Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2012-MetodichkaKRModel_Buklet.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
420.35 Кб
Скачать

2. Структура курсового проекту

2.1 Орієнтовний зміст проекту :

Вступ

1. Огляд літератури

1.1. Організаційні форми і принципи роботи спеціалізованих свинарських господарств та комплексів

1.2. Організація кормової бази

1.3. Технологія відтворення стада

1.4. Технологія вирощування поросят-сисунів

1.5. Технологія дорощування поросят

1.6. Технологія відгодівлі свиней

1.7. Технологія вирощування ремонтного молодняку

1.8. Ветеринарно-санітарне забезпечення свинарських підприємств

2. Розрахунок показників роботи свинарського підприємства певної потужності

Висновки

Список використаних джерел

Додатки.

2.2. Курсовий проект повинен містити:

- титульний аркуш (оформляється відповідно додатку);

- завдання з курсового проекту;

- зміст;

- вступ (1-2 сторінки);

- огляд літератури (10-15 сторінок), в якому наводяться основні принципи складання та характеристики основних технологічних операцій;

- розрахункову частину;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (при наявності).

2.3. Основні форми і принципи роботи спеціалізованих свинарських господарств та комплексів (1-2 сторінки)

Відповідно до завдання дати характеристику основних форм і принципів роботи конкретного господарства.

2.4. Організація кормової бази у свинарстві (2-3 сторінки).

Необхідно розкрити, як конкретно організовано забезпечення тварин поживними речовинами відповідно до існуючих норм годівлі та згідно з умовами завдання.

2.5. Технологія відтворення стада свиней (2-3 сторінки).

Охарактеризувати головні позиції формування маточного стада, їх використання відповідно до конкретних умов (як конкретно виявлятимете в господарстві самок в охоті, як будете спарювати, діагностику супоросності, організація опоросу…).

2.6. Технологія вирощування поросят-сисунів (2-3 сторінки).

Ураховуючи існуючі технології вирощування поросят-сисунів, розкривати лише ту , яка, на ваш погляд, найбільше підходить для господарства (Вашого завдання).

2.7. Технологія дорощування поросят (1-2 сторінки).

Конкретно розкриваєте технологію дорощування поросят (відповідно до завдання).

2.8. Технологія відгодівлі молодняку свиней (2 сторінки).

Відповідно до завдання описуєте тільки свій тип відгодівлі (м’ясний, беконний чи до жирних кондицій).

2.9 Технологія вирощування ремонтного молодняку (2 сторінки).

Описується послідовність вирощування ремонтного молодняку (як відбирається, як утримується, як годується…).

2.10. Ветеринарно-санітарне забезпечення свинарських підприємств (1 сторінка). Конкретно описуєте ветеринарно-санітарне забезпечення при роботі всіх чотирьох цехів (цех холостих та супоросних свиноматок, підсисних свиноматок та поросят-сисунів, дорощування та відгодівлі).

2.11. Висновок (1 сторінка).

Містить основні результати виконаної студентом роботи та конкретні пропозиції відносно розрахункової частини, які необхідно провести для підвищення ефективності свинарства.

Критерії оцінки курсового проекту

№ п/п

Максимальна оцінка у балах

Оцінка модуля

1

Огляд літератури

30

6

2

Розрахункова частина

40

8

3

Аналіз розрахунків

20

4

4

Висновки

5

1

5

Оформлення

5

1

Загальна оцінка

100

20

Значимість змістовного модуля 3 у загальній оцінці дисципліни – 20%, оцінювання змістовного модуля 2 – 20 балів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]