Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / пол_толог_я / Политология. Громов. Метод. вказ_вки.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Тема 2. Політична система суспільства. Влада. Політичний режим. (4 год.) Заняття 1.

 1. Політична система суспільства, її структура та функції.

1.1.Сутність та роль політичної системи в житті суспільства.

1.2. Структура політичної системи: політичні інститути, політико-правові норми, інфраструктура, культура та ідеологія.

1.3. Найважливіші функції політичної системи.

2. Політична влада: сутність, типи, шляхи досягнення.

2.1. Політична влада і її складові елементи. Типи політичної влади.

2.2. Особливості політичної влади та її сутнісні риси.

2.3. Державна влада, її властивості та риси: публічність, монополія на примус та насильство, територіальність, монополія на юридичне закріплення, обов’язковість владних розпоряджень.

2.4. Шляхи досягнення влади: традиційний, демократичний, насильницький. Види насильницького захоплення влади: революція, контрреволюція, мілітаристський шлях, перевороти: державний, двірцевий, путч, змова військових.

Заняття 2.

1. Політичні режими як спосіб функціонування політичної системи.

1.1. Чинники політичного режиму за Ж.-Л. Кермонном: легітимність влади, структура політичних інститутів, партійна система, форма держави.

1.2. Визначення політичного режиму.

2. Демократичний політичний режим.

2.1. Сутність демократичного політичного режиму, рівні демократичності функціонування політичних систем.

2.2. Демократичність політичного режиму в Україні.

3. Авторитарний політичний режим.

3.1. Авторитарні політичні режими: їх підґрунтя, сутність, різновиди.

3.2. Авторитарний режим: об’єктивна необхідність чи наслідок збігу обставин?

3.3. Тоталітарні політичні режими: сутність, умови встановлення. Перехід від тоталітаризму до демократії.

Основні поняття та категорії:

Політична система, політичні інститути, функції політичної системи, класифікації політичних систем, соціальні інтереси, соціальні групи, політична влада, легітимність влади, політичний режим, тоталітаризм, демократія, авторитаризм, влада, державна влада (її сутнісні риси), суверенітет, воля, авторитет, примус; засоби (ресурси) влади, процеси влади

Теми рефератів:

 1. Сучасна державна влада в Україні очима молоді.

 2. Політичний режим в Україні – демократія чи авторитаризм?

 3. Сталінізм і гітлеризм – два типи тоталітаризму: порівняльний аналіз.

Питання для самоконтролю.

 1. Що являє собою політична система суспільства?

 2. У чому головне призначення політичної системи?

 3. У яких випадках суспільство буде підтримувати політичну систему і у яких – протистояти їй?

 4. Які умови необхідні для формування політичної системи суспільства?

 5. Що входить до організаційної (інституційної) підсистеми і її призначення?

 6. Призначення нормативної підсистеми.

 7. Призначення інформаційно-комунікативної підсистеми.

 8. Роль культурно-ідеологічної підсистеми у функціонуванні політичної системи суспільства.

 9. Охарактеризуйте основні функції політичної системи суспільства.

 10. Класифікація політичних систем за Г. Алмондом, що у цій класифікації прийнято у якості системотворчого чинника?

 11. Класифікація політичних систем за типом політичного режиму.

 12. Головні проблеми формування і функціонування політичної системи України.

 13. Без яких відносин неможливе організоване існування суспільства? Чому?

 14. Як визначав сутність влади М. Вебер? Спробуйте обґрунтувати його думку.

 15. Дайте характеристику складовим елементам влади.

 16. Дайте визначення політичної влади. Поясніть його сутність.

 17. Охарактеризуйте особливості політичної влади.

 18. Визначте сутність державної влади.

 19. У чому особливість державної влади?

 20. Що означає суверенітет державної влади та її публічність?

 21. Що являють собою засоби (ресурси) влади? Поясніть де і коли можуть застосовуватись економічні, соціальні, культурно-інформаційні та силові засоби влади.

 22. Які засоби влади є найбільш дієвими? Чому? Їх ефективність?

 23. Назвіть способи володарювання.

 24. Назвіть та дайте характеристику шляхів досягнення влади.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.