Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сборник_тестов_зад.doc
Скачиваний:
137
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.4 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет ІІ медичний

кафедра гігієни та екології № 2

тестові контрольні завдання

з дисципліни «Загальна гігієна та охорона праці»

для студентів 6 курсу

(спеціальності 7.110104 – лікувальна справа та 7.110104 – педіатрія)

“Розглянуто”

на засіданні кафедри

гігієни та екології № 2

протокол № ____

від “____” ____________20__ р.

Завідувач кафедри

проф. І. В. Завгородній

____________________________

Рекомендовано до впровадження у навчальний процес на засіданні профільної методичної комісії з проблем професійної підготовки

протокол № ____

від “____” ____________20__ р.

Голова

проф. В.О. Коробчанський

____________________________

Харків 2010

Зміст

Стор.

Вступ……………………………………………………….……………………

3

Гігієна харчування……………………………………………………….……

4

Комунальна гігієна………………………………………………….…………

35

Гігієна дітей та підлітків …….…….…….…….…….…….…….…….…….…

69

Гігієна праці…….…….…….…….…….…….…….…….…….………………

84

вступ

Система підготовки фахівців за спеціальностями потребує нових підходів до викладання гігієнічних дисциплін у відповідності до сучасних стандартів вищої освіти. Зміни програм, скорочення часу, що відводиться на викладання дисципліни призводить до підвищення значення самостійної роботи студентів, розгляду на практичних заняттях переважно алгоритму розробки профілактичних заходів з різних обставин та умов. Застосування тестових контрольних питань дозволяє швидко та об’єктивно визначити рівень підготовки студентів.

Наведені тестові завдання можуть бути використані як у педагогічному процесі, так і з метою самостійного контролю знань студентами. Крім того згідно з “Положенням про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямків “Медицина” і “Фармація””, затвердженого наказом МОЗ України № 251 від. 14.08.98 р. ліцензований інтегрований іспит – це складова частини державної атестації студентів, у рамках якого проводиться тестування студентів з різних дисциплін. Тести відібрані у відповідності до Типової програми з загальної гігієни та відповідають освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійній програмі підготовки фахівців, тому можуть бути використані для підготовки до іспиту.

Під час підготовки рекомендується використовувати наступну довідкову та навчальну літературу:

 1. Профілактична медицина (загальна гігієна з основами екології) /І.І.Даценко, Р.Д.Габович. – К: Вища школа, 2004.

 2. Загальна гігієна та екологія людини /за ред. В.Г.Бардова, І.В.Сергети. - Нова книга, 2002.

 3. Основи загальної і тропічної гігієни /І.І.Даценко, Р.Д. Габович. - К.: Здоров’я, 1995.

 4. Загальна гігієна (посібник для практичних занять) /за ред. І.І.Даценко, О.Б.Денисюк. – Львів.

 5. Гигиена /Под. ред..Г.И.Румянцева. - Москва, 2000

 6. Гігієна харчування /за ред. В.І.Ципріяна. К.: Вища школа, 1999.

 7. Общая гигиена /под. ред. Г.И.Румянцева, М.П.Воронцова. - Москва, 1990.

 8. МинхА.А. Общая гигиена. - Москва, 1984.

 9. Руководство к лабораторным занятиям по гигикне /под ред. Ю.П.Пивоварова. - Москва,1983.

 10. Под. ред. В.Н. Кардашенко

 11. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков /под ред. В.И. Берзиня. - К.: Вища школа, 1989.

 12. Гігієна дітей та підлітків /за ред. В.І. Берзіня. - К.: Вища школа, 2008.

 13. Гребняк Н.П. Профілактична медицина дітей та підлітків. - Донецьк: Норд – Пресс, 2004.

 14. Радиационная гигиена /В.Ф. Кириллов, Е.Ф. Черкасов. - М.: Медицина, 1988.

 15. Коротков Ф.Г. Руководство к лабораторным занятиям по радиационной гигиене. - М.: Медицина, 1980.

 16. Гигиена труда /под ред. С.В. Алексеева. - М.: Медицина, 1988.

 17. Яворовський О.П. Гігієна праці. - К.: Медицина, 2004.

 18. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда /под. ред. А.М. Шевченко. - К.: Вища школа, 1986.

 19. Гігієна праці /за ред. Шевченка А.М. - К.: Вища школа, 1993, українська

 20. Гігієна харчування з основами нутріціології /за ред. В.І. Ципріяна. - К.: Здоров’я, 1999.

 21. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене питания /под ред. Ванханена В.Л. - М.: Медицина, 1980.

 22. Комунальна гігієна \за ред. Є.Г. Гончарука. - К.: Здоров’я, 2003.

 23. Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене /под ред. Е.Г. Гончарука. - М.: Медицина, 1990

 24. Валяева К.Н. Справочник по охране труда работников здравоохранения. - М.: Медицина, 1975.

Гігієна харчування

1

Добовий раціон харчування хлопчика 10 років містить: вітамін В1-1,0 мг,В2-1,2 мг,В6-1,5 мг,В12-1,4 мг,С- 20 мг. Хлопчик скаржиться на загальну слабість, швидку стомлюваність, дратівливість, кровоточивість ясен, петехії на ногах. Має місце гіповітаміноз:

1

В2

2

В1

3

С *

4

В6

5

В12

2

Скільки % від добових енерговитрат повинна складати потреба в загальному білку в раціональному харчуванні дорослої людини?

1

5-7

2

11-13 *

3

20-23

4

25-30

5

45-50

3

Унаслідок недостатності якого мікроелемента виникає хвороба Кешана?

1

Мідь

2

Селену *

3

Цинк

4

Кобальт

5

Фтор

4

Скільки відсотків від загальної кількості кальцію повинне надходити в організм дорослої людини за рахунок молочних продуктів?

1

1

2

10

3

25

4

30

5

50 *

5

Добові енерговитрати чоловіка 31 року складають 4000 ккал. Скільки тіаміну (мг) повинне надходити з харчового раціону?

1

4,0

2

3,5

3

2,0 *

4

1,5

5

0,5

6

Від вмісту яких нутрієнтів залежить поняття "феномен морської риби"?

1

Мінеральні речовини

2

Амінокислоти

3

Вітаміни

4

ПНЖК ( ω6)

5

ПНЖК (ω3) *

7

Назвіть рослинний продукт - джерело ПНЖК групи ω3.

1

Семена рапсу

2

Горіх волоський *

3

Кукурудза

4

Горіх кокосовий

5

Семена соняшника

8

Яка добова потреба дорослої людини в харчовому волокні (у грамах)?

1

5-10

2

10-15

3

20-30 *

4

45-50

5

50-60

9

При медичному огляді чоловіків-водіїв у 10% осіб виявлена підвищена маса тіла (ІМТ=39,3 кг/м2, маса тіла на 65% вище норми). Який енергетичний статус за індексом Кетле:

1

Нормальний енергетичний статус (адекватне харчування)

2

Ожиріння 1-го ступеня

3

Ожиріння 2-го ступеня

4

Ожиріння 3-го ступеня *

5

Ожиріння 4-го ступеня

10

За медичною допомогою звернулася молода жінка 32 років зі скаргами на порушення менструального циклу, періодично виникаючі тривалі поноси, набряки навколо очей. Шкірні покриви бліді, при аналізі крові виявлена гіпохромна анемія, ретікулоцитоз. У раціоні харчування жінка дотримує вегетаріанській дієти. Найбільше ймовірно недостатнє надходження з їжею:

1

Марганцю

2

Заліза *

3

Міді

4

Магнію

5

Йоду

11

Хворий, вік 50 років, діагноз - ІХС. До якої групи захворювань аліментарного ґенезу належить дане захворювання?

1

Вторинні хвороби недостатнього чи надлишкового харчування

2

Первинні хвороби недостатнього чи надлишкового харчування

3

Захворювання з аліментарними факторами ризику розвитку патології *

4

Захворювання, обумовлені харчовою нестерпністю

5

Захворювання з аліментарними факторами передачі збудника хвороби

12

У курсантів військового училища виявлене порушення кольорового зору, кон’юнктивіт, сухість і шелушіння шкіри, пігментація і ламкість нігтів, зроговіння шкіри в області ліктьових і колінних суглобів. Для купування подібних клінічних проявів у харчовому раціоні, у першу чергу, варто збільшити вміст:

1

Гречаної крупи

2

Моркви *

3

М'яса

4

Риби

5

Отрубного хліба

13

У якому виді кондитерських виробів міститься демінералізуючий фактор - щавлева кислота?

