Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАН.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
919.55 Кб
Скачать

04 «Непередбачені активи і зобов`язання»

Рахунок 04 «Непередбачені активи і зобов`язання» використовується для накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів та непередбачених (потенційних) зобов`язань. На цьому рахунку враховуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки враховуються протягом всього періоду їх знаходження в даній установі.

05 «Гарантії та забезпечення»

Рахунок 05 «Гарантії та забезпечення» передбачено для узагальнення інформації про наявність та рух виданих установою гарантій та забезпечень виконання зобов`язань та платежів.

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення.

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою гарантією та забезпеченням.

Збільшення залишку на рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» відбувається при видачі гарантій та забезпечень, зменшення — при погашенні заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесенні зобов`язань за ними на баланс.

06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»

Рахунок 06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства» призначено для узагальнення інформації про активи, передані (видані) згідно із законодавством відповідним категоріям населення.

Аналітичний облік переданих (виданих) активів ведеться за видами активів та окремо за кожною особою.

07 «Списані активи та зобов`язання»

Рахунок 07 «Списані активи та зобов`язання» призначено для узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та про суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей, у тому числі цінностей, не повернених учнями і студентами, відрахованими згідно з наказом, тощо. На цьому рахунку обліковується заборгованість протягом трьох років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

Рахунок 07 «Списані активи та зобов`язання» має такі субрахунки:

071 «Списана дебіторська заборгованість»;

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей».

Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується на позабалансовому субрахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» протягом трьох років з моменту списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

Зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей на субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» відображається після вирішення питання про винуватців.

Аналітичний облік за позабалансовим рахунком 07 «Списані активи та зобов`язання» ведеться за боржниками та випадками встановлення нестач і втрат від псування цінностей.

08 «Бланки документів суворої звітності»

На рахунку 08 «Бланки документів суворої звітності» ведеться облік наявності та руху бланків документів суворої звітності. Також на цьому рахунку обліковуються путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій.

Перелік документів, які відносяться до бланків документів суворої звітності, порядок їх зберігання й використання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами.

Збільшення залишку рахунку 08 «Бланки документів суворої звітності» відбувається при надходженні (прийнятті на облік) бланків документів суворої звітності, зменшення — після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності.

Аналітичний облік ведеться за кожним бланком та місцями їх зберігання.

Додаток 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку  бюджетних установ (пункт 5)