Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

питання до заліку_2013

.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
34.3 Кб
Скачать

Питання до заліку з дисципліни "Болонський процес"

 1. Що називається Болонським процесом?

 2. Підписанням якого документу покладено початок Болонського процесу?

 3. Назвіть основні завдання, що сформульовані в Болонській декларації

 4. Які можливості надає дворівнева система вищої освіти випускникові?

 5. Назвіть основні принципи розвитку університетської освіти в руслі Болонського процесу

 6. Яке призначення Додатку до диплома?

 7. Назвіть основні розділи Додатку до диплома

 8. Які основні функції виконує система залікових одиниць?

 9. В чому полягає автономія вузів у рамках Болонського процесу?

 10. Академічна мобільність

 11. Яка роль аспірантури в загальній системі вищої освіти?

 12. Що є рушійною силою для навчання впродовж життя?

 13. Назвіть структуру керування Болонського процесу

 14. Назвіть основні документи передісторії Болонського процесу.

 15. Що стало поштовхом до радикального реформування європейської системи вищої освіти?

 16. Назвіть документи, що стали передісторією Болонського процесу.

 17. Коли і де приєдналась Україна до Болонського процесу?

 18. Які основні складові інтеграційного процесу у науці і освіті?

 19. Як мають бути реорганізовані освітні системи Європейських країн згідно з цілями Болонського процесу?

 20. Назвіть основні досягнення України з впроваджень положень Болонського процесу

 21. Що таке Велика Хартія і чиї інтереси вона представляє?

 22. Які основні принципи Великої Хартії?

 23. Який основний діючий орган Великої Хартії та які його функції?

 24. Назвіть ключові питання і напрямки організації науково-дослідницької діяльності в університетах (відповідно до вимог Великої Хартії)

 25. Охарактеризуйте розвиток освіти в Швеції

 26. Якими є особливості розвитку освіти в Швейцарії

 27. Назвіть характерні особливості розвитку освіти в Німеччині

 28. Особливості розвитку освіти Франції

 29. Охарактеризуйте розвиток освіти у Великобританії

 30. Характерні особливості розвитку освіти в Україні

 31. Що сприяло поширенню освіти в Україні у 16 сторіччі?

 32. Які вищі навчальні заклади існували в Україні в 17-18 сторіччях?

 33. Які основні положення університетської системи України в довоєнні роки

 34. На яких принципах базується сучасна освітня політика України

 35. Основна мета створення Європейської системи залікових кредитів

 36. Розкрийте сутність поняття компетентності в ECTS

 37. Охарактеризуйте поняття модуля освітньої програми

 38. Яке призначення Інформаційного пакета / Каталога курсу

 39. Що гарантує навчальна угода?

 40. Як використовується Академічна довідка, що вона містить?

 41. Назвіть основні аспекти концепції навчання впродовж життя

 42. Які відмінності між навчанням формальним, спонтанним та неформальним?

 43. Назвіть мету впровадження КМСОНП

 44. Дайте визначення сутності КМСОНП

 45. Система залікових одиниць

 46. Які дисципліни за ступенем обов’язковості та послідовності мають входити до індивідуального навчального плану студента?

 47. Назвіть основні положення організації навчального процесу відповідно до кредитно модульної системи

 48. Дайте визначення поняттю системи залікових одиниць

 49. Що таке заліковий кредит?

 50. Які державні органи належать до органів управління освітою в Україні?

 51. Які освітні рівні встановлені в Україні?

 52. Дайте характеристику освітньо-кваліфікаційним рівням (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

 53. Які вищі навчальні заклади належать до вищих навчальних закладів?

 54. Що є передумовами модернізації вищої школи України сьогодення?

 55. Охарактеризуйте типи ВНЗ України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.