Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ghfrnbrf / звіт райдержадм / ЗВІТ Про проходження практики - заг.відділ 2012.doc
Скачиваний:
71
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
96.77 Кб
Скачать

Київський Національний Університет

імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

ЗВІТ

Про проходження практики у

Відділі організації діловодства

Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

з 05.03.2012р. по 30.03.2012р.

Виконав:

Студент - практикант 2 курсу 7 групи Денної форми навчання Новіцький Владислав Валерійович

Київ - 2012 р

План

Вступ 2

1. Особливості району та загальні засади діяльності райдержадміністрації. 4

Вступ

Теорія тоді набуває вагу коли вона підкріплена практикою, оскільки як би гарно ти не володів теоретичними знаннями, ти не зможеш їх використовувати і бути гарним фахівцем якщо не здобудеш практичних навичок її застосування . Тому ознайомча практика є чудовою можливістю ці навички здобути і побачити як та чи інша норма чи теорія втілюється в життя під час щоденної роботи працівників райдержадміністрації. Проходженням практики в Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації керував заступник керівника апарату - Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Матюхін Валентин Олексійович, який визначив моє робоче місце на час проходження практики, послідовність її проходження згідно з навчальною програмою, надавав мені допомогу в отриманні необхідних матеріалів та направив мене для проходження практики до начальника Відділу організації діловодства - Калиновської Олени Миколаївни. Відповідно до основних завдань практики та на підставі набутих теоретичних знань я ознайомився із структурою, загальними засадами, формами діяльності, функціями та компетенцією Солом'янської адміністрації та її апарату.

Мета практики:

- ознайомлення із основними функціями та напрямками роботи місцевих органів виконавчої влади;

- ознайомлення із структурою і порядком роботи органу виконавчої влади;

- ознайомлення із основними функціями та напрямками роботи апарату органу виконавчої влади, зокрема із таким відділом апарату як юридичний;

- оволодіння сучасними методами та формами організації праці в галузі майбутньої професії;

- формування на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень;

- підвищення правової культури та професійної правової свідомості;

- закріплення та поглиблення теоретичних знань, що були вивчені в університеті при вивченні правових дисциплін;

- оволодіння навичками практичного використання теоретичних знань у професійній діяльності;

- набуття досвіду роботи.

1. Особливості району та загальні засади діяльності райдержадміністрації.

Солом’янський район – своєрідний куточок чарівного Києва, що увібрав у себе характерні риси Шулявки, Караваєвих Дач, Совських озер і Відрадненських садів, сучасних проспектів Перемоги і космонавта Комарова, Повітрофлотського і Червонозоряного, бульварів Івана Лепсе і Чоколівського, площ Солом’янської і Севастопольської, Батиєвої гори і Протасового яру, багатьох урвищ, розмитих річками Мокрою та Либідь.

Солом’янський район, не без підстав, називають воротами столиці України. На його території розташовані найбільші транспортні об’єкти столиці України залізничні станції “Київ-Пасажирський” і “Київ-Товарний”, залізничні вокзали “Центральний” та “Південний”, міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни).

Сучасна ж історія Солом’янського району розпочалась у 1921 році із утворенням Шулявського району (з 1927 р. – Жовтневого) та Солом’янського району (з 1938 року – Залізничного). До складу створених районів увійшли Шулявка, навколишні місцевості Микільська Борщагівка, Караваєві Дачі, хутори Галагани, Відрадний, Грушки, Нивки, селище Святошин, Пост-Волинський, Солом’янка, Чоколівка та інші.

Невеличкі заводи і майстерні перетворилися на могутні підприємства, продукцію яких знають в багатьох куточках світу – ВАТ “Більшовик”, АК“Росток”, КП “Київтрактородеталь”, ЗАТ „Інформаційні комп’ютерні системи”, ВАТ „Меридіан”, ВАТ “КЕВРЗ”, ЗАТ „ТК КП „Біофарма”, Державне підприємство завод 410 ЦА.

З історією Солом’янського району пов’язані імена багатьох видатних діячів науки і культури. Відповідно до розпорядження голови Київської міської державної адміністрації від 01.08.2001 р. № 1625 "Про утворення районних у місті Києві державних адміністрацій" на базі Жовтневого та більшої частини Залізничного районів було утворено новий, Солом'янський. Його площа території становить 4,05 тис. га.

Освітянська галузь району нараховує 48 дитячих дошкільних закладів, 32 середні загальноосвітні школи, 12 шкіл-дитячих садків, 2 гімназії, 7 Ліцеїв, 2 вечірні школи, 3 школи-інтернати, 2 дитячо-юнацькі спортивні школи. На території району функціонують 5 стадіонів, 9 басейнів, 136 спортмайданчиків, 89 спортивних залів, 13 стрілкових тирів та інші споруди для занять спортом.

