки, що перевищують 127 тис.грн. Наявність помилок не очікується.Коефіцієнт надійності для заданого рівня упевненості 3.0.

Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ.

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 4/4.

Question3

Баллов: 2

Розрахуйте суттєвість статей фінансової звітності за наступними умовами: Резерв на оплату відпусток працівникам - 7118  Валюта балансу - 135225 Скореговане середнє значення суттєвості помилки (без округлення і округлювати не треба!) - 2358. Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question4

Баллов: 1

При плануванні аудиту складаються

Выберите один ответ.

 

a. всі відповіді правильні

 

 

b. програми аудиту

 

 

c. загальний план аудиту

 

 

d. графік проведення аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 5

Розрахуйте договірну ціну аудиторських послуг за наступних умов:

- аудиторську перевірку проводять 2 аудитори;

- тривалість перевірки, згідно з планом, 19 робочих днів;

- годинна ставка аудитора 117 грн.;

- накладні витрати складають 25 %;

- сума відсотків нарахувань на заробітну плату згідно законодавства - 37.66%

- аудиторська фірма планує свою прибутковість на рівні 29 %.

Розрахуйте договірну ціну за умови,що аудиторська фірма є платником єдиного податку за ставкою 10%.

Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

 

 

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 5/5.

Question6

Баллов: 1

Методологічне забезпечення аудиту включає

Выберите один ответ.

 

a. методологічні принципи аудиту

 

 

b. документальне забезпечення аудиту

 

 

c. нормативну і правову базу аудиту

 

 

d. правила проведення аудиторських перевірок

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Вкажіть подальші дії аудитора у разі виявлення ним суттєвих помилок:

Выберите один ответ.

 

a. припинення проведення аудиторської перевірки

 

 

b. надання негативного аудиторського висновку

 

 

c. надання умовно-позитивного аудиторського висновку

 

 

d. відмова від видачі аудиторського висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Що не відноситься до об'єктів аудиту пасиву балансу

Выберите один ответ.

a. статутний капітал

b. юридична повноцінність і законність функціонування 

 

c. забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

 

d. доходи майбутніх періодів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 2

Розрахуйте суттєвість статей фінансової звітності за наступними умовами: Балансова вартість основних засобів - 2811 грн. Валюта балансу - 8487 грн. Скореговане середнє значення суттєвості помилки (без округлення і округлювати не треба!) - 212 грн. Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question10

Баллов: 2

Розрахуйте суттєвість статей фінансової звітності за наступними умовами: Балансова вартість запасів - 9930 грн. Валюта балансу - 31267 грн. Скореговане середнє значення суттєвості помилки (без округлення і округлювати не треба!) - 2949 грн. Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question11

Баллов: 1

Термін аудиторської перевірки визначається:

Выберите один ответ.

 

a. кодексом професійної етики аудиторів

 

 

b. договором на аудит

 

 

c. міжнародними стандартами аудиту

 

 

d. рішенням загальних зборів акціонерів клієнта

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 2

Якщо необхідний ступінь впевненості в результатах роботи аудитора буде запланованона рівні 85%, загальний аудиторський ризик - 0.039, а внутрішній ризик на рівні 0.77, то чому повинен дорівнюватиме ризик контролю? Наведіть відповідь у долях одиниці з двома знаками після крапки.

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question13

Баллов: 1

Аудитор

Выберите один ответ.

 

a. висловлює думку про фінансову звітність

 

 

b. усе перелічене

 

 

c. гарантує, що фінансова звітність є правильною

 

 

d. засвідчує фінансову звітність

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question14

Баллов: 1

Аудиторська фірма для набуття права на заняття аудиторською діяльністю повинна

Выберите один ответ.

 

a. отримати сертифікат на діяльність аудиторської фірми

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. пройти реєстрацію і бути включеною до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

 

d. отримати спеціальну ліцензію Аудиторської палати України

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question15

Баллов: 1

Скільки людино-годин відпрацюють аудитори відповідно до наведеного графіку. Відповідь введіть у вигляді цілого числа без будь-яких розмірностей у форматі Х або ХХ або ХХХ

 

Ответ:

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question16

Баллов: 1

Прийнятний рівень аудиторського ризику знаходиться в межах

Выберите один ответ.

 

a. 0,28-0,33

 

 

b. 0,75-1,0

 

 

c. 0,01-0,05

 

 

d. 0,5-1,0

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question17

Баллов: 1

Перелік робіт на основних етапах проведення аудиту визначено у:

Выберите один ответ.

 

a. протоколі

 

 

b. графіку

 

 

c. програмі аудиту

 

 

d. плані аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question18

Баллов: 3

Які органи мають право перевіряти аудиторські фірми:  . Аудиторська палата України проводить внутрішній або зовнішній контроль якості? (відповідайте у тій формі, яка наведена у запитанні, з маленької літери)   . Кількість членів Аудиторської палати становить:

Верно

Баллов за ответ: 3/3.

Question19

Баллов: 4

При оцінці внутрішнього ризику аудитором було застосовано запитальник з 50-ти питань. Запитальник складений таким чином, що підвищення ризику є однаковим щодо відповіді на кожне питання. Відповіді на ці питання були отримані аудитором від бухгалтера та працівників підприємства. Відповіді на 38 з 50-ти заданих питань на думку аудитора підвищують внутрішній ризик.

При оцінці ризику контролю аудитором було застосовано запитальник також з 50-ти питань. Запитальник складений таким чином, що підвищення ризику є однаковим щодо відповіді на кожне питання. Відповіді на ці питання були отримані аудитором від бухгалтера та працівників підприємства. Відповіді на 19 з 50-ти заданих питань на думку аудитора підвищують ризик контролю. Чому дорівнюватиме загальний аудиторський ризик, якщо аудитор може допустити ризик невиявлення на рівні 0.68? Відповідь наведіть у долях одиниці з трьома знаками після крапки.

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 4/4.

Question20

Баллов: 4

Припустимо, що генеральна сукупність має балансову вартість 7493 тис. грн.

Сумарне грошове значення елементів найбільшої вартості - 2845 тис. грн.

Сумарне грошове значення ключових елементів - 255 тис. грн.

Аудитор хоче бути на 99% упевнений, що виявить помилки в генеральній сукупності, якщо вони перевищують 142 тис. грн.

Для заданого рівня упевненості коефіцієнт надійності складає 4.61.

Наявність помилок не очікується.

Скільки елементів складатиме необхідний обсяг вибірки?

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 4/4.

Question21

Баллов: 1

Ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів - це повноваження -

Выберите один ответ.

 

a. Міністерства юстиції України

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. Аудиторської палати України

 

 

d. Спілки аудиторів України

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question22

Баллов: 1

Елементами ризику невиявлення є:

Выберите один ответ.

 

a. властивий ризик і ризик контролю

 

 

b. ризик вибірки і ризик неефективності аудиторських процедур

 

 

c. властивий ризик і аудиторський ризик

 

 

d. аудиторський ризик і підприємницький ризик аудитора

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question23

Баллов: 1

Основними складовими аудиторського ризику є

Выберите один ответ.

 

a. психологічний, соціальний, економічний, юридичний ризики

 

 

b. інформаційний ризик, ризик аналітичного обзору, ризик тестового контролю.

 

 

c. властивий ризик, ризик невиявлення, ризик системи контролю

 

 

d. ризик втраченої вигоди, ризик зниження доходності, ризик прямих втрат

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question24

Баллов: 1

Виберіть компанії, що входять до Big4 (великої четвірки аудиторських компаній)

Выберите все правильные ответы:

 

a.  

 

 

b.

 

 

c.

 

 

d.

 

 

e.

 

 

f.

 

 

g.  

 

 

h.  

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question25

Баллов: 1

Внутрішній ризик виявляється у зв'язку з тим, що:

Выберите один ответ.

 

a. значні помилки під час проведення аудиту залишаються | невиявленими

 

 

b. певні категорії операцій здатні до суттєвих перекручень

 

 

c. дії аудитора відносно перевірки звітності суб'єктивні

 

 

d. система внутрішнього контролю і аудиту не завжди функціонує ефективно

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question26

Баллов: 1

Яка форма оплати праці аудиторів встановлюється як добуток погодинної ставки аудитора і трудомісткості робіт

Выберите один ответ.

 

a. акордна

 

 

b. комбінована

 

 

c. за результатами

 

 

d. погодинна

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question27

Баллов: 2

Назвіть документи, які складають при плануванні аудиту:

Выберите все правильные ответы:

 

a. акт виконаних робіт (послуг)

 

 

b. програми аудиту

 

 

c. загальний план аудиту

 

 

d. запити щодо робочої документації

 

 

e. звіт аудитора

 

 

f. анкета нового клієнта

 

 

g. аудиторський висновок

 

 

h. робочі документи

 

 

i. календарний графік аудиторської перевірки

 

Частично верно

Баллов за ответ: 1.5/2.

Question28

Баллов: 1

Чи може аудиторська фірма поєднати аудит з бізнесом у сфері нерухомості:

Выберите один ответ.

 

a. так, але тільки за наявності обох ліцензій;

 

 

b. так, але тільки після повідомлення про це АПУ

 

 

c. ні;

 

 

d. так;

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question29

Баллов: 1

Аудиторський ризик виявляється у зв'язку з тим, що:

Выберите один ответ.

 

a. дії аудитора відносно перевірки звітності суб'єктивні

 

 

b. певні категорії операцій здатні до суттєвих перекручень

 

 

c. значні помилки під час проведення аудиту залишаються | невиявленими

 

 

d. система внутрішнього контролю і аудиту не завжди функціонує ефективно

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question30

Баллов: 1

Згідно Закону України "Про аудиторську діяльність" забороняється проведення аудиту для замовника

Выберите один ответ.

 

a. аудитором, який має особисті майнові інтереси у замовника

 

 

b. аудитором, що є консультантом з оподаткування цього замовника

 

 

c. аудитором, який отримав кредит у банку, в якому обслуговується його замовник

 

 

d. аудитором, якого запрошено до перевірки спільного підприємства, засновником якого є замовник

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question31

Баллов: 1

Готовність аудитора виконувати роботу лише у межах своїх можливостей відноситься до принципу:

Выберите один ответ.

 

a. конфіденційності

 

 

b. професійної компетентності

 

 

c. об'єктивності

 

 

d. незалежності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question32

Баллов: 1

Поняття "аудит" і ревізія"

Выберите один ответ.

 

a. однакові

 

 

b. відмінні

 

 

c. рівнозначні

 

 

d. синонімічні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question33

Баллов: 1

Міжнародні стандарти аудиту не є законодавчим документом

Ответ:

Верно Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question34

Баллов: 1

Об'єктами внутрішнього контролю якості є

Выберите один ответ.

 

a. наявність доказів підвищення кваліфікації персоналу аудиторської фірми

 

 

b. правильні відповіді 1 і 3

 

 

c. матеріали завершених аудиторських перевірок

 

 

d. професійна компетентність персоналу та процес виконання завдань

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question35

Баллов: 1

Вивчення систем обліково-аналітичного і контрольного процесів на підприємстві здійснюється на стадії

Выберите один ответ.

 

a. завершально-результативна

 

 

b. робочо-дослідницька

 

 

c. підготовчо-узгоджувальна

 

 

d. немає правильної відповіді

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question36

Баллов: 1

Визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю проводиться в процесі:

Выберите один ответ.

 

a. сертифікації

 

 

b. ліцензування

 

 

c. експертизи

 

 

d. атестації

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question37

Баллов: 1

Мета аудиту і мета аудиторської перевірки - це

Выберите один ответ.

 

a. відмінні поняття

 

 

b. рівнозначні поняття

 

 

c. еквівалентні поняття

 

 

d. ідентичні поняття

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question38

Баллов: 1

У відповідності з MCA аудиторам необхідно розробити і документально оформити Програму аудиту, яка є

Выберите один ответ.

 

a. планом аудиторської перевірки

 

 

b. засобом контролю і документування належного виконання робіт

 

 

c. конфіденційною інформацією аудиторської фірми

 

 

d. додатковою робочою документацією аудитора

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 7

Обзор попытки 1

Тест начат

Вторник 12 Март 2012, 22:54

Завершен

Вторник 12 Март 2012, 23:19

Прошло времени

24 мин. 46 сек.

Баллов

16.5/19

Оценка

5.21 из максимума 6 (87%%)

Отзыв

Дуже достойно! Молодець!

Question1

Баллов: 15

Встановіть відповідність між ознаками і внутрішнім (зовнішнім) аудитом

Може бути добровільним і обов'язковим

 

 

Взаємозалежні функції з системою управління

 

 

Є періодичним, здійснюється: при обов'язковому аудиті - з річним або трирічним інтервалом; при добровільному - залежно від бажання і потреб клієнта

 

 

Суб'єктами є працівники підприємства

 

 

Аудит визначається більш високим ступенем незалежності і високим професійним рівнем аудитора

 

 

Орієнтований на найважливіші позиції звітності і джерела прибутків з виконанням необхідних угрупувань по видах ресурсів і однотипних операціях

 

 

Господарські операції, використання ресурсів, стан обліку і внутрішнього контролю перевіряються на предмет повноти, достовірності інформації звітності, законності досконалих операцій

 

 

Основне завдання - задоволення інформаційних потреб менеджерів Задоволення інформаційних потреб третіх осіб- користувачів звітності

 

 

Пов'язаний з виявленням фактів шахрайства, контролем за постановкою матеріальної відповідальності опосередковано

 

 

Прямо пов'язаний з поточним забезпеченням збереження активів, контролем постановки і організації матеріальної відповідальності, виявленням і ліквідацією заборгованості по недостачах і розкраданнях

 

 

Звітність аудитора перед керівництвом підприємства

 

 

Масштаб аудиту визначається видом аудиту та законодавчими актами, що регулюють його проведення

 

 

Об'єм, зміст і характер, а також аудиторський ризик визначаються залежно від якості внутрішнього аудиту

 

 

Фінансово і організаційно незалежний від підприємства

 

 

Кваліфікація аудитора визначається на погляд управлінських структур

 

 

Мета — забезпечення збереження акти¬вів, недопущення збитків та підвищення ефективності діяльності підприємства

 

 

Об'єкт - господарські операції, використання ресурсів, стан обліку і внутрішнього контролю перевіряються на відповідність встановленій обліковій політиці і нормативним вимогам

 

 

Регулюється Законом України "Про аудиторську діяльність"

 

 

Звітність аудитора перед замовником

 

 

Об’єкт аудиту визначається статусом підприємства

 

 

Об’єкт аудиту визначається керівництвом

 

 

Може проводитися лише суб'єктами, які включені в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності

 

 

Результатом є аудиторський висновок і/або аудиторській звіт

 

 

Основне завдання - задоволення інформаційних потреб менеджерів

 

 

Кваліфікація аудитора чітко визначена законодавством

 

 

Домінує аудит фінансової звітності і бухгалтерського балансу

 

 

Визначається меншим ступенем незалежності і нижчим професійним рівнем аудитора

 

 

Орієнтований залежно від потреб функціонального і лінійного управління

 

 

Ефективність прямо впливає на об'єм, зміст і характер зовнішнього аудиту

 

 

Має бути незалежним від суб'єкта господарювання, що реалізується організаційно підлеглістю власникам підприємства, наглядовій раді, ревізійній комісії, ін.

 

 

Частично верно

Баллов за ответ: 12.5/15.

Question2

Баллов: 1

Перед ким звітують внутрішні аудитори:

Выберите один ответ.

 

a. перед замовником;

 

 

b. перед правоохоронними органами.

 

 

c. перед керівництвом;

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Служба внутрішнього аудиту створюється з метою забезпечення ефективності діяльності апарату управління щодо захисту законних майнових інтересів підприємства:

Выберите один ответ.

 

a. Ні

 

 

b. Так

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Роль і функції підсистеми внутрішнього аудиту визначаються

Выберите один ответ.

 

a. зовнішнім аудитором-консультантом

 

 

b. Аудиторською Палатою України

 

 

c. чинним законодавством

 

 

d. керівництвом підприємства

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Внутрішній аудитор повинен мати кваліфікаційний сертифікат

Выберите один ответ.

 

a. не повинен мати сертифікат

 

 

b. серії А

 

 

c. будь-якої серії (А або Б)

 

 

d. серії Б

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 8

Обзор попытки 1

Тест начат

Пятница 15 Март 2012, 23:40

Завершен

Пятница 15 Март 2012, 23:52

Прошло времени

12 мин. 2 сек.

Баллов

10/10

Оценка

5 из максимума 5 (100%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 1

Аудитору представлена можливість самостійно визначати методи аудиту:

Выберите один ответ.

 

a. ні, їх визначає АПУ.

 

 

b. ні, це визначено нормативними актами України

 

 

c. ні, методи аудиту визначає керівництво аудиторської фірми

 

 

d. так, але в межах, встановлених стандартам и аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Перевірка документів в порядку їх підшивки та за економічно однорідними операціями це:

Выберите один ответ.

 

a. хронологічний порядок дослідження документів

 

 

b. комбінований порядок дослідження документів

 

 

c. вибірковий порядок дослідження документів

 

 

d. систематизований порядок дослідження документів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Перевірка документів в порядку їх підшивки та за економічно однорідними операціями це:

Выберите один ответ.

 

a. вибірковий порядок дослідження документів

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. систематизований порядок дослідження документів

 

 

d. хронологічний порядок дослідження документів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Методи аудиту можуть застосовуватись наступним способом

Выберите один ответ.

 

a. вибірковим

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. аналітичним

 

 

d. суцільним

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Перевірка документів за всіма сферами обліку і по всім операціям без попереднього групування це:

Выберите один ответ.

 

a. комбінований порядок дослідження документів

 

 

b. хронологічний порядок дослідження документів

 

 

c. систематизований порядок дослідження документів

 

 

d. вибірковий порядок дослідження документів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Зустрічна перевірка, яка здійснюється аудитором, це:

Выберите один ответ.

 

a. порівняння різних документів, які мають відношення до однієї і тієї ж господарської операції

 

 

b. логічне дослідження операцій згідно з документами

 

 

c. порівняння документів з обліковими регістрами

 

 

d. взаємне зіставлення операцій в облікових регістрах

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Перевірка окремих сфер облікової діяльності підприємства це

Выберите один ответ.

 

a. вибіркова перевірка

 

 

b. комплексна перевірка

 

 

c. оглядова перевірка

 

 

d. операційна перевірка

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Перевірка частини документів це:

Выберите один ответ.

 

a. хронологічний порядок дослідження документів

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. систематизований порядок дослідження документів

 

 

d. комбінований порядок дослідження документів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

До методів аудиторського контролю відносяться

Выберите один ответ.

 

a. фактичний контроль

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. опитування

 

 

d. підтвердження

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Методи аудиту поділяють на

Выберите один ответ.

 

a. кількісні та якісні

 

 

b. загальнонаукові та власно аудиторські

 

 

c. первинні та вторинні

 

 

d. всі відповіді правильні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 9

Обзор попытки 1

Тест начат

Вторник 27 Март 2012, 16:58

Завершен

Вторник 27 Март 2012, 17:19

Прошло времени

21 мин. 50 сек.

Баллов

16/18

Оценка

5.33 из максимума 6 (89%%)

Отзыв

Дуже достойно! Молодець!

Question1

Баллов: 1

Основними аудиторськими процедурами призначеними для визначення подальших подій можуть бути:

Выберите один ответ.

 

a. огляд бухгалтерських записів і облікових регістрів після дати фінансових звітів;

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. спілкування з внутрішнім аудитором

 

 

d. ознайомлення з оперативними звітами керівництва й персоналу;

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Обсяг аудиторських послуг, відповідальність сторін, предмет перевірки визначаються

Выберите один ответ.

 

a. листом-зобов'язанням на проведення аудиту.

 

 

b. договором на проведення аудиту

 

 

c. робочими стандартами аудиту

 

 

d. Законом України "Про аудиторську діяльність"

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Робочі документи аудитора призначені для

Выберите один ответ.

 

a. забезпечення обґрунтування висновку аудитора

 

 

b. дотримання вимог Кодексу професійної етики аудиторів

 

 

c. поточного контролю і спостереження за процедурами контролю

 

 

d. документального засвідчення незалежності аудитора

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

В якому документі визначається відповідальність аудитора перед замовником

Выберите один ответ.

 

a. у загальному плані аудиту

 

 

b. в аудиторському висновку

 

 

c. у робочій програмі

 

 

d. у договорі на проведення аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 3

Для кожного із наведених питань виберіть відповідну відповідь з меню

Який висновок надається при наявності повної згоди та впевненості

 

 

Який висновок видається, якщо існує нефундаментальна незгода

 

 

Який висновок видається, якщо існує фундаментальна незгода

 

 

Верно

Баллов за ответ: 3/3.

Question6

Баллов: 1

За джерелами одержання інформації робочі документи аудитора класифікуються на

Выберите один ответ.

 

a. створені персоналом підприємства

 

 

b. створені аудиторами

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. отримані від третіх осіб

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Аудиторське досьє - це

Выберите один ответ.

