Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
87295.rtf
Скачиваний:
7
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
360.35 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики України

Миколаївський державний аграрний університет

Кафедра економічної теорії і суспільних наук

Комплексна курсова робота

з економічної теорії на тему:

«Інноваційна політика в Україні на сучасному етапі»

Виконавець:

студентка групи Е 2/2

Мартиненко Яна Олександрівна

Шифр 086319

Науковий керівник:

Миколаїв – 2009

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальноекономічна характеристика інноваційної політики держави

1.1 Що таке інноваційна діяльність?

1.2 Інноваційні проекти, продукти, діяльність та інше

1.3 Система управління державною інноваційною політикою

Розділ 2. Інноваційна політика підприємства (фірми

2.1 Формування інноваційної стратегії підприємства

2.2 Порядок вироблення інноваційної політики підприємства

Розділ 3. Інноваційна політика в економіці України

3.1 Законодавство у сфері інноваційної діяльності

3.2 Загальні засади інноваційної політики в Україні

3.3 Проблеми у світі інновацій

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Перехід до ринкової економіки збільшив значення активізації інноваційної діяльності, проблем формування інноваційного потенціалу країни, що дозволяє реорганізувати економіку, прискорено розвивати наукомістке виробництво, що повинно стати найважливішим фактором виходу з економічної кризи і забезпечення умов для економічного росту.

Між економічними відносинами, що існують у процесі здійснення інноваційної діяльності, мірами їхнього господарського регулювання і самими інноваційними процесами у національній економіці існують складні взаємозв'язки.

Особливу значимість для нашої країни має творче використання досвіду розвинених країн по реалізації мір державної підтримки інноваційних процесів в економіці, що дозволить сформувати діючу вітчизняну систему стимулювання інноваційної діяльності. Актуальність дослідження даних питань зростає в зв'язку з тим, що українська економіка прагне до гідного й органічного входження у світове співтовариство. Подолання відставання практично у всіх галузях і виробництвах припускає посилення інноваційного характеру підприємницької діяльності, формування особливої інноваційної сфери, та законодавчого її регулювання.

Усе вище сказане визначає практичну і теоретичну значимість проблеми, а, отже, і актуальність даного дослідження.

Дослідженням практичних і теоретичних проблем здійснення інноваційної діяльності займалися багато вітчизняних фахівців-теоретиків (Т.У.Буніч, П.Н.Завлін, А.С.Кулагін, Л.И.Леонтьєв, А.Ю.Юданов та ін.). Закордонні дослідники В.Беренс, Р.Друккер, Д.Кларк, Р.Портер, Й.Шумпетер й ін. розвили сучасну теорію економічних відносин, які відображають інноваційний характер підприємництва у виробничій сфері. Однак велика частина робіт цих учених носить переважно загальнотеоретичний характер чи присвячена рішенню окремих аспектів проблем.

Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей інноваційної політики в Україні. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

  • дослідити сутність поняття інновації;

  • проаналізувати стан інноваційної діяльності в Україні;

  • розглянути особливості законодавчого регулювання інноваційної діяльності;

Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначають мета та завдання дослідження. Основна частина присвячена аналізу поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати курсової роботи.

Розділ I. Загальноекономічна характеристика інноваційної політики держави

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]