1

Карамель

2

Мармелад

3

Пастила

4

Халва

5

Шоколад *

14

Харчовий статус жінки 65-ти років лікар визначив як звичайний. Останнім часом вона стала харчуватися більше і різноманітніше, й енергетична цінність її добового раціону складає 3500 ккал. Укажіть середню рекомендовану енергетичну цінність добового раціону, адекватну віковим особливостям добових енерговитрат людей похилого віку жіночої статі.

1

3500 ккал.

2

3000 ккал.

3

2500 ккал.

4

2000 ккал.

5

менш 2000 ккал *

15

Яке повинне бути співвідношення між Са, P, Mg у раціональному харчуванні дорослої людини?

1

1:1:0,5 *

2

1:1: 1

3

1:0,5:1

4

0,5:1:1

5

1:1: 2

16

Які продукти є переважним джерелом легкозасвоюємого кальцію?

1

Зернові і бобові

2

Овочі, фрукти

3

Яйця

4

Риба

5

Молоко, молочні продукти *

17

Скільки відсотків від добової загальної кількості вуглеводів повинні складати моно- і дисахариди?

1

5-10

2

10-20 *

3

20-30

4

30-40

5

45-50

18

Недостатність якого вітаміну обумовлює розвиток пелагри?

1

Ніацин *

2

Тіамін

3

Токоферол

4

Піридоксин

5

Ретинол

19

Співвідношення між якими нутрієнтами визначає "атерогенність" холестерину харчових продуктів?

1

Між холестерином і поліненасиченими жирними кислотами

2

Між холестерином і насиченими жирними кислотами

3

Між холестерином і кількістю жирів тваринного походження

4

Між холестерином і загальною кількістю жирів

5

Між холестерином і фосфоліпідами *

20

Який антиаліментарний фактор міститься в сирому яєчному альбуміні?

1

Інгібітор трипсину

2

Тіаминаза

3

Ніацитин

4

Авідин *

5

Аскорбатоксідаза

21

Добовий раціон лікаря - хірурга 29 років містить 90 г білка (з них 39-тваринного походження), 101 г жирів, 412 г вуглеводів. Енергетична цінність раціону складає 3000 ккал. Яким образом необхідно відкоригувати харчовий раціон лікаря - хірурга?

1

Збільшити вміст тваринних білків *

2

Збільшити калорійність раціону

3

Збільшити вміст вуглеводів

4

Збільшити вміст білків

5

Зменшити вміст жирів.

22

Яка індивідуальна потреба людини у вітаміні С в мг при загальних енерговитратах 3000 ккал?

1

25

2

50

3

75 *

4

100

5

125

23

Який мінеральний комплекс найбільш характерний для м'яса риби?

1

P, Fe, І *

2

І, Са, S

3

Fe, Са, P

4

Fe, І, Sі

5

P, І, Mg

24

Яке перевищення фактичної маси тіла над ідеальним за рахунок жирового компонента можна оцінити як ожиріння 1 ступеня?

1

До 5%

2

5-14%

3

15-20% *

4

21 - 30%

5

31 - 50%

25

Унаслідок недостатності якого мікроелемента виникає хвороба Прасада?

1

Мідь

2

Селену

3

Цинк *

4

Кобальт

5

Фтор

26

Скільки складає в раціональному харчуванні добова потреба в загальному залізі (мг) для чоловіків?

1

1

2

5

3

10 *

4

25

5

40

27

Яка кількість харчових волокон (г/ добу) робить демінералізуючий вплив на організм?

1

10

2

20

3

30

4

40

5

50 *

28

У хворого виявлені порушення зору у вечірні часи доби. Лікар установив діагноз - "куряча сліпота". З недостатністю якого вітаміну зв'язана ця хвороба?

1

Вітамін PP

2

Вітамін B1

3

Вітамін C

4

Вітамін D

5

Вітамін А *

29

Яка обробка м'яса птахів найбільше сприяє зменшенню вмісту холестерину?

1

Відварювання

2

Відділення шкірки *

3

Заморожування

4

Вимочування

5

Смаження

30

Скільки повинна складати добова потреба в загальному залізі (мг) у раціональному харчуванні жінок?

1

1

2

8

3

18 *

4

28

5

38

31

Гр. Н проживає в селі . Останнім часом пред'являє скарги на запаморочення, головний біль, неприємний смак у роті, тремор кінцівок, втрату апетиту, зниження маси тіла. Об'єктивно: блакитнувато-сіра облямівка на яснах, колікоподібні болі. Дані симптоми імовірніше за все пов'язані з використанням посуду, виготовленого з:

1

Свинцю *

2

Алюмінію

3

Олова

4

Цинку

5

Міді

32

При обстеженні дитини виявлена підвищена подразливість, рухове занепокоєння, загальна слабість, пітливість, затримка розвитку зубів, підвищена активність лужної фосфатази. Дефіцит якого вітаміну в організмі дитини?

1

А

2

D *

3

РР

4

Е

5

Групи В

33

Визначити енергетичну цінність харчового раціону студента, основний обмін якого складає 900 ккал, а енерговитрати на усі види діяльності протягом доби складають 2100 ккал.

1

Енергетична цінність добового раціону - 90 ккал

2

Енергетична цінність добового раціону - 900 ккал

3

Енергетична цінність добового раціону - 2100 ккал

4

Енергетична цінність добового раціону - 3090 ккал *

5

Енергетична цінність добового раціону - 1545 ккал

34

Яке повинне бути добове надходження магнію (мг) у раціональному харчуванні дорослої людини?

1

100

2

300

3

500 *

4

1000

5

1500

35

Укажіть який нутрієнтний комплекс яйця має антиатеросклеротичну спрямованість?

1

ПНЖК

2

Авідин

3

Лізоцим

4

Овомукоїд

5

Лецитин *

36

Скільки % повинна складати добова потреба дорослої людини у тваринних білках від загальної кількості білка?

1

не більше 30

2

не менше 55 *

3

не менше 70

4

не більше 50

5

не більше 40

37

Яка добова потреба дорослої людини в ретинолі (мг) при раціональному харчуванні?

1

5

2

0,3

3

3

4

0,5

5

1 *

38

Який комплекс додає важливу специфічну властивість "червоному м'ясу"?

1

Незамінні амінокислоти

2

Вітамінний (групи В)

3

Гемовий *

4

Мінеральний

5

Насичених і ненасичених жирних кислот

39

У регіоні протягом багатьох років реєструється високий рівень серцево-судинної патології в дітей і жінок репродуктивного віку: астеновегетативний синдром, екстрасистолія, порушення атріовентрикулярної провідності, дифузно-склеротичні, метаболичні порушення і гіпертрофія міокарда, зниження активності глутактинпероксідази крові і кислотності шлункового соку. Недостатня кількість якого мікроелемента в продуктах харчування викликав дане захворювання ?

1

Селену *

2

Марганцю

3

Міді

4

Цинку

5

Кобальту

40

Який специфічний вплив на функцію кишечнику роблять міцні (триденні) кисломолочні напої (кефір, кумис, ацидофільні продукти)?

1

Слабко впливають на моторику, підвищують усмоктуваність вітамінів

2

Активують моторику, проносний ефект

3

Пригнічують моторику, закріплюючий ефект *

4

Не впливають на моторику

5

Слабко впливають на моторику, підвищують усмоктуваність мікроелементів

41

Хворому з хронічними запорами лікар призначив суху харчову клітковину з пектином (60 % і 40 % відповідно). Яка кількість препарату може приймати хворий у добу?

1

30 грамів *

2

50 грамів

3

100 грамів

4

10 грамів

5

5 грамів.

42

Яка кількість фруктози (гр) може спожити хворий цукровим діабетом у добу?

1

45 *

2

25

3

100

4

65

5

80

43

Яке з кондитерських виробів має антиоксідантну й антиатерогенну спрямованість?

1

Пастила

2

Халва *

3

Шоколад

4

Зефір

5

Мармелад

44

З якою їжею доцільно уживати вітамінно-мінеральні комплекси ?

1

Із соками

2

Переважно з вуглеводною

3

З жиро-вуглеводною

4

Переважно з білковою *

5

Окремо від прийому їжі

45

У жіночу консультацію звернулася вагітна жінка 24-х років зі скаргами на запаморочення, задишку, слабість, підвищену стомлюваність, сонливість, сухість у роті, зміна смаку (бажання вживати крейду). При огляді виявлена тахікардія, сосочки язика згладжені, тріщини в куточках рота, поперечна ісчерченість нігтів. У крові - анізоцитоз, що характерно для недоліку:

1

Міді

2

Цинку

3

Селену

4

Магнію

5

Заліза *

46

Скільки складає добова потреба (мг) дорослої людини у вітаміні Е (токоферол)?

1

15 *

2

30

3

45

4

5

5

1

47

У 4-х місячної дитини, що знаходиться на штучному вигодовуванні, під час обстеження виявлені ознаки дистрофії, шкіра суха з ділянками пігментації. У крові лейкоцитоз. Проба Сулковича різко позитивна. Найбільше ймовірно надлишкове надходження в організм із молочною сумішшю:

1

Вітаміну А.

