Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
411-ш Бондаренко Будько урок готовое.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
179.2 Кб
Скачать

Тема заняття. Економічна теорія: предмет, метод, функції. Людина у світі економіки. Історичний погляд на економічний розвиток країни.

Мета заняття: узагальнити й систематизувати знання студентів із вивченої теми; закріпити практичні вміння і навики студентів із розв’язання ситуаційних завдань; провести диференціальний тематичний контроль навчальних досягнення; формувати економічний спосіб мислення і розвивати творчу  активність з метою підвищення рівня навчальних компетенцій студентів.

Обладнання: картки з завданнями, підручник

Хід заняття

1. Організаційний момент

Викладач вітає учнів, відмічає відсутніх, перевіряє готовність учнів до заняття, готовність навчального приміщення, організовує увагу учнів.

2. Підготовка студентів до активного усвідомленого освоєння знань.

Сьогодні в ході заняття ми узагальнимо знання з теми «Економічна теорія: предмет, метод, функції. Людина у світі економіки. Історичний погляд на економічний розвиток країни», будемо розв’язувати ситуативні завдання таким чином формуючи ваш економічний спосіб мислення.

3. Перевірка репродуктивного рівня навчальних досягнень

3.1Фронтальне опитування

Запитання до учнів:

1. Як ви розумієте термін «економіка»?

2. Що ви пам'ятаєте з попередніх уроків про економіку?

3. Що вивчає економічна наука?

4. Які питання вирішують економісти?

5. Яке значення економічних знань в житті людини, держави?

6. Яка головна мета економічної науки?

Правила та закони господарювання складались поступово. В економіці досить часто використовується народна мудрість. Прочитайте народні приказки та прислів’я. Як ви їх розумієш?

  1. В ліс дрова не возять

  2. В умілого й долото рибу ловить

  3. Дешева риба – погана юшка

  4. Діло майстра величає

5.Не хвались ідучи на торг, а хвались ідучи з торгу

2. Пригадайте і запишіть інші прислів’я та приказки, пов’язані з економікою, господарюванням.

  1. Подивіться на предмети, які вас оточують. Як ви думаєте, хто їх виробляє? Як, на вашу думку, в клас потрапила парта, за якою ви працюєте?

  2. Згадайте зміст «Казки про золоту рибку» та її героїню – сварливу бабу. Як ви вважаєте, чи потрібні були діду знання з економіки? Чому?

5. Пригадайте і запишіть назви казок, події в яких пов’язані з економікою.

6. Прочитай скоромовку. Яке відношення до економіки мають події, описані у ній?

Лісоруб зрубає дуб,

З нього потім зроблять зруб,

А на зруб постелять стелю,

Щоб закінчити оселю,

Молотками вдарять дзвінко

І накриють дахом з цинку.

Буде в домі тепло й гарно –

Дуб у лісі ріс не марно.

Гра”Оратори”

Гра проводиться з метою перевірко засвоєння студентами попереднього матеріалу. Зі студентів групи обирають 4-6 найкрасномовніших, які мають обмінятися думками з приводу питаня “Що являє собою економіка як наука” Кожне висловлювання повинне починатися зі стислого повторення змісту розповіді попереднього промовця словами “Якщо я правильно зрозумів(ла)...”, що покаже як учні зрозуміли все сказане товаришем. Далі студенти ставлять запитання “Чи правильно я тебе зрозумів(ла)?”, метою якого є перевірка правильності трактовки попереднього висловлювання. Переможцем уважається той, на кому закінчиться гра. По закінченню гри вчитель підбиває підсумки й оцінює роботу студентів.

  1. Освоєння нових знань, формування практичних умінь, формування навичок.

    1. Потрібно визначити назву терміну на картках, вибравши їх із зі пропонованих.

1.Наука про характе, функції та органи держави, через які вона здійснює владу.

2.Наука про розділ суспільства на різні групи (на національною, майновою, віковою та іншими ознаками) їхню взаємодію та проблему спільного життя людей як представників певних соціальних груп.

3.Наука про сукупність установлених державою норм (законів), дотримання яких забезпечується заходами державного впливу.

4.Наука про природні та територіально виробничі комплекси, про розміщення,їхню структуру природніх ресурсів, їхню економічну оцінку й раціональне використання.

5. Наука про закрни відображення людиною навколишнього життя у процесі її діяльності (відчуття, память, мислення)

Варіанти відповідей

(право, політологія, психологія,соціологія, географія,)

3.2 Побудуйте гроно економіки як науки

Стратегія «гронування» спонукає учнів вільно і відкрито розмірковувати на певну тему . Вона допомагає встановлювати звязки між окремими поняттями, своїм життєвим досвідом і вже набутими знаннями.Студенти виконують роботу індивідуально. Починати гронування слід із написання центрального слова (поняття) посередині аркуша паперу (дошки).Навколо нього записувати слова й фрази, які спадають на думку з обраної теми. Коли запас ідей вичерпано, потрібно встановити звязки між поняттями. Таким чином, утворюється гроно.

Зразок

_s1091

3.3Проблемні запитання

1.Ваш робочий день складається з шести уроків, вільного часу і підготовки до уроків. В перерві між уроками ви в буфеті придбали пиріжок, по дорозі жожому на прохання батьків купили хлібину, у свій вільний час допомагали батькам копати картоплю. У яких випадках протягом дня ви стали субєктом економічних відносин?

2.Тамара Сергіївна працює на заводі продтоварів, який виробляє мясні продукти; в обідню перерву вона пішла в банк і поклала на свій рахунок певну суму грошей; після роботи вона купила солодощі до чаю; допомогла хворій сусідці прополоти грядку; удома приготувала вечерю; звязала на вязальній машині дві пари панчіх, які наступного дня збиралася продати співробітникам. У яких випадках протягом дня Тамара Сергіївна стала субєктом економічних відносин?

3.4 Гра «Ланцюжок »

Студенти по черзі називають слова, які повязані з економікою і починаються з літери «р». Гра триватиме, доки не перерветься ланцюжок слів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]