Сторінки історії Солом’янського району – невід’ємна складова славетної історії Києва, всієї України. Сьогодні район дивиться вперед, у майбутнє, працює, творить, має прекрасні перспективи розвитку.

Я проходив практику у Солом'янській районній в м. Києві державній адміністрації. При з'ясуванні питання "що ж таке державна адміністрація?" потрібно перш за все звернутися до Основного закону - Конституції України, а саме до розділу VI " Кабінет міністрів України. Інші органи виконавчої влади". Згідно зі ст. 118. „ Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Отож Солом'янська районна в м. Києві державна адміністрація є складовою частиною єдиної системи органів виконавчої влади. Вона підзвітна і підпорядкована Київській міській державній адміністрації та підзвітна Солом'янській районній в м. Києві раді. Райдержадміністрація будує свою роботу на засадах законності, гласності, персональної відповідальності, поєднання загальнодержавних інтересів та інтересів району, взаємодії з районною радою та органами місцевого самоврядування. Райдержадміністрація є юридичною особою, тобто відповідно має свою печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунок в банку.

Окрім Конституції, це питання регулюється і Законом України „Про місцеві державні адміністрації"; Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"; "Про столицю України - місто-герой Київ"; "Типовим регламентом місцевої державної адміністрації", "Регламентом Київської міської державної адміністрації", положеннями про управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, розпорядженнями райдержадміністрації з організаційних питань.

Кожна адміністрація має свою структуру. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, їх голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій. Згідно з ст.8 Закону України „Про місцеві державні адміністрації"" голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України. Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться Прем'єр-міністром України. Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться головами відповідних обласних державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься одна кандидатура. У разі відхилення Президентом України поданої кандидатури відповідно Прем'єр-міністр України чи голова обласної державної адміністрації вносять на розгляд Кабінету Міністрів України нову кандидатуру. Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з моменту призначення.

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації Сидоров І.П. В Солом'янській адміністрації керівні посади займають:

1.ЛАПАНЬ Андрій Григорович - Перший заступник голови держадміністрації.

2. ІВАЩЕНКО Анатолій Васильович - Заступник голови держадміністрації.

3. САВИЦЬКА Олена Володимирівна - Заступник голови держадміністрації.

4. ЯКИМОВИЧ Микола Григорович - Заступник голови держадміністрації.

5. ЯРЦЕВ Владислав Миколайович - Заступник голови держадміністрації.

Апарат Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації (далі - апарат) є підрозділом районної державної адміністрації. Апарат утворюється головою райдержадміністрації і підпорядковується голові райдержадміністрації. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, а також рішеннями Київської міської ради та Солом'янської районної в місті Києві ради, прийнятими в межах наданих їм повноважень, а також Положенням про апарат Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації.

Апарат адміністрації включає:

• Відділи - 21одиниця, кількість працівників -167 осіб;

• Сектори - 4 одиниці, кількість працівників -10 осіб.

Структурні підрозділи Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (з правом юридичної особи):

• Управління - 7 одиниць, кількість працівників -174 особи;

• Відділи - 1одиниця, кількість працівників -6 осіб;

• Служби - 1одиниця, кількість працівників -16 осіб.

Назви відділів та секторів державної адміністрації:

 • Сектор з питань оборонної та мобілізаційної роботи;

 • Сектор взаємодії з правоохоронними органами;

 • Сектор з питань охорони праці;

 • Сектор екології;

 • Відділ будівництва, архітектури та землекористування;

 • Відділ з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю;

 • Відділ контролю за благоустроєм;

 • Управління з питань надзвичайних ситуацій;

 • Відділ обліку та розподілу житлової площі;

 • Управління житлово-комунального господарства;

 • Відділ з питань майна комунальної власності;

 • Відділ торгівлі та споживчого ринку;

 • Відділ регуляторної політики, підприємництва та видачі документів дозвільного характеру;

 • Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту;

 • Служба у справах дітей;

 • Управління праці та соціального захисту населення;

 • Управління освіти;

 • Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини;

 • Управління охорони здоров'я;

 • Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

 • Відділ економіки;

 • Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 • Фінансове управління;

 • Апарат держадміністрації;

 • Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови;

 • Організаційний відділ;

 • Юридичний відділ;

 • Відділ організації діловодства;

 • Відділ роботи із зверненнями громадян;

 • Відділ з питань кадрової роботи та державної служби;

 • Відділ бухгалтерського обліку та звітності ;

 • Відділ адміністративно-господарського забезпечення;

 • Відділ ведення Державного реєстру виборців;

 • Відділ інформаційних технологій;

 • Архівний відділ;

 • Відділ контролю.

Підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі положення про відділ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке звіт райдержадм