2

Вітаміну С.

3

Вітамінів В1і В2.

4

Вітаміну D *

5

Вітаміну РР

48

Раціон харчування жінки - оператора ЕОМ у віці 25 років з добовими енерговитратами 2000 ккал (І група інтенсивності праці, КФА - 1,4) містить білків 40 г, жирів 55 г, вуглеводів 320 г. Харчовий раціон необхідний відкоригувати шляхом:

1

Зменшення вмісту вуглеводів

2

Зменшення вмісту жирів

3

Збільшення вмісту жирів

4

Зменшення вмісту білків

5

Збільшення вмісту білків *

49

Скільки складає добова потреба в кальції (мг) у раціональному харчуванні дорослої людини?

1

100

2

500

3

1000 *

4

2000

5

3000

50

Скільки відсотків добової енергетичної цінності харчового раціону людини необхідно забезпечувати за рахунок загальної кількості жирів?

1

0-55

2

45-50

3

15-20

4

25-30 *

5

40-45

51

При якім мінімальному співвідношенні між холестерином і фосфоліпідами харчового продукту, чи блюда раціону холестерин вважається не "атерогенним"?

1

1:4 *

2

1:1

3

1:2

4

1:6

5

1:10

52

Які з кондитерських виробів можуть бути рекомендовані в лікувально - профілактичному харчуванні

1

Халва

2

Шоколад

3

Печиво

4

Карамель

5

Мармелад *

53

Які продукти є переважним джерелом фосфоліпідів для організму?

1

М'ясо, м'ясопродукти

2

Зернові, масляні, бобові культури *

3

Риба, продукти моря

4

Молоко, молочні продукти

5

Овочі, фрукти, ягоди

54

Середньозважений, середньодобовий коефіцієнт фізичної активності (КФА) чоловіка складає 1,75. Основний обмін - 2050 ккал/доб. Енергетична цінність білка - 11 %. Яка індивідуальна добова потреба чоловіка в білку і білку тваринного походження?

1

56,4 г і 31,0 г відповідно

2

98,7 г і 54,3 г відповідно *

3

128,9 г і 70,9 г відповідно

4

91,8 г і 50,5 г відповідно

5

78,2 г і 43,0 г відповідно

55

Під час проведення медогляду: студентка Н. з ростом 162 див і масою тіла 59 кг скаржилася, що у вечірній час утрачає здатність до чіткого бачення навколишніх предметів. Об'єктивно: сухість шкіри, гіперкератоз. Вміст основних вітамінів у складі добового раціону студентки таке : вітамін А – 0,5 мг, В1- 2,0 мг , В2- 2,5 мг, В6 - 2 мг, С - 70 мг. Визначити гіповітаміноз:

1

А *

2

В1

3

В2

4

В6

5

С

56

У виді якого з'єднання засвоюється кальцій молока?

1

Лактат кальцію *

2

Казеінат - кальцієвий комплекс

3

Фосфат кальцію

4

Глюконат кальцію

5

В іонізованому виді

57

Хвора 50 років установлений діагноз - кобальтова міокардиопатія. Яка найбільш можлива причина?

1

Надлишкове надходження кобальту в організм *

2

Недостатнє надходження кобальту в організм

3

Надлишкове надходження фтору в організм

4

Недостатнє надходження фтору в організм

5

Недостатнє надходження молібдену в організм

58

Громадянці Н , 35 років лікар поставив діагноз: аліментарно-конституційне ожиріння ІІІ ст. З харчового анамнезу відомо, що пацієнтка не дотримує правил раціонального харчування: часто переїдає, останній прийом їжі за 10-15 хв. перед сном, віддає перевагу жирній і вуглеводній їжі. Який з перерахованих аліментарних факторів ризику є головним при ожирінні?

1

Порушення режиму харчування

2

Підвищене уживання вуглеводів.

3

Підвищене вживання жирів.

4

Недостатнє вживання клітковини.

5

Енергетична надмірність харчування. *

59

Добовий раціон харчування дівчинки 10 років містить: вітамін В1-1,2 мг, вітамін В2-0,6 мг, вітамін В6-1,4 мг, вітамін РР - 15 мг, вітамін С - 65 мг. При оцінці харчового статусу в дівчинки виявлений хейлоз, глоссит, ангулярний стоматит, кон’юнктивіт. З найбільшою вірогідністю в дівчинки гіповітаміноз :

1

В1

2

В2 *

3

В6

4

РР

5

С

60

Яке повинне бути співвідношення між білками, жирами, вуглеводами в раціональному харчуванні дорослої людини?

1

1:1: 1

2

1:2: 3

3

1:1:4 *

4

2:1: 4

5

2:1: 3

61

Скільки повинне складати максимальне добове надходження холестерину (мг) у раціональному харчуванні дорослої людини?

1

1000 *

2

2000

3

3000

4

300

5

700

62

Яка кількість чи молока кисломолочних напоїв рекомендоване вживати дорослій людині для задоволення добової споживи в легкозасвоюємому (молочному) кальції?

1

100

2

250

3

500 *

4

750

5

1000

63

Яка добова потреба цинку (мг) у раціональному харчуванні дорослої людини?

1

1

2

5

3

15 *

4

30

5

50

64

Ніацин (вітамін РР) міститься в основному в продуктах рослинного походження, за рахунок яких задовольняється приблизно 60-65 % добової потреби організму в ньому. Які продукти є основним джерелом цього вітаміну?

1

Картопля

2

Яблука

3

Хлібобулочні і круп'яні вироби *

4

Капуста

5

Кавун

65

Під час медогляду в хворого: затримка росту, гіпогонадизм, статевий інфантилізм, відсутність вторинних полових ознак, збільшення печінки і селезінки. Це свідчить про недостатність:

1

Кальцію

2

Міді

3

Цинку *

4

Йоду

5

Вітаміну D

66

Установлено: частина енергоцінність добового раціону дорослої людини за рахунок білків - 16%, жирів - 25%, вуглеводів - 59%. Оціните відповідність вмісту білків, жирів, вуглеводів їхнім рекомендованим частинам у енергоцінності раціону.

1

Частина жирів у раціоні недостатня

2

Частина вуглеводів у раціоні недостатня

3

Частина вуглеводів у раціоні надлишкова

4

Частина вуглеводів у раціоні недостатня, надлишок білків *

5

Вміст нутрієнтів відповідає рекомендованим частинам енергоцінності

67

Скільки складає рекомендована добова потреба дорослої людини в піридоксині (мг)?

1

1

2

2 *

3

0,5

4

5

5

10

68

Аліментарна профілактика віддалених ефектів дії радіації базується на зменшенні перекісної надмірності процесів обміну. З метою додання раціону радіопротекторних властивостей його збагачують речовинами, що мають антиоксидантну дію й обмежують харчові речовини з прооксідантними властивостями. Які з перерахованих речовин варто зменшити в харчовому раціоні, як прооксіданти?

1

Бета-каротин

2

Токоферол

3

Ретинол

4

Аскорбінова кислота

5

Кальциферол *

69

Яка добова потреба в калії (мг) для дорослої людини?

1

100

2

7000

3

500

4

1000

5

4000 *

70

Укажіть, який з рослинних продуктів не містить аскорбатоксідазу?

1

Апельсини *

2

Помідори

3

Яблука

4

Перець

5

Морква

71

Які показники біомас - індексу Кетле оцінюють як оптимальні для жінок?

1

16,0 - 17,9

2

18,0 - 20,0

3

20,1 - 24,9 *

4

25,0 - 29,9

5

30,0 - 39,9

72

Порекомендуйте режим прийому вітамінно-мінеральних комплексів?

1

за 5 хв до їжі

2

під час їжі *

3

за 30 хв до їжі

4

через 1,5 години після їжі

5

Не має значення

73

У зв'язку з підвищенням рівня гострої захворюваності в ДДУ проведене вивчення фактичного харчування й аналіз результатів лабораторного обстеження дітей. Установлено, що в зразковий варіант сезонного меню харчового раціону входять блюда, виготовлені з м'яса, круп, макаронів, яєць, молока і кондитерські вироби. Дані лабораторного обстеження дітей: кількість еритроцитів крові - 3,6 х 1012/л; Нb - 124,0 - 138,0 г/л; кольоровий показник 0,85-0,90; годинна екскреція аскорбінової кислоти із сечею 0,25 мг/ч. Які з отриманих матеріалів можуть бути використані як керівні для розробки комплексу оздоровчих заходів?

1

Харчовий раціон; мг/ годинна екскреція аскорбінової кислоти із сечею *

2

Мг/ годинна екскреція аскорбінової кислоти із сечею, Hb крові.

