Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДипломСпеціаліста.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
164.35 Кб
Скачать

Третя редакція

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Методичні вказівки

до виконання дипломної роботи присвоєння ступеню спеціаліста

студентами спеціальності 8.0708.01

ЕКОЛОГІЯ Й ОХОРОНА

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Харків

2005



„... Після того, як я побачив, що за наших часів багато з тих, хто прагне знань, стараються, але знання не досягають та позбавлені користі від нього і плодів його, бо вони пішли невірним шляхом і знехтували його методом, я ... намірявся та забажав роз‘яснити їм шлях студіювання на засадах того, що я побачив у книгах і почув від моїх учителів, володарів знання й мудрості...”

Бурханіддін Зернуджи (1150-?)[15]



ПЕРЕДМОВА

Розробка та захист дипломної роботи на присвоєння ступеню спеціаліста є першим завершальним етапом навчальної підготовки студента, який дає можливість визначити рівень його професійної підготовки.

Дипломна робота – це перш за все робота кваліфікаційна. Вона має відобразити придатність до інженерної діяльності, а саме фахову обізнаність, здатність дотримуватися кодексу честі інженера, відповідальне ставлення до діла, прагнення до досконалості, здатність до аналізу, до системного мислення, вміння застосовувати теоретичні знання й практичні навички, отримані протягом навчання, планувати свій час, ставити такі цілі й задачі, які можна досягти й виконати у визначені строки, показати рівень культури праці освіченої людини, працювати у колективі, вести переговори й переконувати людей і співробітників, вміння володіти собою навіть у невизначених ситуаціях, знати і володіти стилями фахової мови, приймати самостійні рішення у межах своєї (чи визначеної) компетенції, вміння постійно навчатися та самостійно підвищувати фаховий рівень, бути відкритими до нового, показати володіння інформаційними технологіями (тобто сучасною другою письменністю), і, таким чином, бути конкурентними на ринку праці й забезпечувати своє кар‘єрне зростання.

Тема дипломної роботи визначається до закінчення 6-го семестру, або у крайньому разі до закінчення 8-го семестру, але не пізніше ніж напередодні виробничої та переддипломної практик. У завданнях на виробничу та переддипломну практики визначаються питання, які є складовими майбутньої дипломної роботи. Звіти про проходження виробничої та переддипломної практик мають бути основою для написання пояснювальної записки до дипломної роботи. У завданнях до вказаних практик визначаються також графічні матеріали, що увійдуть до складу дипломної роботи. Дані для графічних матеріалів дипломної роботи студенти отримують на об’єктах господарської діяльності, де перебувають під час переддипломної практики, із літературних джерел та особистими спостереженнями.

Теми дипломних робіт та їх керівники затверджуються на засіданні кафедри з оформленням відповідного протоколу або завідувачем кафедри. Варто завжди пам‘ятати, що дипломна робота націлена на розвиток здатностей майбутнього фахівця самостійно виявляти й вирішувати проблеми охорони довкілля у тому чи іншому масштабі. Усі етапи виконання роботи мають відображати певну відпрацьовану процедуру (порядок) виявлення і аналізу проблем, винайдення варіантів їх вирішення та обґрунтування необхідності прийняття чи застосування тих чи інших рекомендованих рішень.