Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / пол_толог_я / Политология. Громов. Метод. вказ_вки.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Завдання для самостійної роботи.

1. Дайте характеристику політичної системи сучасної України.

2. У чому ви бачите проблеми ефективного функціонування кожної із підсистем?

3.Спробуйте дати оцінку діючої державної влади в Україні з позиції виборця.

Вивчення теми починається з визначення тези про те, що політичне життя суспільства відбувається в рамках особливого соціального механізму, який забезпечує його цілісність, упорядковану єдність, взаємодію.

Треба зрозуміти, яким чином політична система взаємодіє з іншими підсистемами: економічною, правовою, культурною та іншими. Студент повинен знати: сутність політичної системи як важливої категорії політичної науки; структуру політичної системи, функціональне призначення її елементів; функції політичної системи; основні критерії типологизації політичних систем; вплив політичної системи на економіку держави. Студент повинен вміти: ідентифікувати поняття „ політична система” , „держава”, „партійна система”, „політичний режим”; класифікувати політичні системи за різними ознаками; формулювати взаємозв’язок між елементами структури політичної системи.

Розгляд питання про типи політичних систем треба розпочинати з розгляду різних класифікацій, виходячи із основних загальноприйнятих критеріїв, як характер і спосіб здійснення політичної влади, рівень економічного розвитку суспільства, тенденції соціального розвитку, об’єм, способи та можливості реалізації прав і свобод громадян, наявність чи відсутність громадянського суспільства. Треба звернути увагу на специфічність формування політичної системи України.

Підготовка до другого питання семінару починається визначення категорії «влада», з її сутності, структури та видів. Виходячи з того, що визначальну роль відіграє політична влада треба виявити її особливості, а також форми, в яких вона може відбуватися (державна, партійна, інформаційна та влада громадських організацій).

У питанні про засоби (ресурси), процес і шляхи досягнення влади треба усвідомити, що індивід або група людей, які перебувають при владі, використовують або можуть використовувати для здійснення свого впливу на підвладних різні засоби: заохочувальні, обмежуючи, примусові і інші. Розібратись із їх класифікацією та визначити які з них і у яких випадках є найбільш впливовими і як застосування різних ресурсів визначає механізм володарювання.

Наприкінці слід дати характеристику шляхів досягнення влади.

Для самостійної роботи пропонується розглянути процес становлення державної влади в Україні.

Підготовка навчальних питань семінару розпочинайте з посібника стор. – 30 – 45.

Підготовка до другого семінарського заняття розпочинається з усвідомлення сутності категорії політичний режим, на яких принципах базується вплив влади на суспільство, яка в державі структура політичних інститутів влади, яка форма держави. Маючи на увазі різні погляди на ознаки політичного режиму слід розібратись із сучасними класифікаціями їх типів. Розгляд та порівняння різних типів режимів, виявлення чинників, які обґрунтовують їх існування, дозволяють зрозуміти, що найбільш об’єктивний та закономірний процес розвитку суспільства – це перехід від тоталітаризму до демократії. Більш детальніше можна прочитати в посібнику: стор. 46-53.