 

a. сукупність документів, що підлягають перевірці аудитором

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. сукупність попередньої, робочої і підсумкової документації аудитора

 

 

d. сукупність інформації про аудитора

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Робочі документи аудитора є власністю:

Выберите один ответ.

 

a. аудитора

 

 

b. замовника аудиту

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. підприємства-клієнта

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

До складу попередньої документації в аудиті відносяться

Выберите один ответ.

 

a. календарний графік перевірки

 

 

b. договір на проведення аудиту

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. лист-зобов'язання

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Який критерій є основним під час прийняття рішення щодо укладення договору на аудит?

Выберите один ответ.

 

a. можливість подальшої співпраці з клієнтом

 

 

b. дотримання всіх аспектів незалежності

 

 

c. нескладність проведення аудиту для конкретного клієнта

 

 

d. висока сума гонорару за аудит

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Аудиторські докази - це

Выберите один ответ.

 

a. документ, що підтверджує право надавати аудиторські послуги

 

 

b. робочий документ аудитора

 

 

c. підтверджена інформація отримана аудиторами в ході перевірки

 

 

d. підсумковий документ аудитора

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

Яким документам необхідно надати перевагу під час аудиторського підтвердження залишку на поточному рахунку підприємства

Выберите один ответ.

 

a. письмовому повідомленню керівництва підприємства

 

 

b. усному повідомленню адміністрації підприємства

 

 

c. документам бухгалтерського обліку

 

 

d. виписці банку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 1

Робочі документи аудитора оформлюються на стадії

Выберите один ответ.

 

a. підготовчо-узгоджувальна

 

 

b. завершально-результативна

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. робочо-дослідницька

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question14

Баллов: 1

Щоб дати змогу сформулювати обґрунтовані висновки, аудитор повинен отримати аудиторські докази

Выберите один ответ.

 

a. точні і повні

 

 

b. повні і достовірні

 

 

c. неупереджені і повні

 

 

d. достатні та відповідні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

Записи, у яких аудитор фіксує використані процедури, тести, отриману інформацію і висновки, це

Выберите один ответ.

 

a. первинна документація

 

 

b. підсумкова документація

 

 

c. робоча документація

 

 

d. немає правильної відповіді

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question16

Баллов: 1

Документальні дані є максимально надійним и, якщо вони:

Выберите один ответ.

 

a. створені третіми особами і зберігаються у них

 

 

b. створені підприємством і зберігаються в ньому

 

 

c. створені третій и особами і зберігаються у аудитора

 

 

d. створені третіми особами і зберігаються на підприємстві

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 9

Обзор попытки 2

Тест начат

Четверг 28 Март 2012, 22:59

Завершен

Четверг 28 Март 2012, 23:21

Прошло времени

21 мин. 21 сек.

Баллов

16/18

Оценка

5.33 из максимума 6 (89%%)

Отзыв

Дуже достойно! Молодець!

Question1

Баллов: 1

Аудитор повинен одержати достатні та відповідні аудиторські докази щодо існування і стану запасів та (за можливості) бути присутнім при їх інвентаризації у випадку, коли:

Выберите один ответ.

 

a. на цьому наполягає замовник

 

 

b. величина запасів є суттєвою для фінансових звітів

 

 

c. це збільшить вартість аудиторської перевірки

 

 

d. стаття запасів включена до фінансових звітів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Проводячи аудит фінансової звітності аудитор повинен отримати докази правильності оцінки активів, зобов'язань, власного капіталу, прибутків і витрат компанії. Це стосується підтвердження дотримання принципів

Выберите один ответ.

 

a. представлення

 

 

b. повноти

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. розподілу

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Згідно з МСА 210 документ, що містить погоджені умови на проведення аудиторської перевірки, - це:

Выберите один ответ.

 

a. лист-домовленість

 

 

b. лист-пропозиція

 

 

c. лист-пояснення

 

 

d. лист-зобов'язання

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question4

Баллов: 1

Який критерій є основним під час прийняття рішення щодо укладення договору на аудит?

Выберите один ответ.

 

a. можливість подальшої співпраці з клієнтом

 

 

b. дотримання всіх аспектів незалежності

 

 

c. висока сума гонорару за аудит

 

 

d. нескладність проведення аудиту для конкретного клієнта

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

За джерелами одержання інформації робочі документи аудитора класифікуються на

Выберите один ответ.

 

a. створені персоналом підприємства

 

 

b. створені аудиторами

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. отримані від третіх осіб

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

У разі виявлення суттєвих порушень (шахрайство, незаконна діяльність) аудитор повинен

Выберите один ответ.

 

a. повідомити податкові органи про виявлення порушення

 

 

b. відмовитися від проведення аудиту і надати меморандум клієнту

 

 

c. повідомити професійну бухгалтерську/аудиторську організацію

 

 

d. повідомити судові органи про виявлення порушення

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 3

Для кожного із наведених питань виберіть відповідну відповідь з меню

Який висновок видається, якщо існує нефундаментальна незгода

 

 

Який висновок надається при наявності повної згоди та впевненості

 

 

Який висновок видається, якщо існує фундаментальна незгода

 

 

Верно

Баллов за ответ: 3/3.

Question8

Баллов: 1

Яким документам необхідно надати перевагу під час аудиторського підтвердження залишку на поточному рахунку підприємства

Выберите один ответ.

 

a. письмовому повідомленню керівництва підприємства

 

 

b. усному повідомленню адміністрації підприємства

 

 

c. документам бухгалтерського обліку

 

 

d. виписці банку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Документ, що підтверджує прийняття замовником призначення аудитором, мету та обсяг аудиторської перевірки, ступінь відповідальності аудитора перед клієнтом і форму будь-яких звітів та висновків це

Выберите один ответ.

 

a. аудиторський висновок

 

 

b. договір на проведення аудиту

 

 

c. лист-зобов'язання

 

 

d. акт аудиторської перевірки

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Записи, у яких аудитор фіксує використані процедури, тести, отриману інформацію і висновки, це

Выберите один ответ.

 

a. робоча документація

 

 

b. первинна документація

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. підсумкова документація

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Документальні дані є максимально надійним и, якщо вони:

Выберите один ответ.

 

a. створені третій и особами і зберігаються у аудитора

 

 

b. створені третіми особами і зберігаються на підприємстві

 

 

c. створені третіми особами і зберігаються у них

 

 

d. створені підприємством і зберігаються в ньому

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

Робоча документація

Выберите один ответ.

 

a. є власністю аудитора

 

 

b. передається замовникові після закінчення перевірки

 

 

c. є власністю підприємства, що перевіряється

 

 

d. подається в податкову інспекцію

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 1

Інформація, одержана в ході аудиту, не підлягає розголошенню(окрім випадків, передбачених законодавством). Це відповідає принципу

Выберите один ответ.

 

a. конфіденційності

 

 

b. професійної компетентності

 

 

c. незалежності

 

 

d. об'єктивності

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question14

Баллов: 1

Проводячи аудит фінансової звітності аудитор повинен отримати докази дотримання загальноприйнятих принципів обліку і адекватності розкриття інформації. Це стосується підтвердження дотримання принципів

Выберите один ответ.

 

a. представлення

 

 

b. оцінки

 

 

c. розподілу

 

 

d. повноти

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

Обсяг аудиторських послуг, відповідальність сторін, предмет перевірки визначаються

Выберите один ответ.

 

a. Законом України "Про аудиторську діяльність"

 

 

b. листом-зобов'язанням на проведення аудиту.

 

 

c. договором на проведення аудиту

 

 

d. робочими стандартами аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question16

Баллов: 1

Проводячи аудит фінансової звітності аудитор повинен отримати докази існування активів, зобов'язань, власності і здійснення операцій. Це стосується підтвердження дотримання принципів

Выберите один ответ.

 

a. розподілу

 

 

b. реальності

 

 

c. оцінки

 

 

d. представлення

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 10

Обзор попытки 1

Тест начат

Вторник 17 Апрель 2012, 17:24

Завершен

Вторник 17 Апрель 2012, 17:46

Прошло времени

21 мин. 38 сек.

Баллов

15/15

Оценка

6 из максимума 6 (100%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 1

Обмеження обсягу аудиторської перевірки за умов несуттєвого впливу неперевірених сфер обліку на фінансову звітність підприємства є підставою для видачі

Выберите один ответ.

 

a. відмови від видачі висновку

 

 

b. негативного висновку

 

 

c. умовно-позитивного висновку

 

 

d. безумовно-позитивного висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Згідно з договором аудитор не відповідає за достовірність висновку:

Выберите один ответ.

 

a. відповідальність сторін визначається договором, отже, це правомірно

 

 

b. це буде вирішувати суд

 

 

c. це суперечить законодавству і суті аудиту

 

 

d. якщо клієнт не заперечує, це правомірно

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

При наявності обмеження обсягів роботи, яке є несуттєвим, аудитор повинен:

Выберите один ответ.

 

a. надати умовно-позитивний висновок

 

 

b. надати безумовно-позитивний висновок;

 

 

c. надати негативний висновок;

 

 

d. надати безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом;

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Якщо аудитор не отримав достатньої кількості належних доказів, що зумовило несуттєву незгоду, то він повинен:

Выберите один ответ.

 

a. надати безумовно-позитивний висновок

 

 

b. надати умовно-позитивний висновок

 

 

c. надати негативний висновок

 

 

d. відмовитися від надання аудиторського висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

За виявлені відхилення і порушення відповідальність несе

Выберите один ответ.

 

a. бухгалтер, що їх допустився

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. аудитор

 

 

d. керівництво підприємства

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Суттєва незгода з управлінським персоналом щодо прийнятності обраної облікової політики, методу її застосування або відповідності розкриття інформації у фінансовому звіті призводить до видачі

Выберите один ответ.

 

a. негативного висновку

 

 

b. безумовно-позитивного висновку з пояснювальним параграфом

 

 

c. умовно-позитивного висновку

 

 

d. безумовно-позитивного висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Який вид висновку повинен обрати аудитор за умови існування причин, що не дають можливості сформулювати думку щодо стану обліку та звітності підприємства у цілому

Выберите один ответ.

 

a. безумовно-позитивний

 

 

b. відмова від формулювання аудиторської думки

 

 

c. умовно-позитивний

 

 

d. негативний

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Вкажіть склад підсумкової документації аудиту

Выберите один ответ.

 

a. контрольні розрахунки та аналітичний огляд фінансового стану

 

 

b. загальний план аудиту, програма аудиту, графік роботи аудитора

 

 

c. аудиторський висновок, акт приймання-передавання

 

 

d. всі відповіді правильні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Обсяг аудиту - це:

Выберите один ответ.

 

a. усе перелічене

 

 

b. кількість елементів у вибірці

 

 

c. кількість статей, які необхідно перевірити

 

 

d. аудиторські процедури, необхідні для досягнення мети аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Аудитор в процесі аудиту несе відповідальність за:

Выберите один ответ.

 

a. повноту отриманих під час проведення перевірки даних

 

 

b. достовірність інформації, отриманої під час його проведення

 

 

c. виявлення абсолютно всіх фактів шахрайства та помилок

 

 

d. правильність і відповідність використаних процедур перевірки

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Які види аудиторського висновку існують

Выберите один ответ.

 

a. безумовно-позитивний з пояснювальним параграфом

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. відмова від висловлення думки

 

 

d. безумовно-позитивний, негативний

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

При наявності незгоди з керівництвом щодо методів застосування облікової політики, яка є несуттєвою, аудитор повинен:

Выберите один ответ.

 

a. надати безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом

 

 

b. надати негативний висновок

 

 

c. надати умовно-позитивний висновок

 

 

d. надати безумовно-позитивний висновок

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 1

У висновок щодо огляду фінансових звітів слід включати чітке письмове висловлення:

Выберите один ответ.

 

a. безумовно-позитивної, умовно-позитивної та негативної впевненості

 

 

b. безумовно-позитивної та умовно-позитивної впевненості

 

 

c. негативної впевненості

 

 

d. позитивної впевненості

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question14

Баллов: 1

Аудитор несе відповідальність:

Выберите один ответ.

 

a. за свій висновок;

 

 

b. за результати перевірок клієнта державними органами

 

 

c. за достовірність звітності клієнта;

 

 

d. за звіти інших спеціалістів, залучених клієнтом до роботи;

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

Аудиторський висновок -

Выберите один ответ.

 

a. містить висновки аудитора про повноту обліку і звітності

 

 

b. офіційний документ, оформлений згідно встановлених вимог

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. не є конфіденційною інформацією

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 11

Обзор попытки 1

Тест начат

Вторник 17 Апрель 2012, 17:56

Завершен

Вторник 17 Апрель 2012, 18:16

Прошло времени

20 мин. 28 сек.

Баллов

15/15

Оценка

5 из максимума 5 (100%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 1

При проведенні погоджених процедур аудитор надає

Выберите один ответ.

 

a. високий рівень впевненості

 

 

b. не надає впевненості

 

 

c. середній рівень впевненості

 

 

d. помірний рівень впевненості

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

При виконанні завдання з підготовки інформації у звіті:

Выберите один ответ.

 

a. висловлюється обмежена впевненість

 

 

b. не висловлюється ніякої впевненості

 

 

c. звіт не складається

 

 

d. висловлюється обґрунтована впевненість

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Негативна впевненість у твердженні висловлюється аудитором при здійсненні

Выберите один ответ.

 

a. погоджених процедур

 

 

b. огляду фінансової звітності

 

 

c. підготовки фінансової інформації

 

 

d. аудиту фінансової звітності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Абсолютний рівень впевненості надає проведення

Выберите один ответ.

 

a. огляду

 

 

b. аудиторської перевірки

 

 

c. погоджених процедур

 

 

d. немає правильної відповіді

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Упевненість аудитором не висловлюється у разі проведення

Выберите один ответ.

 

a. підготовки інформації і огляду

 

 

b. огляду і погоджених процедур

 

 

c. аудиторської перевірки і огляду

 

 

d. погоджених процедур і підготовки інформації

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Неглибока перевірка обліку і звітності на предмет виявлення відхилень від вимог законодавства це

Выберите один ответ.

 

a. тематична перевірка

 

 

b. операційна перевірка

 

 

c. комплексна перевірка

 

 

d. немає правильної відповіді

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Позитивна впевненість у твердженні висловлюється аудитором при здійсненні

Выберите один ответ.

 

a. аудиту фінансової звітності

 

 

b. погоджених процедур

 

 

c. підготовки фінансової інформації

 

 

d. огляду фінансової звітності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Помірний рівень впевненості, з яким аудитор підтверджує твердження адміністрації, надається при здійсненні

Выберите один ответ.

 

a. погоджених процедур

 

 

b. огляду фінансової звітності

 

 

c. підготовки фінансової інформації

 

 

d. аудиту фінансової звітності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Складання звітності відноситься до

Выберите один ответ.

 

a. немає правильної відповіді

 

 

b. інформаційних послуг

 

 

c. послуг дії

 

 

d. послуг контролю

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

При проведенні аудиторської перевірки аудитор надає

Выберите один ответ.

 

a. не надає впевненості

 

 

b. середній рівень впевненості

 

 

c. помірний рівень впевненості

 

 

d. високий рівень впевненості

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

При виконанні завдань з огляду аудитор надає:

Выберите один ответ.

 

a. обґрунтовану впевненість та забезпечує абсолютний її рівень

 

 

b. обґрунтовану впевненість та забезпечує високий її рівень

 

 

c. обмежену впевненість та забезпечує помірний її рівень

 

 

d. обмежену впевненість та забезпечує високий її рівень

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

Аудит відрізняється від супутніх послуг

Выберите один ответ.

 

a. характером аудиторських процедур

 

 

b. кількістю необхідних аудиторських доказів

 

 

c. усе перелічене

 

 

d. рівнем впевненості аудитора

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 1

Реєстрація господарських операцій попередніх періодів у регістрах бухгалтерського обліку, складання звітів попередніх періодів це

Выберите один ответ.

 

a. відновлення обліку

 

 

b. організація обліку

 

 

c. ведення обліку

 

 

d. удосконалення обліку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question14

Баллов: 1

Високий рівень впевненості, з яким аудитор підтверджує твердження адміністрації, надається при здійсненні

Выберите один ответ.

 

a. огляду фінансової звітності

 

 

b. погоджених процедур

 

 

c. підготовки фінансової інформації

 

 

d. аудиту фінансової звітності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

Переклад звітності на облікові стандарти інших країн ¬це

Выберите один ответ.

 

a. складання фінансової звітності

 

 

b. відновлення обліку

 

 

c. удосконалення обліку

 

 

d. компіляція обліку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 1

Обзор попытки 1

Тест начат

Пятница 9 Декабрь 2011, 20:23

Завершен

Пятница 9 Декабрь 2011, 20:39

Прошло времени

15 мин. 40 сек.

Баллов

11/15

Оценка

5.867 из максимума 8 (73%%)

Отзыв

Добре, але можна було і краще!

Question1

Баллов: 1

Яка країна є батьківщиною аудиту

Выберите один ответ.

 

a. США

 

 

b. Великобританія

 

 

c. Німеччина

 

 

d. Франція

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Теорії виникнення аудиту - це

Выберите один ответ.

 

a. теорій агентів

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. теорія потенційного інвестору

 

 

d. теорія мотивації

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Аудитор:

Выберите один ответ.

 

a. висловлює думку про фінансову звітність

 

 

b. правильна відповідь відсутня

 

 

c. здійснює інвентаризацію активів

 

 

d. гарантує, що фінансова звітність є правильною

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Професійна організація бухгалтерів (аудиторів) у Російській імперії мала назву

Выберите один ответ.

 

a. немає правильної відповіді

 

 

b. Аудиторська палата

 

 

c. Інститут бухгалтерів та аудиторів

 

 

d. Інститут присяжних бухгалтерів (аудиторів)

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Для здійснення аудиторської перевірки комерційного банку

Выберите один ответ.

 

a. достатньо мати сертифікат серії "А"

 

 

b. достатньо мати сертифікат серії "А", або серії "Б"

 

 

c. необхідно обов'язково мати сертифікати серій "А" і "Б"

 

 

d. достатньо мати сертифікат серії "Б"

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Користувачами фінансової інформації можуть бути:

Выберите один ответ.

 

a. всі відповіді правильні

 

 

b. банки, постачальники та інші кредитори

 

 

c. керівництво підприємства

 

 

d. інвестори, власники

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Користувачами фінансової інформації можуть бути:

Выберите один ответ.

 

a. всі відповіді правильні

 

 

b. робітники банківських установ

 

 

c. акціонери

 

 

d. робітники податкової інспекції

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question8

Баллов: 1

Впевненість за МСА - це

Выберите один ответ.

 

a. думка щодо достовірності аудиторських доказів

 

 

b. рівень суттєвості інформації

 

 

c. вид аудиторського звіту

 

 

d. елемент договору на аудит

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Об'єктами аудиту є

Выберите один ответ.

 

a. активи, капітал, зобов'язання, доходи і витрати

 

 

b. кількісні і якісні результати діяльності підприємства

 

 

c. правильні відповіді 1і 2

 

 

d. звітність підприємства

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question10

Баллов: 1

Аудитор

Выберите один ответ.

 

a. засвідчує фінансову звітність

 

 

b. висловлює думку про фінансову звітність

 

 

c. гарантує, що фінансова звітність є правильною

 

 

d. усе перелічене

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

За статусом здійснення аудит - це контроль:

Выберите один ответ.

 

a. відомчий

 

 

b. державний

 

 

c. власника

 

 

d. незалежний

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

Користувачами фінансової інформації можуть бути:

Выберите один ответ.

 

a. акціонери

 

 

b. робітники банківських установ

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. робітники податкової інспекції

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question13

Баллов: 1

Відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" підставою для здійснення аудиту є

Выберите один ответ.

 

a. лист-ствердження аудитора

 

 

b. договір на проведення аудиту

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. лист-запит замовника

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question14

Баллов: 1

Яка теорія передбачає роль аудитора як гаранта достовірності фінансової звітності

Выберите один ответ.

 

a. теорія потенційного інвестору

 

 

b. теорій агентів

 

 

c. теорія управляючих

 

 

d. теорія мотивації

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

Офіційною датою виникнення незалежного аудиту в сучасному його значенні

Выберите один ответ.

 

a. 1285 р.

 

 

b. 1854 р.

 

 

c. 1970 р.

 

 

d. ІІІ в. до н.е.

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Тест за темою 1

Обзор попытки 2

Тест начат

Воскресенье 11 Декабрь 2011, 12:19

Завершен

Воскресенье 11 Декабрь 2011, 12:40

Прошло времени

21 мин. 10 сек.

Баллов

14/15

Оценка

7.467 из максимума 8 (93%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 1

За яким критерієм професія аудитора відрізняється від багатьох інших професій

Выберите один ответ.

 

a. компетентності

 

 

b. незалежності

 

 

c. професійної сумлінності

 

 

d. володіння технічними професійними прийомами

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" підставою для здійснення аудиту є

Выберите один ответ.

 

a. лист-ствердження аудитора

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. договір на проведення аудиту

 

 

d. лист-запит замовника

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Суттєвість в аудиті - це:

Выберите один ответ.

