Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вакульчик Диплом 5.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.16 Mб
Скачать

53

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………..4

1. Загальні відомості про підприємство ЗАТ «Будінвест» 6

1.1. Основні техніко-економічні характеристики організації 6

1.2. Опис організаційної структури підприємства 10

1.3. Структурна схема підприємства 13

1.4. Технологічний процес асфальтобетонного заводу 16

1.5. Технологія укладання асфальтобетонних покриттів 17

2. Аналіз оптимізаційних задач 23

2.1. Постановка задач оптимізації 23

2.2. Методи рішення задач оптимізації 24

2.3. Лінійне програмування 32

2.4. Графічний метод 34

2.5. Симплекс метод 39

2.6. Двоїстий симплекс-метод 45

2.7. Економіко-математичний аналіз отриманих оптимальних рішень 47

3. Розвязання задачі виробничого планування для ЗАТ «БУДІНВЕСТ» 53

3.1. Концептуальна постановка завдання оптимізації вартості продукції 53

3.2. Розробка математичної моделі (перший етап) 55

3.3. Комп’ютерне розв’язування задачі за допомогою MS Excel (другий етап) 58

Висновки 68

Список використаних джерел 69

ВСТУП

В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основної ланки всієї економіки – підприємства, тому що саме на підприємстві створюється продукція, виконуються роботи, надаються послуги.

    Підприємство – це господарюючий суб'єкт ринку, що володіє юридичною, виробничої та фінансової самостійністю, підставою якого є професійно організований колектив, що володіє виробничими засобами і предметами праці, що дозволяють йому випускати продукцію, надавати послуги та виконувати роботи певного характеру і призначення в необхідній кількості, якості й асортименті .

 Цілі функціонування підприємства:

 • отримання максимального прибутку;

 • облік реальних фінансових та інших ресурсних можливостей;

 • можливе повне задоволення потреб ринку збуту;

 • максимальне зниження виробничих витрат, в т.ч. і максимально можливе завантаження обладнання.

Підприємство починає розробку програми з певної сфери діяльності і розраховує для себе обсяг виробництва, заснований на дослідженні та моніторингу ринку даного товару, фінансових можливостей фірми та потужності підприємства. Прогноз служить основою створення маркетингової програми і виробничого плану. Його мета – дати найбільш ймовірні альтернативні шляхи розвитку досліджуваного ринку при заданому рівні знань і закладаються передумови.

Планування являє собою постановку проблеми, прогнозування, визначення цілей, розробку стратегії їх виконання, визначення умов і засобів досягнення мети. Функціонування системи забезпечується завдяки регулюванню, яке включає облік і контроль. У процесі планування приймаються рішення. Потім створюються умови для їх виконання, і система починає функціонувати.

Ефективність діяльності та наступний розвиток виробничої системи забезпечується завдяки її безперервній адаптації до швидкозмінних зовнішніх умов, що викликає необхідність самостійно приймати рішення стосовно номенклатури і обсягів продукції, що випускається, вибору постачальників, організації збуту, джерел фінансування. Все це вимагає системного розгляду виробничо-технологічних й управлінських процесів, ретельного узгодження матеріальних, інформаційних і фінансових потоків.

Об’єктом дослідження є підприємство ЗАТ “Будінвест”, зокрема, його складова, що відповідає за виробництво продукції.

Предметом дослідження є моделювання системних характеристик виробничого підприємства на прикладі ЗАТ “Будінвест”.

Ціллю дослідження є аналіз і управління адаптивними можливостями керованої економічної системи, тобто можливості реагування на різноманітні збурення та пристосування до змін в умовах реалізації планів.

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО ЗАТ «Будінвест»

  1. Основні техніко-економічні характеристики організації

Компанія «Будінвест» - одне з найбільших асфальтобетонних підприємств Харкова та області було основане в 1964 р. За 50 років роботи підприємство перетворилося на потужний комбінат з виробництва будівельної продукції. Сьогодні його система управління якістю відповідає вимогам ISO 9001-2001. Товариство є юридичною особою і діє на підставі Статуту і законодавства України.

Сьогодні АТ «Будінвест» виробляє:

 • асфальтобетонні суміші на бітумно-полімерному в'яжучому, кольорові асфальтобетонні суміші;

 • бітуми нафтові дорожні, будівельні;

 • мастики бітумні покрівельні, гідроізоляційні, гарячі і холодні;

 • бітумно - полімерні рулонні покрівельні та гідроізоляційні матеріали: євроруберойд, склоруберойд, бітумну черепицю;

 • стрічки антикорозійні для ізоляції нафтогазопроводів;

 • ізоляцію сталевих труб для нафтогазопроводів;

 • блоки пінобетонні;

 • бетонні суміші;

 • блоки фундаментні;

 • плитку тротуарну, борт тротуарний.

АТ «Будінвест» виконує послуги з асфальтування та благоустрою території, зняття зношеного дорожнього покриття фрезою, перевезення гарячого бітуму бітумовозами, проливку дорожньої емульсії і доставки бетонних сумішей.

ЗАТ «Будінвест» є виробничим підприємством [36]. Використовуване обладнання дозволяє виготовляти асфальтобетонну суміш з будь-якого рецепту, у тому числі відповідає західноєвропейським стандартам, що вимагає неухильного дотримання технологічних режимів виробництва. Більше 20 рецептур, що використовуються ЗАТ «Будінвест», узгоджені з лабораторією технічного контролю та затверджені Комітетом з благоустрою та дорожньому господарству. Основною діяльністю ЗАТ «Будінвест» є виробництво асфальтобетонної суміші, переробка вторинного асфальту; також організація надає транспортні послуги - доставку асфальту і виробляє поточний і капітальний ремонт дорожнього покриття.

