Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ Облік цінних паперів 2007.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
321.54 Кб
Скачать

3.3 Облік векселів

Оскільки податковий і бухгалтерський облік простих і перекладних векселів однаковий то і більшість підприємств частіше за все використовують саме прості векселі.

Планом рахунків для обліку векселів установлені наступні рахунки і субрахунки:

34 "Короткострокові векселі отримані";

352 "Інші поточні фінансові інвестиції";

62 "Короткострокові векселі видані";

162 "Довгострокові векселі отримані";

14 "Довгострокові фінансові інвестиції";

51 "Довгострокові векселі видані".

Їх усіх можна розділити на дві групи для обліку:

  1. короткострокових векселів;

  2. довгострокових векселів.

На практиці більшість підприємств України працює з короткостроковими векселями. Тому далі розглянемо, коли використовують рахунки 34, 352 і 62.

Рахунок 34 призначений для обліку заборгованості покупців, замовників і інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги і за іншими операціями, що забезпечені векселями. Тобто коли підприємство одержує вексель (у результаті його емісії чи за індосаментом) у розрахунок за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги, враховувати його потрібно на рахунку 34.

На субрахунку 352 ведуть облік наявності й руху поточних фінансових інвестицій і еквівалентів коштів. Вексель потрапить у дебет цього рахунка, у першу чергу, коли він придбаний за кошти. Наскільки відомо, є три види діяльності підприємства: операційна, фінансова й інвестиційна. Підприємство одержує вексель в оплату за відвантажені товари (роботи, послуги), як правило, у ході операційної діяльності, а тому його враховують на рахунку 34. Якщо ж фірма (наприклад, що займається оптовою торгівлею канцтоварами) купує вексель за кошти з метою одержання доходу, це вже не операційна діяльність. В наявності інвестиційна діяльність, виходить, і вексель буде виступати як фінансова інвестиція і підлягати відображенню на субрахунку 352. Хоча з цією же метою можна придбати вексель не тільки за гроші, але і за товари (роботи, послуги). І тоді підприємство відіб'є його вартість також на субрахунку 352. Іншими словами, бухгалтер, перш ніж зареєструвати вексель на рахунках бухгалтерського обліку, повинен враховувати те, як надалі припускають його використовувати.

Рахунок 62 застосовують векселедавці (емітенти) для обліку розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядчикам і іншим кредиторам за отримані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи і за іншими операціями, на які ними видані (емітовані) векселі.

А тепер приклад з бухгалтерського обліку вексельної операції.

Умова: підприємство "В" відвантажило за договором купівлі-продажу підприємству "А" товари на суму 1200 грн., у тому числі ПДВ — 200 грн. У наступному звітному періоді підприємства підписали додаткову угоду до договору, за яким підприємство "А" у забезпечення заборгованості за отримані товари видало (емітувало) підприємству "В" простий вексель. Документом, що підтверджує виконання цієї частини договору, служить акт приймання-передачі векселя, підписаний обома сторонами.

Видавати прості і перекладні векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги (ст.4 Закону України "Про звертання векселів в Україні" від 05.04.01 р. № 2374-ІІІ, далі — Закон про обертання векселів). Під видачею векселя, виходячи з Положення про операції банків з векселями, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.05.99 м № 258 (далі — Положення про операції з векселями), розуміють його первинне вручення емітентом чи векселеутримувачем ремітентові.

Схема видачі (емісії) векселя6

Товар (1200 грн.)

Підприємство "А"

(векселедавець)

Підприємство "В"

(векселеотримувач)

Вексель (емісія) 1200грн.

Відобразимо на рахунках підприємств "А" і "В" вищезгадану господарську операцію.

з\п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Підприємство "А"

1.

Оприбутковані товари від підприємства "В"

281

631

1000

2.

Зарахована у податковий кредит сума ПДВ

6411

631

200

3.

Передано вексель підприємству "В"

631

621

1200

4.

Списано на видатки вартість бланка виданого векселя

949

209

4,17

5.

Списано з забалансового обліку вартість бланка векселя

08

5

Підприємство "В"

1.

Відвантажені товари підприємству "А"

361

702

1200

2.

Нараховані податкові зобов’язання по ПДВ

702

6411

200

3.

Облікована собівартість відвантажених товарів

902

281

700

4.

Обліковано фінансовий результат

702

791

1000

791

902

700

5.

Получено простий вексель від підприємства "А"

341

361

1200