3

Харчовий раціон

4

Кольоровий показник крові.

5

Гемоглобін крові, харчовий раціон

74

Через 1 годину після годівлі немовляти молочною сумішшю в дитини виникли: ціаноз губ, слизуватих оболонок, нігтів, обличчя, потім приєдналася нудота, посилене слиновиділення, біль у епігастрії, блювота, понос. Педіатр відзначив у дитини явища легенево-серцевої недостатності. Установлено, що молочна суміш приготовлена на воді, узятої з колодязя. Який діагноз установив лікар?

1

Харчова токсикоінфекція

2

Нітратно-нітритна інтоксикація *

3

Стафілококовий токсикоз

4

Харчове отруєння хлорорганічними пестицидами

5

Харчове отруєння важкими металами

75

При оцінці харчування чоловіка 25 років індекс маси тіла склав 18,0. Хронічні захворювання в анамнезі відсутні, скарг на стан здоров'я не пред'являє. Харчовий статус характеризується як:

1

Нормальна маса тіла.

2

Гіпотрофія І ступеня *

3

Гіпотрофія ІІ ступеня.

4

Надлишкова маса тіла.

5

Ожиріння І ступеня.

76

У пацієнта: прогресуюча слабість, зниження працездатності, швидка фізична і психічна стомлюваність, відчуття мерзлякуватості і голоду, утрата маси тіла. Установите вид аліментарного захворювання.

1

Білково-енергетична недостатність *

2

Недостатність харчових волокон

3

Мінеральна недостатність

4

Недостатність ПНЖК

5

Вітамінна недостатність

77

Який засіб збереження продуктів забезпечує мінімальне руйнування вітамінів?

1

Сушіння на повітрі

2

Ліофільне сушіння

3

Заморожування *

4

Стерилізація

5

Пастеризація

78

Харчовий раціон жінки 25 років, що годує грудьми дитини містить 1000 мг кальцію, 1300 мг фосфору, 20 мг заліза. Яким образом випливає відкоректувати мінеральний склад цього раціону?

1

Зменшити вміст Р

2

Зменшити вміст Са

3

Збільшити вміст Са *

4

Збільшити вміст фосфору

5

Збільшити вміст заліза

79

Скільки % від загальної кількості жирів повинні складати рослинні жири в харчуванні?

1

не менше 70

2

не більше 30

3

не менше 50

4

не більше 20

5

не менше 30 *

80

Яка добова потреба в йоді (мкг) у раціональному харчуванні дорослої людини?

1

500

2

350

3

300

4

150 *

5

50

81

Який вид кулінарної обробки яєць сприяє кращому переварюванню блюда і найбільшому засвоєнню нутрієнтів?

1

Яєчня

2

Яйце зварене круте

3

Яйце зварене некруте

4

Омлет *

5

Коктейль

82

В індивідуальному фактичному харчовому раціоні дорослої людини - 350 мкг (ретинолових еквівалентів) ретинолу і 1200 мкг (200 ретинолових еквівалентів) beta-каротину. Який із приведених варіантів балансу ретинолу вірний?

1

Недостача 1885 МО (ІU)

2

надлишок 450 мкг (RE)

3

надлишок 550 мкг (RE)

4

Недостача 450 мкг (RE) *

5

Недостача 550 мкг (RE)

83

Який сік рекомендується включити в комплексну медикаментозно- дієтичну терапію хворим з виразковою хворобою чи шлунка 12 – палої кишки з високою кислотністю шлункового соку з метою прискорення загоєння виразкового дефекту?

1

Яблучний, березово - яблучний

2

Картопляний, картофельно - морквяний *

3

Гарбузовий

4

Капустяний, капустно - морквяний

5

Селери, петрушки

84

Пекарі хлібопекарського виробництва працюють в умовах високої температури повітря й інтенсивного теплового випромінювання. Для підвищення стійкості організму до несприятливого впливу цих шкідливих факторів виробничого середовища використовують:

1

Вітамінні препарати *

2

Молоко

3

Пектин

4

Лікувально-профілактичний раціон № 1

5

Лікувально-профілактичний раціон № 3

85

Для профілактики гіпотиреотоксикозу необхідно йодувати поварену сіль. Йодована сіль являє собою сіль (NaCl) змішану з KJ. Скільки грамів KJ додається на 1 тонну солі.

1

10

2

15

3

20

4

25 *

5

30

86

Хворий 42 року, скаржиться на біль і відчуття ваги в епігастральній області, зниження апетиту, поноси. Після обстеження був установлений діагноз: гострий гастрит. Який номер дієти необхідно призначити хворому?

1

№ 1 *

2

№ 7

3

№ 9

4

№ 10

5

№ 4

87

Який специфічний вплив на функцію кишечнику роблять слабкі (одноденні) кисломолочні напої (кефір, кумис, ацидофільні продукти)?

1

Не впливають на моторику

2

Сповільнюють моторику, що закріплює ефект

3

Активують моторику, проносний ефект *

4

Слабко впливають на моторику, підвищують усмоктуваність вітамінів

5

Слабко впливають на моторику, підвищують усмоктуваність мікроелементів

88

Завдяки чому овочі, фрукти і ягоди роблять діуретичний вплив на організм людини?

1

Переважному вмісту фосфору над кальцієм

2

Переважному вмісту глюкози над фруктозою

3

Переважному вмісту калію над натрієм *

4

Переважному вмісту фтору над хлором

5

Переважному вмісту моносахаридів над полісахаридами

89

Який специфічний вплив робить молоко на процеси травлення в шлунку?

1

Не впливає на кислотоутворюючу функцію шлунка, підвищує синтез і активність ферментів

2

Гіперсекреторний, гіперацідний, активує процеси травлення, стимулює апетит

3

Не впливає на кислотоутворюючу функцію шлунка, слабко активує активність протеолітичених ферментів

4

Не впливає

5

Гіпосекреторний, антацідний, гальмує переварювання інших продуктів, зменшує відчуття голоду *

90

Хворий 42 роки, скаржиться на біль і відчуття ваги в епігастральній області й у правому підребер'ї, нудоту, зниження апетиту, поноси. Після обстеження був установлений діагноз: гострий гепатит. Який номер дієти необхідно призначити хворому?

1

№ 5 *

2

№ 7

3

№ 9

4

№ 10

5

№ 4

91

Інженер машинобудівного заводу (51 рік, ріст 175 див., маса тіла 105 кг). На роботі проводить 9-10 годин. Останнім часом спостерігає підвищення АТ. Снідає бутербродами, здобними булочками і кава, на роботі обідає булочками, пиріжками, тістечками, вечеря складається з жирного блюда, сметани, солодкого чаю з хлібом і олією. Установите діагноз і призначте дієту.

1

Ожиріння 1 ступеня, дієта № 7.

2

Атеросклероз, дієта № 10.

3

Гіпертонічна хвороба 4 стадія, дієта № 10.

4

Ожиріння 2 ступені, дієта № 8. *

5

Ожиріння 4 ступені, дієта № 9.

92

Чоловік у віці 40 років, масою тіла 86 кг, приймає їжу 4 рази в день, працює на хромувальних ваннах. Який лікувально - профілактичний раціон повинний одержувати робітник для профілактики профпатології.

1

Лікувально-дієтичний раціон №1.

2

Лікувально-профілактичний раціон №2а. *

3

Лікувально-профілактичний раціон №4.

4

Лікувально-профілактичний раціон №3.

5

Лікувально-дієтичний раціон №9

93

Дайте дієтологичні рекомендації з лактазною ферментопатією (селективною мальабсорбцією лактози)?

1

Тривале кип'ятіння молока перед уживанням

2

Виключення з дієти молока і молочних продуктів

3

Заміна молочних продуктів на відповідні аналоги із сої (соєві молоко, сир) *

4

Заміна молока на кисломолочні продукти

5

Заміна натурального молока на сухе чи згущене

94

При профогляді робітників заводу була виявлена група осіб, що мають контакт з ацетоном, лужними металами, окислами азоту. Для підвищення стійкості організму до несприятливого впливу даних виробничообумовлених факторів використовуються:

1

Лікувально-профілактичний раціон № 4

2

Лікувально-профілактичний раціон № 2 *

3

Лікувально-профілактичний раціон № 1

4

Лікувально-профілактичний раціон № 5

5

Молоко як захисний продукт

95

При яких захворюваннях показане використання в дієтотерапії міцних м'ясних бульйонів?