АТ «Будінвест» має у своєму арсеналі повністю укомплектований парк спеціалізованої техніки для оснащення нових доріг і магістралей, а також виконання всіх видів дорожньо-ремонтних робіт.

Арсенал спеціалізованої техніки:

 • укладач асфальту з вібробрусами і віброплитою, ущільнювальний свіжоукладений шар;

 • гладковальцеві катки;

 • катки на пневмошинах;

 • холодна дорожня фреза Prokut 1000-R, для зняття зношеного дорожнього покриття, усунення напливів і нерівностей, формування поздовжнього і поперечного профілів дороги.

Роботи з реконструкції та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі міста та внутрішньоквартальних доріг і тротуарів виконують:

 • КП «Шляхрембуд», м. Харків;

 • ВАТ «Південспецбуд», м. Харків;

 • АТ «Спецбуд-3», м. Харків;

 • ВАТ «Спецстроймеханізація», м. Харків;

 • ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком», м. Донецьк;

 • ЗАТ «Комунтранс», м. Краматорськ;

 • ТОВ «ЦПТС і РАД», м. Харків;

 • ПП «Фенікс», м. Харків;

 • ТОВ «Паркінг +», м. Харків;

 • ВАТ «Харьковдорстрой», м. Харків;

 • ТОВ «Харьковтехноплюс», м. Харків;

 • ТОВ «Техноспецсервіс», м. Харків;

 • ТОВ «Механізований будівельний центр», м. Харків.

ТОВ «Паркінг +» провело реконструкцію виробничих потужностей і приміщень асфальтобетонного заводу. При реконструкції було замінено 60% з існуючого обладнання, яке вийшло з ладу або було зношене зверх норми.

Для збільшення продуктивності виробничих потужностей, був додатково встановлений накопичувальний бункер ємністю 72 т, придбані і запущені в експлуатацію установки для модифікації бітуму та приготування бітумних емульсій катіонових.

Для зменшення енергоємності виробництва було встановлено та запущено в експлуатацію нове бітумне господарство ємністю 320 тонн.

АТ «Будінвест» - провідний виробник асфальтобетонних сумішей в м. Харкові і області. Підприємство має у своєму розпорядженні потужну виробничу базу з випуску сумішей:

 • асфальтозмішувач - Тельтамат (Німеччина) - продуктивністю 100 т/год;

 • асфальтозмішувач - ДС-168 - продуктивністю 150 т / год;

 • асфальтозмішувач - ДС-84-2К-продуктивністю 200 т / г.

Всі асфальтозмішувачі мають автоматизовані системи управління, що дають можливість оперативно змінювати рецептуру суміші, виконувати точне дозування кам'яних матеріалів і в'яжучого, що в поєднанні з безперервним лабораторно-технічним контролем гарантує стабільно високу якість сумішей і повне їх відповідність показникам нормативних документів (ДСТУ БВ.2.7- 119-2003, ДБН В.2.3.4-2000).

АТ «Будінвест» виробляє:

 • гарячі асфальтобетонні суміші (типи А, Б, В і Г) з застосуванням високоміцних кам'яних матеріалів (граніт не нижче М1200), мінерального порошку. Застосовуються для влаштування покриттів автомобільних доріг, тротуарів, площ, автостоянок, заправних станцій та ін.;

 • регенеруючи суміші з введенням до складу сумішей подрібненого асфальтобетону, знятого з зношеного покриття. Дана технологія є безвідходної й екологічної і дозволяє здешевити вартість сумішей.

В 1998 р. АТ «Будінвест» разом з кафедрою дорожньо-будівельних матеріалів ХНАДУ вперше в Харкові і області впровадило асфальтобетонні суміші на бітумно-полімерному в'яжучому (СБС-модифікованому). Введення бітумно-полімерного в'яжучого дозволяє поліпшити фізико-механічні властивості та структуру асфальтобетону і додати асфальтобетонному покриттю підвищену пластичність та високу опором механічних навантажень (міцність) в порівнянні зі звичайним асфальтобетоном. На такому покритті влітку не утворюються нерівності, а взимку - тріщини. У результаті, значно збільшується термін служби покриття. Такі асфальтобетонні суміші рекомендовані для влаштування атмосферостійких і зсувостійких покриттів магістральних доріг, вулиць, площ.

Кольорові асфальтобетонні суміші (рис. 1.1) призначені для влаштування і ремонту верхнього шару асфальтобетонного покриття доріг, вулиць і площ. Відповідають високим естетичним і технологічним вимогам, що пред'являються до сучасного архітектурного ландшафту вулиць і площ. Виробництво кольорових сумішей освоєно у 2002 р. за участю завідувача кафедрою ТДСМ ХНАДУ професора Золотарьова В.А. і його наукових співробітників. На сьогоднішній день існує вже кілька об'єктів, на яких покладений кольоровий асфальтобетон: вул. Плеханівська (банк «Базис»), майданчик біля монумента «Зірка» на Нових будинках, алея в Саду Шевченка, площадки на «Висоті маршала Конєва», вул. Сумська (біля ХДТУБА та Палацу одружень).

Холодні суміші - новий напрямок у виробництві асфальтобетонних сумішей. Застосовуються для ямкового ремонту автомобільних доріг всіх категорій і міських вулиць в осінньо-зимовий період.

Рис. 1.1 - Кольорове покриття доріг.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.