Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани лекцій, семінарів.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
196.61 Кб
Скачать

ЛЕКЦІЇ № 1

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Назва розділу або теми

Час

ІІ.

Основна частина.

70

хвил

1. Зміст поняття “охорона праці ”.

10

хвил.

2. Соціально-економічне значення охорони праці.

10

хвил.

3. Зміст дисципліни

10

хвил.

4. Основні терміни та визначення.

10

хвил.

5. Нормативно-правові документи України щодо охорони праці.

10

хвил.

6. Органи, що здійснюють державний нагляд і громадський контроль за охороною праці, їх права та обов’язки.

10

хвил.

7. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни

10

хвил.

8. Підготуватися до семінарського заняття.

1. Законодавство України про охорону праці

2. Принципи державної політики в галузі охорони праці

3. Гарантії прав на охорону праці

4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

5. Нормативно-правові акти з охорони праці

6. Органи державного нагляду за охороною праці.

7. Функціональні обов’язки органів державного нагляду за охороною праці.

8. Склад та завдання Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

9. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

10. Обов’язки уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

11. Права профспілок по контролю за додержанням законодавства про охорону праці

Завдання на самопідготовку: отримати рекомендовану літературу; назвіть статті Конституції, що стосуються питань охорони праці; які Закони України, що регламентують питання охорони праці Ви знаєте?; що собою являє СУОП?; які органи здійснюють державне управління охороною праці?; назвіть завдання, функції та права Дежгірпромнагляду; вивчити основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення; вивчити систему державних нормативних актів з охорони праці

Питання для повторення:

1. Поняття “охорона праці”;

2. Мета і завдання охорони праці

3. Соціально-економічне значення охорони праці.

4. Законодавство України про охорону праці.

5. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

6. Основні завдання та обов’язки служби охорони праці.

7. Зміст припису служби охорони праці.

8. Функціональні обов'язки комісії з питань охорони праці в установах світи.

9. Державні нормативні акти про охорону праці.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Назва розділу або теми

Час

ІІ.

Основна частина.

70

хвил

1. Законодавство України про охорону праці. Нормативно-правові акти з охорони праці

10

хвил.

2. Принципи державної політики в галузі охорони праці

10

хвил.

3. Гарантії прав на охорону праці

10

хвил.

4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

5

хвил.

5. Органи державного нагляду за охороною праці.

5

хвил

6. Функціональні обов’язки органів державного нагляду за охороною праці.

5

хвил

7. Склад та завдання Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

5

хвил

8. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

5

хвил

9. Обов’язки уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

5

хвил

10. Права профспілок по контролю за додержанням законодавства про охорону праці

10

хвил

Відпрацювати такі питання: відповідальність працівників за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці; відповідальність працівників служби охорони праці. Витрати на покращення умов і охорону праці; економічна оцінка заходів з охорони праці.

Контрольні запитання:

  1. Які основні принципи державної політики України в галузі охорони праці ?

2. Назвіть основні статичні дані з питань охорони праці у світі, Україні, області.

3. Вкажіть права громадян на охорону праці.

4. Як обраховується одноразова допомога при втраті працездатності та загибелі працівника ?

5. Наведіть права та обов’язки спеціалістів з охорони праці в закладах освіти.

6. Види стимулювання щодо охорони праці .

7. Які документи відносяться до державних нормативних актів ?

8. Вкаєіть функції та повноваження державних органів управління охороною праці.

ЛЕКЦІЯ №2

Теми 4,5. Організація охорони праці на підприємстві. Навчання з питань охорони праці

Назва розділу або теми

Час

ІІ.

Основна частина.

70

хвил.

1. Організація охорони праці на підприємстві

20

хвил.

2. Навчання з питань охорони праці

15

хвил.

3. Види інструктажів

20

хвил.

4. Роль інструктажу в навчальному процесі

15

хвил.

Завдання на самопідготовку: назвіть основні завдання управління охороною праці на підприємстві; У чому полягає сутність управління охороною праці на виробництві?; назвіть функції та права ; служби охорони праці на підприємстві; назвіть основні завдання і права комісії з питань охорони праці а підприємства; функціональні обов’язки, права та гарантії прав діяльності уповноважених трудових колективів з охорони праці.; назвіть види контролю за охороною праці; яка періодичність навчання і перевірки знань з питань охорони праці; наведіть види інструктажів, сутність проведення інструктажів з питань охорони праці та їх роль в навчально-виховному процесі; опрацювати ДНАОП 0.00-4.12-99 –«Типове положення про навчання з питань охорони праці».

Контрольні запитання:

1. Які закони України , що регламентують питання охорони праці ви знаєте ?

2. Що являє собою СУОП ?

3. Які основні нормативні акти навчального закладу ви знаєте ?

4. До яких видів відповідальності притягаються винні у порушенні законодавства про охорону праці ?

5. Яким документом регламентується навчання з питань охорони праці ?

6. Які види інструктажів ви знаєте ?

7. Які категорії працівників проходять стажування (дублювання) ?

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №2,3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.