1

Хронічний холецистит, холєцистоангіохоліт

2

Гиперацідний гастрит, виразкова хвороба шлунка

3

Гипоацідний гастрит

4

Виснаження, зниження апетиту *

5

Атонічний коліт, запори

96

Жінка у віці 42 років, з ростом 168 див і масою тіла 74 кг, приймає їжу 4 рази в день, працює на виробництві по виготовленню свинцевого білила. Який лікувально - профілактичний раціон повинний одержувати робітниця для профілактики профпатології.

1

Лікувально-дієтичний раціон №1.

2

Лікувально-профілактичний раціон №2.

3

Лікувально-профілактичний раціон №4.

4

Лікувально-профілактичний раціон №3 *

5

Лікувально-дієтичний раціон №9

97

Укажіть доцільність включення в раціон ікри осетрових риб?

1

Анемія *

2

Відсутність апетиту, гіпертрофія

3

Порушення функцій периферичних судин, атеросклероз

4

Порушення вуглеводного обміну, цукровий діабет

5

Катаракта

98

Який сік рекомендується включити в комплексну медикаментозно - дієтичну терапію хворим з виразковою хворобою шлунка або 12 - палої кишки з чи низкою нульовою кислотністю шлункового соку з метою прискорення загоєння виразкового дефекту?

1

Яблучний, березово - яблучний

2

Капустяний, капустно - морквяний *

3

Гарбузовий

4

Картопляний, картофельно - морквяний

5

Селери, петрушки

99

Вкажіть овочі, що мають зобогенний ефект?

1

Картопля

2

Капуста *

3

Морква

4

Редька

5

Буряк

100

Вкажіть абсолютне протипоказання до вживання молока?

1

Гострий гепатит

2

Протеїнурія

3

Токсична енцефалопатія

4

Ранні і пізні гєстози

5

Селективна мальабсорбція лактози *

101

Хворий переніс гострий гепатит. Які з перерахованих продуктів і блюд варто рекомендувати включити в його раціон?

1

Мед *

2

М'ясні і рибні бульйони

3

Консерви рибні

4

Смажені блюда

5

Жирне м'ясо

102

При об'єктивному обстеженні у вагітної виявлені набряки нижніх кінцівок. У раціоні харчування переважно м'ясо, сало, оселедець. Які продукти харчування необхідно включити в раціон

1

Овочі

2

Фрукти

3

Кефір

4

Курагу, банани *

5

Каші

103

Укажіть показання до вживання кисломолочних напоїв із пробіотичною активністю?

1

Раціональне харчування всіх груп населення. Гіпосекреторний гіпоацідний гастрит, захворювання кишечнику з диспепсичним синдромом, остеопороз, дисбактеріоз, хронічні захворювання гепатобіліарної системи, інтоксикації *

2

Гіпосекреторний гіпоацідний гастрит, захворювання кишечнику з диспептичним синдромом, остеопороз, дисбактеріоз

3

Раціональне харчування всіх груп населення

4

Гіперсекреторний гіперацідний гастрит, виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки, гострий панкреатит

5

Гіпоацідний і гіперацідний гастрит, виразкова хвороба шлунка, хронічний панкреатит, дисбактеріоз, остеопороз

104

Гр. Н. працює з неорганічними з'єднаннями свинцю. Що з перерахованого варто рекомендувати йому в раціоні харчування?

1

Свіжа черешня

2

Виноград

3

Печені яблука *

4

Цукор

5

Тугоплавкі жири

105

Обґрунтовано, що не можна годувати грудних дітей натуральним коров'ячим молоком. Чому? Укажіть, що забезпечує відоспецифічність молока?

1

Альбуміни, глобуліни

2

альфа - і бета- лактоза *

3

Білки і жири

4

Таурін

5

Ліпази і протеази

106

Хворий 65 років. Діагноз - атеросклероз. У раціон харчування йому варто включати:

1

Кондитерські вироби

2

Мед

3

Морську капусту *

4

Печінка

5

Яєчні жовтки

107

Укажіть протипоказання до вживання кисломолочних напоїв із пробіотичною активністю?

1

Гіперсекреторний гіперацідний гастрит, виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки, гострий панкреатит *

2

Гіпосекреторний гіпоацідний гастрит, захворювання кишечнику з диспептичним синдромом, остеопороз, дисбактеріоз

3

Раціональне харчування всіх груп населення

4

Гіпоацідний і гіперацідний гастрит, виразкова хвороба шлунка, хронічний панкреатит, дисбактеріоз, остеопороз

5

Раціональне харчування всіх груп населення. Гіпосекреторній гіпоацідний гастрит, захворювання кишечнику з диспептичним синдромом, остеопороз, дисбактеріоз, хронічні захворювання гепатобіліарної системи, інтоксикації

108

У хворого М. діагностовани порушення пуринового обміну, що проявилося гострим артритом першого метатарзофалангового суглоба. Обґрунтуйте найбільш доцільні рекомендації для хворого щодо його раціону харчування.

1

Обмежити вживання овочів і фруктів

2

Обмежити вживання молочних продуктів

3

Обмежити уживання вільної рідини

4

Обмежити вживання хлібобулочних і макаронних виробів.

5

Обмежити вживання м'ясних і бобових продуктів *

109

Літня людина знаходиться на диспансерному обліку з хронічною ішемічною хворобою серця. Яка кількість холестерину можна вживати цій людині за добу?

1

200 мг *

2

300 мг

3

400 мг

4

500 мг

5

1 г

110

Який напій рекомендується вживати жінкам, що годують грудьми при лактаційних кризах і гіпогалактії для поліпшення лактації?

1

Молочно - банановий коктейль

2

Яблучний сік

3

Зелений чай

4

Молоко з медом

5

Молочно - морквяний коктейль *

111

Після аварії на АЕС необхідно провести йодну профілактику дітям, що знаходяться в дитячих яслах. Вік дітей близько 2 років. Вкажіть оптимальний варіант проведення йодної профілактики?

1

KІ по 0,125 м 1 раз протягом 10 днів

2

KІ по 0,04 м 1 раз у день протягом 10 днів *

3

KІ по 1,01 м 1 раз протягом 10 днів

4

KІ по 0,04 м 3 рази в день протягом 10 днів

5

KІ по 0,125м 3 рази в день протягом 10 днів

112

Для забезпечення процесів репарації слизуватої оболонки шлунка і нормалізації шлункової секреції хворому показана:

1

Дієта №2

2

Дієта №1 *

3

Дієта №3

4

Дієта №4

5

Дієта №5

113

Який нутрієнт зв'язують і виводять овочі - представники родини хрестоцвітних?

1

Кальцій

2

Йод *

3

Бром

4

Фтор

5

Селенів

114

Хворому атеросклерозом лікар порекомендував уживати молоко коров'ячі незняте, вершки, йогурти з високим вмістом жиру. Які негативні властивості молочного жиру не враховані лікарем?

1

Присутність жирорастворімих вітамінів.

2

Присутність насичених жирних кислот.

3

Присутність ненасичених жирних кислот.

4

Присутність фосфопротеїдів, стеринів.

5

Недостатній вміст ПНЖК для впливу на надлишок холестерину *

115

Укажіть специфічні показання до призначення кумису в дієтичному харчуванні?

1

Туберкульоз кісток, туберкульозна інтоксикація, туберкульоз легень на ранніх стадіях *

2

Туберкульоз легень на пізніх стадіях, туберкульозний плеврит, хронічний холецистит, гепатит

3

Туберкульоз внутрішніх органів

4

Туберкульозна інтоксикація, виснаження

5

Діти з позитивною туберкульозною пробою

116

Хворий З. госпіталізований у лікувально-профілактичну установу з діагнозом сечокам’яна хвороба. При хімічному аналізі було встановлено, що камені складаються із солей сечової кислоти (уратів). Харчування при даній патології повинне бути скоректоване в напрямку зниження вмісту в їжі:

1

М'ясних продуктів *

2

Молочних продуктів

3

Зернов продуктів

4

Яєчних продуктів

5

Овочів і плодів

117

Для яких харчових отруєнь характерна наявність птозу, мідріазу, диплопії, розладу дихання?

1

стафілококоз

2

ботулізм *

3

колі-ентеріти

4

сальмонельоз

5

ПТІ, викликувані гафніями, клебсієлами, аеромонас і ін.

118

Який отрутний початок міститься в ядрах кісточкових плодів?

1

Гельвелова кислота

2

фагін

3

госипол

4

геліотрин

5

амігдалін *

119

Яке з перерахованих захворювань не відноситься до харчових отруєнь

1

ботулізм

2

стафілококова інфекція

3

хвороба Кашина-Бека *

4

отруєння соланіном

5

Сальмонельоз

120

Що з перерахованого відноситься до отруєнь отрутними рослинами?

1

отруєння валуями

2

отруєння вехом отрутним *

3

отруєння плевелом оп'яняючим

4

геліотропний токсикоз

5

отруєння соланіном

121

Яку токсичну речовину містять гриби-мухомори?

