Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
робоча програма.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Практичне заняття

Обчислення агрегатного, середнього арифметичного, середньо­го гармонічного індексів. Обчислення базисних і ланцюгових індексів з постійними і змінними вагами.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п/с

лаб.

с. р.

л

п

лаб.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1

Змістовний модуль 1.Методологічні засади статистики та подання статистичних даних

1.1. Предмет і методологічна база статистики

6

4

-

-

2

1.2. Статистичне спостереження

7

2

-

-

5

1.3. Зведення і групування статистичних даних

9

2

2

-

5

1. 4. Абсолютні та відносні величини

6

2

2

-

2

1.5. Середні величини та показники варіації

8

2

2

-

4

Разом за змістовим модулем 1

36

12

6

18

Модуль 2

Змістовний модуль 2. Статистичні методи аналізу

соціально-економічних явищ і процесів

2.1. Ряди динаміки

10

2

4

-

4

2.2. Індекси

10

2

4

-

4

ККР

2

-

2

-

-

Разом за змістовим модулем 2

22

4

10

-

8

Усього годин

58

16

16

-

26

5. Перелік практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Змістовний модуль 1.Методологічні засади статистики та подання статистичних даних

Тема 1.1. Зведення і групування статистичних даних Проведення простого і комбінаційного статистичного групування. Оформлення результатів групування статистичними таблицями. Аналіз матеріалів статистичних таблиць.

2

2

Тема 1. 2. Абсолютні та відносні величини

Обчислення відносних величин планового завдання, виконання плану, структури, динаміки, інтенсивності, порівняння.

2

3

Тема1.3. Середні величини та показники варіації

Обчислення різних видів середніх величин. Визначення показників варіації: розмаху варіації, середнього лінійного відхилення, середнього квадрата відхилення, середнього квадратичного відхилення і коефіцієнта варіації.

4

4

Змістовний модуль 2. Статистичні методи аналізу

соціально-економічних явищ і процесів

Тема 2.1. Ряди динаміки

Обчислення показників аналізу ряду динаміки. Вирівнювання динамічних рядів методом укрупнення періодів. Визначення показників сезонних коливань.

4

5

Тема 2.2. Індекси

Обчислення агрегатного, середнього арифметичного, середньо­го гармонічного індексів. Обчислення базисних і ланцюгових індексів з постійними і змінними вагами.

4

Разом

16

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.