Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проектування-Буд-ГЕС-003.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
17.13 Mб
Скачать

1.5.2 Монтажниймайданчик

Ширина монтажного майданчика приймається такою ж, як і ширина машинної зали ВМЗ. Довжина монтажного майданчикаLМПорієнтовно приймаєтьсяLММ= (1,2-1,5)ВБЛпри кількості агрегатівz10,LММ= (1,5-2,0)ВБЛпри кількості агрегатівz10.

1.6 Водосприймач гес

Водосприймачі руслових ГЕС являються частиною будівлі ГЕС і проектуються разом. Проточна частина водосприймача несуміщеної ГЕС формується з боків основними биками, знизу – фундаментною плитою, зверху – забральними балками і стінками. З машинною залою і підгенераторними конструкціями агрегатного блоку водосприймач зєднується напірною стінкою або стінкою з перерізом із порожнинами. При значних напорах на ГЕС напірна стінка виконує роль стіни машинної зали. На вході у водосприймач перед пазами улаштовується забральна балка. Водосприймач оснащується повітряною трубою і байпасом.

Ширина отвору водосприймача ВВ і ширина решітки ВР приймаються рівними ширині турбінної камери:

ВВ = ВР = ВТК,(46)

а висота решітки визначається

НР = FР/ ВР ,(47)

і вона визначає відмітку порогу (відмітку верху фундаментної плити водосприймача):

ПВ = ВФПВ =РМО - ЗР- НР; (48)

де ЗР– затоплення решітки під мінімальний рівень води, ЗР= 1...2 м.

При ширині турбінної камери більше 10 м улаштовують проміжні бики товщиною 1,5-2,0 м, які поділяють водоприйомну частину на отвори однакової ширини. Бики закінчуються під напірною стінкою на відстані (1,1...1,3)D1від осі агрегата. Довжина проміжних биків з боку ВБ становить:

LПР.Б.В.=LВ+LНС- (1,1...1,3)D1. (49)

Проміжні бики встановлюють з боку НБ в дифузорі відсмоктувальної труби при ширині діфузора більше 10 м. Довжина проміжних биків з боку НБ становить:

LПР.Б.Н.=LВ.Т-L1+bПЗ+LПЗ. (50)

де L1– довжина коліна відсмоктуючої труби.

Відмітка верха решітки ВР розміщується на 1...2м нижчеРМО, тобто

ВР = РМО - ЗР. (51)

В цьому випадку вище ВР будується забральна стінка, що зменшує розміри решітки при значних коливаннях рівнів ВБ. При незначних коливаннях рівнів води у ВБ решітка виводиться вище максимального рівня і під час зимової експлуатаціїї передбачається її обігрів.

Проточна частина водосприймача від решітки до входного перерізу турбінної камери представляє собою конфузор вільної або циркульної форми для забезпечення мінімальних втрат напору.

1.7 Компоновка споруд гідровузла. Генеральний план

2 Приклад

2.1 Основні частини будівель руслових гес

Основними частинами руслових ГЕС є гідротехнічна – підводна частина, верхня споруда – надводна і монтажна площадка. Монтажна площадка може розташовуватись як в підводній, так і в надводній частинах будівлі ГЕС.

Надводна частина будівлі ГЕС знаходиться вище рівнів води у водосховищі і нижньому бєфі. Надводна частина вміщує машинний зал, мостові і комунікаційні споруди. Розміри надводної частини визначаються розмірами і типом обладнання, умовами його монтажу.

Підводна частина будівлі ГЕС знаходиться під тиском води верхнього і нижнього бєфів. Розміри і конструктивне рішення цієї частини будівлі ГЕС визначаються грунтами основи, напором, розмірами проточного тракту турбін.

При проектуванні надводної і підводної частин будівлі ГЕС слід враховувати розташування, розміри і конструктивні рішення підводящого і відводящого русел, а саме понуру, водобою, рисберм, берегові устої, роздільні стінки.

Агрегатний блок – частина будівлі в межах якої розташовується агрегат. Де-яка кількість агрегатних блоків складає секцію будівлі ГЕС. Секціїї відокремлюються одна від одної температурно – деформаційними швами. При розташуванні будівлі ГЕС на нескелястих грунтах температурно – деформаційні шви передбачаються між секціями з двома (чи більшою кількістю) агрегатними блоками на одній фундаментній плиті, а при розташуванні будівлі ГЕС на скелястих грунтах температурно – деформаційні шви передбачаються між кожними агрегатними блоками.