1

аманітин

2

скополамін

3

фагін

4

мускарін *

5

фазин

122

При відварюванні сморжів руйнується отруйна речовина:

1

Соланін.

2

Гельвелова кислота *

3

Гіромитрин

4

Аматоксин.

5

Фазин.

123

Симптоми, характерні для стафілококової інтоксикації:

1

нудота і багаторазова блювота

2

нудота і багаторазова блювота, різкі болі в епігастральній області, нитковидний пульс, падіння артеріального тиску *

3

значне підвищення температури

4

різкі болі в епігастральній області

5

нитковидний пульс, падіння артеріального тиску

124

Що повинен робити лікуючий лікар при звертанні хворих із приводу харчового отруєння?

1

надати першу допомогу

2

зібрати виділення хворих

3

відіслати виділення хворих у лабораторію

4

повідомити в СЕС чи епідеміологічне відділення лікарні про випадок харчового отруєння

5

все перераховане *

125

Основні продукти харчування, з якими найчастіше пов'язані харчові отруєння стафілококової етіології:

1

риба домашнього засолу

2

гусячі яйця

3

кондитерські вироби з кремом

4

молоко і кондитерські вироби з кремом *

5

молоко

126

Для підтвердження діагнозу ботулізму необхідно досліджувати:

1

блювотні маси

2

промивні води шлунка

3

підозрювану їжу

4

кров для визначення ботулотоксину

5

все перераховане *

127

У результаті ветеринарного обстеження тварин на молочнотоварній фермі виявлено 20 корів з позитивною реакцією на туберкульоз. Дайте оцінку щодо можливості використання молока таких тварин для харчування

1

Технічна утилізація

2

Знищення

3

Використання для годівлі телят

4

Використовувати для харчування після пастеризації на місці при температурі 85° протягом 30 хвилин *

5

Використання для харчування без попередньої обробки без обмежень

128

До харчових мікотоксикозів не відносяться:

1

Ерготизм

2

Фузаріотоксикоз

3

Геліотропний токсикоз *

4

Афлатоксикоз

5

Отруєння "п'яним хлібом"

129

Який прилад використовується для визначення якості м'яса?

1

Лічильник Ебера

2

прилад Ебера *

3

Лічильник Гейгера

4

Прилад Мищука

5

Апарат Кротова

130

Восени 20 школярів сільської СШ одержали харчове отруєння, що характеризувалося субфебрильною температурою, нудотою, блювотою, переймоподібними болями в епігастральній області. Ці прояви виникли через 1-3 години після сніданку (млинці зі сметаною). Причиною захворювання була домашня сметана, придбана в місцевої жительки. Який мікроорганізм найбільше ймовірно міг викликати захворювання?

1

Бактерії роду Proteus

2

Стрептококи

3

Стафілококи *

4

Патогенні штами E. colі

5

Cl. perfrіgens

131

Декілька жителів м. Одеси доставлені в інфекційну лікарню з явищами гострого гастроентеріту. Виникнення захворювання вони зв'язують із уживанням малосольної тюльки. З випорожнень хворих виділений V. parahaemolytіcus. Які міри профілактики варто рекомендувати?

1

Застосовувати в профілактичних цілях бактеріофаг

2

Піддати солону рибу термічній обробці перед уживанням

3

Використовувати в профілактичних цілях антибіотики

4

Досолювати рибу протягом декількох днів перед вживанням у їжу

5

Не виживати солону рибу домашнього приготування *

132

Щоб додати м'ясним виробам рожево-червоний колір, у їхню рецептуру вводять нітрит натрію. До якої групи харчових добавок він відноситься?

1

Кислоти, луги, солі *

2

Емульгатори, стабілізатори консистенції

3

Антиоксиданти

4

Барвники

5

Ароматизатори

133

Студент із зібраних у лісі грибів приготував на обід збірну солянку. Уночі відзначається блювота, понос, спрага, судороги в литкових м'язах, приєднався біль в області печінки, жовтяниця, сонливість. При явищі серцевої недостатності наступила смерть. Визначите отрутний гриб, від якого наступив летальний результат.

1

Помилкові опеньки

2

Печериця

3

Мухомор

4

Бліда поганка *

5

Зморшки

134

У порядку планового саннагляду за використанням у харчуванні населення рослинних продуктів, вирощуваних із застосуванням мінеральних добрив, був зроблений добір проб тепличних огірків. Відібрані зразки були упаковані, опечатані і спрямовані до лабораторії СЕС для визначення вмісту в них нітратів. Згідно даним аналізу в досліджуваній пробі огірків вміст нітратів перевищує МДУ в 1,7 рази. Дайте висновок про якість огірків.

1

Доброякісний

2

Недоброякісний *

3

Умовно-придатний

4

Фальсифікований

5

Безпечний продукт

135

У торговця на стихійному ринку вилучено 20 кг свинини. Поверхня розрізу м'яса блискуча, консистенція щільна, жир м'яса твердий, запах звичайний, колір червоний, рН м'ясної витяжки 6,0. На розрізі м'яса площею 40 см2знайдено 5 фін. Висновок про продукт:

1

Фальсифікований

2

Доброякісний придатний без обмежень

3

Доброякісний придатний з обмеженнями

4

Умовно придатний

5

Недоброякісний *

136

Відповідно до епідеміологічного анамнезу причиною масового харчового отруєння послужило вживання в їжу тістечок із кремом, що зберігалися на харчоблоці з порушенням температурного режиму. Який з перерахованих методів найбільш ефективний у профілактиці стафілококових токсикозів?

1

Попередження розмноження стафілококів у харчових продуктах і продукування токсину

2

Ліквідація носійства стафілококів серед робітників на харчових об'єктах

3

Ліквідація носійства стафілококів серед тварин

4

Виключення можливості обсемініння стафілококами харчових продуктів *

5

Дотримання встановлених режимів теплової обробки їжі

137

Житель міста назбирав у лісі грибів і ужив їх у їжу в смаженому виді. Через 12 ч раптово з'явилися сильні болі в животі, блювота, понос із кров'ю. Наприкінці першої доби захворювання виникла жовтяниця, збільшення печінки, олігурія. Спостерігалися судороги. Смерть наступила на третю добу. Що могло викликати захворювання?

1

Отруєння мухоморами

2

Отруєння консервантами, що входять до складу маргарину

3

Переохолодження

4

Отруєння блідою поганкою *

5

Отруєння помилковими опеньками

138

Під час огляду м'яса великої рогатої худоби на площі 50 см2знайшли 2 фіни. М'ясо необхідно піддати

1

Проварюванню дрібними шматками. *

2

Реалізації через мережу суспільного харчування

3

Заморожуванню.

4

Переробці в м'ясний фарш.

5

Технічної утилізації

139

У 32 дітей дитсадка харчове отруєння. Причиною спалаху стали м'ясні фрикадельки, що залишилися з минулого дня і зберігалися в холодильнику і не проходили повторної термічної обробки. Відомо, як напередодні шеф-кухаря госпіталізовано з гострим парапроктитом. Який з мікроорганізмів найбільше вірогідно міг викликати отруєння?

1

Стрептококи

2

Proteus vulgarіs

3

Галофильні вібріони

4

Патогенні штами E. colі *

5

Стафілококи

140

При розслідуванні випадку харчового отруєння встановлений діагноз - отруєння блідою поганкою. Яка отруйна речовина, що міститься в грибах, могла викликати отруєння?

1

Соланін.

2

Гельвелова кислота.

3

Гіромитрин.

4

Аматоксин *

5

Фазин.

141

При дослідженні свинини в 22 зрізах на компресоріумі зі збільшенням у 60 разів виявлена 1 трихинела. М'ясо необхідно піддати

1

Технічної утилізації *

2

Реалізації через мережу суспільного харчування

3

Глибокому заморожуванню

4

Переробці на ковбасні вироби

5

Проварюванню дрібними шматками.

142

Лабораторією СЕС визначений вміст афлатоксинів у м'ясі корів, яким скормили цвілий корм. Рівень афлатоксину перевищує гранично-допустимій у 5 разів. Назвіть можливі зрушення в здоров'я внаслідок афлатоксикозу в населення, що тривалий час уживає таке м'ясо.

1

Атеросклероз.

2

Гломерулонефрит.

3

Рак печінки. *

4

Анемія.

5

Вегето-судинна дистонія.

143

На прогулянці в лісі діти їли ягоди, збирали квіти. Через час в одного з дітей з'явилася сухість у роті, сонливість. Об'єктивно: відзначалося зорові галюцинації, почервоніння обличчя, хрипкий голос, різке розширення зіниць, мимовільний акт дефекації, сечовипускання. Пульс 150 уд/хв, подих утруднений, уповільнений. Удома їли консерви з баклажанної ікри. Що послужило причиною отруєння?

