Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Питання до заліку філософії освіти.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
100.35 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Головне управління освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад

“Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Харківської обласної ради

Питання до заліку

з навчальної дисципліни «Філософія освіти»

для спеціальності 7.01020101 Фізичне виховання

Розробив викладач

Фінін Г.І.

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри соціально-економічних дисциплін

Протокол №1 від 28 серпня 2012р.

Завідувач кафедри ____________

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Головне управління освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад

“Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Харківської обласної ради

Питання до заліку

з навчальної дисципліни «Філософія освіти»

для спеціальності 8.04030201 Інформатика

Розробив викладач

Фінін Г.І.

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри соціально-економічних дисциплін

Протокол №1 від 28 серпня 2012р.

Завідувач кафедри ____________

Питання до заліку з навчальної дисципліни «Філософія освіти»

 1. Філософія освіти, її предмет та основні функції

 2. Основні напрями філософії освіти у вирішенні педагогічних проблем

 3. Цінності освіти

 4. Головні пріоритети освіти

 5. Філософськи засади формування духовності сучасної людини

 6. Філософія освіти і сучасна методологія науки: тенденції взаємозв’язку та взаємовпливу

 7. Цінності освіти: внутрішні цінності

 8. Цінності освіти: зовнішні цінності

 9. Цінності освіти: інструментальні цінності

 10. Цінності освіти: фабриковані цінності

 11. Проблеми сучасної філософії освіти

 12. Сучасні філософсько – методологічні засади систематизації основних предметів навчання і виховання і методів їх викладання

 13. Загальний аналіз процесу становлення сучасної методології систематизації форм педагогічної діяльності і змісту її основних предметів

 14. Базова освiта як «вступна карта в життя»

 15. Вихiднi позиції освiти в Європi

 16. Основнi положення Болонського процесу

 17. Ключовi виклики для освiтньої полiтики в Українi

 18. Освітнє законодавство України i аналiз проблем освiтньої полiтики.

 19. Суспiльнi ризики реформування освiти.

 20. Співвідношення філософії і освіти

 21. Основні функції філософії освіти

 22. Найважливіші проблеми сучасної філософії освіти

 23. Головні суперечності педагогічного процесу

 24. Філософські підвалини педагогіки гармонійної цілісності

 25. Ідеї плюралізму як основи філософії освіти

 26. Становлення сучасної філософії освіти, заснованої на ідеї поєднання досягнень холістського і індивідуально-плюралістичного напрямів освіти

 27. В чому сутність кризи сучасної овіти?

 28. Яке співвідношення понять: культура, освіта, світогляд, філософія?

 29. Який вплив здійснює філософія на розвиток освіти і який зворотній вплив овіти на філософію?

 30. Які основні історичні етапи розвитку взаємодії філософії і освіти?

 31. Коли і чому виникає філософія освіти як спеціалізована форма теоретичної діяльності?

 32. Які найважливіші специфічні проблеми філософії освіти виникали у сучасну епоху?

 33. Основні суперечності в процесах формування духовності сучасної людини Філософсько-методологічний аналіз ролі національної культури у формуванні духовності людини в сучасній Україні

 34. Історія становлення і розвитку філософії освіти.

 35. Основні етапи і напрями розвитку філософії освіти на Україні.

 36. Специфіка предмету філософії освіти.

 37. Дисциплінарний статус філософії освіти, Ії предмет і основні функції.

 38. Які основні історичні етапи пройшло людство в розвитку субординації між вищими духовними цінностями і матеріально-економічними інтересами?

 1. Філософія освіти як відповідь на запити реформування освітньої практики

 2. У чому суть ідеї відродження пріоритету вищих духовних цінностей над матеріально-економічними інтересами, які зараз існують основні підходи до такого відродження?

 3. Проблема ідеалу і ціннісних орієнтацій виховання.

 4. Специфіка педагогічного пізнання.

 5. Філософський аналіз процесу навчання.

 6. Комунікативний аспект навчання і виховання.

 7. Методологічні проблеми педагогічної теорії.

 8. Філософія освіти і сучасна методологія науки: тенденції взаємозв'язку та взаємовпливу.

 9. Філософські проблеми управління системою сучасної освіти.

 10. Основні методологічні підходи до реформування управління сучасною освітою.

 11. Специфіка і форми наукового пізнання.

 12. Наука та коло її задач в суспільстві

 13. Поняття науки

 14. Специфіка і методи наукового пізнання

 15. Функції науки

 16. Методологія наукового пізнання

 17. Наука як сфера пізнавальної діяльності

 18. Наука і освіта

 19. Наукове пізнання

 20. Сучасний поділ наук. Природничі, гуманітарні та технічні науки

 21. Комунікативний аспект в освіті та науці

 22. Сцієнтизм і антисцієнтизм

 23. Форми наукової діяльності

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.