Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ Облік цінних паперів 2007.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
321.54 Кб
Скачать

Бухгалтерський облік первинної емісії.

Він починається з формування статутного фонду (далі - СФ) АТ. Його створю­ють внески засновників і акціонерів, що вносять в обмін на акції. Треба зауважити, що в АТ ведуть аналі­тичний облік за кожним видом випущених акцій і кож­ним акціонером. Тобто СФ АТ повинен дорівнювати сумарній номінальній вартості випущених акцій і завчасно бути поділений на відповідну їх кількість. Таким чином, за кредитом рахунка 40 "Статутний капітал" відображають:

- фактичний розмір СФ, зафіксований у статуті;

- наступне його збільшення.

Як уже було сказано, СФ АТ може змінюватися, од­нак зміна власників акцій (при продажу, обміні, дару­ванні, успадкуванні тощо) не тягне за собою будь-яких змін його розміру, відображеного на рахунку 40.

Так само не впливає на величину СФ і зміна номіналь­ної вартості або кількості акцій у зв'язку з їх консоліда­цією або роздрібненням згідно з Рішенням

№ 125.

Перед тим як перейти до прикладу, ми пригадає­мо, що таке емісійний доход.

У бухгалтерському обліку за визначенням, наведе­ним в Інструкції НБУ № 358, — це сума перевищення коштів, одержаних від первинного випуску або прода­жу власних акцій (інших корпоративних) прав, над їх номіналом або перевищення номіналу акцій (інших корпоративних прав) над вартістю їх викупу. Для об­ліку емісійного доходу призначено субрахунок 421. Емісійний доход є складовою частиною додатково вкладеного капіталу (далі — ДВК) підприємства, а згідно з п. 28 П(С)БО 13 прибуток (збиток) від прода­жу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу (до них відносять прості акції та частки) емітен­ту треба відображати збільшенням (зменшенням) ДВК. При цьому суму перевищення збитку над розміром ДВК покривають нерозподіленим прибутком (субрахунок 443), а за відсутності останнього — збільшують непокритий збиток (субрахунок 442).

Податковий термін "емісійний доход" знаходимо в п. 1.27 Закону про прибуток.

Наведемо невеличкий приклад формування СФ АТ.

ВАТ"ХХХ" випустило 2000 акцій номіналом 100грн. кожна і розмістило їх за ціною 150 грн. за одиницю.

Покажемо в таблиці, які записи в бухгалтерському і податковому обліку потрібно зробити ВАТ.

з\п

Зміст операцій

Кореспонденція

рахунків

Сума,

тис. грн

Дт

Кт

1

Одержано кошти від розміщення акцій:

- у розмірі номінальної вартості

301,311

685

200,00

- у розмірі емісійного доходу

301,311

685

100,00

2

Сформовано статутний фонд при реєстрації ВАТ

46

40

200,00

3

Відображено емісійний доход

685

421

100,00

4

Закриті розрахунки з учасниками

685

46

200,00

Передбачається, що СФ ВАТ "УУУ" дорівнюватиме 800 тис. грн. і поділений на 200 тис. шт. акцій номінальною вартістю 4 грн. кожна. Від засновників (після підписання установчих документів) і акціонерів (після оголошення про відкриту передплату на акції) надійшли такі внески:

1 ) за 130 тис. шт. акцій (за номінальною вартістю) - гроші на суму 520 тис. грн. (із них — 50 тис. грн. готівкою, 470 тис. грн. - у безготівковій формі);

за 20 тис. шт. акцій (за ціною 4,5 грн. за шт.) —у безготівковій формі на суму 90 тис. грн.;

  1. за 30 тис. шт. акцій було передано основні засоби вартістю 120 тис. грн.;

  2. за 7 тис. шт. акцій оплатили нематеріальними активами на суму 28 тис. грн.;

  3. за 3 тис. шт. акцій — іншими корпоративними правами вартістю 12 тис. грн.;

  4. за 10 тис. шт. акцій — товарами на суму 40 тис. грн. Бухгалтерський і податковий облік внесків до СФ ВАТ "УУУ" наведено у таблиці.

з\п

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1.

Надійшли кошти від засновників і акціонерів:

­ коштами

­ корпоративними правами

­ основними засобами

­ нематеріальними активами

­ товарами

301,311

143

152

153

28

685 (425)

685 (425)

685 (425)

685 (425)

685 (425)

610000

12000

120000

28000

40000

2.

Відображено СФ ВАТ на номінальну вартість акцій після реєстрації товариства

46

40

800000

3.

Відображено емісійний доход

46

421

10000

4.

Закрито заборгованість засновників та акціонерів

685 (425)

46

810000

Зверніть увагу: кошти, що надійшли, можна відображати за Кт субрахунку 685 або за Кт субрахунку 425.

Використання останнього передбачено Рішенням ДКЦПФР № 256 від 10.06.03р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.