Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 8.docx
Скачиваний:
59
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
291.38 Кб
Скачать

Контрольні запитання

 1. Який економічний зміст поняття "фінансовий стан підприємства"? У зв'язку з чим підвищується значимість його аналізу на сучасному етапі?

 2. Які основні етапи методики аналізу фінансового стану підприємства?

 3. У чому полягає сутність методики аналізу динаміки складу і структури активів підприємства та джерел їхнього фінансування?

 4. Назвіть причини зміни оборотних коштів на підприємстві.

 5. За допомогою яких абсолютних показників можливо провести аналіз фінансової стійкості підприємства?

 6. За допомогою яких коефіцієнтів можливо провести аналіз фінансової стійкості підприємства?

 7. У чому полягає сенс методики аналізу ліквідності балансу підприємства?

 8. За допомогою яких коефіцієнтів можливо провести аналіз платоспроможності підприємства?

 9. За допомогою яких коефіцієнтів можливо провести аналіз ефективності використання оборотних коштів на підприємстві?

 10. Яким чином проводиться аналіз впливу факторів на зміну оборотності оборотного капіталу підприємства?

Рекомендована література

 1. Біла О. Г. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О. Г. Біла - Львів: "Магнолія 2006", 2008.-383с.

 2. Власюк Н. І. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Н.І. Власюк – Львів . Магнолія 2006, 2010. – 328 с.

 3. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. / М. Я. Коробов.- К. : Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378с.

 4. Мец В.О. Економічний аналіз результатів та фінансового стану підприємства: навч. посіб. / В.О. Мец.- К. : Вища шк., 2003. - 258с.

 5. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підручник / Наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. -6-те вид., перероб. та допов. - К. : КНЕУ, 2006. - 552с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.