Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / пол_толог_я / Политология. Громов. Метод. вказ_вки.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Питання до самоконтролю.

 1. У чому проявляється політична свідомість особистості?

 2. Що включає масова політична свідомість, чим вона характеризується?

 3. Дайте визначення сутності політичної свідомості.

 4. Які чинники впливають на формування політичної свідомості індивіда?

 5. Як формується політична свідомість?

 6. Рівні політичної свідомості: побутовий, емпіричний, теоретичний та умови їх формування.

 7. Функції політичної свідомості.

 8. Сутність політичної культури та її рівні за Г. Алмондом та С. Вербою. Який з цих рівнів вищий і чому?

 9. Якості, що визначають політичну культуру особистості.

 10. Панівна політична культура, субкультура і контркультура.

 11. Типи політичних культур за Г. Алмондом та С. Вербою. Які з цих типів характерні для політичної еліти та громадян України.

 12. Ваше ставлення до моральності і аморальності політики. Обґрунтуйте.

Завдання для самостійної роботи.

 1. На основі спостережень за оточуючим вас суспільним середовищем (студентська група, потік, факультет, курс, сім’я) спробуйте визначити рівень індивідуальної і масової політичної свідомості.

 2. Дайте характеристику політичної культури політичної еліти України.

Тема 7. Вибори і виборчі системи. Людина і політика. (2 год.)

 1. Сутність і призначення виборів.

  1. Вибори та виборчий процес. Референдум.

  2. Соціальне призначення виборів та їх функції.

  3. Основні демократичні принципи виборчого права.

  4. Принципи організації демократичних виборів.

 1. Виборчі системи.

  1. Сутність виборчої системи.

  2. Типи виборчих систем.

  3. Основні процедури виборчого процесу.

 1. Особистість і влада. Права людини.

  1. Відносини влада − людина у трактуванні різних історичних концепцій.

  2. Політична особистість і її типи.

  3. Проблема прав людини і її вирішення у сучасному світі.

Теми рефератів.

 1. Виборчі системи України від проголошення незалежності до сьогодення . Критичний аналіз.

 2. Права людини в Конституції України і їх реалізація.

 3. Загальна Декларація прав людини і її значення.

Основні поняття:

Вибори, виборці, електорат, референдум, виборче право, засади і принципи демократичних виборів, принципи організації демократичних виборів, виборча система, пропорційна та мажоритарна виборча системи, процедури виборчого процесу, мандат депутата, виборча кампанія, ЦВК, виборчі комісії.

Розгляд навчальних питань необхідно розпочинати з вияснення теоретичних положень про вибори та виборчий процес. Студенти повинні засвоїти основи демократичного виборчого права. Особливу увагу слід приділити суспільному значенню виборів в демократичних системах, розуміти, що вибори є основною формою виявлення суверенітету народу, його політичної ролі як джерела влади. Вибори є найважливішим інститутом легитимізації політичної системи і влади, вони інтегрують різні політичні погляди і формують загальну політичну волю. Через вільне волевиявлення оптимізуються різні групи політичних і економічних інтересів.

Розгляд різних виборчих систем дозволяє зрозуміти як позитивні, так і негативні риси пропорційної та мажоритарної виборчих систем. Слід також увідомити питання проходження процедур виборчого процесу, які його регулюють та регламентують. Важливе значення у виборчому процесі має проведення агітаційно-пропагандистської кампанії, основні заходи якої повинні бути під контролем суспільства, але при нейтралітеті влади. При цьому неприпустимим є застосування «брудних» наклепних засобів агітації. Особливе значення приділяється самій процедурі голосування, яка регламентується виборчим законодавством. Допомогу в вивченні навчальних питань отримуйте в посібнику: стор. 114-123, та поточних законодавчих документах, що регулюють виборчі процеси в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.