 

a. рівень оплати праці аудиторів в аудиторській фірмі;

 

 

b. оцінка вартості робіт по договору;

 

 

c. рівень аудиторського ризику;

 

 

d. вплив відхилень на рішення користувачів звітності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Чи може аудиторська фірма поєднати аудит з бізнесом у сфері нерухомості:

Выберите один ответ.

 

a. так, але тільки за наявності обох ліцензій;

 

 

b. так, але тільки після повідомлення про це АПУ

 

 

c. так;

 

 

d. ні;

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Виникнення аудиту в Україні припадає на

Выберите один ответ.

 

a. 1987 р.

 

 

b. 1993 р.

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. 1985 р.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Аудиторська діяльність включає:

Выберите один ответ.

 

a. проведення перевірок

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. надання консультацій

 

 

d. організаційне і методологічне забезпечення аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Стандарти аудиту визначають:

Выберите один ответ.

 

a. стратегію аудиторської перевірки

 

 

b. обов'язковість проведення аудиторської перевірки

 

 

c. загальні вимоги щодо проведення аудиту.

 

 

d. масштаб аудиторської перевірки

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Сутність аудиту полягає в:

Выберите один ответ.

 

a. здійсненні допомоги клієнту з правових питань

 

 

b. покращенні фінансового стану клієнт

 

 

c. зменшенні інформаційного ризику користувачів фінансової звітності

 

 

d. здійсненні допомоги клієнту з фінансових проблем

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Яка країна є батьківщиною аудиту

Выберите один ответ.

 

a. США

 

 

b. Німеччина

 

 

c. Великобританія

 

 

d. Франція

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Впевненість за МСА - це

Выберите один ответ.

 

a. елемент договору на аудит

 

 

b. думка щодо достовірності аудиторських доказів

 

 

c. рівень суттєвості інформації

 

 

d. вид аудиторського звіту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Офіційною датою виникнення незалежного аудиту в сучасному його значенні

Выберите один ответ.

 

a. 1970 р.

 

 

b. ІІІ в. до н.е.

 

 

c. 1285 р.

 

 

d. 1854 р.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

Об`єкт аудиту визначається:

Выберите один ответ.

 

a. статусом підприємства;

 

 

b. керівництвом;

 

 

c. замовником.

 

 

d. законодавством;

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question13

Баллов: 1

За історичними ознаками аудит класифікують на

Выберите один ответ.

 

a. ретроспективний, перманентний, запобіжний

 

 

b. суцільний, вибірковий, комбінований

 

 

c. підтверджуючий, процедурний, системний, ризико-орієнтований

 

 

d. приватний, державний, колективний

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question14

Баллов: 1

Професійна організація бухгалтерів (аудиторів) у Російській імперії мала назву

Выберите один ответ.

 

a. Інститут присяжних бухгалтерів (аудиторів)

 

 

b. Аудиторська палата

 

 

c. Інститут бухгалтерів та аудиторів

 

 

d. немає правильної відповіді

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

Інформація є .............., якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів

Выберите один ответ.

 

a. достовірною

 

 

b. суттєвою

 

 

c. не достовірною

 

 

d. несуттєвою

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 2

Обзор попытки 2

Тест начат

Пятница 16 Декабрь 2011, 18:59

Завершен

Пятница 16 Декабрь 2011, 19:20

Прошло времени

20 мин. 21 сек.

Баллов

13/15

Оценка

5.2 из максимума 6 (87%%)

Отзыв

Дуже достойно! Молодець!

Question1

Баллов: 1

Визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю проводиться в процесі:

Выберите один ответ.

 

a. сертифікації

 

 

b. атестації

 

 

c. ліцензування

 

 

d. експертизи

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Звільнення аудитора - це результат настання

Выберите один ответ.

 

a. кримінальної відповідальності

 

 

b. відповідальності за нормами трудового права

 

 

c. цивільної відповідальності

 

 

d. професійної відповідальності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право:

Выберите один ответ.

 

a. залучати на договірній основі до аудиторської перевірки аудиторів, працюючих самостійно

 

 

b. повідомляти державну податкову адміністрацію про всі факти виявлених порушень або зловживань;

 

 

c. вимагати від керівництва клієнта звільнення з посади осіб, винних у виявлених зловживаннях

 

 

d. вилучати первинні документи і облікові регістри по фактам виявлених порушень або зловживань;

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Хто може бути директором аудиторської фірми

Выберите один ответ.

 

a. особа, що має 30% акцій аудиторської фірми

 

 

b. особа, що має досвід роботи не менше 3 років

 

 

c. сертифікований аудитор

 

 

d. всі варіанти правильні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Сертифікацію аудиторів здійснює:

Выберите один ответ.

 

a. Міністерство фінансів України

 

 

b. Спілка аудиторів України

 

 

c. Аудиторська палата України

 

 

d. Міністерство юстиції України

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право:

Выберите один ответ.

 

a. накладати адміністративні штрафи на керівника і головного бухгалтера підприємства

 

 

b. повідомляти державну податкову адміністрацію про всі факти порушень і зловживань

 

 

c. вимагати від керівництва клієнта звільнення з посади осіб, повинних виявлених зловживаннях

 

 

d. відмовитись від проведення аудиторської перевірки у випадку, коли клієнтом не надає всю необхідну інформацію

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Управління аудиторською діяльністю в Україні здійснюється:

Выберите один ответ.

 

a. Аудиторською палатою України

 

 

b. Міністерством Фінансів України

 

 

c. Верховною Радою України

 

 

d. Спілкою Аудиторів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Аудиторська фірма для набуття права на заняття аудиторською діяльністю повинна

Выберите один ответ.

 

a. отримати спеціальну ліцензію Аудиторської палати України

 

 

b. пройти реєстрацію і бути включеною до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. отримати сертифікат на діяльність аудиторської фірми

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Аудитори при виконанні професійних обов'язків не повинні переслідувати інтересів, що не можуть бути сумісними з принципами чесності, об'єктивності і незалежності. Яка з перелічених ситуацій не впливає на незалежність аудитора?

Выберите один ответ.

 

a. судовий процес за участі аудиторської фірми і клієнта

 

 

b. продаж родині аудитора товарів зі значними знижками

 

 

c. гонорар від клієнта

 

 

d. залучення до проведення аудиту однієї особи на тривалий період

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question10

Баллов: 1

Право на отримання сертифіката мають:

Выберите один ответ.

 

a. особи з вищою економічною або юридичною освітою та досвідом роботи не менше трьох років поспіль на посадах ревізора, бухгалтера), які успішно склали кваліфікаційний іспит

 

 

b. особи з вищою економічною або юридичною освітою та досвідом практичної роботи не менше п'яти років

 

 

c. кандидати з середньо-спеціальною освітою (економічною або юридичною), які успішно склали кваліфікаційний іспит з аудиту

 

 

d. громадяни України, досвід практичної роботи яких на посаді аудитора не менше трьох років

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Фірми яких організаційно-правових форм не мають право на заняття аудиторською діяльністю

Выберите один ответ.

 

a. публічні акціонерні товариства

 

 

b. державної

 

 

c. приватні акціонерні товариства

 

 

d. приватної

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

Аудитору забороняється

Выберите один ответ.

 

a. займатися методичною роботою

 

 

b. займатися науковою і викладацькою діяльністю

 

 

c. займатися торговельною і посередницькою діяльністю

 

 

d. отримувати дивіденди від акцій

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 1

Загальний розмір частки внесків засновників, які є сертифікованими аудиторами, повинен бути не менший ніж

Выберите один ответ.

 

a. 50 %

 

 

b. необмежений

 

 

c. 70 %

 

 

d. 30 %

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question14

Баллов: 1

Мета діяльності АПУ - це

Выберите один ответ.

 

a. всі варіанти правильні

 

 

b. брати участь в підготовці і перепідготовці, сертифікації аудиторів

 

 

c. сприяти розвитку, удосконаленню й уніфікації аудиторської справи

 

 

d. здійснювати науково-методологічні розробки по аудиту

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question15

Баллов: 1

Закон України "Про аудиторську діяльність" прийнятий -

Выберите один ответ.

 

a. немає правильної відповіді

 

 

b. 1993 р.

 

 

c. 2003 р.

 

 

d. 1987 р.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 3

Обзор попытки 1

Тест начат

Среда 21 Декабрь 2011, 17:30

Завершен

Среда 21 Декабрь 2011, 17:43

Прошло времени

13 мин. 17 сек.

Баллов

11/13

Оценка

5.08 из максимума 6 (85%%)

Отзыв

Дуже достойно! Молодець!

Question1

Баллов: 1

Узгодження з замовником рівня відповідальності аудиторів здійснюється на стадії

Выберите один ответ.

 

a. завершально-результативна

 

 

b. підготовчо-узгоджувальна

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. робочо-дослідницька

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Вкажіть подальші дії аудитора у разі виявлення ним суттєвих помилок:

Выберите один ответ.

 

a. надання негативного аудиторського висновку

 

 

b. припинення проведення аудиторської перевірки

 

 

c. надання умовно-позитивного аудиторського висновку

 

 

d. відмова від видачі аудиторського висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Принцип конфіденційності може бути порушений аудитором у разі

Выберите один ответ.

 

a. передачі інформації новому аудитору

 

 

b. вимоги слідчих або судових органів

 

 

c. всі варіанти правильні

 

 

d. тиску на аудитора з боку клієнта

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Готовність аудитора виконувати роботу лише у межах своїх можливостей відноситься до принципу:

Выберите один ответ.

 

a. незалежності

 

 

b. конфіденційності

 

 

c. об'єктивності

 

 

d. професійної компетентності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Які органи мають право перевіряти аудиторські фірми:

Выберите один ответ.

 

a. Спілка аудиторів України

 

 

b. Аудиторська палата України

 

 

c. контрольно-ревізійна комісія

 

 

d. Міністерство фінансів України

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Зовнішній контроль якості аудиторських послуг здійснює

Выберите один ответ.

 

a. Спілка аудиторів України

 

 

b. Аудиторська палата України

 

 

c. Асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів України

 

 

d. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Принципи аудиту вимагають незалежності аудиторів від:

Выберите один ответ.

 

a. клієнта

 

 

b. від власника аудиторської фірми, де вони працюють

 

 

c. державних органів

 

 

d. АПУ

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Яка форма оплати праці аудиторів встановлюється як добуток погодинної ставки аудитора і трудомісткості робіт

Выберите один ответ.

 

a. акордна

 

 

b. комбінована

 

 

c. за результатами

 

 

d. погодинна

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

До фундаментальних засад етики аудитора відносять:

Выберите один ответ.

 

a. чесність, неупередженість, об'єктивність, професійна незалежність.

 

 

b. доброзичливість, відповідальність, порядність, чутливість

 

 

c. гідність, професіоналізм, довіра, якість послуг

 

 

d. відповідальність, обґрунтованість, професійна поведінка, професійні норми

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 3

Визначте відповідність виконуваної роботи аудитора і виду впевненості

Огляд фінансової звітності

 

 

Аудит фінансової звітності

 

 

Погоджені процедури і підготовка інформації

 

 

Частично верно

Баллов за ответ: 1/3.

Question11

Баллов: 1

Об'єктами внутрішнього контролю якості є

Выберите один ответ.

 

a. матеріали завершених аудиторських перевірок

 

 

b. професійна компетентність персоналу та процес виконання завдань

 

 

c. правильні відповіді 1 і 3

 

 

d. наявність доказів підвищення кваліфікації персоналу аудиторської фірми

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 3

Обзор попытки 2

Тест начат

Четверг 22 Декабрь 2011, 18:51

Завершен

Четверг 22 Декабрь 2011, 19:02

Прошло времени

10 мин. 45 сек.

Баллов

12/13

Оценка

5.54 из максимума 6 (92%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 1

Суб'єктами внутрішнього контролю якості є

Выберите один ответ.

 

a. керівники аудиторських груп

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. партнери

 

 

d. аудитори-контролери

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question2

Баллов: 3

Визначте відповідність виконуваної роботи аудитора і виду впевненості

Погоджені процедури і підготовка інформації

 

 

Аудит фінансової звітності

 

 

Огляд фінансової звітності

 

 

Верно

Баллов за ответ: 3/3.

Question3

Баллов: 1

Принцип взаємодії аудиторів - це

Выберите один ответ.

 

a. методологічний принцип

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. етичний принцип

 

 

d. професійний принцип

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Готовність аудитора виконувати роботу лише у межах своїх можливостей відноситься до принципу:

Выберите один ответ.

 

a. професійної компетентності

 

 

b. конфіденційності

 

 

c. незалежності

 

 

d. об'єктивності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Формалізована сукупність принципів, методів і правил, застосовуваних фірмою для здійснення контролю якості аудиторських послуг (політика контролю якості), а також заходи та дії (процедури), які здійснює фірма для впровадження політики контролю якості та моніторингу відповідності системи контролю якості встановленим вимогам

Выберите один ответ.

 

a. політика контролю якості

 

 

b. система контролю якості

 

 

c. методологічна база контролю якості

 

 

d. процедури контролю якості

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Чи звільняє аудит фінансової звітності управлінський персонал підприємства від відповідальності за підготовку та подання цієї звітності

Выберите один ответ.

 

a. звільняє, лише у разі, коли аудитор завіряє фінансову звітність

 

 

b. так, звільняє

 

 

c. ні, не звільняє

 

 

d. звільняє у разі аудитором надання безумовно-позитивного висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

До процедур забезпечення якості відносяться

Выберите один ответ.

 

a. система підвищення кваліфікації аудиторів

 

 

b. оцінювання незалежності аудиторів перед виконанням кожного завдання

 

 

c. стимулювання участі у професійних організаціях

 

 

d. всі відповіді правильні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Принцип конфіденційності може бути порушений аудитором у разі

Выберите один ответ.

 

a. передачі інформації новому аудитору

 

 

b. тиску на аудитора з боку клієнта

 

 

c. всі варіанти правильні

 

 

d. вимоги слідчих або судових органів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

До фундаментальних засад етики аудитора відносять:

Выберите один ответ.

 

a. гідність, професіоналізм, довіра, якість послуг

 

 

b. доброзичливість, відповідальність, порядність, чутливість

 

 

c. відповідальність, обґрунтованість, професійна поведінка, професійні норми

 

 

d. чесність, неупередженість, об'єктивність, професійна незалежність.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Принципи аудиту вимагають незалежності аудиторів від:

Выберите один ответ.

 

a. клієнта

 

 

b. АПУ

 

 

c. державних органів

 

 

d. від власника аудиторської фірми, де вони працюють

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Які органи мають право перевіряти аудиторські фірми:

Выберите один ответ.

 

a. Міністерство фінансів України

 

 

b. контрольно-ревізійна комісія

 

 

c. Аудиторська палата України

 

 

d. Спілка аудиторів України

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 4

Обзор попытки 1

Тест начат

Понедельник 26 Декабрь 2011, 21:29

Завершен

Понедельник 26 Декабрь 2011, 21:43

Прошло времени

14 мин. 10 сек.

Баллов

13/15

Оценка

4.33 из максимума 5 (87%%)

Отзыв

Дуже достойно! Молодець!

Question1

Баллов: 1

При плануванні аудиту складаються

Выберите один ответ.

 

a. програми аудиту

 

 

b. графік проведення аудиту

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. загальний план аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Перелік робіт на основних етапах проведення аудиту визначено у:

Выберите один ответ.

 

a. плані аудиту

 

 

b. графіку

 

 

c. протоколі

 

 

d. програмі аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 5

Розрахуйте договірну ціну аудиторських послуг за наступних умов:

- аудиторську перевірку проводять 3 аудитори;

- тривалість перевірки, згідно з планом, 16 робочих днів;

- годинна ставка аудитора 122 грн.;

- накладні витрати складають 27 %;

- сума відсотків нарахувань на заробітну плату згідно законодавства - 37.95%

- аудиторська фірма планує свою прибутковість на рівні 28 %.

Розрахуйте договірну ціну за умови,що аудиторська фірма є платником єдиного податку за ставкою 10%.

Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

 

 

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 5/5.

Question4

Баллов: 1

Термін аудиторської перевірки визначається:

Выберите один ответ.

 

a. рішенням загальних зборів акціонерів клієнта

 

 

b. міжнародними стандартами аудиту

 

 

c. кодексом професійної етики аудиторів

 

 

d. договором на аудит

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Вивчення систем обліково-аналітичного і контрольного процесів на підприємстві здійснюється на стадії

Выберите один ответ.

 

a. робочо-дослідницька

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. завершально-результативна

 

 

d. підготовчо-узгоджувальна

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Планування аудиту здійснюється на підставі принципів

Выберите все правильные ответы:

 

a. надійність, комплексність та об'єктивність

 

 

b. цілісність і безперервність

 

 

c. доречність, ефективність та оптимальність

 

 

d.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Під час розробки загального плану аудиторської перевірки аудиторові слід урахувати наступні питання

Выберите один ответ.

 

a. розуміння систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю

 

 

b. знання бізнесу, ризик і суттєвість, нагляд і перевірка

 

 

c. характер, час і обсяг процедур, координація, керівництво

 

 

d. всі відповіді правильні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Плануючи і виконуючи аудиторські процедури, аудитор повинен розглянути відповідність фінансової звітності законодавству та зробити припущення про

Выберите один ответ.

 

a. безперервність

 

 

b. об'єктивність

 

 

c. чесність

 

 

d. суттєвість

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question9

Баллов: 1

Деталізація етапів аудиторської перевірки відображається в

Выберите один ответ.

 

a. календарному графіку аудита

 

 

b. загальному плані аудиту

 

 

c. програмі аудиту

 

 

d. договорі на проведення аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

У відповідності з MCA аудиторам необхідно розробити і документально оформити Програму аудиту, яка є

Выберите один ответ.

 

a. додатковою робочою документацією аудитора

 

 

b. планом аудиторської перевірки

 

 

c. конфіденційною інформацією аудиторської фірми

 

 

d. засобом контролю і документування належного виконання робіт

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Форма загального плану аудиту регламентується

Выберите один ответ.

 

a. Внутрішньофірмовими стандартами аудиту

 

 

b. Національними нормативами аудиту

 

 

c. Законом України "Про аудиторську діяльність"

 

 

d. МСА

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Тест за темою 4

Обзор попытки 2

Тест начат

Воскресенье 8 Январь 2012, 18:12

Завершен

Воскресенье 8 Январь 2012, 18:25

Прошло времени

13 мин. 20 сек.

Баллов

12/15

Оценка

4 из максимума 5 (80%%)

Отзыв

Дуже достойно! Молодець!

Question1

Баллов: 1

Плануючи і виконуючи аудиторські процедури, аудитор повинен розглянути відповідність фінансової звітності законодавству та зробити припущення про

Выберите один ответ.

 

a. об'єктивність

 

 

b. суттєвість

 

 

c. безперервність

 

 

d. чесність

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question2

Баллов: 1

У випадку, якщо аудитор визнає, що високий ризик невиявлення стосовно даних фінансової звітності не може бути зменшений до допустимого рівня, він повинен

Выберите один ответ.

 

a. відмовитися від надання аудиторського висновку

 

 

b. надати позитивний аудиторський висновок

 

 

c. дати негативний аудиторський висновок

 

 

d. всі варіанти неправильні

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question3

Баллов: 1

Календарний графік аудиторської перевірки

Выберите один ответ.

 

a. Може переглядатися у ході перевірки

 

 

b. Не може переглядатися у ході перевірки

 

 

c. Використовується для оцінки ризиків і суттєвості

 

 

d. Будується на підставі програм аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Форма загального плану аудиту регламентується

Выберите один ответ.

 

a. Внутрішньофірмовими стандартами аудиту

 

 

b. Національними нормативами аудиту

 

 

c. МСА

 

 

d. Законом України "Про аудиторську діяльність"

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question5

Баллов: 1

Деталізація етапів аудиторської перевірки відображається в

Выберите один ответ.

 

a. договорі на проведення аудиту

 

 

b. календарному графіку аудита

 

 

c. загальному плані аудиту

 

 

d. програмі аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 5

Розрахуйте договірну ціну аудиторських послуг за наступних умов:

- аудиторську перевірку проводять 3 аудитори;

- тривалість перевірки, згідно з планом, 17 робочих днів;

- годинна ставка аудитора 101 грн.;

- накладні витрати складають 28 %;

- сума відсотків нарахувань на заробітну плату згідно законодавства - 37.11%

- аудиторська фірма планує свою прибутковість на рівні 24 %.

Розрахуйте договірну ціну за умови,що аудиторська фірма є платником єдиного податку за ставкою 10%.

Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

 

 

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 5/5.

Question7

Баллов: 1

При плануванні аудиту складаються

Выберите один ответ.

 

a. всі відповіді правильні

 

 

b. загальний план аудиту

 

 

c. графік проведення аудиту

 

 

d. програми аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Вивчення систем обліково-аналітичного і контрольного процесів на підприємстві здійснюється на стадії

Выберите один ответ.

