Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / пол_толог_я / Политология. Громов. Метод. вказ_вки.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю.

 1. Держава у «широкому» і «вузькому» розумінні.

 2. Поясніть визначення держави як особливої форми організації політичної влади у суспільстві.

 3. Чому держава займає особливе, виняткове місце у політичній системі суспільства?

 4. Як розуміти таке положення: «держава бере на себе зобов’язання задовольняти загально соціальні потреби суспільства»? Як це повинно реалізуватись в охороні здоров’я?

 5. Назвіть і обґрунтуйте основні ознаки держави.

 6. У чому сутність патерналістської, договірної, теологічної, насильницької і марксистської концепцій походження держави?

 7. З якого часу бере свій початок українська держава?

 8. Яку оцінку дав П. Орлик діям Б. Хмельницького по заключенню Переяславського договору з Москвою.

 9. Як ліквідував автономність України російський царат?

 10. У чому були прорахунки Центральної Ради, УНР, гетьманату, директорії у створенні української держави?

 11. Які типи держав за способами організації вищої державної влади?

 12. Основні форми державного устрою.

 13. Охарактеризуйте основні внутрішні і зовнішні функції держави.

Завдання для самостійної роботи.

 1. Дайте політичну характеристику української держави періоду другої половини ХVІІ ст. – І четверті ХVІІІ ст.

 2. Виходячи з ознак державності, типології держав дайте характеристику вашої держави (для іноземних студентів).

Політичні досягнення, прорахунки та втрати незалежної України за 20 років.

Тема 4. Політичні партії. Громадські організації та суспільно-політичні рухи.

(2 год.)

1. Об’єктивні обставини та причини виникнення політичних партій.

1.1. Соціально-экономічні й політичні умови, що викликали необхідність і зробили можливим створення політичних партій.

1.2. Яка з політичних теорій Нової доби «підштовхнула» суспільство щодо створення політичних партій?

1.3. Яка з політологічних теорій обґрунтувала необхідність створення пролетарських партій? Яка їх мета?

1.4. Конкретні чинники виникнення партій.

2. Сутність політичних партій та їх роль у розвитку сучасних політичних систем.

2.1. Визначення партії як соціально-політичної організації та її головні ознаки.

2.2. Чинники, які визначають місце партії у політичній системі суспільства.

  1. - відповідність існуючій системі;

  2. - соціальна опора і підтримка партії;

  3. - політична орієнтація партії в різних сферах життя суспільства;

  4. - самостійність партії; організаційна структура, міжнародний авторитет.

Основні функції партії.

Класифікація партій.

Суть партійних систем і їх типи:

- однопартійні;

- двопартійні;

- багатопартійні:

а) з ведучою, лідируючою партією;

б) без визнаної партії-лідера.

3. Суспільно-політичні організації і рухи.

3.1. Умови створення суспільно-політичних організацій і рухів (СПО і СПР).

3.2. Відмінності СПО і СПР від політичних партій.

3.3. Роль СПО і СПР у формуванні правової держави і громадянського суспільства.

Основні поняття:

Політична партія, внутрішньопартійні функції, зовнішні функції партії, класифікація партій, партійна система, типи партійних систем, партократія, партійне керівництво, партійна номенклатура, міжпартійні відносини, ліві партії, праві партії, центристські партії, громадські організації, суспільно-політичні рухи

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.