1

Дурман *

2

Ботулізм

3

Віх отрутний

4

Вовчі ягоди

5

Беладона

144

Випадок харчового бактеріального отруєння мав місце 20 липня в родині одного, що служить після вживання смажених котлет з телятини. Теля тиждень хворів і був вимушено забитий без ведена ветеринарного нагляду. Основні симптоми захворювання: інкубаційний період 12-16 годин, висока температура, сильні болі в області живота, блювота, частий рідкий стілець, загальна слабість, головний біль. Найбільш ймовірний збудник даного отруєння:

1

Патогенні серотіпи E. colі

2

Ентеротоксігенні стафілококи

3

Сальмонели *

4

Cl. botulіnum

5

Бактерії роду Proteus

145

На ринку реалізується молоко, що доставляється у флягах. Запах і смак молока - звичайні, колір білий із блакитнуватим відтінком, питома вага 1,015 г/см3, жирність 2%. Кислотність 150. Сторонні домішки відсутні. Оціните якість молока.

1

Молоко фальсифіковане розведенням водою *

2

Молоко фальсифіковане, знежирене

3

Молоко несвіже

4

Молоко підозрілої свіжості

5

Свіже доброякісне молоко

146

В інфекційну лікарню надійшов підліток із клінічною картиною гострого отруєння афлатоксинами: порушення функції травної системи, координації рухів, геморагії, набряки. З анамнезу відомо, що він часто вживав арахіс. Який вид профілактики і боротьби з мікотоксинами є найбільш ефективним?

1

Виключення умов, що створюють підвищену вологість рослинної сировини і продуктів *

2

Ретельне лущення арахісу перед уживанням

3

Смаження арахісу перед уживанням

4

Заборона дітям і підліткам вживання арахісу без термічної обробки

5

При збереженні арахісу додавати кухонну сіль

147

У маргарині виявлений бета-каротин у кількості 6 мг/кг. До якої групи харчових добавок він відноситься?

1

Барвники *

2

Кислоти, лугу, солі

3

Штучні подсластителі

4

Емульгатори, стабілізатори

5

Ін. добавки

148

З уживанням яких рибних продуктів зв'язують виникнення Гаффської хвороби?

1

Маринка

2

ікра і молоки севанської хромулі

3

мідії

4

щука, окунь, судак *

5

печінка налиму під час нересту

149

Яке з перерахованих захворювань не відноситься до харчових отруєнь

1

ботулізм

2

стафілококова інфекція

3

розлади травлення в зв'язку з грубими порушеннями умов харчування *

4

отруєння соланіном

5

Сальмонельоз

150

Які домішки хімічних речовин можуть викликати отруєння?

1

пестициди

2

солі важких металів

3

нітрати і нітрити

4

вітаміни

5

всі перераховані речовини *

151

Після вживання яєчні, приготовленої будинку з яєць качки, у хворих через 8 годин виникли наступні симптоми захворювання: температура 390С, головний біль, блювота, біль у животі, потім приєднався понос. Випорожнення часті зі слизом, смердючі. Тривалість захворювання 3 доби. Яка хвороба мікробної природи має місце?

1

Харчовий ботулізм

2

Бруцельоз

3

Сальмонельоз *

4

Туляремія

5

Сибірська виразка

152

Отруєння "червоною цвіллю" є:

1

Фузаріотоксикозом *

2

Афлатоксикозом

3

Охратоксикозом

4

Отруєнням дикоростучими рослинами

5

Ерготизмом

153

Які з перерахованих рослин, підмішані до хлібу, не викликають отруєнь?

1

геліотроп опушеноплодний

2

кукіль

3

триходесма

4

плевел *

5

усі перераховані

154

Лікарем швидкої допомоги встановлений попередній діагноз "ботулізм". Який харчовий продукт треба відібрати для лабораторного дослідження як можливий для розвитку цього захворювання

1

Гречана каша з торішньої крупи

2

Квашені огірки

3

Скисле молоко

4

Погано прожарені котлети

5

М'ясні консерви *

155

У радіологічну лабораторію молокопереробного заводу міста М. надійшли проби молока доставленого з акціонерного сільськогосподарського підприємства "Аріадна". Результати аналізу показали, що вміст радіонуклідів цезію-137 знаходиться на рівні 55 Бк/кг, стронцію-90 - 15 Бк/кг. Визначите найбільш правильний варіант висновку.

1

Придатно для виготовлення згущеного молока

2

Придатно для переробки в сухе молоко

3

Молоко може вживатися без обмежень *

4

Придатно для виготовлення кефіру

5

Придатно для виготовлення твердого сиру

156

В інфекційне відділення сільської лікарні надійшов хворий 28 років з діагнозом ящур. Захворювання в даного пацієнта імовірніше всього, зв'язано з вживанням у їжу:

1

Сиру.

2

Молока *

3

Сиру.

4

Яловичини.

5

Субпродуктів (печінки).

157

Жінка приготувала обід зі смаженими грибами, зібраними на початку травня. Через кілька годин вона і чоловік відчули біль і різь в області шлунка, нудоту, блювоту. На 2-й день з'явилася жовтяниця. Видужання почалося з 6 дня після інтенсивного лікування в лікарні . Назвіть ймовірну причину отруєння.

1

Рядівка.

2

Бліда поганка

3

Помилковий сірий опеньок

4

Зморжі *

5

Печериця.

158

Укажіть найбільш ефективний засіб профілактики ботулізму серед населення?

1

Санітарно - просвітня робота *

2

Контроль якості сировини

3

Контроль технології готування їжі

4

Контроль умов і тривалості збереження їжі

5

Повторна термообробка перед уживанням

159

Студент із зібраних у лісі грибів приготував на обід збірну солянку. Уночі відзначається блювота, понос, спрага, судороги в литкових м'язах, приєднався біль в області печінки, жовтяниця, сонливість. При явищі серцевої недостатності наступила смерть. Яка отруйна речовина, що міститься в грибах, могла викликати отруєння?

1

Соланін.

2

Гельвелова кислота.

3

Гіромитрин

4

Аматоксин *

5

Фазин.

160

При дослідженні незбираного молока виявлено, що його жирність складає 1,2%, щільність 1,01. Визначити вид фальсифікації:

1

Додавання соди

2

Пастеризація

3

Додавання крохмалю

4

Зняття вершків і додавання води *

5

Кип'ятіння і зняття вершків

161

У місті Н. виник спалах харчового отруєння, викликаного умовно патогенною мікрофлорою. Які з перерахованих продуктів і блюд могли бути найбільш можливою причиною цього спалаху?

1

Молоко пастеризоване

2

Готові блюда з рубленого м'яса з гарніром *

3

Молоко стерилізоване

4

Перші гарячі блюда

5

Цукор

162

Під час огляду м'яса великої рогатої худоби на площі 40 см2знайшли 4 фіни. М'ясо необхідно піддати

1

Проварюванню дрібними шматками

2

Реалізації через мережу суспільного харчування

3

Заморожуванню

4

Переробці в м'ясний фарш.

5

Технічної утилізації

163

Хворий С. госпіталізований у лікувально-профілактичну установу з діагнозом трихінельоз. Причиною даного захворювання є вживання в їжу недостатньо прожарених (проварених):

1

Свинини *

2

Риби

3

Баранини

4

Яловичини

5

М'яса птаха

164

На молочній фермі були відібрані проби молока на вміст хлорорганичного пестициду ліндана. Розмір партії 1000 літрів. У токсикологічній лабораторії СЭС було виявлено, що вміст ліндана перевищує МДУ в 4 рази. Дайте висновок про якість молока.

1

Недоброякісне *

2

Доброякісне

3

Умовно-придатне

4

Фальсифіковане

5

Біологічно-коштовний продукт

165

У дитячий табір відпочинку завезли консерви. При зовнішньому огляді банок відзначено - банки мають глибокі вм'ятини, при натиску вгинаються усередину, не відразу повертаються в початкове положення, іржі не мають, банки змазані технічним жиром. Визначити бомбаж.

1

Фізичний *

2

Хімічний

3

Біологічний

4

Змішаний

5

Фізико-хімічний

166

У магазин привезли партію вологодської вершкової олії. Вологість -16 %, вміст жиру 82,5 %. Оціните якість продукту:

1

Доброякісне *

2

Недоброякісне

3

Фальсифіковане

4

Умовно придатне

5

Зниженої якості

167

При експертизі яловичини виявлені 2 фіни на площі 40 см2. За медико-біологічними показниками безпеки таке м'ясо відноситься до групи продуктів:

1

Нестандартних, умовно-їстівних *

2

Нестандартних, зниженої харчовий цінності

3

Нестандартних за органолептичними показниками

4

Стандартних

5

Непридатних для цілей харчування

168

Яке з перерахованих захворювань не відноситься до харчових отруєнь

1

ботулізм

2

стафілококова інфекція

3

кишкові ферментопатії *

4

отруєння соланіном

5

Сальмонельоз

169

При дослідженні свинини в 24 зрізах на компресорі умі виявлені 2 трихінели. М'ясо необхідно піддати

1

Глибокому заморожуванню

2

Проварюванню дрібними шматками

3

Технічної утилізації *

4

Переробці на ковбасні вироби

5

Реалізації через мережу суспільного харчування

170

Які захворювання відносяться до харчових отруєнь неуточненої етіології?

