Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
411-ш Бондаренко Будько урок готовое.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
179.2 Кб
Скачать

5. Перевірка і оцінювання практичних занять і умінь.

Завдання №1

Порівняйте визначення предмета економічної науки (економіко), наведені в сучасних популярних зарубіжних підручниках, та проаналізуйте, які аспекти життєдіяльності суспільства беруться до уваги у цих визначеннях. Опрацювавши рекомендовану літературу, визначте, які аспекти економіки як досліджуваного об'єкта наводяться у визначеннях економістів.

"Економічна теорія – це наука про те, які з рідкісних продуктивних ресурсів люди та суспільство з плином часу, за допомогою грошей чи без їх участі, обирають для виробництва різних товарів та розподілу їх з метою споживання тепер чи в майбутньому між різними людьми та групами суспільства".

"Економіко – це наука про те, як суспільство вирішує, що виробляти, як та для кого. Визначення наголошує на ролі суспільства і таким чином встановлює місце економікс серед суспільних наук... Центральна економічна проблема суспільства полягає в тому, як розв'язати суперечність між безмежними людськими потребами у товарах та послугах і обмеженістю ресурсів (землі, праці та машин), необхідних для виробництва цих товарів та послуг. Відповідаючи на питання: "Що?" "Як?" та "Для кого?", економікс пояснює, як обмежені ресурси розподіляються між конкуруючими споживачами".

"Економікс досліджує проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів чи управління ними з метою досягнення максимального задоволення матеріальних потреб людини".

"Економіка може бути визначена як суспільна наука, що вивчає вибори, які люди здійснюють, використовуючи рідкісні ресурси для задоволення своїх бажань та потреб".

Завдання №2

Спростуйте або підтвердіть твердження:

Чим більше грошей в обігу, тим багатша держава.

На попит впливає тільки ціна товару.

Завдання №3

Споживач влітку витрачає 24 гривні щотижня на суницю і черешню. Гранична корисність для нього визначається рівняннями: суниці – 6х+20, черешні – 8+у, де х і у – кількість кілограмів ягід. Ціни суниці і черешні дорівнюють відповідно – 4 гривні за кілограм і 2 гривні за кілограм. Яку кількість ягід і в якій комбінації купить раціональний споживач?

6. Інформування студентів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання.

Економічна теорія вивчає, як мають бути організовані виробництво, обмін продуктами праці, розподіл багатсва, споживання в умовах обмежених виробничих ресурсів для якнайповнішого задоволення потреб.

Ресурси обмежені, а потреби безмежні.

Дійовими особами економічних відносин можуть бути:виробники і споживачі, покупці та продавці, домашні господарства, підприємці та наймані робітники, власники грошей, землі, торговці, банкіри, органи управляння, виробничі колективи.

Економічне дослідження розпочинається збиранням і обробкою фактів, продовжується створенням теорії і завершується обгрунтуванням певної економічної політики.

В економічному дослідженні користуються різноманітними класифікаціями, абстрагуванням, узагальненням. Тут широко застосовується моделювання та графічне зображення.

Значення економіки в житті людини проявляється в сприянні: а)раціональній поведінці в споживанні та використанні власних доходів та заощаджень б) орієнтуванні у сфері бізнесу в) правильним вибором при виборі сфери діяльності

Економічна наука певним чином повязана з іншими науками про суспільство, природу, люлину, широко застосовує математичні методи.

Бесіда

1.Яке значення економіка має для життя людей і суспільства?наведіть приклади, які ілюструютьзначення економічних знань у житті кожної людини і суспільства.

2.Які існують методи економічного дослідження?

3.Розкажіть про розвиток економіки як науки?

4. Поясніть міжпредметні звязки економічної науки.

Завдання на картках

Картка 1

Побудуйте схему з наведених економічних понять.Дайте письмове пояснення до схеми.

Збирання фактів,розробка теорій, обгрунтування економічних теорій.

Картка 2

Оленка на міському автобусі доїхала до ніколи. Цього дня в неї було шість уроків. На великій перерві вона купила в шкільній їдальні пиріжок. Після уроків купила в магазині пакет молока й хлібину. Удома пообідала, вивчила уроки і сіла дов’язувати собі светр. Цього вечора вона закінчила роботу. Мама була дуже задоволена, адже в сімейному бюджеті будуть зекономлені кошти.

У яких випадках Оленка цього дня виступала суб’єктом економічної діяльності? Свою відповідь обґрунтуйте.

Картка 3

Побудуйте схему, яка відбиватиме зв’язки економіки з іншими науками. Поясніть їх.

Картка 4

Розвяжіть кросворд

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Засіб, який застосовують в економічних дослідженнях. (Моделювання)

2. Що необхідно збирати для змалювання певних явищ, сфер економіки, їх аналізу та класифікації . (Факти)

3. Наука, з якою тісно пов’язана економіка. (Соціологія)

4. Спосіб поєднання ресурсів, їх узгодження та цілеспрямоване використання. (Виробництво)

5. Формування доходів підприємця чи робітника, службовця або власника. (Розподіл)

6. Назва підручника П. Семюельсона, що вперше був виданий 1948 р. і витримав 15 перевидань. («Економіка»)

7. Відносини, завдяки яким речі та послуги рухаються від виробників до споживачів. (Обмін)

8. Прізвище діяча, який у своїх працях акцентував увагу на відносинах і суперечностях між двома класами: капіталістами і робітниками. (К. Маркс)

9. Використання доходів і реалізація тих корисностей, які мають речі та послуги. (Споживання)

Побудова грона Методичні рекомендації Стратегія «гронування» спонукає студентів вільно і відкрито розмірковувати на певну тему. Вона допомагає встановлювати зв'язки між окремими поняттями, своїм життєвим досвідом і вже набутими знаннями. Студенти виконують роботу індивідуально. Починати гронування слід із написання центрального слова (поняття) посередині аркуша паперу (дошки). Навколо нього записувати слова й фрази, які спадають на думку з обраної теми. Коли запас ідей вичерпано, потрібно встановити зв'язки між поняттями. Таким чином, утворюється гроно. Зразок

_s1104_s1138_s1138_s1138

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]