 

a. підготовчо-узгоджувальна

 

 

b. завершально-результативна

 

 

c. робочо-дослідницька

 

 

d. немає правильної відповіді

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Планування аудиту здійснюється на підставі принципів

Выберите все правильные ответы:

 

a. надійність, комплексність та об'єктивність

 

 

b. цілісність і безперервність

 

 

c. доречність, ефективність та оптимальність

 

 

d.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Під час розробки загального плану аудиторської перевірки аудиторові слід урахувати наступні питання

Выберите один ответ.

 

a. характер, час і обсяг процедур, координація, керівництво

 

 

b. розуміння систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. знання бізнесу, ризик і суттєвість, нагляд і перевірка

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Перелік робіт на основних етапах проведення аудиту визначено у:

Выберите один ответ.

 

a. графіку

 

 

b. протоколі

 

 

c. плані аудиту

 

 

d. програмі аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 5

Обзор попытки 1

Тест начат

Среда 18 Январь 2012, 20:00

Завершен

Среда 18 Январь 2012, 20:23

Прошло времени

22 мин. 38 сек.

Баллов

11/12

Оценка

4.58 из максимума 5 (92%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 1

За навмисне приховування істини з корисливою метою та видачу позитивного висновку, що спричинило завдання збитків аудитор несе відповідальність

Выберите один ответ.

 

a. за нормами кримінального права

 

 

b. за нормами цивільного права

 

 

c. за нормами трудового права

 

 

d. не несе відповідальність

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Коли властивий ризик та ризик контролю високий, прийнятний рівень ризику невиявлення має бути:

Выберите один ответ.

 

a. середнім

 

 

b. низьким

 

 

c. високим

 

 

d. не визначається

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

За навмисне приховування істини та видачу заздалегідь невідповідаючого дійсності висновку аудитор несе відповідальність за нормами

Выберите один ответ.

 

a. кримінального права

 

 

b. господарського права

 

 

c. трудового права

 

 

d. цивільного права

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Елементами ризику невиявлення є:

Выберите один ответ.

 

a. ризик вибірки і ризик неефективності аудиторських процедур

 

 

b. аудиторський ризик і підприємницький ризик аудитора

 

 

c. властивий ризик і ризик контролю

 

 

d. властивий ризик і аудиторський ризик

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question5

Баллов: 1

Ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, коли фінансові звіти суттєво викривлені, відомий як "аудиторський ризик". Згідно МСА 200 аудитор зменшуєаудиторський ризик шляхом:

Выберите один ответ.

 

a. розробки та виконання аудиторських процедур для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів, на яких ґрунтуватиметься аудиторська думка

 

 

b. залучення до роботи експерта

 

 

c. збільшення вартості аудиторської перевірки

 

 

d. дотриманням аудитором етичних принципів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Основними складовими аудиторського ризику є

Выберите один ответ.

 

a. ризик втраченої вигоди, ризик зниження доходності, ризик прямих втрат

 

 

b. властивий ризик, ризик невиявлення, ризик системи контролю

 

 

c. інформаційний ризик, ризик аналітичного обзору, ризик тестового контролю.

 

 

d. психологічний, соціальний, економічний, юридичний ризики

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Розрахуйте загальний аудиторський ризик якщо  - властивий ризик 0.88 - ризик контролю 0.4 - ризик невиявлення 0.148 Відповідь введіть у форматі Х.ХХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Чому може дорівнюватиме прийнятній аудиторський ризик? Відповідь введіть у форматі Х.ХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Які елементи є складовими частинами моделі аудиторського ризику

Выберите один ответ.

 

a. ризик контролю, внутрішній ризик, ризик невиявлення

 

 

b. ризик контролю, внутрішній ризик

 

 

c. ризик контролю, ризик невиявлення помилок

 

 

d. внутрішній ризик, ризик невиявлення помилок

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Чим вище рівень суттєвості, тим загальний аудиторський ризик

Выберите один ответ.

 

a. наближається до 0

 

 

b. нижче

 

 

c. наближається до 1

 

 

d. вище

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Ризик того, що аудиторські процедури не завжди можуть виявити помилки, носить назву:

Выберите один ответ.

 

a. аудиторського ризику

 

 

b. ризику контролю

 

 

c. властивого ризику

 

 

d. ризику не виявлення

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

Який зв'язок між суттєвістю та аудиторським ризиком

Выберите один ответ.

 

a. зворотна залежність

 

 

b. це ідентичні поняття

 

 

c. взаємозв'язок відсутній

 

 

d. прямо пропорційна залежність

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 5

Обзор попытки 2

Тест начат

Пятница 20 Январь 2012, 17:10

Завершен

Пятница 20 Январь 2012, 17:27

Прошло времени

17 мин. 35 сек.

Баллов

10/12

Оценка

4.17 из максимума 5 (83%%)

Отзыв

Дуже достойно! Молодець!

Question1

Баллов: 1

Внутрішній ризик виявляється у зв'язку з тим, що:

Выберите один ответ.

 

a. система внутрішнього контролю і аудиту не завжди функціонує ефективно

 

 

b. значні помилки під час проведення аудиту залишаються | невиявленими

 

 

c. певні категорії операцій здатні до суттєвих перекручень

 

 

d. дії аудитора відносно перевірки звітності суб'єктивні

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question2

Баллов: 1

Ризик того, що аудиторські процедури не завжди можуть виявити помилки, носить назву:

Выберите один ответ.

 

a. ризику контролю

 

 

b. властивого ризику

 

 

c. аудиторського ризику

 

 

d. ризику не виявлення

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Ступінь ризику оцінюється на стадії

Выберите один ответ.

 

a. завершально-результативна

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. робочо-дослідницька

 

 

d. підготовчо-узгоджувальна

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Ризик невиявлення виявляється у зв'язку з тим, що:

Выберите один ответ.

 

a. система внутрішнього контролю і аудиту не завжди функціонує ефективно

 

 

b. певні категорії операцій здатні до суттєвих перекручень

 

 

c. дії аудитора відносно перевірки звітності суб'єктивні

 

 

d. значні помилки під час проведення аудиту залишаються | невиявленими

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question5

Баллов: 1

Чому може дорівнюватиме прийнятній аудиторський ризик? Відповідь введіть у форматі Х.ХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Розрахуйте загальний аудиторський ризик якщо  - властивий ризик 0.94 - ризик контролю 0.3 - ризик невиявлення 0.037 Відповідь введіть у форматі Х.ХХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Коли властивий ризик та ризик контролю високий, прийнятний рівень ризику невиявлення має бути:

Выберите один ответ.

 

a. низьким

 

 

b. високим

 

 

c. не визначається

 

 

d. середнім

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

За навмисне приховування істини та видачу заздалегідь невідповідаючого дійсності висновку аудитор несе відповідальність за нормами

Выберите один ответ.

 

a. кримінального права

 

 

b. господарського права

 

 

c. цивільного права

 

 

d. трудового права

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Ризик контролю виявляється у зв'язку з тим, що:

Выберите один ответ.

 

a. дії аудитора відносно перевірки звітності суб'єктивні

 

 

b. певні категорії операцій здатні до суттєвих перекручень

 

 

c. значні помилки під час проведення аудиту залишаються | невиявленими

 

 

d. система внутрішнього контролю і аудиту не завжди функціонує ефективно

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

За неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора АПУ можуть бути застосовані стягнення

Выберите один ответ.

 

a. анулювання сертифікату

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. призупинення дії сертифікату

 

 

d. попередження

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Які заходи вживає аудитор, щоб знизити ризик невиявлення:

Выберите один ответ.

 

a. враховує особливості роботи бухгалтерії клієнта

 

 

b. визначає помилки, які мають одиничний і випадковий характер

 

 

c. збільшує обсяг аудиторських процедур

 

 

d. проводить опитування і спостереження за здійсненням операцій

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

Ризик невиявлення визначається:

Выберите один ответ.

 

a. внутрішніми стандартами аудиторської фірми

 

 

b. за формулою РН =АР: (ВРхРК)

 

 

c. міжнародними стандартами аудиту

 

 

d. за формулою АР =ВР х РК х РН

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Залікове тестування

Обзор попытки 1

Тест начат

Среда 1 Февраль 2012, 16:02

Завершен

Среда 1 Февраль 2012, 17:09

Прошло времени

1 ч 7 мин.

Баллов

45.1/60

Оценка

22.55 из максимума 30 (75%%)

Отзыв

Добре, але можна було і краще!

Question1

Баллов: 4

Припустимо, що генеральна сукупність має балансову вартість 8887 тис. грн.

Сумарне грошове значення елементів найбільшої вартості - 2832 тис. грн.

Сумарне грошове значення ключових елементів - 272 тис. грн.

Аудитор хоче бути на 99% упевнений, що виявить помилки в генеральній сукупності, якщо вони перевищують 121 тис. грн.

Для заданого рівня упевненості коефіцієнт надійності складає 4.61.

Наявність помилок не очікується.

Скільки елементів складатиме необхідний обсяг вибірки?

Ответ:

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/4.

Question2

Баллов: 1

Аудитори при виконанні професійних обов'язків не повинні переслідувати інтересів, що не можуть бути сумісними з принципами чесності, об'єктивності і незалежності. Яка з перелічених ситуацій не впливає на незалежність аудитора?

Выберите один ответ.

 

a. судовий процес за участі аудиторської фірми і клієнта

 

 

b. залучення до проведення аудиту однієї особи на тривалий період

 

 

c. продаж родині аудитора товарів зі значними знижками

 

 

d. гонорар від клієнта

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question3

Баллов: 1

Модель аудиторського ризику має вигляд

Выберите один ответ.

 

a. ЗАР = ВРхРК-РН

 

 

b. ЗАР = BP х РК + РН

 

 

c. ЗАР = ВР + РК-РН

 

 

d. ЗАР = BP х РК х РН

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Основні принципи аудиторської діяльності:

Выберите один ответ.

 

a. конфіденційність, незалежність

 

 

b. професіоналізм

 

 

c. компетентність

 

 

d. методологічні, професійної етики

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Користувачами фінансової інформації можуть бути:

Выберите один ответ.

 

a. робітники банківських установ

 

 

b. акціонери

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. робітники податкової інспекції

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Зовнішній контроль якості аудиторських послуг здійснює

Выберите один ответ.

 

a. Аудиторська палата України

 

 

b. Спілка аудиторів України

 

 

c. Асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів України

 

 

d. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 2

Розрахуйте суттєвість статей фінансової звітності за наступними умовами: Балансова вартість запасів - 8487 грн. Валюта балансу - 30731 грн. Скореговане середнє значення суттєвості помилки (без округлення і округлювати не треба!) - 2811 грн. Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question8

Баллов: 1

Основним законодавчим актом, що визначає загальні правові положення аудиторської діяльності є

Выберите один ответ.

 

a. Міжнародні стандарти аудиту

 

 

b. Господарський кодекс України

 

 

c. Закон України "Про аудиторську діяльність"

 

 

d. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність"

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Принципи аудиту вимагають незалежності аудиторів від:

Выберите один ответ.

 

a. АПУ

 

 

b. клієнта

 

 

c. державних органів

 

 

d. від власника аудиторської фірми, де вони працюють

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Скільки людино-годин відпрацюють аудитори відповідно до наведеного графіку. Відповідь введіть у вигляді цілого числа без будь-яких розмірностей у форматі Х або ХХ або ХХХ

 

Ответ:

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question11

Баллов: 1

Аудитори мають право

Выберите один ответ.

 

a. зберігати в таємниці інформацію, отриману під час проведення аудиту

 

 

b. повідомляти власників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку

 

 

c. самостійно обирати об'єкт аудиту

 

 

d. самостійно обирати форми і методи проведення аудиторської перевірки.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 2

Розрахуйте суттєвість статей фінансової звітності за наступними умовами: Резерв на оплату відпусток працівникам - 9959  Валюта балансу - 119409 Скореговане середнє значення суттєвості помилки (без округлення і округлювати не треба!) - 2635. Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question13

Баллов: 2

Якщо необхідний ступінь впевненості в результатах роботи аудитора буде запланованона рівні 86%, загальний аудиторський ризик - 0.041, а внутрішній ризик на рівні 0.77, то чому повинен дорівнюватиме ризик контролю? Наведіть відповідь у долях одиниці з двома знаками після крапки.

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question14

Баллов: 1

Ризик невиявлення визначається:

Выберите один ответ.

 

a. внутрішніми стандартами аудиторської фірми

 

 

b. міжнародними стандартами аудиту

 

 

c. за формулою АР =ВР х РК х РН

 

 

d. за формулою РН =АР: (ВРхРК)

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

Чи може аудиторська фірма поєднати аудит з бізнесом у сфері нерухомості:

Выберите один ответ.

 

a. так, але тільки за наявності обох ліцензій;

 

 

b. так;

 

 

c. ні;

 

 

d. так, але тільки після повідомлення про це АПУ

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question16

Баллов: 1

До фундаментальних засад етики аудитора відносять:

Выберите один ответ.

 

a. відповідальність, обґрунтованість, професійна поведінка, професійні норми

 

 

b. чесність, неупередженість, об'єктивність, професійна незалежність.

 

 

c. гідність, професіоналізм, довіра, якість послуг

 

 

d. доброзичливість, відповідальність, порядність, чутливість

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question17

Баллов: 4

Яку балансову вартість має генеральна сукупність, якщо аудитор впевнений, що перевіривши 155 елементів вибірки з 95%-відсотковою гарантією він не пропустить помилки, що перевищують 148 тис.грн. Наявність помилок не очікується.Коефіцієнт надійності для заданого рівня упевненості 3.0.

Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ.

Ответ:

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/4.

Question18

Баллов: 1

Вкажіть подальші дії аудитора у разі виявлення ним суттєвих помилок:

Выберите один ответ.

 

a. відмова від видачі аудиторського висновку

 

 

b. надання умовно-позитивного аудиторського висновку

 

 

c. надання негативного аудиторського висновку

 

 

d. припинення проведення аудиторської перевірки

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question19

Баллов: 1

Календарний графік аудиторської перевірки

Выберите один ответ.

 

a. Може переглядатися у ході перевірки

 

 

b. Використовується для оцінки ризиків і суттєвості

 

 

c. Будується на підставі програм аудиту

 

 

d. Не може переглядатися у ході перевірки

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question20

Баллов: 1

Інформація є .............., якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів

Выберите один ответ.

 

a. достовірною

 

 

b. суттєвою

 

 

c. несуттєвою

 

 

d. не достовірною

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question21

Баллов: 2

Назвіть документи, які складають при плануванні аудиту:

Выберите все правильные ответы:

 

a. анкета нового клієнта

 

 

b. робочі документи

 

 

c. програми аудиту

 

 

d. звіт аудитора

 

 

e. аудиторський висновок

 

 

f. календарний графік аудиторської перевірки

 

 

g. акт виконаних робіт (послуг)

 

 

h. загальний план аудиту

 

 

i. запити щодо робочої документації

 

Частично верно

Баллов за ответ: 1.1/2.

Question22

Баллов: 1

Суттєвість в аудиті - це:

Выберите один ответ.

 

a. рівень оплати праці аудиторів в аудиторській фірмі;

 

 

b. рівень аудиторського ризику;

 

 

c. вплив відхилень на рішення користувачів звітності

 

 

d. оцінка вартості робіт по договору;

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question23

Баллов: 1

Виберіть компанії, що входять до Big4 (великої четвірки аудиторських компаній)

Выберите все правильные ответы:

 

a.  

 

 

b.

 

 

c.

 

 

d.

 

 

e.

 

 

f.

 

 

g.

 

 

h.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question24

Баллов: 1

Ризик невиявлення виявляється у зв'язку з тим, що:

Выберите один ответ.

 

a. система внутрішнього контролю і аудиту не завжди функціонує ефективно

 

 

b. значні помилки під час проведення аудиту залишаються | невиявленими

 

 

c. дії аудитора відносно перевірки звітності суб'єктивні

 

 

d. певні категорії операцій здатні до суттєвих перекручень

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question25

Баллов: 1

Форма загального плану аудиту регламентується

Выберите один ответ.

 

a. МСА

 

 

b. Законом України "Про аудиторську діяльність"

 

 

c. Внутрішньофірмовими стандартами аудиту

 

 

d. Національними нормативами аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question26

Баллов: 1

У випадку, якщо аудитор визнає, що високий ризик невиявлення стосовно даних фінансової звітності не може бути зменшений до допустимого рівня, він повинен

Выберите один ответ.

 

a. дати негативний аудиторський висновок

 

 

b. надати позитивний аудиторський висновок

 

 

c. відмовитися від надання аудиторського висновку

 

 

d. всі варіанти неправильні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question27

Баллов: 1

Управління аудиторською діяльністю в Україні здійснюється:

Выберите один ответ.

 

a. Спілкою Аудиторів

 

 

b. Аудиторською палатою України

 

 

c. Міністерством Фінансів України

 

 

d. Верховною Радою України

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question28

Баллов: 1

Термін аудиторської перевірки визначається:

Выберите один ответ.

 

a. договором на аудит

 

 

b. рішенням загальних зборів акціонерів клієнта

 

 

c. кодексом професійної етики аудиторів

 

 

d. міжнародними стандартами аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question29

Баллов: 1

Основними складовими аудиторського ризику є

Выберите один ответ.

 

a. інформаційний ризик, ризик аналітичного обзору, ризик тестового контролю.

 

 

b. властивий ризик, ризик невиявлення, ризик системи контролю

 

 

c. психологічний, соціальний, економічний, юридичний ризики

 

 

d. ризик втраченої вигоди, ризик зниження доходності, ризик прямих втрат

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question30

Баллов: 3

Які органи мають право перевіряти аудиторські фірми:  . Аудиторська палата України проводить внутрішній або зовнішній контроль якості? (відповідайте у тій формі, яка наведена у запитанні, з маленької літери)   . Кількість членів Аудиторської палати становить:

Верно

Баллов за ответ: 3/3.

Question31

Баллов: 2

Розрахуйте суттєвість статей фінансової звітності за наступними умовами: Балансова вартість основних засобів - 2725 грн. Валюта балансу - 6947 грн. Скореговане середнє значення суттєвості помилки (без округлення і округлювати не треба!) - 242 грн. Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question32

Баллов: 1

Планування аудиту здійснюється на підставі принципів

Выберите все правильные ответы:

 

a. надійність, комплексність та об'єктивність

 

 

b.

 

 

c. цілісність і безперервність

 

 

d. доречність, ефективність та оптимальність

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question33

Баллов: 3

Який обсяг інформації клієнта щодо об’єкту перевірки має бути протестовано, якщо загальний аудиторський ризик 0.047, внутрішній ризик на рівні 0.78, ризик контролю 0.7? Відповідь введіть у відсотках з одним десятковим знаком після крапки без позначки "%".

Ответ:

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/3.

Question34

Баллов: 1

Аудитор:

Выберите один ответ.

 

a. висловлює думку про фінансову звітність

 

 

b. здійснює інвентаризацію активів

 

 

c. правильна відповідь відсутня

 

 

d. гарантує, що фінансова звітність є правильною

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question35

Баллов: 1

Міжнародні стандарти аудиту не є законодавчим документом

Ответ:

Верно Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question36

Баллов: 5

Розрахуйте договірну ціну аудиторських послуг за наступних умов:

- аудиторську перевірку проводять 3 аудитори;

- тривалість перевірки, згідно з планом, 16 робочих днів;

- годинна ставка аудитора 122 грн.;

- накладні витрати складають 27 %;

- сума відсотків нарахувань на заробітну плату згідно законодавства - 37.95%

- аудиторська фірма планує свою прибутковість на рівні 28 %.

Розрахуйте договірну ціну за умови,що аудиторська фірма є платником єдиного податку за ставкою 10%.

Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

 

 

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 5/5.

Question37

Баллов: 1

За неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора АПУ можуть бути застосовані стягнення

Выберите один ответ.

 

a. всі відповіді правильні

 

 

b. анулювання сертифікату

 

 

c. призупинення дії сертифікату

 

 

d. попередження

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question38

Баллов: 4

При оцінці внутрішнього ризику аудитором було застосовано запитальник з 50-ти питань. Запитальник складений таким чином, що підвищення ризику є однаковим щодо відповіді на кожне питання. Відповіді на ці питання були отримані аудитором від бухгалтера та працівників підприємства. Відповіді на 16 з 50-ти заданих питань на думку аудитора підвищують внутрішній ризик.

При оцінці ризику контролю аудитором було застосовано запитальник також з 50-ти питань. Запитальник складений таким чином, що підвищення ризику є однаковим щодо відповіді на кожне питання. Відповіді на ці питання були отримані аудитором від бухгалтера та працівників підприємства. Відповіді на 36 з 50-ти заданих питань на думку аудитора підвищують ризик контролю. Чому дорівнюватиме загальний аудиторський ризик, якщо аудитор може допустити ризик невиявлення на рівні 0.90? Відповідь наведіть у долях одиниці з трьома знаками після крапки.

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 4/4.

Залікове тестування

Обзор попытки 2

Тест начат

Четверг 2 Февраль 2012, 19:45

Завершен

Четверг 2 Февраль 2012, 20:37

Прошло времени

52 мин. 29 сек.

