Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методи наукових досліджень_ПЗ_2011.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.48 Mб
Скачать

Результати наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

дсліду

Х0

Х1

Х2

Узагальн.парам.

Натур.

Умов.

Натур.

Умов.

Натур.

Умов.

1

+

-

-

8

1

90

1

1,1

1

2

+

+

-

10

1

80

1

1,5

1

3

+

-

+

24

1

70

1

2,6

1

4

+

+

+

36

1

60

0

0,7

0

Далі обчислюється коефіцієнт моделі

.

Тому модель першого параметра оптимізації

Для другого приватного параметра

Для третього приватного параметра

Для узагальненого параметра оптимізації, що дорівнює середньому геометричному, коефіцієнт моделі складають

,

.

тому

Другий спосіб

Вагові коефіцієнти визначаються експертами.

Визначення узагальненого параметра проводять за формулою:

де – вагові коефіцієнти;

– альтернативні обмеження за кожним з приватних параметрів.

Припустимо, що внаслідок експертних оцінок одержано:

,

для першого рядка матриці планування (таблиця 1) одержимо.

Аналогічно для досліджуючих рядків

.

Коефіцієнти моделі для узагальненого параметра.

.

Тому

Третій спосіб

Використання шкали бажаності.

Кожному з параметрів оптимізації відповідає шкала, що назівається шкалою бажаності «градації».

Ця шкала встановлює залежність між вихідними значеннями приватного параметра оптимізації та якісною оцінкою цієї величини.

Шкала бажаності має безрозмірний вигляд:

Дуже добре (відмінно)

1,00 – 0,80

Добре

0,80 – 0,63

Задовільно

0,63 – 0,37

Погано

0,37 – 0,20

Дуже погано

0,20 – 0,00

Шкали бажаності обмежують зліва показником 0,37, а справа – 0,8.

За початок звіту приймають точки, що відповідає шкалі градації 0,37.

Кінцем служить крапка 0,8 на шкалі.

Інтервал між 0,37 – 0,8 поділяють для кожного з приватних параметрів пропорційно фізичній сутності кожного із вказаних параметрів. Привид решти точок відповідно до шкали градації вимагає від експериментатора значення сутності цього явища й обережності.

Розглянемо порядок приведення досвідчених крапок у відповідність з школою градації на прикладі таблиці 3.2.

Каждому значению опытной точки приписывается значение показателя на шкале желательности.

Таблиця2.2

№ опыта

Узагальненийпараметр

Натур

Умов.

Натур

Умов.

Натур

Умов.

1

8

0,37

90

0,78

1,1

0,39

2

10

0,50

80

0,63

1,5

0,50

3

24

0,64

70

0,50

2,6

0,78

4

36

0,78

60

0,00

0,7

0,00

Визначаємо коефіцієнти моделі для узагальненого параметра оптимізації.

Аналітично графік функції бажаності виражається за допомогою наступної залежності:

.

Коли х=0 отримуємо:

лівий кінець шкали бажано ;

правий кінець шкали бажано .