Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Раб_Програма.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
48.39 Кб
Скачать

Тема 3. Технологія пошуку роботи

Поняття кар'єри та загальні принципи кар'єрного зростання.

Джерела пошуку роботи та їх характеристика.

Методи пошуку роботи.

Резюме, його зміст та порядок складання.

Підготовка до співбесіди з роботодавцем та поведінка під час її проведення.

  1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочнаформа

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1 Особливості організації навчального процесу у ВНЗ України

Тема 1. Вступ. Особливості сільськогосподарського виробництва

4

2

-

-

-

2

4

2

-

-

-

2

Тема 2. Структура вищої освіти України та перспективи її розвитку

4

2

-

-

-

2

4

-

-

-

-

4

Тема 3. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах України

2

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

Тема 4. Галузевий стандарт освіти спеціальності. Навчальний план

2

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

Разом за змістовим модулем 1

12

6

-

-

-

6

12

2

-

-

-

10

Змістовий модуль 2.Галузі фахового використання агротехніка

Тема 1. Землеробство – базова галузь сільськогосподарського виробництва

4

2

-

-

-

2

4

2

-

-

-

2

Тема 2. Галузь рослинництва

6

2

2

-

-

2

6

2

2

-

-

2

Тема 3. Галузь кормовиробництва

4

-

2

-

-

2

4

-

-

-

-

4

Тема 4. Галузі овочівництва і садівництва

6

2

2

-

-

2

6

-

-

-

-

6

Тема 5. Галузь насінництва і селекції

2

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

Тема 6. Галузь зберігання і переробки продукції рослинництва

6

2

2

-

-

2

6

-

2

-

-

4

Тема 7. Підприємства і установи по обслуговуванню виробників сільськогосподарської продукції

4

-

2

-

-

2

4

Разом за змістовим модулем 2

32

8

10

-

-

14

32

4

4

-

-

24

Змістовний модуль 3. Професійна орієнтація

Тема 1. Особливості агрономічної праці

4

2

-

-

-

2

4

-

-

-

-

4

Тема 2. Організація системи вищої освіти у навчальних закладах ІІІ-IY рівнів акредитації

4

2

-

-

-

2

4

4

Тема 3. Технологія пошуку роботи

2

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

Разом за змістовним модулем 3

10

6

-

-

-

4

10

-

-

-

-

10

Усього годин

54

-

10

-

-

18

54

6

4

-

-

44