Баллов

51.5/60

Оценка

25.75 из максимума 30 (86%%)

Отзыв

Дуже достойно! Молодець!

Question1

Баллов: 1

До фундаментальних засад етики аудитора відносять:

Выберите один ответ.

 

a. відповідальність, обґрунтованість, професійна поведінка, професійні норми

 

 

b. доброзичливість, відповідальність, порядність, чутливість

 

 

c. гідність, професіоналізм, довіра, якість послуг

 

 

d. чесність, неупередженість, об'єктивність, професійна незалежність.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Хто може бути директором аудиторської фірми

Выберите один ответ.

 

a. особа, що має 30% акцій аудиторської фірми

 

 

b. всі варіанти правильні

 

 

c. сертифікований аудитор

 

 

d. особа, що має досвід роботи не менше 3 років

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Прийнятний рівень аудиторського ризику знаходиться в межах

Выберите один ответ.

 

a. 0,28-0,33

 

 

b. 0,5-1,0

 

 

c. 0,01-0,05

 

 

d. 0,75-1,0

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 2

Розрахуйте суттєвість статей фінансової звітності за наступними умовами: Балансова вартість запасів - 9930 грн. Валюта балансу - 31267 грн. Скореговане середнє значення суттєвості помилки (без округлення і округлювати не треба!) - 2949 грн. Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question5

Баллов: 1

Мета діяльності АПУ - це

Выберите один ответ.

 

a. сприяти розвитку, удосконаленню й уніфікації аудиторської справи

 

 

b. брати участь в підготовці і перепідготовці, сертифікації аудиторів

 

 

c. всі варіанти правильні

 

 

d. здійснювати науково-методологічні розробки по аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 4

При оцінці внутрішнього ризику аудитором було застосовано запитальник з 50-ти питань. Запитальник складений таким чином, що підвищення ризику є однаковим щодо відповіді на кожне питання. Відповіді на ці питання були отримані аудитором від бухгалтера та працівників підприємства. Відповіді на 35 з 50-ти заданих питань на думку аудитора підвищують внутрішній ризик.

При оцінці ризику контролю аудитором було застосовано запитальник також з 50-ти питань. Запитальник складений таким чином, що підвищення ризику є однаковим щодо відповіді на кожне питання. Відповіді на ці питання були отримані аудитором від бухгалтера та працівників підприємства. Відповіді на 10 з 50-ти заданих питань на думку аудитора підвищують ризик контролю. Чому дорівнюватиме загальний аудиторський ризик, якщо аудитор може допустити ризик невиявлення на рівні 0.76? Відповідь наведіть у долях одиниці з трьома знаками після крапки.

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 4/4.

Question7

Баллов: 1

Об'єктами внутрішнього контролю якості є

Выберите один ответ.

 

a. матеріали завершених аудиторських перевірок

 

 

b. правильні відповіді 1 і 3

 

 

c. наявність доказів підвищення кваліфікації персоналу аудиторської фірми

 

 

d. професійна компетентність персоналу та процес виконання завдань

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Перелік робіт на основних етапах проведення аудиту визначено у:

Выберите один ответ.

 

a. плані аудиту

 

 

b. графіку

 

 

c. протоколі

 

 

d. програмі аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Аудит-це:

Выберите один ответ.

 

a. фінансовий контроль, який здійснюють органи місцевої влади

 

 

b. незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації

 

 

c. державний фінансовий контроль

 

 

d. незалежний фінансовий контроль вищої організації

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Ризик невиявлення визначається:

Выберите один ответ.

 

a. внутрішніми стандартами аудиторської фірми

 

 

b. за формулою РН =АР: (ВРхРК)

 

 

c. за формулою АР =ВР х РК х РН

 

 

d. міжнародними стандартами аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 5

Розрахуйте договірну ціну аудиторських послуг за наступних умов:

- аудиторську перевірку проводять 2 аудитори;

- тривалість перевірки, згідно з планом, 19 робочих днів;

- годинна ставка аудитора 117 грн.;

- накладні витрати складають 25 %;

- сума відсотків нарахувань на заробітну плату згідно законодавства - 37.66%

- аудиторська фірма планує свою прибутковість на рівні 29 %.

Розрахуйте договірну ціну за умови,що аудиторська фірма є платником єдиного податку за ставкою 10%.

Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

 

 

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 5/5.

Question12

Баллов: 1

Ризик контролю виявляється у зв'язку з тим, що:

Выберите один ответ.

 

a. система внутрішнього контролю і аудиту не завжди функціонує ефективно

 

 

b. певні категорії операцій здатні до суттєвих перекручень

 

 

c. значні помилки під час проведення аудиту залишаються | невиявленими

 

 

d. дії аудитора відносно перевірки звітності суб'єктивні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 2

Назвіть документи, які складають при плануванні аудиту:

Выберите все правильные ответы:

 

a. аудиторський висновок

 

 

b. акт виконаних робіт (послуг)

 

 

c. календарний графік аудиторської перевірки

 

 

d. запити щодо робочої документації

 

 

e. загальний план аудиту

 

 

f. робочі документи

 

 

g. звіт аудитора

 

 

h. анкета нового клієнта

 

 

i. програми аудиту

 

Частично верно

Баллов за ответ: 1.5/2.

Question14

Баллов: 2

Якщо необхідний ступінь впевненості в результатах роботи аудитора буде запланованона рівні 92%, загальний аудиторський ризик - 0.047, а внутрішній ризик на рівні 0.89, то чому повинен дорівнюватиме ризик контролю? Наведіть відповідь у долях одиниці з двома знаками після крапки.

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question15

Баллов: 1

Принципи аудиту вимагають незалежності аудиторів від:

Выберите один ответ.

 

a. клієнта

 

 

b. АПУ

 

 

c. державних органів

 

 

d. від власника аудиторської фірми, де вони працюють

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question16

Баллов: 1

Планування аудиту здійснюється на підставі принципів

Выберите все правильные ответы:

 

a.

 

 

b. доречність, ефективність та оптимальність

 

 

c. надійність, комплексність та об'єктивність

 

 

d. цілісність і безперервність

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question17

Баллов: 1

Деталізація етапів аудиторської перевірки відображається в

Выберите один ответ.

 

a. загальному плані аудиту

 

 

b. договорі на проведення аудиту

 

 

c. календарному графіку аудита

 

 

d. програмі аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question18

Баллов: 3

Який обсяг інформації клієнта щодо об’єкту перевірки має бути протестовано, якщо загальний аудиторський ризик 0.038, внутрішній ризик на рівні 0.78, ризик контролю 0.7? Відповідь введіть у відсотках з одним десятковим знаком після крапки без позначки "%".

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 3/3.

Question19

Баллов: 1

Міжнародні стандарти аудиту не є законодавчим документом

Ответ:

Верно Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question20

Баллов: 1

Скільки людино-годин відпрацюють аудитори відповідно до наведеного графіку. Відповідь введіть у вигляді цілого числа без будь-яких розмірностей у форматі Х або ХХ або ХХХ

 

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question21

Баллов: 1

За навмисне приховування істини з корисливою метою та видачу позитивного висновку, що спричинило завдання збитків аудитор несе відповідальність

Выберите один ответ.

 

a. за нормами кримінального права

 

 

b. не несе відповідальність

 

 

c. за нормами трудового права

 

 

d. за нормами цивільного права

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question22

Баллов: 1

Сертифікацію аудиторів здійснює:

Выберите один ответ.

 

a. Міністерство фінансів України

 

 

b. Аудиторська палата України

 

 

c. Міністерство юстиції України

 

 

d. Спілка аудиторів України

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question23

Баллов: 1

Виберіть компанії, що входять до Big4 (великої четвірки аудиторських компаній)

Выберите все правильные ответы:

 

a.  

 

 

b.

 

 

c.  

 

 

d.  

 

 

e.

 

 

f.

 

 

g.

 

 

h.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question24

Баллов: 4

Яку балансову вартість має генеральна сукупність, якщо аудитор впевнений, що перевіривши 191 елементів вибірки з 95%-відсотковою гарантією він не пропустить помилки, що перевищують 135 тис.грн. Наявність помилок не очікується.Коефіцієнт надійності для заданого рівня упевненості 3.0.

Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ.

Ответ:

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/4.

Question25

Баллов: 1

Плануючи і виконуючи аудиторські процедури, аудитор повинен розглянути відповідність фінансової звітності законодавству та зробити припущення про

Выберите один ответ.

 

a. безперервність

 

 

b. об'єктивність

 

 

c. чесність

 

 

d. суттєвість

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question26

Баллов: 1

Під час розробки загального плану аудиторської перевірки аудиторові слід урахувати наступні питання

Выберите один ответ.

 

a. розуміння систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. характер, час і обсяг процедур, координація, керівництво

 

 

d. знання бізнесу, ризик і суттєвість, нагляд і перевірка

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question27

Баллов: 1

Ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів - це повноваження -

Выберите один ответ.

 

a. Спілки аудиторів України

 

 

b. Міністерства юстиції України

 

 

c. Аудиторської палати України

 

 

d. немає правильної відповіді

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question28

Баллов: 4

Припустимо, що генеральна сукупність має балансову вартість 8487 тис. грн.

Сумарне грошове значення елементів найбільшої вартості - 2811 тис. грн.

Сумарне грошове значення ключових елементів - 212 тис. грн.

Аудитор хоче бути на 99% упевнений, що виявить помилки в генеральній сукупності, якщо вони перевищують 117 тис. грн.

Для заданого рівня упевненості коефіцієнт надійності складає 4.61.

Наявність помилок не очікується.

Скільки елементів складатиме необхідний обсяг вибірки?

Ответ:

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/4.

Question29

Баллов: 1

Теорії виникнення аудиту - це

Выберите один ответ.

 

a. теорій агентів

 

 

b. теорія мотивації

 

 

c. теорія потенційного інвестору

 

 

d. всі відповіді правильні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question30

Баллов: 1

Виникнення аудиту в Україні припадає на

Выберите один ответ.

 

a. 1985 р.

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. 1993 р.

 

 

d. 1987 р.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question31

Баллов: 1

До принципів професійної етики не відносять

Выберите один ответ.

 

a. професійної поведінки

 

 

b. достовірності, якості послуг

 

 

c. конфіденційності

 

 

d. професіоналізму, чесності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question32

Баллов: 1

Ступінь ризику оцінюється на стадії

Выберите один ответ.

 

a. немає правильної відповіді

 

 

b. завершально-результативна

 

 

c. підготовчо-узгоджувальна

 

 

d. робочо-дослідницька

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question33

Баллов: 1

Аудиторська незалежність може бути

Выберите один ответ.

 

a. економічна

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. етична

 

 

d. правова

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question34

Баллов: 2

Розрахуйте суттєвість статей фінансової звітності за наступними умовами: Балансова вартість основних засобів - 2832 грн. Валюта балансу - 8887 грн. Скореговане середнє значення суттєвості помилки (без округлення і округлювати не треба!) - 272 грн. Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question35

Баллов: 1

Принцип конфіденційності може бути порушений аудитором у разі

Выберите один ответ.

 

a. тиску на аудитора з боку клієнта

 

 

b. вимоги слідчих або судових органів

 

 

c. передачі інформації новому аудитору

 

 

d. всі варіанти правильні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question36

Баллов: 1

Яка теорія передбачає роль аудитора як гаранта достовірності фінансової звітності

Выберите один ответ.

 

a. теорій агентів

 

 

b. теорія потенційного інвестору

 

 

c. теорія мотивації

 

 

d. теорія управляючих

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question37

Баллов: 3

Які органи мають право перевіряти аудиторські фірми:  . Аудиторська палата України проводить внутрішній або зовнішній контроль якості? (відповідайте у тій формі, яка наведена у запитанні, з маленької літери)   . Кількість членів Аудиторської палати становить:

Верно

Баллов за ответ: 3/3.

Question38

Баллов: 2

Розрахуйте суттєвість статей фінансової звітності за наступними умовами: Резерв на оплату відпусток працівникам - 7493  Валюта балансу - 145555 Скореговане середнє значення суттєвості помилки (без округлення і округлювати не треба!) - 2845. Наведіть відповідь у форматі цілого числа без розмірностей і пропусків між розрядами, тобто ХХХХХ

Ответ:

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Тест за темою 7

Обзор попытки 1

Тест начат

Пятница 9 Март 2012, 14:46

Завершен

Пятница 9 Март 2012, 15:13

Прошло времени

27 мин. 12 сек.

Баллов

14.5/19

Оценка

4.58 из максимума 6 (76%%)

Отзыв

Добре, але можна було і краще!

Question1

Баллов: 15

Встановіть відповідність між ознаками і внутрішнім (зовнішнім) аудитом

Об’єкт аудиту визначається статусом підприємства

 

 

Аудит визначається більш високим ступенем незалежності і високим професійним рівнем аудитора

 

 

Пов'язаний з виявленням фактів шахрайства, контролем за постановкою матеріальної відповідальності опосередковано

 

 

Результатом є аудиторський висновок і/або аудиторській звіт

 

 

Господарські операції, використання ресурсів, стан обліку і внутрішнього контролю перевіряються на предмет повноти, достовірності інформації звітності, законності досконалих операцій

 

 

Має бути незалежним від суб'єкта господарювання, що реалізується організаційно підлеглістю власникам підприємства, наглядовій раді, ревізійній комісії, ін.

 

 

Орієнтований залежно від потреб функціонального і лінійного управління

 

 

Регулюється Законом України "Про аудиторську діяльність"

 

 

Орієнтований на найважливіші позиції звітності і джерела прибутків з виконанням необхідних угрупувань по видах ресурсів і однотипних операціях

 

 

Об'єкт - господарські операції, використання ресурсів, стан обліку і внутрішнього контролю перевіряються на відповідність встановленій обліковій політиці і нормативним вимогам

 

 

Об’єкт аудиту визначається керівництвом

 

 

Прямо пов'язаний з поточним забезпеченням збереження активів, контролем постановки і організації матеріальної відповідальності, виявленням і ліквідацією заборгованості по недостачах і розкраданнях

 

 

Кваліфікація аудитора визначається на погляд управлінських структур

 

 

Суб'єктами є працівники підприємства

 

 

Мета — забезпечення збереження акти¬вів, недопущення збитків та підвищення ефективності діяльності підприємства

 

 

Кваліфікація аудитора чітко визначена законодавством

 

 

Домінує аудит фінансової звітності і бухгалтерського балансу

 

 

Може бути добровільним і обов'язковим

 

 

Фінансово і організаційно незалежний від підприємства

 

 

Визначається меншим ступенем незалежності і нижчим професійним рівнем аудитора

 

 

Основне завдання - задоволення інформаційних потреб менеджерів Задоволення інформаційних потреб третіх осіб- користувачів звітності

 

 

Звітність аудитора перед керівництвом підприємства

 

 

Взаємозалежні функції з системою управління

 

 

Об'єм, зміст і характер, а також аудиторський ризик визначаються залежно від якості внутрішнього аудиту

 

 

Основне завдання - задоволення інформаційних потреб менеджерів

 

 

Є періодичним, здійснюється: при обов'язковому аудиті - з річним або трирічним інтервалом; при добровільному - залежно від бажання і потреб клієнта

 

 

Звітність аудитора перед замовником

 

 

Масштаб аудиту визначається видом аудиту та законодавчими актами, що регулюють його проведення

 

 

Ефективність прямо впливає на об'єм, зміст і характер зовнішнього аудиту

 

 

Може проводитися лише суб'єктами, які включені в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності

 

 

Частично верно

Баллов за ответ: 12.5/15.

Question2

Баллов: 1

Перед ким звітують внутрішні аудитори:

Выберите один ответ.

 

a. перед керівництвом;

 

 

b. перед замовником;

 

 

c. перед правоохоронними органами.

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Роль і функції підсистеми внутрішнього аудиту визначаються

Выберите один ответ.

 

a. Аудиторською Палатою України

 

 

b. чинним законодавством

 

 

c. зовнішнім аудитором-консультантом

 

 

d. керівництвом підприємства

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question4

Баллов: 1

Служба внутрішнього аудиту створюється з метою забезпечення ефективності діяльності апарату управління щодо захисту законних майнових інтересів підприємства:

Выберите один ответ.

 

a. Ні

 

 

b. Так

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Этот вопрос был удалён. Пожалуйста, свяжитесь с учителем.

Тест за темою 7

Обзор попытки 2

Тест начат

Воскресенье 11 Март 2012, 19:22

Завершен

Воскресенье 11 Март 2012, 19:41

Прошло времени

18 мин. 44 сек.

Баллов

15/19

Оценка

4.74 из максимума 6 (79%%)

Отзыв

Добре, але можна було і краще!

Question1

Баллов: 1

Внутрішній аудитор повинен мати кваліфікаційний сертифікат

Выберите один ответ.

 

a. будь-якої серії (А або Б)

 

 

b. серії А

 

 

c. не повинен мати сертифікат

 

 

d. серії Б

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Служба внутрішнього аудиту створюється з метою забезпечення ефективності діяльності апарату управління щодо захисту законних майнових інтересів підприємства:

Выберите один ответ.

 

a. Так

 

 

b. Ні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 15

Встановіть відповідність між ознаками і внутрішнім (зовнішнім) аудитом

Основне завдання - задоволення інформаційних потреб менеджерів Задоволення інформаційних потреб третіх осіб- користувачів звітності

 

 

Суб'єктами є працівники підприємства

 

 

Є періодичним, здійснюється: при обов'язковому аудиті - з річним або трирічним інтервалом; при добровільному - залежно від бажання і потреб клієнта

 

 

Кваліфікація аудитора чітко визначена законодавством

 

 

Звітність аудитора перед замовником

 

 

Орієнтований на найважливіші позиції звітності і джерела прибутків з виконанням необхідних угрупувань по видах ресурсів і однотипних операціях

 

 

Об’єкт аудиту визначається статусом підприємства

 

 

Основне завдання - задоволення інформаційних потреб менеджерів

 

 

Може бути добровільним і обов'язковим

 

 

Звітність аудитора перед керівництвом підприємства

 

 

Об'єкт - господарські операції, використання ресурсів, стан обліку і внутрішнього контролю перевіряються на відповідність встановленій обліковій політиці і нормативним вимогам

 

 

Прямо пов'язаний з поточним забезпеченням збереження активів, контролем постановки і організації матеріальної відповідальності, виявленням і ліквідацією заборгованості по недостачах і розкраданнях

 

 

Об’єкт аудиту визначається керівництвом

 

 

Пов'язаний з виявленням фактів шахрайства, контролем за постановкою матеріальної відповідальності опосередковано

 

 

Домінує аудит фінансової звітності і бухгалтерського балансу

 

 

Може проводитися лише суб'єктами, які включені в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності

 

 

Визначається меншим ступенем незалежності і нижчим професійним рівнем аудитора

 

 

Об'єм, зміст і характер, а також аудиторський ризик визначаються залежно від якості внутрішнього аудиту

 

 

Результатом є аудиторський висновок і/або аудиторській звіт

 

 

Регулюється Законом України "Про аудиторську діяльність"

 

 

Масштаб аудиту визначається видом аудиту та законодавчими актами, що регулюють його проведення

 

 

Має бути незалежним від суб'єкта господарювання, що реалізується організаційно підлеглістю власникам підприємства, наглядовій раді, ревізійній комісії, ін.

 

 

Кваліфікація аудитора визначається на погляд управлінських структур

 

 

Фінансово і організаційно незалежний від підприємства

 

 

Орієнтований залежно від потреб функціонального і лінійного управління

 

 

Ефективність прямо впливає на об'єм, зміст і характер зовнішнього аудиту

 

 

Господарські операції, використання ресурсів, стан обліку і внутрішнього контролю перевіряються на предмет повноти, достовірності інформації звітності, законності досконалих операцій

 

 

Взаємозалежні функції з системою управління

 

 

Мета — забезпечення збереження акти¬вів, недопущення збитків та підвищення ефективності діяльності підприємства

 

 

Аудит визначається більш високим ступенем незалежності і високим професійним рівнем аудитора

 

 

Частично верно

Баллов за ответ: 12/15.

Question4

Баллов: 1

Роль і функції підсистеми внутрішнього аудиту визначаються

Выберите один ответ.

 

a. зовнішнім аудитором-консультантом

 

 

b. чинним законодавством

 

 

c. Аудиторською Палатою України

 

 

d. керівництвом підприємства

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Этот вопрос был удалён. Пожалуйста, свяжитесь с учителем.

Тест за темою 8

Обзор попытки 1

Тест начат

Суббота 10 Март 2012, 09:15

Завершен

Суббота 10 Март 2012, 09:25

Прошло времени

10 мин. 4 сек.

Баллов

8/10

Оценка

4 из максимума 5 (80%%)

Отзыв

Добре, але можна було і краще!

Question1

Баллов: 1

Перевірка документів в порядку їх підшивки та за економічно однорідними операціями це:

Выберите один ответ.

 

a. вибірковий порядок дослідження документів

 

 

b. систематизований порядок дослідження документів

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. хронологічний порядок дослідження документів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Перевірка документів по кожній сфері обліку окремо це:

Выберите один ответ.

