Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчёт по екологии.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
13.48 Mб
Скачать

Рис 3.9.1 Фото досліджуваної ділянки

3.9.Картосхема

Рис 3.9.2 Фото ділянки

Схема 3.9.1 Картосхема досліджуваної ділянки

Умовні позначення:

Пісок

Трав’яна рослинність нижче 1м

Чагарники

Сухе дерево

Листяні дерева


Висновок

Практика є джерелом накопичення практичного досвіду роботи по вибраній спеціальності та закріплення теоретичних знань. Вона відіграє важливу роль у підготовці спеціалістів високого рівня.

Було досліджено структуру, особливості, антропогенний вплив та біорізноманіття псамофітної екосистеми. Проведено аналіз і характеристику отриманих данних.

Словник екологічних понять

Екосистема – це сукупність взаємопов’язаних організмів, які функціонують на даній території і взаємодіють з довкіллям таким чином, що потік енергії формує чітко визначені біотичні структури і кругообіг речовин між живою та неживою складовими.

Псамофіти — рослини, що пристосувалися до життя на пісках.

Псамофіли — тварини, що живуть серед сипучих пісків. Псамофіли здатні швидко рухатися (бігати, стрибати, літати), зариватись у пісок, пересуватися в ньому.

Проекти́вне покриття́ - показник, що визначає відносну площу проекції окремих видів або їх груп, ярусів і т. д. фітоценозу на поверхню грунту.

Енде́мік (від грец. ἔνδημος — місцевий) — термін, яким в біології та біогеографії позначають таксон, представники якого мають порівняно обмежений ареал.

Список використаної літератури:

1. Білявський Г. О., Бутченко Л. І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посіб. — К.: Лібра, 2006. — 368 с.

2. Українська радянська енциклопедія. В 12-ти томах / За ред. М. Бажана. — 2-ге вид. — К.: Гол. редакція УРЕ, 1974-1985.

3. Футорна О. А. Адаптація деяких псамофітів до нових умов існування // Укр. ботан. жур. – 1999.-56, №3. – С. 294-300.

4.Ю. Одум Основы экологии, — М., Мир, — 1975—741 с.

Інтернет ресурси:

5. http://www.tsput.ru/res/geogr/ecology/t_04.htm

6. http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/ekosistema.html

7. http://uchebnikionline.ru/ekologia/osnovi_ekologiyi_-_oliynik_yab/struktura_ekosistem.htm

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.