Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проектування-Буд-ГЕС-003.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
17.13 Mб
Скачать

2.3.2 Монтажний майданчик

Ширина монтажного майданчика приймається такою ж, як і ширина машинної зали:

ВММ= ВМЗ= 10,2м. (91)

Довжина монтажного майданчика LММприймається:

LММ= (1,2-1,5)ВБЛ= (1,2-1,5)14,00 = 16,0 м. (92)

2.4 Водосприймач гес

Водосприймачі руслових ГЕС являються частиною будівлі ГЕС і проектуються разом. Проточна частина водосприймача несуміщеної ГЕС формується з боків основними биками, знизу – фундаментною плитою, зверху – забральними балками і стінками. З машинною залою і підгенераторними конструкціями агрегатного блоку водосприймач зєднується напірною стінкою або стінкою з перерізом із порожнинами. При значних напорах на ГЕС напірна стінка виконує роль стіни машинної зали. На вході у водосприймач перед пазами улаштовується забральна балка. Водосприймач оснащується повітряною трубою і байпасом.

Ширина отвору водосприймача ВВ і ширина решітки ВР приймаються рівними ширині турбінної камери:

ВВ = ВР = ВТК = 10,0 м, (93)

а висота решітки визначається:

НР = FР/ ВР= 9,0 м; (94)

і вона визначає відмітку порогу (відмітку верху фундаментної плити водосприймача):

ПВ = ВФПВ= 198,00 м. (95)

При ширині турбінної камери більше 10 м улаштовують проміжні бики товщиною 1,5-2,0 м, які поділяють водоприйомну частину на отвори однакової ширини. Бики закінчуються під напірною стінкою на відстані (1,1...1,3)D1від осі агрегата. Довжина проміжних биків з боку ВБ становить:

LПР.Б.В.=LВ+LНС- (1,1...1,3)D1=

= 13,0 + 5,75 - (1,1...1,3) 3,70 = 14,30 м, (96)

по аналогу остаточно приймаємо LПР.Б.В.= 12,0 м.

Проміжні бики встановлюють з боку НБ в дифузорі відсмоктувальної труби при ширині діфузора більше 10 м. Довжина проміжних биків з боку НБ становить:

LПР.Б.Н.=LВ.Т-L1+bПЗ+LПЗ = 16,65 – 5,92 + 1,5 + 2,30 = 14,53 м; (97)

де L1– довжина коліна відсмоктуючої труби,

по аналогу остаточно приймаємо LПР.Б.Н.= 12,0 м.

Відмітка верха решітки ВР розміщується на 1...2м нижчеРМО, тобто

ВР = РМО - ЗР= 210,00 - 3,00 = 207,00 м. (98)

В цьому випадку вище ВР будується забральна стінка, що зменшує розміри решітки при значних коливаннях рівнів ВБ. При незначних коливаннях рівнів води у ВБ решітка виводиться вище максимального рівня і під час зимової експлуатаціїї передбачається її обігрів.

Проточна частина водосприймача від решітки до входного перерізу турбінної камери представляє собою конфузор вільної або циркульної форми для забезпечення мінімальних втрат напору.

2.5 Компоновка споруд гідровузла. Генеральний план

Компоновка споруд гідровузла наведена у графічній частині проекту на генплані. Склад основних споруд визначено функціональним призначенням його та типом вибраних споруд: руслова несумщена будівля ГЕС; бетонна водозливна гребля; земляна гребля з місцевих матеріалів; відкритий розподільчий пристрій ВРП-110 кВА зі сторони монтажного майданчика, на якому розміщенні блочні підвищуючі трансформатори, під’їздні шляхи.

Правобережне розташування будівлі ГЕС визначено топографічними умовами, розташуванням бази промислової індустрії та під’їзних шляхів.