 

a. вибірковий порядок дослідження документів

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. хронологічний порядок дослідження документів

 

 

d. комбінований порядок дослідження документів

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question3

Баллов: 1

До методів аудиторського контролю відносяться

Выберите один ответ.

 

a. підтвердження

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. фактичний контроль

 

 

d. опитування

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Перевірка документів в порядку їх підшивки та за економічно однорідними операціями це:

Выберите один ответ.

 

a. вибірковий порядок дослідження документів

 

 

b. хронологічний порядок дослідження документів

 

 

c. комбінований порядок дослідження документів

 

 

d. систематизований порядок дослідження документів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Методи аудиту поділяють на

Выберите один ответ.

 

a. кількісні та якісні

 

 

b. загальнонаукові та власно аудиторські

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. первинні та вторинні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

До методів аудиторського контролю відносяться

Выберите один ответ.

 

a. документальна перевірка

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. фактичний контроль

 

 

d. підтвердження

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Перевірка частини документів це:

Выберите один ответ.

 

a. немає правильної відповіді

 

 

b. систематизований порядок дослідження документів

 

 

c. комбінований порядок дослідження документів

 

 

d. хронологічний порядок дослідження документів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Перевірка окремих сфер облікової діяльності підприємства це

Выберите один ответ.

 

a. оглядова перевірка

 

 

b. операційна перевірка

 

 

c. комплексна перевірка

 

 

d. вибіркова перевірка

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question9

Баллов: 1

До методів аудиторського контролю відносяться

Выберите один ответ.

 

a. огляд

 

 

b. опитування

 

 

c. підтвердження

 

 

d. всі відповіді правильні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Інвентаризація як метод аудиту відноситься до

Выберите один ответ.

 

a. немає правильної відповіді

 

 

b. розрахунково-аналітичних методів

 

 

c. документальних методів

 

 

d. органолептичних методів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 8

Обзор попытки 2

Тест начат

Воскресенье 11 Март 2012, 20:12

Завершен

Воскресенье 11 Март 2012, 20:21

Прошло времени

9 мин. 6 сек.

Баллов

8/10

Оценка

4 из максимума 5 (80%%)

Отзыв

Добре, але можна було і краще!

Question1

Баллов: 1

Інвентаризація як метод аудиту відноситься до

Выберите один ответ.

 

a. розрахунково-аналітичних методів

 

 

b. документальних методів

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. органолептичних методів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Перевірка документів в порядку їх підшивки та за економічно однорідними операціями це:

Выберите один ответ.

 

a. вибірковий порядок дослідження документів

 

 

b. комбінований порядок дослідження документів

 

 

c. систематизований порядок дослідження документів

 

 

d. хронологічний порядок дослідження документів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Перевірка документів за всіма сферами обліку і по всім операціям без попереднього групування це:

Выберите один ответ.

 

a. комбінований порядок дослідження документів

 

 

b. вибірковий порядок дослідження документів

 

 

c. систематизований порядок дослідження документів

 

 

d. немає правильної відповіді

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

До методів аудиторського контролю відносяться

Выберите один ответ.

 

a. огляд

 

 

b. опитування

 

 

c. підтвердження

 

 

d. всі відповіді правильні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Методи аудиту можуть застосовуватись наступним способом

Выберите один ответ.

 

a. всі відповіді правильні

 

 

b. суцільним

 

 

c. аналітичним

 

 

d. вибірковим

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Перевірка документів по кожній сфері обліку окремо це:

Выберите один ответ.

 

a. немає правильної відповіді

 

 

b. комбінований порядок дослідження документів

 

 

c. хронологічний порядок дослідження документів

 

 

d. вибірковий порядок дослідження документів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Перевірка частини документів це:

Выберите один ответ.

 

a. систематизований порядок дослідження документів

 

 

b. комбінований порядок дослідження документів

 

 

c. хронологічний порядок дослідження документів

 

 

d. немає правильної відповіді

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

До методів аудиторського контролю відносяться

Выберите один ответ.

 

a. фактичний контроль

 

 

b. підтвердження

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. опитування

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Перевірка окремих сфер облікової діяльності підприємства це

Выберите один ответ.

 

a. оглядова перевірка

 

 

b. вибіркова перевірка

 

 

c. операційна перевірка

 

 

d. комплексна перевірка

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question10

Баллов: 1

Зустрічна перевірка, яка здійснюється аудитором, це:

Выберите один ответ.

 

a. порівняння документів з обліковими регістрами

 

 

b. взаємне зіставлення операцій в облікових регістрах

 

 

c. логічне дослідження операцій згідно з документами

 

 

d. порівняння різних документів, які мають відношення до однієї і тієї ж господарської операції

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Тест за темою 9

Обзор попытки 1

Тест начат

Пятница 23 Март 2012, 20:09

Завершен

Пятница 23 Март 2012, 20:34

Прошло времени

24 мин. 46 сек.

Баллов

15/18

Оценка

5 из максимума 6 (83%%)

Отзыв

Дуже достойно! Молодець!

Question1

Баллов: 1

Які критерії згідно з МСА 500 "Аудиторські докази" характеризують аудиторські докази

Выберите один ответ.

 

a. повнота та своєчасність

 

 

b. повнота та відповідність

 

 

c. достовірність та вірогідність

 

 

d. достатність та відповідність

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Яким документам необхідно надати перевагу під час аудиторського підтвердження залишку на поточному рахунку підприємства

Выберите один ответ.

 

a. письмовому повідомленню керівництва підприємства

 

 

b. усному повідомленню адміністрації підприємства

 

 

c. виписці банку

 

 

d. документам бухгалтерського обліку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

За джерелами одержання інформації робочі документи аудитора класифікуються на

Выберите один ответ.

 

a. отримані від третіх осіб

 

 

b. створені аудиторами

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. створені персоналом підприємства

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Робочі документи аудитора є власністю:

Выберите один ответ.

 

a. аудитора

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. підприємства-клієнта

 

 

d. замовника аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Аудиторський доказ - це

Выберите один ответ.

 

a. документ, що підтверджує право надавати аудиторські послуги

 

 

b. підсумковий документ аудитора

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. робочий документ аудитора

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 3

Для кожного із наведених питань виберіть відповідну відповідь з меню

Який висновок надається при наявності повної згоди та впевненості

 

 

Який висновок видається, якщо існує нефундаментальна незгода

 

 

Який висновок видається, якщо існує фундаментальна незгода

 

 

Верно

Баллов за ответ: 3/3.

Question7

Баллов: 1

За джерелом надходження аудиторські докази класифікують на:

Выберите один ответ.

 

a. прямі і непрямі

 

 

b. зовнішні і внутрішні

 

 

c. матеріальні і нематеріальні

 

 

d. документальні і візуальні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Застосовуючи тести системи контролю, аудитор повинен отримати докази:

Выберите один ответ.

 

a. організації і функціонування

 

 

b. приналежності і наявності

 

 

c. наявності і повноти

 

 

d. повноти і приналежності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Робоча документація

Выберите один ответ.

 

a. передається замовникові після закінчення перевірки

 

 

b. подається в податкову інспекцію

 

 

c. є власністю аудитора

 

 

d. є власністю підприємства, що перевіряється

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Проводячи аудит фінансової звітності аудитор повинен отримати докази підтвердження того, що суми, вказані в звітах в якості активів компанії, є її майновими правами, а заборгованостей - зобов'язаннями. Це стосується підтвердження дотримання принципів

Выберите один ответ.

 

a. оцінки

 

 

b. реальності

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. розподілу

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question11

Баллов: 1

Найменш надійним джерелом для доказів аудитора є

Выберите один ответ.

 

a. проведений аудитором огляд цінностей

 

 

b. внутрішні документи господарюючого суб'єкта

 

 

c. усне пояснення керівництва

 

 

d. документальні підтвердження, отримані від третіх сторін

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

Проводячи аудит фінансової звітності аудитор повинен отримати докази правильності оцінки активів, зобов'язань, власного капіталу, прибутків і витрат компанії. Це стосується підтвердження дотримання принципів

Выберите один ответ.

 

a. представлення

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. розподілу

 

 

d. повноти

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 1

Проводячи аудит фінансової звітності аудитор повинен отримати докази дотримання загальноприйнятих принципів обліку і адекватності розкриття інформації. Це стосується підтвердження дотримання принципів

Выберите один ответ.

 

a. розподілу

 

 

b. оцінки

 

 

c. представлення

 

 

d. повноти

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question14

Баллов: 1

В якому документі визначається відповідальність аудитора перед замовником

Выберите один ответ.

 

a. у робочій програмі

 

 

b. в аудиторському висновку

 

 

c. у загальному плані аудиту

 

 

d. у договорі на проведення аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

Аудиторські докази - це

Выберите один ответ.

 

a. документ, що підтверджує право надавати аудиторські послуги

 

 

b. підсумковий документ аудитора

 

 

c. робочий документ аудитора

 

 

d. підтверджена інформація отримана аудиторами в ході перевірки

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question16

Баллов: 1

Основними аудиторськими процедурами призначеними для визначення подальших подій можуть бути:

Выберите один ответ.

 

a. запити щодо проблем, які обговорені на зборах, протоколи, які ще не готові;

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. огляд процедур і процесів, які проводить керівництво ;

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Тест за темою 9

Обзор попытки 2

Тест начат

Воскресенье 25 Март 2012, 17:26

Завершен

Воскресенье 25 Март 2012, 17:40

Прошло времени

14 мин. 30 сек.

Баллов

18/18

Оценка

6 из максимума 6 (100%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 1

Документальні дані є максимально надійним и, якщо вони:

Выберите один ответ.

 

a. створені третіми особами і зберігаються на підприємстві

 

 

b. створені третій и особами і зберігаються у аудитора

 

 

c. створені третіми особами і зберігаються у них

 

 

d. створені підприємством і зберігаються в ньому

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Робочі документи аудитора призначені для

Выберите один ответ.

 

a. поточного контролю і спостереження за процедурами контролю

 

 

b. документального засвідчення незалежності аудитора

 

 

c. дотримання вимог Кодексу професійної етики аудиторів

 

 

d. забезпечення обґрунтування висновку аудитора

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

До складу попередньої документації в аудиті відносяться

Выберите один ответ.

 

a. всі відповіді правильні

 

 

b. календарний графік перевірки

 

 

c. договір на проведення аудиту

 

 

d. лист-зобов'язання

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Найбільш надійним джерелом інформації для аудитора є:

Выберите один ответ.

 

a. документальні підтвердження від третіх осіб

 

 

b. ствердження керівництва клієнта

 

 

c. спостереження за інвентаризацією

 

 

d. внутрішні документи клієнта

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

За характером подання інформації аудиторські докази класифікують на:

Выберите один ответ.

 

a. прямі і непрямі

 

 

b. документальні, усні і візуальні

 

 

c. матеріальні і нематеріальні

 

 

d. зовнішні і внутрішні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Який критерій є основним під час прийняття рішення щодо укладення договору на аудит?

Выберите один ответ.

 

a. дотримання всіх аспектів незалежності

 

 

b. можливість подальшої співпраці з клієнтом

 

 

c. нескладність проведення аудиту для конкретного клієнта

 

 

d. висока сума гонорару за аудит

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Документ, що підтверджує прийняття замовником призначення аудитором, мету та обсяг аудиторської перевірки, ступінь відповідальності аудитора перед клієнтом і форму будь-яких звітів та висновків це

Выберите один ответ.

 

a. лист-зобов'язання

 

 

b. акт аудиторської перевірки

 

 

c. договір на проведення аудиту

 

 

d. аудиторський висновок

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Які критерії оцінки доказів застосовуються в аудиті:

Выберите один ответ.

 

a. повнота

 

 

b. точність

 

 

c. законність

 

 

d. достатність та відповідність

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Який аудиторський доказ має найбільше доказове значення

Выберите один ответ.

 

a. облікові регістри

 

 

b. матеріали минулих перевірок і ревізій

 

 

c. звітність

 

 

d. головна книга

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

За можливістю спростування аудиторські докази класифікують на

Выберите один ответ.

 

a. зовнішні і внутрішні

 

 

b. матеріальні і нематеріальні

 

 

c. прямі і непрямі

 

 

d. документальні і візуальні

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 3

Для кожного із наведених питань виберіть відповідну відповідь з меню

Який висновок видається, якщо існує нефундаментальна незгода

 

 

Який висновок надається при наявності повної згоди та впевненості

 

 

Який висновок видається, якщо існує фундаментальна незгода

 

 

Верно

Баллов за ответ: 3/3.

Question12

Баллов: 1

Який аудиторський доказ має найменше доказове значення

Выберите один ответ.

 

a. звітність

 

 

b. облікові записи

 

 

c. головна книга

 

 

d. плани, кошториси, калькуляції

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 1

За характером подання інформації аудиторські докази можуть бути

Выберите один ответ.

 

a. внутрішні та зовнішні

 

 

b. облікові та звітні

 

 

c. візуальні, документальні та усні

 

 

d. прямі та непрямі

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question14

Баллов: 1

Робоча документація

Выберите один ответ.

 

a. подається в податкову інспекцію

 

 

b. є власністю аудитора

 

 

c. передається замовникові після закінчення перевірки

 

 

d. є власністю підприємства, що перевіряється

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

Аудиторські докази - це

Выберите один ответ.

 

a. документ, що підтверджує право надавати аудиторські послуги

 

 

b. робочий документ аудитора

 

 

c. підсумковий документ аудитора

 

 

d. підтверджена інформація отримана аудиторами в ході перевірки

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question16

Баллов: 1

За джерелом надходження аудиторські докази класифікують на:

Выберите один ответ.

 

a. документальні і візуальні

 

 

b. зовнішні і внутрішні

 

 

c. матеріальні і нематеріальні

 

 

d. прямі і непрямі

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 10

Обзор попытки 1

Тест начат

Среда 28 Март 2012, 15:42

Завершен

Среда 28 Март 2012, 16:04

Прошло времени

21 мин. 12 сек.

Баллов

8/15

Оценка

3.2 из максимума 6 (53%%)

Отзыв

Екватор пройдено! Але цього замало ...

Question1

Баллов: 1

Керівництво клієнта не дозволило аудитору перевірити достовірність деяких показників, що мають несуттєвий вплив на фінансову звітність, видавши письмове підтвердження про їх достовірність:

Выберите один ответ.

 

a. аудитор має дати позитивний аудиторський висновок

 

 

b. аудитор має відмовитись від надання висновку

 

 

c. аудитор має дати негативний аудиторський висновок

 

 

d. аудитор має дати умовно-позитивний аудиторський висновок

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Обмеження обсягу аудиторської перевірки за умов несуттєвого впливу неперевірених сфер обліку на фінансову звітність підприємства є підставою для видачі

Выберите один ответ.

 

a. умовно-позитивного висновку

 

 

b. безумовно-позитивного висновку

 

 

c. негативного висновку

 

 

d. відмови від видачі висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Вкажіть склад підсумкової документації аудиту

Выберите один ответ.

 

a. всі відповіді правильні

 

 

b. контрольні розрахунки та аналітичний огляд фінансового стану

 

 

c. аудиторський висновок, акт приймання-передавання

 

 

d. загальний план аудиту, програма аудиту, графік роботи аудитора

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question4

Баллов: 1

За виявлені відхилення і порушення відповідальність несе

Выберите один ответ.

 

a. бухгалтер, що їх допустився

 

 

b. керівництво підприємства

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. аудитор

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question5

Баллов: 1

Звіт аудитора перед замовником

Выберите один ответ.

 

a. складається у довільній формі

 

 

b. має форму, регламентовану Законом України "Про аудиторську діяльність"

 

 

c. має форму аудиторського висновку

 

 

d. має форму, регламентовану МСА

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

У висновок щодо огляду фінансових звітів слід включати чітке письмове висловлення:

Выберите один ответ.

 

a. безумовно-позитивної, умовно-позитивної та негативної впевненості

 

 

b. негативної впевненості

 

 

c. безумовно-позитивної та умовно-позитивної впевненості

 

 

d. позитивної впевненості

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question7

Баллов: 1

При узагальненні матеріалів аудиту здійснюється

Выберите один ответ.

 

a. систематизація виявлених недоліків

 

 

b. коригування плану і графіку аудиту

 

 

c. проведення тестів систем контролю і бухгалтерського обліку

 

 

d. складання робочої документації

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Який вид висновку повинен обрати аудитор за умови існування причин, що не дають можливості сформулювати думку щодо стану обліку та звітності підприємства у цілому

Выберите один ответ.

 

a. відмова від формулювання аудиторської думки

 

 

b. умовно-позитивний

 

 

c. негативний

 

 

d. безумовно-позитивний

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Офіційний документ, засвідчений підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми), що складається в установленому порядку і включає висновок щодо достовірності звітності, це:

Выберите один ответ.

 

a. аудиторський звіт

 

 

b. аудиторський висновок

 

 

c. робочі документи аудитора

 

 

d. лист аудитора

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Обсяг аудиторської перевірки - це:

Выберите один ответ.

 

a. робочі документи, що створює аудитор під час перевірки

 

 

b. кількість часу, що витрачає аудитор для проведення перевірки

 

 

c. процедури, що вважають необхідними для досягнення мети аудиту

 

 

d. обсяг документів і операцій замовника, які перевіряє аудитор

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Суттєва незгода з управлінським персоналом щодо прийнятності обраної облікової політики, методу її застосування або відповідності розкриття інформації у фінансовому звіті призводить до видачі

Выберите один ответ.

 

a. умовно-позитивного висновку

 

 

b. негативного висновку

 

 

c. безумовно-позитивного висновку

 

 

d. безумовно-позитивного висновку з пояснювальним параграфом

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question12

Баллов: 1

Аудиторський висновок повинен містити твердження, що аудит було заплановано і проведено

Выберите один ответ.

 

a. всі відповіді правильні

 

 

b. відповідно до вимог МСА

 

 

c. шляхом тестування доказів

 

 

d. для забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question13

Баллов: 1

При узагальненні матеріалів аудиту здійснюється

Выберите один ответ.

 

a. проведення тестів систем контролю і бухгалтерського обліку

 

 

b. коригування плану і графіку аудиту

 

 

c. систематизоване групування результатів контролю і аудиту

 

 

d. складання робочої документації

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question14

Баллов: 1

Згідно з договором аудитор не відповідає за достовірність висновку:

Выберите один ответ.

 

a. якщо клієнт не заперечує, це правомірно

 

 

b. відповідальність сторін визначається договором, отже, це правомірно

 

 

c. це буде вирішувати суд

 

 

d. це суперечить законодавству і суті аудиту

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question15

Баллов: 1

Аудитор не несе матеріальну відповідальність за невиявлення суттєвих відхилень, якщо він:

Выберите один ответ.

 

a. здійснив додаткові процедури перевірки підозрілих операцій клієнта

 

 

b. дотримувався стандартів аудиту;

 

 

c. здійснив все перераховане;

 

 

d. склав всю необхідну робочу документацію;

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Тест за темою 10

Обзор попытки 2

Тест начат

Среда 3 Апрель 2012, 21:23

Завершен

Среда 3 Апрель 2012, 21:42

Прошло времени

18 мин. 47 сек.

Баллов

13/15

Оценка

5.2 из максимума 6 (87%%)

Отзыв

Дуже достойно! Молодець!

Question1

Баллов: 1

Керівництво клієнта не дозволило аудитору перевірити достовірність деяких показників, що мають несуттєвий вплив на фінансову звітність, видавши письмове підтвердження про їх достовірність:

Выберите один ответ.

 

a. аудитор має дати умовно-позитивний аудиторський висновок

 

 

b. аудитор має дати негативний аудиторський висновок

 

 

c. аудитор має дати позитивний аудиторський висновок

 

 

d. аудитор має відмовитись від надання висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Якщо управлінський персонал відмовляється дати дозвіл аудиторові на контакт з юристом, то це може призвести до висловлення:

Выберите один ответ.

 

a. безумовно-позитивної думки

 

 

b. безумовно-позитивної думки з пояснювальним параграфом

 

 

c. негативної думки

 

 

d. умовно-позитивної думки або відмови від вираження думки

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Обсяг аудиту - це:

Выберите один ответ.

 

a. кількість статей, які необхідно перевірити

 

 

b. усе перелічене

 

 

c. кількість елементів у вибірці

 

 

d. аудиторські процедури, необхідні для досягнення мети аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Аудитор не несе матеріальну відповідальність за невиявлення суттєвих відхилень, якщо він:

Выберите один ответ.

 

a. склав всю необхідну робочу документацію;

 

 

b. здійснив додаткові процедури перевірки підозрілих операцій клієнта

 

 

c. дотримувався стандартів аудиту;

 

 

d. здійснив все перераховане;

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

Аудитор несе відповідальність:

Выберите один ответ.

 

a. за звіти інших спеціалістів, залучених клієнтом до роботи;

 

 

b. за свій висновок;

 

 

c. за результати перевірок клієнта державними органами

 

 

d. за достовірність звітності клієнта;

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Обсяг аудиторської перевірки - це:

Выберите один ответ.

