Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
основи ЗЕД тести.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
383.49 Кб
Скачать

8. Орендне підприємство це

 1. підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків;

 2. підприємства, організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи; кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та ін.

 3. створені на основі поєднання майна, яке є власністю різних українських суб’єктів права власності, належать до категорії підприємств, заснованих на змішаній формі власності;

 4. господарська одиниця, яка самостійно здійснює підприємницьку та іншу діяльність на основі строкового платного володіння і користування майном.

9. Декларація про встановлення нового міжнародного економічного порядку оон прийнята

 1. в 1970 році;

 2. в 1974 році;

 3. в 1982 році;

 4. в 1988 році.

10. Кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності передбачають

 1. надання кредитів;

 2. створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України;

 3. створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;

 4. всі відповіді вірні.

ТЕМА 3

СИСТЕМА ІНСТИТУТІВ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

1. На практиці норми та правила СОТ вимагають від країн, що вступають до цієї організації, будувати своє регулятивне середовище на наступних принципах:

 1. прозорість;

 2. верховенство права;

 3. ефективне забезпечення дотримання контрактних зобов'язань;

 4. всі відповіді вірні.

2. В якій багатосторонній торговельній угоді відображені основні правила і принципи СОТ:

 1. Генеральна угода з тарифів і торгівлі;

 2. Угода про сільське господарство;

 3. Угода про санітарні та фітосанітарні заходи;

 4. всі відповіді вірні.

3. Сферою регулювання Генеральної угоди з тарифів і торгівлі є:

 1. торгівля виключно первинною сільськогосподарською продукцією;

 2. документально закріплені принципи більш вільного експорту й імпорту послуг незалежно від способу їхнього постачання;

 3. гармонізація членами СОТ національних санітарних та фітосанітарних заходів на основі міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій, розроблених міжнародними організаціями (Комісією “Кодекс Аліментаріус”, Міжнародним епізоотичним бюро, Міжнародною конвекцією із захисту рослин);

 4. вірна відповідь відсутня.

4. Дайте визначення зовнішньоторговельного обороту:

 1. це вивезення за кордон товарів, які продані іноземному покупцеві або ж призначені для продажу на іноземних ринках;

 2. це торгівля однієї країни з іншими, яка складається з експорту та імпорту товарів та послуг;

 3. сума вартостей експорту та імпорту країни або групи країн за певний час (місяць, квартал, рік);

 4. здатність суспільного виробництва даної країни виробляти необхідну кількість конкурентоспроможних товарів для зовнішнього ринку.

5. Яка з цих сфер не входить до інтересів ЮНЕСКО:

 1. мистецтво;

 2. наука;

 3. культура;

 4. освіта.

6. До чого призводить погіршення платіжного балансу?

 1. лібералізація валютного контролю, підвищення курсу національної валюти, припинення позичань за кордоном;

 2. підсилення валютного контролю, зниження курсу національної валюти, збільшення позичань за кордоном;

 3. збільшення товарного імпорту;

 4. збільшення товарного експорту.

7. Основою діяльності цієї організації є сприяння міжнародному співробітництву у валютній сфері та поліпшенні макроекономічних умов всіх країн-членів організації:

 1. СБ;

 2. МВФ;

 3. СОТ;

 4. ГАТТ;

8. Торговельний баланс – це

 1. це поточний платіжний баланс даного дня. У платіжному балансі дня виражається співвідношення всіх надходжень і всіх платежів, здійснених протягом конкретного дня в міжнародному обороті цієї країни;

 2. це співвідношення між вартістю експорту й імпорту протягом даного року (або іншого обраного періоду) незалежно від термінів їх оплати;

 3. така організація справ, за якої власник торгової марки, торгового знаку або авторського права дає дозвіл іншій фірмі їх використовувати при виконанні узгоджених умов, що стосуються оплати за такий дозвіл;

 4. це співвідношення між сумою всіх грошових надходжень, отриманих даною країною від інших країн за певний період, і сумою всіх грошових платежів, зроблених нею за цей самий період