1

Гаффська хвороба *

2

хвороба Кашин-Бека й афлотоксикоз

3

захворювання, викликувані маловивченою мікрофлорою

4

отруєння сирою квасолею

5

отруєння умовно придатними грибами

171

При профілактиці яких харчових отруєнь найбільш важливим заходом є санпросвітробота?

1

харчові токсикоінфекції

2

отруєння пестицидами

3

отруєння отрутними рослинами *

4

мікотоксикози

5

всі перераховані види

172

Середня тривалість інкубаційного періоду при стафілококовій інфекції складає:

1

1-6 ч *

2

6-24 ч

3

48 ч

4

2-3 доби

5

5 доби

173

Які харчові продукти можуть бути причиною афлотоксикозу?

1

гриби

2

хижі риби в період нересту

3

борошно з перезимованого зерна

4

букові орішки

5

земляний горіх *

174

Картина гострого гастроентеріту, без підйому температури, з жовтяничним фарбуванням склер (шкіри) характерна для:

1

ботулізму

2

сальмонельозу

3

хвороби Кашин-Бека

4

отруєння грибами *

5

всіх перерахованих захворювань

175

З якими продуктами найчастіше зв'язані отруєння, викликані Cl. рerfrіngens?

1

молоко

2

гриби

3

харчові добавки

4

овочі

5

м'ясні і рибні продукти *

176

Які ПТІ уражають переважно дітей раннього віку?

1

стафілококові

2

ботулізм

3

викликані протеєм

4

колі-ентеріти *

5

всі перераховані

177

У прийомне відділення лікарні надійшла дитина 5 років із симптомами: сильне потовиділення, слинотеча, сльозотеча, профузний понос, мозкові явища, запаморочення, сплутаність свідомості, збудженість, марення, галюцинації, хода сп'янілого людини. Напередодні разом з родителями збирав гриби в лісі. Уживання яких чи грибів рослин викликало харчове отруєння?

1

Мухоморів *

2

Зморшків

3

Помилкових опеньків

4

Беладони

5

Блідої поганки

178

В одному з пунктів України проведені дослідження вмісту радіонуклідів цезію-137, стронцію-90 у молоці і картоплі місцевого виробництва. Було виявлене перевищення тимчасово припустимого рівня активності цезію-137 у молоці. Який з технологічних прийомів з метою зменшення вмісту радіонуклідів у молоці найбільш ефективний?

1

Переробка молока на топлену олію *

2

Пастеризація молока

3

Переробка молока на м'який сир

4

Переробка молока на твердий сир

5

Переробка молока на сметану

179

При уживанні великої кількості земляники, купленої на ринку, у дитини 3-х років з'явилася нудота, блювота, понос, задишка, ціаноз, знижено АТ, слабість, шум у голові, розлад зору, кропивниця. Визначите, за рахунок яких хімічних речовин відбулося отруєння?

1

Стронцію

2

Калійних

3

Фосфатних

4

Свинцю

5

Азотних *

180

Укажіть принципову відмінність харчових токсикоінфекцій від інфекційних захворювань?

1

Інтоксикаційний синдром

2

Гострий гастроентероколіт

3

Бактеріемія *

4

Можливість передачі через харчові продукти

5

Дистонія, гіпоксія

181

У ході обстеження санітарного стану харчоблока лікар СЕС заборонив реалізацію блюд, мотивуючи це високою імовірністю виникнення харчового отруєння. Які з перерахованих нижче блюд заборонено реалізовувати в організованих колективах?

1

Каші молочні

2

Борщі і супи на м'ясному бульйоні

3

Студні і заливні блюда *

4

М'ясні і рибні консерви

5

Копчені ковбаси

182

При відварюванні сморжів руйнується отруйна речовина:

1

Соланін.

2

Гельвелова кислота. *

3

Гиромитрин

4

Аматоксин.

5

Фазин

183

На м'ясокомбінаті проведене обстеження туш забитих свиней. Поверхня м'яса червона, розріз злегка вологий, плями на фільтрувальному папері не залишаються, пружність нормальна. Жир білий з жовтуватим відтінком, твердий, при роздавлюванні кришиться. У м'язах мови, діафрагми, жувальних і міжреберних м'язах знайдені трихінели. Як поступити з м'ясом?

1

Використовувати для харчування після обробки антисептичними засобами

2

Використовувати для харчування без обмежень:

3

Використовувати для харчування після знешкодження проварюванням

4

Передати на технічну утилізацію *

5

Передати на корм твариною за домовленістю з ветнаглядом

184

Швидка допомога вночі доставила в інфекційну лікарню хворого, що ранком з'їв гриби. Захворювання почався раптово - різкий біль у животі, частий понос, неприборкана блювота, нестерпна спрага, головний біль, запаморочення. На третій день хвороба закінчилася смертю. Отруєння якими грибами мало місце?

1

Зморшки

2

Бліда поганка *

3

Мухомори

4

Помилкові опеньки

5

Сироїжки

185

Які з перерахованих збудників могли викликати отруєння умовно патогенними мікроорганізмами?

1

Ентеротоксичні стафілококи

2

Гриби роду Aspergіllus

3

Гриби роду Fusarіum

4

Энтеропатогенні серотипи кишкової палички *

5

Cl. botulіnum

186

Хворий С. госпіталізований у лікувально-профілактичну установу з діагнозом дифілоботріоз. Причиною даного захворювання може бути вживання в їжу недостатньо термічно обробленої:

1

риби *

2

свинини

3

баранини

4

яловичини

5

м'яса птаха

187

Яке з перерахованих захворювань не відноситься до харчових отруєнь

1

ботулізм

2

стафілококова інфекція

3

харчові алергії *

4

отруєння соланіном

5

сальмонельоз

188

У лабораторію для проведення дослідження надійшла проба молока. Установлено такі дані: колір - білуватий, запах - без особливостей, смак - характерний для молока, щільність - 1,038, кислотність - 350Тернера, жирність - 3,2%. Визначити якість молока.

1

недоброякісне *

2

доброякісне

3

зниженої якості

4

фальсифіковане

5

умовно придатне

189

У прийомне відділення місцевої лікарні в травні місяці надійшло 2 дітей з однієї родини зі скаргами на нудоту, першіння в горлі, блювоту, частий рідкий стілець. Захворювання почалося незабаром після вживання картоплі, звареного в шкірці. При огляді картоплі, уживаного в їжу родиною, виявлено багато пророслих і бульб, що позеленіли. Найбільш ймовірною причиною отруєння:

1

Фазин

2

Соланін *

3

Амігдалин

4

Фагин

5

Синильна кислота

190

Симптоми, характерні для ботулізму:

1

двоїння в очах, косоокість

2

порушення акта ковтання

3

багаторазова діарея

4

підвищення температури тіла

5

двоїння в очах, косоокість, порушення акта ковтання *

191

Отруєння яким видів грибів клінічно характеризується наявністю холероподібного синдрому?

1

бліда поганка *

2

мухомор

3

рядка

4

умовно-придатні гриби

5

всі перераховані

192

Який алкалоїд є отрутним початком дурману?

1

гіосциамін *

2

аманитин

3

мускарин

4

госсипол

5

рицинин

193

Найбільш типовим клінічним проявом харчової токсикоінфекції є:

1

гострий гастрит

2

гострий ентерит

3

гострий гастроентерит *

4

гострий энтероколіт

5

гастроентероколіт

194

Які речовини обумовлюють токсичні властивості ріжків?

1

афлотоксин, соланін

2

госсипол, фагин

3

аманитин, мускарин

4

цикутотоксин, гиосциамин

5

ерготоксин, тирамин *

195

До якого виду відносяться отруєння барвниками, застосовуваними в харчовому виробництві?

1

міксти

2

отруєння продуктами, отрутними по своїй природі

3

отруєння неуточненої етіології

4

отруєння продуктами, отрутними за певних умов

5

отруєння домішками хімічних речовин *

196

Які харчові продукти можуть викликати ботулізм?

1

маринований оселедець

2

кабачки в томаті

3

м'ясні котлети

4

грибні консерви *

5

простокваша-самоквас

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]