Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАН.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
919.55 Кб
Скачать

83 «Інші витрати»

На субрахунку 831 «Інші витрати установ» ведеться облік витрат, які не відображені на рахунках 80 — 82, зокрема витрати за фінансовими інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собівартістю (на суму амортизації премії).

За дебетом субрахунку 831 «Інші витрати установ» відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 43 «Результати виконання кошторисів».

Клас 9. Адміністративні послуги

Рахунки класу 9 «Адміністративні послуги» призначені для узагальнення інформації про розрахунки та зобов`язання замовників за адміністративними послугами, що надаються установою відповідно до законодавства, плата за які зараховується до бюджету.

91 «Розрахунки замовників за адміністративними послугами»

На рахунку 91 «Розрахунки замовників за адміністративними послугами» узагальнюється інформація про розрахунки замовників за адміністративними послугами, що надаються установою відповідно до законодавства, плата за які зараховується до бюджету.

Рахунок 91 «Розрахунки замовників за адміністративними послугами» має субрахунок 911 «Розрахунки замовників з оплати адміністративних послуг».

Аналітичний облік ведеться за видами адміністративних послуг.

92 «Зобов`язання замовників за адміністративними послугами»

На рахунку 92 «Зобов`язання замовників за адміністративними послугами» обліковуються зобов`язання замовників адміністративних послуг перед бюджетом за замовленими в установи адміністративними послугами.

Рахунок 92 «Зобов`язання замовників за адміністративними послугами» має субрахунок 921 «Зобов`язання замовників перед бюджетом за адміністративними послугами».

Повернення помилково нарахованих та зайво зарахованих сум до бюджету, яке здійснюється згідно із законодавством, відображається у бухгалтерському обліку способом сторно.

Розділ II. Позабалансові рахунки Клас 0. Позабалансові рахунки

На позабалансових рахунках обліковуються матеріальні цінності, інші активи та зобов`язання, що належать установі або перебувають у тимчасовому розпорядженні. Бухгалтерський облік зазначених цінностей ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків документів суворої звітності, утворення умовних прав і зобов`язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

01 «Орендовані необоротні активи»

На рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» обліковуються необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця в оренду або у користування.

02 «Активи на відповідальному зберіганні»

На рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» обліковуються:

товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання, включаючи спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;

товарно-матеріальні цінності, оплачені вищестоящим органом із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах;

усі види обладнання і предмети тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни навчальних закладів тощо.