Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / пол_толог_я / Политология. Громов. Метод. вказ_вки.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю.

 1. Що таке вибори?

 2. Чому вибори являються найважливішим інститутом волевиявлення народу та легітимності влади?

 3. Соціальне призначення виборів.

 4. Чим відрізняється діяльність опозиції у країнах з розвиненою демократією і в Україні?

 5. Що таке референдум, для чого він проводиться?

 6. У чому сутність виборчого права?

 7. Назвіть і поясніть основні демократичні засади виборчого права.

 8. Які із цензів є дискримінаційними? Чому?

 9. Назвіть та обґрунтуйте принципи організації демократичних виборів.

 10. Що являє собою виборча система?

 11. Позитивні якості та недоліки мажоритарної і пропорційної виборчих систем.

 12. Що нового внесено до Закону про вибори Верховної Ради на 2012 р.?

 13. За якою виборчою системою обирається Президент України?

 14. Основні процедури виборчого процесу.

 15. Які заходи проводяться в Україні для проведення демократичних виборів і недопущення їх фальшування?

Завдання до самостійної роботи.

1. Ознайомитись із Законами України про вибори Президента України, Верховної Ради України, місцевих органів самоврядування.

Тема 8. Охорона здоров’я – структурна складова соціальної політики. (2 год.)

 1. Становлення державної політики в галузі охорони здоров’я і медицини.

1.1. Античний період.

1.2. Середні віки та Новий час.

1.3. Формування державної медицини на території України.

 1. Соціальна політика та охорона здоров’я у сучасному світі.

2.1. Сутність та призначення соціальної політики.

2.2. Концепції соціальної політики та моделі ДПОЗ:

− ліберальна,

− консервативна,

− соціал-демократична,

− соціалістична.

2.3. Порівняння їх ефективності.

 1. Державна політика України в галузі охорони здоров’я.

  1. 3.1. Стан охорони здоров’я в Україні та необхідність реформування її

системи.

  1. 3.2. Сутність ДПОЗ та ознаки її ефективності.

  2. 3.3 Принципи розробки та функції державної влади в розбудові ДПОЗ в Україні.

Теми рефератів.

 1. Реалізація конституційного права на охорону здоров’я в Україні.

 2. Проблеми становлення страхової медицини в Україні.

 3. Аналіз реалізації основних засад ДПОЗ в Україні.

Основні поняття:

Соціальна політика, державна медицина, страхова медицина, державна система охорони здоров’я, моделі соціального розвитку, принципи організації охорони здоров’я.

Розгляд проблем теми слід розпочинати з вияснення основних положень державної соціальної політики, засади якої закріплені в Конституції України. Становлення державної політики в галузі охорони здоров’я і медицини слід розглядати в історичному аспекті, як найважливішу складову соціальної політики. Слід розуміти, що обсяги державних соціальних гарантій і соціального захисту населення, наявність джерел фінансування можуть бути обумовлені різними підходами до визначення спрямованості цієї політики. Мова йде про різні концепції: соціал-демократичну, ліберальну, консервативну, соціалістичну відповідно до яких формуються різні типи організації системи охорони здоров’я. Студентам слід на основі порівняння різних систем прийти до висновку, яка модель найбільш приваблива для України, Вивчення питання про державну політику України в галузі охорони здоров’я дає студентам можливість зрозуміти – які тенденції мають місце в країні. Які кроки має зробити держава за для поліпшення захисту населення в цілому. Навчальний матеріал в посібнику: стор. 124-134.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.