 

a. процедури, що вважають необхідними для досягнення мети аудиту

 

 

b. кількість часу, що витрачає аудитор для проведення перевірки

 

 

c. робочі документи, що створює аудитор під час перевірки

 

 

d. обсяг документів і операцій замовника, які перевіряє аудитор

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Аудиторський висновок підписує:

Выберите один ответ.

 

a. керівник клієнта

 

 

b. керівник аудиторської фірми та керівник аудиторської групи.

 

 

c. керівник аудиторської фірми

 

 

d. голова зборів акціонерів клієнта

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question8

Баллов: 1

Вкажіть склад підсумкової документації аудиту

Выберите один ответ.

 

a. загальний план аудиту, програма аудиту, графік роботи аудитора

 

 

b. контрольні розрахунки та аналітичний огляд фінансового стану

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. аудиторський висновок, акт приймання-передавання

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Обмеження обсягу аудиторської перевірки за умов несуттєвого впливу неперевірених сфер обліку на фінансову звітність підприємства є підставою для видачі

Выберите один ответ.

 

a. безумовно-позитивного висновку

 

 

b. негативного висновку

 

 

c. умовно-позитивного висновку

 

 

d. відмови від видачі висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Суттєва незгода з управлінським персоналом щодо прийнятності обраної облікової політики, методу її застосування або відповідності розкриття інформації у фінансовому звіті призводить до видачі

Выберите один ответ.

 

a. умовно-позитивного висновку

 

 

b. безумовно-позитивного висновку з пояснювальним параграфом

 

 

c. безумовно-позитивного висновку

 

 

d. негативного висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Якщо висновок аудитора обґрунтований, складений неупереджено стосовно до клієнта та інших заінтересованих сторін,це відповідає принципу

Выберите один ответ.

 

a. об'єктивності

 

 

b. конфіденційності

 

 

c. професійної компетентності

 

 

d. незалежності

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question12

Баллов: 1

Незгода з управлінським персоналом щодо облікових рішень, що несуттєво впливають на фінансову звітність підприємства є підставою для видачі

Выберите один ответ.

 

a. безумовно-позитивного висновку

 

 

b. відмови від видачі висновку

 

 

c. негативного висновку

 

 

d. умовно-позитивного висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 1

До аудиторського висновку не включається:

Выберите один ответ.

 

a. опис виявлених невідповідностей

 

 

b. концептуальна основа обліку і звітності

 

 

c. адресат

 

 

d. опис перевірених документів

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question14

Баллов: 1

Аудиторський висновок -

Выберите один ответ.

 

a. офіційний документ, оформлений згідно встановлених вимог

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. містить висновки аудитора про повноту обліку і звітності

 

 

d. не є конфіденційною інформацією

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

Звіт аудитора перед замовником

Выберите один ответ.

 

a. має форму, регламентовану МСА

 

 

b. має форму, регламентовану Законом України "Про аудиторську діяльність"

 

 

c. складається у довільній формі

 

 

d. має форму аудиторського висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 11

Обзор попытки 1

Тест начат

Суббота 14 Апрель 2012, 16:08

Завершен

Суббота 14 Апрель 2012, 16:24

Прошло времени

15 мин. 21 сек.

Баллов

14/15

Оценка

4.67 из максимума 5 (93%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 1

При проведенні аудиторської перевірки аудитор надає

Выберите один ответ.

 

a. високий рівень впевненості

 

 

b. не надає впевненості

 

 

c. помірний рівень впевненості

 

 

d. середній рівень впевненості

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Аудиторські послуги надаються

Выберите один ответ.

 

a. на підставі письмового звернення замовника до аудитора

 

 

b. за рекомендацією попереднього аудитора

 

 

c. за рекомендацією попереднього замовника

 

 

d. виключно на підставі договору

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

До завдань з надання обґрунтованої впевненості належать:

Выберите один ответ.

 

a. консультаційні послуги

 

 

b. підготовка фінансової інформації

 

 

c. аудит фінансової звітності

 

 

d. огляд фінансової звітності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

При проведенні погоджених процедур аудитор надає

Выберите один ответ.

 

a. не надає впевненості

 

 

b. високий рівень впевненості

 

 

c. помірний рівень впевненості

 

 

d. середній рівень впевненості

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

При виконанні завдання з підготовки інформації у звіті:

Выберите один ответ.

 

a. звіт не складається

 

 

b. висловлюється обґрунтована впевненість

 

 

c. не висловлюється ніякої впевненості

 

 

d. висловлюється обмежена впевненість

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Складання звітності відноситься до

Выберите один ответ.

 

a. послуг дії

 

 

b. послуг контролю

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. інформаційних послуг

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

Упевненість аудитором не висловлюється у разі проведення

Выберите один ответ.

 

a. погоджених процедур і підготовки інформації

 

 

b. огляду і погоджених процедур

 

 

c. підготовки інформації і огляду

 

 

d. аудиторської перевірки і огляду

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

Неглибока перевірка обліку і звітності на предмет виявлення відхилень від вимог законодавства це

Выберите один ответ.

 

a. комплексна перевірка

 

 

b. тематична перевірка

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. операційна перевірка

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

При виконанні завдань з огляду аудитор надає:

Выберите один ответ.

 

a. обґрунтовану впевненість та забезпечує абсолютний її рівень

 

 

b. обмежену впевненість та забезпечує помірний її рівень

 

 

c. обґрунтовану впевненість та забезпечує високий її рівень

 

 

d. обмежену впевненість та забезпечує високий її рівень

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

Абсолютний рівень впевненості надає проведення

Выберите один ответ.

 

a. аудиторської перевірки

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. огляду

 

 

d. погоджених процедур

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Ніякої впевненості не висловлюється аудитором при

Выберите один ответ.

 

a. наданні консультаційних послуг

 

 

b. правильна відповідь відсутня

 

 

c. огляді фінансової звітності

 

 

d. аудиті фінансової звітності

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question12

Баллов: 1

Помірний рівень впевненості, з яким аудитор підтверджує твердження адміністрації, надається при здійсненні

Выберите один ответ.

 

a. аудиту фінансової звітності

 

 

b. погоджених процедур

 

 

c. підготовки фінансової інформації

 

 

d. огляду фінансової звітності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 1

Високий рівень впевненості, з яким аудитор підтверджує твердження адміністрації, надається при здійсненні

Выберите один ответ.

 

a. аудиту фінансової звітності

 

 

b. погоджених процедур

 

 

c. огляду фінансової звітності

 

 

d. підготовки фінансової інформації

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question14

Баллов: 1

Переклад звітності на облікові стандарти інших країн ¬це

Выберите один ответ.

 

a. складання фінансової звітності

 

 

b. компіляція обліку

 

 

c. відновлення обліку

 

 

d. удосконалення обліку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

Аудиторські послуги за змістом класифікують на

Выберите один ответ.

 

a. інформаційні послуги

 

 

b. послуги контролю

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. послуги дії

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Тест за темою 11

Обзор попытки 2

Тест начат

Понедельник 16 Апрель 2012, 14:22

Завершен

Понедельник 16 Апрель 2012, 14:44

Прошло времени

21 мин. 55 сек.

Баллов

15/15

Оценка

5 из максимума 5 (100%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 1

Неглибока перевірка обліку і звітності на предмет виявлення відхилень від вимог законодавства це

Выберите один ответ.

 

a. операційна перевірка

 

 

b. тематична перевірка

 

 

c. немає правильної відповіді

 

 

d. комплексна перевірка

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question2

Баллов: 1

Складання звітності відноситься до

Выберите один ответ.

 

a. послуг дії

 

 

b. інформаційних послуг

 

 

c. послуг контролю

 

 

d. немає правильної відповіді

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question3

Баллов: 1

Негативна впевненість у твердженні висловлюється аудитором при здійсненні

Выберите один ответ.

 

a. аудиту фінансової звітності

 

 

b. підготовки фінансової інформації

 

 

c. погоджених процедур

 

 

d. огляду фінансової звітності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question4

Баллов: 1

Помірний рівень впевненості, з яким аудитор підтверджує твердження адміністрації, надається при здійсненні

Выберите один ответ.

 

a. аудиту фінансової звітності

 

 

b. огляду фінансової звітності

 

 

c. підготовки фінансової інформації

 

 

d. погоджених процедур

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question5

Баллов: 1

При виконанні завдань з огляду аудитор надає:

Выберите один ответ.

 

a. обґрунтовану впевненість та забезпечує високий її рівень

 

 

b. обмежену впевненість та забезпечує високий її рівень

 

 

c. обмежену впевненість та забезпечує помірний її рівень

 

 

d. обґрунтовану впевненість та забезпечує абсолютний її рівень

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question6

Баллов: 1

Високий рівень впевненості, з яким аудитор підтверджує твердження адміністрації, надається при здійсненні

Выберите один ответ.

 

a. аудиту фінансової звітності

 

 

b. підготовки фінансової інформації

 

 

c. погоджених процедур

 

 

d. огляду фінансової звітності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question7

Баллов: 1

При проведенні аудиторської перевірки аудитор надає

Выберите один ответ.

 

a. помірний рівень впевненості

 

 

b. високий рівень впевненості

 

 

c. не надає впевненості

 

 

d. середній рівень впевненості

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question8

Баллов: 1

При виконанні завдання з підготовки інформації у звіті:

Выберите один ответ.

 

a. звіт не складається

 

 

b. не висловлюється ніякої впевненості

 

 

c. висловлюється обмежена впевненість

 

 

d. висловлюється обґрунтована впевненість

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question9

Баллов: 1

Яка із перелічених послуг відноситься до супутніх аудиту

Выберите один ответ.

 

a. компіляція (трансформація) бухгалтерського обліку

 

 

b. оглядова (експрес) перевірка

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. консультації з оподаткування

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question10

Баллов: 1

При проведенні погоджених процедур аудитор надає

Выберите один ответ.

 

a. помірний рівень впевненості

 

 

b. не надає впевненості

 

 

c. середній рівень впевненості

 

 

d. високий рівень впевненості

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question11

Баллов: 1

Ніякої впевненості не висловлюється аудитором при

Выберите один ответ.

 

a. правильна відповідь відсутня

 

 

b. аудиті фінансової звітності

 

 

c. огляді фінансової звітності

 

 

d. наданні консультаційних послуг

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question12

Баллов: 1

Переклад звітності на облікові стандарти інших країн ¬це

Выберите один ответ.

 

a. удосконалення обліку

 

 

b. компіляція обліку

 

 

c. складання фінансової звітності

 

 

d. відновлення обліку

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question13

Баллов: 1

Абсолютний рівень впевненості надає проведення

Выберите один ответ.

 

a. аудиторської перевірки

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. погоджених процедур

 

 

d. огляду

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question14

Баллов: 1

Позитивна впевненість у твердженні висловлюється аудитором при здійсненні

Выберите один ответ.

 

a. погоджених процедур

 

 

b. огляду фінансової звітності

 

 

c. підготовки фінансової інформації

 

 

d. аудиту фінансової звітності

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question15

Баллов: 1

При здійсненні аудиту фінансової звітності аудитор надає:

Выберите один ответ.

 

a. обмежену впевненість та забезпечує високий її рівень

 

 

b. обмежену впевненість та забезпечує помірний її рівень

 

 

c. обґрунтовану впевненість та забезпечує абсолютний її рівень

 

 

d. обґрунтовану впевненість та забезпечує високий її рівень

 

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Теоретичне екзаменаційне питання

Обзор попытки 1

Тест начат

Пятница 11 Май 2012, 15:17

Завершен

Пятница 11 Май 2012, 15:21

Прошло времени

3 мин. 36 сек.

Баллов

32/40

Оценка

12.8 из максимума 16 (80%%)

Отзыв

Дуже достойно! Молодець!

Question1

Баллов: 2

Що таке Реєстр аудиторських фірм та аудиторів

Выберите один ответ.

 

a. це список фізичних осіб - підприємців аудиторів

 

 

b. це список аудиторів, з якими співпрацює підприємство

 

 

c. це робоча документація аудитора

 

 

d. це база даних АПУ, що містить інформацію про аудиторів і аудиторські фірми

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question2

Баллов: 2

Внутрішній ризик виявляється у зв'язку з тим, що:

Выберите один ответ.

 

a. дії аудитора відносно перевірки звітності суб'єктивні

 

 

b. певні категорії операцій здатні до суттєвих перекручень

 

 

c. система внутрішнього контролю і аудиту не завжди функціонує ефективно

 

 

d. значні помилки під час проведення аудиту залишаються | невиявленими

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question3

Баллов: 2

У разі виявлення суттєвих порушень (шахрайство, незаконна діяльність) аудитор повинен

Выберите один ответ.

 

a. повідомити професійну бухгалтерську/аудиторську організацію

 

 

b. відмовитися від проведення аудиту і надати меморандум клієнту

 

 

c. повідомити податкові органи про виявлення порушення

 

 

d. повідомити судові органи про виявлення порушення

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question4

Баллов: 2

Аудитору забороняється

Выберите один ответ.

 

a. отримувати дивіденди від акцій

 

 

b. займатися методичною роботою

 

 

c. займатися науковою і викладацькою діяльністю

 

 

d. займатися торговельною і посередницькою діяльністю

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question5

Баллов: 2

Принципи аудиту вимагають незалежності аудиторів від:

Выберите один ответ.

 

a. державних органів

 

 

b. клієнта

 

 

c. АПУ

 

 

d. від власника аудиторської фірми, де вони працюють

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question6

Баллов: 2

Якщо фінансова звітність за попередній період не перевірялась, аудитор повинен

Выберите один ответ.

 

a. не звертати на це уваги, оскільки це не стосується поточного періоду

 

 

b. зазначити про це у своєму висновку

 

 

c. модифікувати свій висновок

 

 

d. відмовитись від проведення аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question7

Баллов: 2

Методи аудиту можуть застосовуватись наступним способом

Выберите один ответ.

 

a. вибірковим

 

 

b. аналітичним

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. суцільним

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question8

Баллов: 2

До методів аудиторського контролю відносяться

Выберите один ответ.

 

a. огляд

 

 

b. підтвердження

 

 

c. опитування

 

 

d. всі відповіді правильні

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question9

Баллов: 2

Аудит-це:

Выберите один ответ.

 

a. державний фінансовий контроль

 

 

b. фінансовий контроль, який здійснюють органи місцевої влади

 

 

c. незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації

 

 

d. незалежний фінансовий контроль вищої організації

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question10

Баллов: 2

Форма загального плану аудиту регламентується

Выберите один ответ.

 

a. Внутрішньофірмовими стандартами аудиту

 

 

b. Законом України "Про аудиторську діяльність"

 

 

c. МСА

 

 

d. Національними нормативами аудиту

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question11

Баллов: 2

Найменш надійним джерелом для доказів аудитора є

Выберите один ответ.

 

a. усне пояснення керівництва

 

 

b. проведений аудитором огляд цінностей

 

 

c. документальні підтвердження, отримані від третіх сторін

 

 

d. внутрішні документи господарюючого суб'єкта

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question12

Баллов: 2

Робочі документи аудитора оформлюються на стадії

Выберите один ответ.

 

a. робочо-дослідницька

 

 

b. підготовчо-узгоджувальна

 

 

c. завершально-результативна

 

 

d. немає правильної відповіді

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question13

Баллов: 2

Що не відноситься до об'єктів аудиту пасиву балансу

Выберите один ответ.

 

a. статутний капітал

 

 

b. забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

 

c. доходи майбутніх періодів

 

 

d. юридична повноцінність і законність функціонування

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question14

Баллов: 2

Сутність аудиту полягає в:

Выберите один ответ.

 

a. здійсненні допомоги клієнту з фінансових проблем

 

 

b. здійсненні допомоги клієнту з правових питань

 

 

c. зменшенні інформаційного ризику користувачів фінансової звітності

 

 

d. покращенні фінансового стану клієнт

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question15

Баллов: 2

Високий рівень впевненості, з яким аудитор підтверджує твердження адміністрації, надається при здійсненні

Выберите один ответ.

 

a. погоджених процедур

 

 

b. підготовки фінансової інформації

 

 

c. аудиту фінансової звітності

 

 

d. огляду фінансової звітності

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question16

Баллов: 2

За статусом здійснення аудит - це контроль:

Выберите один ответ.

 

a. власника

 

 

b. державний

 

 

c. незалежний

 

 

d. відомчий

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question17

Баллов: 2

Аудиторські послуги надаються

Выберите один ответ.

 

a. на підставі письмового звернення замовника до аудитора

 

 

b. за рекомендацією попереднього аудитора

 

 

c. виключно на підставі договору

 

 

d. за рекомендацією попереднього замовника

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question18

Баллов: 2

За неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора АПУ можуть бути застосовані стягнення

Выберите один ответ.

 

a. попередження

 

 

b. анулювання сертифікату

 

 

c. призупинення дії сертифікату

 

 

d. всі відповіді правильні

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question19

Баллов: 2

Вивчення систем обліково-аналітичного і контрольного процесів на підприємстві здійснюється на стадії

Выберите один ответ.

 

a. підготовчо-узгоджувальна

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. завершально-результативна

 

 

d. робочо-дослідницька

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question20

Баллов: 2

Якщо аудитор не отримав достатньої кількості належних доказів, що зумовило несуттєву незгоду, то він повинен:

Выберите один ответ.

 

a. надати негативний висновок

 

 

b. надати безумовно-позитивний висновок

 

 

c. надати умовно-позитивний висновок

 

 

d. відмовитися від надання аудиторського висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Теоретичне екзаменаційне питання

Обзор попытки 2

Тест начат

Воскресенье 20 Май 2012, 15:57

Завершен

Воскресенье 20 Май 2012, 16:01

Прошло времени

4 мин. 1 сек

Баллов

29/40

Оценка

11.6 из максимума 16 (73%%)

Отзыв

Добре, але можна було і краще!

Question1

Баллов: 2

Суттєвість в аудиті - це

Выберите один ответ.

 

a. усе перелічене

 

 

b. частота появи невідповідності у сукупності

 

 

c. факт порушення вимог чинного законодавства

 

 

d. вартісний вираз максимальної помилки (невідповідності)

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question2

Баллов: 2

Упевненість аудитором не висловлюється у разі проведення

Выберите один ответ.

 

a. підготовки інформації і огляду

 

 

b. погоджених процедур і підготовки інформації

 

 

c. огляду і погоджених процедур

 

 

d. аудиторської перевірки і огляду

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question3

Баллов: 2

Аудитору представлена можливість самостійно визначати методи аудиту:

Выберите один ответ.

 

a. ні, їх визначає АПУ.

 

 

b. так, але в межах, встановлених стандартам и аудиту

 

 

c. ні, це визначено нормативними актами України

 

 

d. ні, методи аудиту визначає керівництво аудиторської фірми

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question4

Баллов: 2

Перелік послуг, які можуть надавати аудитори:

Выберите один ответ.

 

a. визначається аудиторською фірмою самостійно

 

 

b. передбачений сертифікатом аудитора

 

 

c. визначається договором на проведення аудиту

 

 

d. затверджується рішенням Аудиторської палати України

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question5

Баллов: 2

Планування аудиту здійснюється на підставі принципів

Выберите все правильные ответы:

 

a. доречність, ефективність та оптимальність

 

 

b. надійність, комплексність та об'єктивність

 

 

c. цілісність і безперервність

 

Частично верно

Баллов за ответ: 1/2.

Question6

Баллов: 2

Обов'язковому аудиту підлягають:

Выберите один ответ.

 

a. неприбуткові організації

 

 

b. підприємства, які офіційно оприлюднюють свою звітність

 

 

c. органи місцевого самоуправління

 

 

d. органи державної влади

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question7

Баллов: 2

Які критерії згідно з МСА 500 "Аудиторські докази" характеризують аудиторські докази

Выберите один ответ.

 

a. повнота та своєчасність

 

 

b. повнота та відповідність

 

 

c. достовірність та вірогідність

 

 

d. достатність та відповідність

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question8

Баллов: 2

У випадку, якщо аудитор визнає, що високий ризик невиявлення стосовно даних фінансової звітності не може бути зменшений до допустимого рівня, він повинен

Выберите один ответ.

 

a. відмовитися від надання аудиторського висновку

 

 

b. надати позитивний аудиторський висновок

 

 

c. всі варіанти неправильні

 

 

d. дати негативний аудиторський висновок

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question9

Баллов: 2

Перевірка частини документів це:

Выберите один ответ.

 

a. систематизований порядок дослідження документів

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. хронологічний порядок дослідження документів

 

 

d. комбінований порядок дослідження документів

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question10

Баллов: 2

Які елементи є складовими частинами моделі аудиторського ризику

Выберите один ответ.

 

a. ризик контролю, ризик невиявлення помилок

 

 

b. ризик контролю, внутрішній ризик

 

 

c. внутрішній ризик, ризик невиявлення помилок

 

 

d. ризик контролю, внутрішній ризик, ризик невиявлення

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question11

Баллов: 2

Зовнішній контроль якості аудиторських послуг здійснює

Выберите один ответ.

 

a. Аудиторська палата України

 

 

b. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України

 

 

c. Спілка аудиторів України

 

 

d. Асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів України

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question12

Баллов: 2

Яке значення ризику невиявлення помилок (РН) неможливе?

Выберите один ответ.

 

a. РН = 0,2

 

 

b. РН = 0,35

 

 

c. РН= 1

 

 

d. РН = 0,05

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question13

Баллов: 2

Обов'язковий аудит проводиться:

Выберите один ответ.

 

a. відповідно до вимог законодавства

 

 

b. з ініціативи перевіряючих органів

 

 

c. з ініціативи матеріально зацікавлених осіб

 

 

d. з ініціативи суб'єктів хазяювання

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question14

Баллов: 2

Обсяг аудиторської перевірки - це:

Выберите один ответ.

 

a. робочі документи, що створює аудитор під час перевірки

 

 

b. кількість часу, що витрачає аудитор для проведення перевірки

 

 

c. обсяг документів і операцій замовника, які перевіряє аудитор

 

 

d. процедури, що вважають необхідними для досягнення мети аудиту

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question15

Баллов: 2

Аудиторські докази - це

Выберите один ответ.

 

a. робочий документ аудитора

 

 

b. документ, що підтверджує право надавати аудиторські послуги

 

 

c. підсумковий документ аудитора

 

 

d. підтверджена інформація отримана аудиторами в ході перевірки

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question16

Баллов: 2

Яка країна є батьківщиною аудиту

Выберите один ответ.

 

a. США

 

 

b. Німеччина

 

 

c. Великобританія

 

 

d. Франція

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question17

Баллов: 2

Аудитор не несе матеріальну відповідальність за невиявлення суттєвих відхилень, якщо він:

Выберите один ответ.

 

a. здійснив додаткові процедури перевірки підозрілих операцій клієнта

 

 

b. дотримувався стандартів аудиту;

 

 

c. здійснив все перераховане;

 

 

d. склав всю необхідну робочу документацію;

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question18

Баллов: 2

Суб'єктами внутрішнього контролю якості є

Выберите один ответ.

 

a. партнери

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. аудитори-контролери

 

 

d. керівники аудиторських груп

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question19

Баллов: 2

Інформація підготовлена аудитором (і для аудитора) або одержана ним у зв'язку з проведенням аудиторської перевірки це

Выберите один ответ.

 

a. інша документація

 

 

b. первинна документація

 

 

c. робоча документація

 

 

d. попередня документація

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question20

Баллов: 2

Створення перших аудиторських структур в Україні припадає на період

Выберите один ответ.

 

a. 1917 - 1987 рр.

 

 

b. 1992 - 2003 рр.

 

 

c. кінець XIX - початок XX ст.

 

 

d. 1987 - 1992 рр.

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Теоретичне екзаменаційне питання

Обзор попытки 3

Тест начат

Понедельник 21 Май 2012, 11:52

Завершен

Понедельник 21 Май 2012, 12:08

Прошло времени

15 мин. 34 сек.

Баллов

36/40

Оценка

14.4 из максимума 16 (90%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 2

Визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю проводиться в процесі:

Выберите один ответ.

 

a. експертизи

 

 

b. сертифікації

 

 

c. атестації

 

 

d. ліцензування

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question2

Баллов: 2

Високий рівень впевненості, з яким аудитор підтверджує твердження адміністрації, надається при здійсненні

Выберите один ответ.

 

a. підготовки фінансової інформації

 

 

b. погоджених процедур

 

 

c. аудиту фінансової звітності

 

 

d. огляду фінансової звітності

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question3

Баллов: 2

Аудитори при виконанні професійних обов'язків не повинні переслідувати інтересів, що не можуть бути сумісними з принципами чесності, об'єктивності і незалежності. Яка з перелічених ситуацій не впливає на незалежність аудитора?

Выберите один ответ.

 

a. гонорар від клієнта

 

 

b. продаж родині аудитора товарів зі значними знижками

 

 

c. залучення до проведення аудиту однієї особи на тривалий період

 

 

d. судовий процес за участі аудиторської фірми і клієнта

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question4

Баллов: 2

Аудитор:

Выберите один ответ.

 

a. правильна відповідь відсутня

 

 

b. висловлює думку про фінансову звітність

 

 

c. гарантує, що фінансова звітність є правильною

 

 

d. здійснює інвентаризацію активів

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question5

Баллов: 2

Перевірка документів в порядку їх підшивки та за економічно однорідними операціями це:

Выберите один ответ.

 

a. вибірковий порядок дослідження документів

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. хронологічний порядок дослідження документів

 

 

d. систематизований порядок дослідження документів

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question6

Баллов: 2

Суб'єктами внутрішнього контролю якості є

Выберите один ответ.

 

a. аудитори-контролери

 

 

b. керівники аудиторських груп

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. партнери

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question7

Баллов: 2

За навмисне приховування істини з корисливою метою та видачу позитивного висновку, що спричинило завдання збитків аудитор несе відповідальність

Выберите один ответ.

 

a. за нормами трудового права

 

 

b. не несе відповідальність

 

 

c. за нормами цивільного права

 

 

d. за нормами кримінального права

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question8

Баллов: 2

До процедур забезпечення якості відносяться

Выберите один ответ.

 

a. всі відповіді правильні

 

 

b. оцінювання незалежності аудиторів перед виконанням кожного завдання

 

 

c. система підвищення кваліфікації аудиторів

 

 

d. стимулювання участі у професійних організаціях

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question9

Баллов: 2

Інформація підготовлена аудитором (і для аудитора) або одержана ним у зв'язку з проведенням аудиторської перевірки це

Выберите один ответ.

 

a. робоча документація

 

 

b. інша документація

 

 

c. первинна документація

 

 

d. попередня документація

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question10

Баллов: 2

Неглибока перевірка обліку і звітності на предмет виявлення відхилень від вимог законодавства це

Выберите один ответ.

 

a. операційна перевірка

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. тематична перевірка

 

 

d. комплексна перевірка

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question11

Баллов: 2

Користувачами фінансової інформації можуть бути:

Выберите один ответ.

 

a. робітники податкової інспекції

 

 

b. всі відповіді правильні

 

 

c. робітники банківських установ

 

 

d. акціонери

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question12

Баллов: 2

Термін аудиторської перевірки визначається:

Выберите один ответ.

 

a. рішенням загальних зборів акціонерів клієнта

 

 

b. міжнародними стандартами аудиту

 

 

c. договором на аудит

 

 

d. кодексом професійної етики аудиторів

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question13

Баллов: 2

Який критерій є основним під час прийняття рішення щодо укладення договору на аудит?

Выберите один ответ.

 

a. нескладність проведення аудиту для конкретного клієнта

 

 

b. дотримання всіх аспектів незалежності

 

 

c. можливість подальшої співпраці з клієнтом

 

 

d. висока сума гонорару за аудит

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question14

Баллов: 2

Плануючи і виконуючи аудиторські процедури, аудитор повинен розглянути відповідність фінансової звітності законодавству та зробити припущення про

Выберите один ответ.

 

a. об'єктивність

 

 

b. чесність

 

 

c. безперервність

 

 

d. суттєвість

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question15

Баллов: 2

Перевірка документів за всіма сферами обліку і по всім операціям без попереднього групування це:

Выберите один ответ.

 

a. хронологічний порядок дослідження документів

 

 

b. комбінований порядок дослідження документів

 

 

c. систематизований порядок дослідження документів

 

 

d. вибірковий порядок дослідження документів

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question16

Баллов: 2

Який зв'язок між суттєвістю та аудиторським ризиком

Выберите один ответ.

 

a. це ідентичні поняття

 

 

b. зворотна залежність

 

 

c. взаємозв'язок відсутній

 

 

d. прямо пропорційна залежність

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question17

Баллов: 2

Обсяг, види, склад і зміст робочих документів визначається:

Выберите один ответ.

 

a. мають чітко регламентовану форму

 

 

b. Спілкою Аудиторів України

 

 

c. мають типову форму тільки в окремих сферах аудиту

 

 

d. самостійно аудитором (аудиторською фірмою)

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question18

Баллов: 2

Якщо управлінський персонал відмовляється дати дозвіл аудиторові на контакт з юристом, то це може призвести до висловлення:

Выберите один ответ.

 

a. безумовно-позитивної думки з пояснювальним параграфом

 

 

b. негативної думки

 

 

c. безумовно-позитивної думки

 

 

d. умовно-позитивної думки або відмови від вираження думки

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question19

Баллов: 2

Незгода з управлінським персоналом щодо облікових рішень, що несуттєво впливають на фінансову звітність підприємства є підставою для видачі

Выберите один ответ.

 

a. відмови від видачі висновку

 

 

b. безумовно-позитивного висновку

 

 

c. негативного висновку

 

 

d. умовно-позитивного висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question20

Баллов: 2

Аудиторська перевірка повинна виконуватись особою (особами), яка має необхідну академічну і технічну підготовку як аудитора - це

Выберите один ответ.

 

a. стандарт фінансової звітності

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. робочий стандарт

 

 

d. загальний стандарт

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Теоретичне екзаменаційне питання

Обзор попытки 4

Тест начат

Понедельник 21 Май 2012, 19:12

Завершен

Понедельник 21 Май 2012, 19:23

Прошло времени

11 мин. 3 сек.

Баллов

36/40

Оценка

14.4 из максимума 16 (90%%)

Отзыв

Один з найвищих результатів! Вітаю!

Question1

Баллов: 2

Вивчення систем обліково-аналітичного і контрольного процесів на підприємстві здійснюється на стадії

Выберите один ответ.

 

a. немає правильної відповіді

 

 

b. робочо-дослідницька

 

 

c. підготовчо-узгоджувальна

 

 

d. завершально-результативна

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question2

Баллов: 2

Згідно Закону України "Про аудиторську діяльність" забороняється проведення аудиту для замовника

Выберите один ответ.

 

a. аудитором, що є консультантом з оподаткування цього замовника

 

 

b. аудитором, якого запрошено до перевірки спільного підприємства, засновником якого є замовник

 

 

c. аудитором, який має особисті майнові інтереси у замовника

 

 

d. аудитором, який отримав кредит у банку, в якому обслуговується його замовник

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question3

Баллов: 2

Перевірка документів по кожній сфері обліку окремо це:

Выберите один ответ.

 

a. хронологічний порядок дослідження документів

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. комбінований порядок дослідження документів

 

 

d. вибірковий порядок дослідження документів

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question4

Баллов: 2

Незгода з управлінським персоналом щодо облікових рішень, що несуттєво впливають на фінансову звітність підприємства є підставою для видачі

Выберите один ответ.

 

a. безумовно-позитивного висновку

 

 

b. відмови від видачі висновку

 

 

c. умовно-позитивного висновку

 

 

d. негативного висновку

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question5

Баллов: 2

"Аудиторський ризик" - це такий ризик, коли:

Выберите один ответ.

 

a. аудитор може надати тільки "негативну впевненість"

 

 

b. у клієнта не проводилася аудиторська перевірка в попередні роки

 

 

c. у аудитора є тільки загальні знання про сферу діяльності клієнта

 

 

d. аудитор надає невідповідну думку коли фінансова звітність суттєво викривлена

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question6

Баллов: 2

Головна мета аудиту:

Выберите один ответ.

 

a. виявлення можливих фактів шахрайства

 

 

b. встановлення загальної достовірності фінансової звітності

 

 

c. виявлення помилок персоналу клієнта

 

 

d. визначення фінансової стабільності підприємства

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question7

Баллов: 2

Планування аудиту здійснюється на підставі принципів

Выберите все правильные ответы:

 

a. цілісність і безперервність

 

 

b. надійність, комплексність та об'єктивність

 

 

c. доречність, ефективність та оптимальність

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question8

Баллов: 2

Яким документам необхідно надати перевагу під час аудиторського підтвердження залишку на поточному рахунку підприємства

Выберите один ответ.

 

a. письмовому повідомленню керівництва підприємства

 

 

b. усному повідомленню адміністрації підприємства

 

 

c. виписці банку

 

 

d. документам бухгалтерського обліку

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question9

Баллов: 2

Інформація підготовлена аудитором (і для аудитора) або одержана ним у зв'язку з проведенням аудиторської перевірки це

Выберите один ответ.

 

a. попередня документація

 

 

b. робоча документація

 

 

c. інша документація

 

 

d. первинна документація

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question10

Баллов: 2

Зустрічна перевірка, яка здійснюється аудитором, це:

Выберите один ответ.

 

a. порівняння різних документів, які мають відношення до однієї і тієї ж господарської операції

 

 

b. логічне дослідження операцій згідно з документами

 

 

c. порівняння документів з обліковими регістрами

 

 

d. взаємне зіставлення операцій в облікових регістрах

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question11

Баллов: 2

Визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю проводиться в процесі:

Выберите один ответ.

 

a. сертифікації

 

 

b. експертизи

 

 

c. ліцензування

 

 

d. атестації

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question12

Баллов: 2

Після завершення аудиту робочі документи аудитора:

Выберите один ответ.

 

a. передаються замовнику

 

 

b. підлягають знищенню

 

 

c. залишаються у аудитора

 

 

d. передаються до органів податкової адміністрації

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question13

Баллов: 2

Чим вище рівень суттєвості, тим загальний аудиторський ризик

Выберите один ответ.

 

a. нижче

 

 

b. наближається до 1

 

 

c. вище

 

 

d. наближається до 0

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question14

Баллов: 2

Яка із перелічених послуг відноситься до супутніх аудиту

Выберите один ответ.

 

a. консультації з оподаткування

 

 

b. оглядова (експрес) перевірка

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. компіляція (трансформація) бухгалтерського обліку

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question15

Баллов: 2

Керівництво клієнта не дозволило аудитору перевірити достовірність деяких показників, що мають несуттєвий вплив на фінансову звітність, видавши письмове підтвердження про їх достовірність:

Выберите один ответ.

 

a. аудитор має дати позитивний аудиторський висновок

 

 

b. аудитор має відмовитись від надання висновку

 

 

c. аудитор має дати умовно-позитивний аудиторський висновок

 

 

d. аудитор має дати негативний аудиторський висновок

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question16

Баллов: 2

Яка країна є батьківщиною аудиту

Выберите один ответ.

 

a. Франція

 

 

b. Німеччина

 

 

c. США

 

 

d. Великобританія

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question17

Баллов: 2

Узгодження з замовником рівня відповідальності аудиторів здійснюється на стадії

Выберите один ответ.

 

a. завершально-результативна

 

 

b. немає правильної відповіді

 

 

c. робочо-дослідницька

 

 

d. підготовчо-узгоджувальна

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question18

Баллов: 2

Суб'єктами внутрішнього контролю якості є

Выберите один ответ.

 

a. партнери

 

 

b. керівники аудиторських груп

 

 

c. аудитори-контролери

 

 

d. всі відповіді правильні

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question19

Баллов: 2

Об'єктами аудиту є

Выберите один ответ.

 

a. звітність підприємства

 

 

b. правильні відповіді 1і 2

 

 

c. кількісні і якісні результати діяльності підприємства

 

 

d. активи, капітал, зобов'язання, доходи і витрати

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question20

Баллов: 2

Високий рівень впевненості, з яким аудитор підтверджує твердження адміністрації, надається при здійсненні

Выберите один ответ.

 

a. огляду фінансової звітності

 

 

b. підготовки фінансової інформації

 

 

c. аудиту фінансової звітності

 

 

d. погоджених процедур

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Теоретичне екзаменаційне питання

Обзор попытки 5

Тест начат

Понедельник 21 Май 2012, 19:31

Завершен

Понедельник 21 Май 2012, 19:34

Прошло времени

3 мин. 4 сек.

Баллов

30/40

Оценка

12 из максимума 16 (75%%)

Отзыв

Добре, але можна було і краще!

Question1

Баллов: 2

Чим вище рівень суттєвості, тим загальний аудиторський ризик

Выберите один ответ.

 

a. наближається до 1

 

 

b. наближається до 0

 

 

c. нижче

 

 

d. вище

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question2

Баллов: 2

Для здійснення аудиторської перевірки комерційного банку

Выберите один ответ.

 

a. необхідно обов'язково мати сертифікати серій "А" і "Б"

 

 

b. достатньо мати сертифікат серії "А", або серії "Б"

 

 

c. достатньо мати сертифікат серії "Б"

 

 

d. достатньо мати сертифікат серії "А"

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question3

Баллов: 2

Елементами ризику невиявлення є:

Выберите один ответ.

 

a. властивий ризик і ризик контролю

 

 

b. властивий ризик і аудиторський ризик

 

 

c. аудиторський ризик і підприємницький ризик аудитора

 

 

d. ризик вибірки і ризик неефективності аудиторських процедур

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question4

Баллов: 2

Календарний графік аудиторської перевірки

Выберите один ответ.

 

a. Будується на підставі програм аудиту

 

 

b. Використовується для оцінки ризиків і суттєвості

 

 

c. Може переглядатися у ході перевірки

 

 

d. Не може переглядатися у ході перевірки

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question5

Баллов: 2

Теорії виникнення аудиту - це

Выберите один ответ.

 

a. теорій агентів

 

 

b. теорія потенційного інвестору

 

 

c. теорія мотивації

 

 

d. всі відповіді правильні

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question6

Баллов: 2

Перевірка документів по кожній сфері обліку окремо це:

Выберите один ответ.

 

a. хронологічний порядок дослідження документів

 

 

b. систематизований порядок дослідження документів

 

 

c. комбінований порядок дослідження документів

 

 

d. вибірковий порядок дослідження документів

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question7

Баллов: 2

При проведенні погоджених процедур аудитор надає

Выберите один ответ.

 

a. не надає впевненості

 

 

b. високий рівень впевненості

 

 

c. середній рівень впевненості

 

 

d. помірний рівень впевненості

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question8

Баллов: 2

Обсяг аудиторських послуг, відповідальність сторін, предмет перевірки визначаються

Выберите один ответ.

 

a. договором на проведення аудиту

 

 

b. листом-зобов'язанням на проведення аудиту.

 

 

c. робочими стандартами аудиту

 

 

d. Законом України "Про аудиторську діяльність"

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question9

Баллов: 2

Методи аудиту поділяють на

Выберите один ответ.

 

a. первинні та вторинні

 

 

b. загальнонаукові та власно аудиторські

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. кількісні та якісні

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question10

Баллов: 2

При узагальненні матеріалів аудиту здійснюється

Выберите один ответ.

 

a. складання робочої документації

 

 

b. коригування плану і графіку аудиту

 

 

c. проведення тестів систем контролю і бухгалтерського обліку

 

 

d. систематизація виявлених недоліків

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question11

Баллов: 2

Фірми яких організаційно-правових форм не мають право на заняття аудиторською діяльністю

Выберите один ответ.

 

a. державної

 

 

b. публічні акціонерні товариства

 

 

c. приватні акціонерні товариства

 

 

d. приватної

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question12

Баллов: 2

Який документ засвідчує в Україні факт досягнення домовленості між клієнтом і аудиторською фірмою (аудитором) про проведення аудиторської перевірки

Выберите один ответ.

 

a. лист-зобов'язання

 

 

b. договір

 

 

c. акт

 

 

d. протокол про намір провести аудиторську перевірку

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question13

Баллов: 2

Аудиторські послуги надаються

Выберите один ответ.

 

a. на підставі письмового звернення замовника до аудитора

 

 

b. за рекомендацією попереднього замовника

 

 

c. за рекомендацією попереднього аудитора

 

 

d. виключно на підставі договору

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question14

Баллов: 2

Принципи аудиту вимагають незалежності аудиторів від:

Выберите один ответ.

 

a. клієнта

 

 

b. від власника аудиторської фірми, де вони працюють

 

 

c. АПУ

 

 

d. державних органів

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question15

Баллов: 2

Користувачами фінансової інформації можуть бути:

Выберите один ответ.

 

a. робітники банківських установ

 

 

b. робітники податкової інспекції

 

 

c. всі відповіді правильні

 

 

d. акціонери

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question16

Баллов: 2

Суб'єктами внутрішнього контролю якості є

Выберите один ответ.

 

a. аудитори-контролери

 

 

b. партнери

 

 

c. керівники аудиторських груп

 

 

d. всі відповіді правильні

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question17

Баллов: 2

Документальні дані є максимально надійним и, якщо вони:

Выберите один ответ.

 

a. створені підприємством і зберігаються в ньому

 

 

b. створені третіми особами і зберігаються у них

 

 

c. створені третій и особами і зберігаються у аудитора

 

 

d. створені третіми особами і зберігаються на підприємстві

 

Верно

Баллов за ответ: 2/2.

Question18

Баллов: 2

Звільнення аудитора - це результат настання

Выберите один ответ.

 

a. кримінальної відповідальності

 

 

b. відповідальності за нормами трудового права

 

 

c. цивільної відповідальності

 

 

d. професійної відповідальності

 

Неверно

Баллов за ответ: 0/2.

Question19

Баллов: 2

Які види аудиторського висновку існують

Выберите один ответ.

 

a. безумовно-позитивний з пояснювальним параграфом

 

 

b. відмова від висловлення думки

 

 

c. безумовно-позитивний, негативний

 

 

d. всі відповіді правильні