Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рабочий стол / 004. 0417835_9E574_gricenko_t_b_kulturologiya.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.18 Mб
Скачать

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

1.Культурологія як предмет наукового дослідження.

2.Статус культурології та її взаємозв’язки з іншими науками.

3.Сутність культури та основні культурологічні парадигми.

4.Витоки культури, її місце та роль в історії людства.

5.Функції культури.

6.Національний характер, свідомість та самосвідомість як феномен культури.

7.Культура в інформаційному суспільстві.

8.Культура та особистість.

9.Релігія як форма культури.

10.Міфологія та релігія як феномен духовної культури.

11.Світ матеріальної культури та її складові.

12.Світ духовної культури та її складові.

13.Соціальні функції мистецтва.

14.Мистецтво як унікальний механізм культурної еволюції.

15.Художні течії і напрямки в українському мистецтві XIX ст.

16.Художні течії і напрямки в українській літературі XIX ст.

17.Авангардні напрями в мистецтві XX ст.

18.Художні течії і напрямки в українському мистецтві XX ст.

19.Художні течії і напрямки в українській літературі XX ст.

20.Особливості авангардного та реалістичного мистецтва.

21.Модернізм як художній метод у мистецтві.

22.Масова культура та її вплив на формування свідомості людини.

23.Архітектура як літопис світу.

24.Витоки українського національного театру.

25.Боротьба між академічним традиціоналізмом та авангардом у театральному мистецтві

XX ст.

26.Людина в первісній культурі.

27.Людина і світ в античній культурі.

28.Людина і світ в середньовічній культурі.

29.Техногенні процеси XX ст. і культура.

30.Проблеми розвитку української національної культури у XX ст.

31.Державне та національно-культурне відродження України в кінці XX ст.

32.Збереження культурної спадщини як об’єктивна соціально-історична тенденція в розвитку людства.

33.Культурологічні аспекти діяльності фахівця садово-паркового господарства.

34.Культурологічні аспекти діяльності фахівця лісового господарства.

35.Культурологічні аспекти діяльності соціального педагога.

36.Культурологічні аспекти діяльності менеджера.

37.Культурологічні аспекти діяльності економіста.

38.Культурологічні аспекти діяльності фахівця ветеринарної медицини.

39.Культурологічні аспекти діяльності інженера-механіка.

40.Культурологічні аспекти діяльності фахівця сільського господарства.

387

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ

1.Піраміди Хеопса, Хефрена, Мікерина. Гіза.

2.Портрет Нефертіті.

3.Палац у Кносі. Кріт.

4.Афінський Акрополь. Греція.

5.Мірон. Дискобол.

6.Поліклет. Дорифор.

7.Капітолійська вовчиця.

8.Колізей (амфітеатр Флавіїв).

9.Голуба мечеть, збудована навпроти храму Св. Софії у Стамбулі (VІ, ХV ст.).

10.Богоматір Володимирська. Ікона візантійського письма (ХІІІ ст.).

11.Храм Св. Софії у Києві. ХІ ст.

12.Храм Св. Софії у Києві. Інтер’єр. ХІ ст.

13.Устюжзьке Благовіщення. Ікона новгородського письма.

14.Колти та рясни. XII — перша чверть XIII ст.

15.Св. Борис і Гліб. Ікона київського письма. Кін. XIII — поч. XIV ст.

16.Оклад Мстиславового євангелія.

17.Собор у Кельні. Німеччина.

18.Капела Сен Шапель у Парижі. Інтер’єр (ХІІІ ст.).

19.Брунеллескі Філіпо. Купол Флорентійського собору.

20.Донателло. Кінна статуя кондотьєра Гаттамелати.

21.Ботічеллі Сандро. Народження Венери.

22.Вінчі Леонардо да. Джоконда (Мона Ліза).

23.Буонаротті Мікеланджело. Давід.

24.Санті Рафаель. Сікстинська мадонна.

25.Джорджоне. Венера, що спить.

26.Тиціан. Магдалина, що кається.

27.Ейк Ян ван. Портрет подружжя Арнольфіні.

28.Грюневальд Нітхард Готхард. Розп’яття. Ізенгеймський вівтар.

29.Дюрер Альбрехт. Меланхолія.

30.Брейгель Пітер (Старший). Мисливці на снігу.

31.Гольбейн Ганс (Молодший). Гравюра з циклу «Танок смерті».

32.Брати Лімбурги. Ілюстрація з часослова герцога Іберійського.

33.Лівів. Архітектурний ансамбль на вул. Руській (Успенська церква, каплиця Трьох Святителів, вежа Корнякта).

388

34.Ель Греко. Благовіщення. Бл. 1597—1600.

35.Веласкес Дієго. Меніни. 1656.

36.Рубенс Пітер Пауль. Герцог Лерма на коні. 1603.

37.Пуссен Нікола. Тріумф Давіда. 1630.

38.Шедель Йоган Готфрід. Дзвіниця Києво-Печерської лаври. 1731—1745.

39.Андріївська церква у Києві.

40.Гойя Франсіско. Розстріл повстанців у ніч на 3 травня 1808 року. 1814.

41.Давід Жак Луї. Клятва Горації. 1784.

42.Делакруа Ежен. Свобода, що веде народ. 1830.

43.Рюд Франсуа. Марсельєза. Рельєф тріумфальної арки Зірки у Парижі. 1836.

44.Енгр Жан Огюст Домінік. Портрет Бертена. 1832.

45.Персьє, Фонтен. Тріумфальна арка на площі Каррузель у Парижі. 1806—1807.

46.Торвальдсен Бертель. Ганімед, що годує Зевсова орла. 1817.

47.Дом’є Оноре. Вулиця Транснонен 15 квітня 1834 року. Літографія. 1834.

48.Курбе Густав. Похорон в Oрнанi. 1849.

49.Мане Едуард. Олімпія. 1863.

50.Моне Клод. Лягушатник. 1869.

51.Сезанн Поль. Натюрморт із чорним годинником. 1870—1871.

52.Шевченко Тарас. Катерина. 1842.

53.Крамськой Іван. Портрет Л. М. Толстого. 1873.

54.Рєпін Ілля. Хресний хід у Курській губернії. 1880—1883.

55.Пимоненко Микола. Ярмарок. 1898.

56.Матісс Анрі. Танок. 1910.

57.Кандинський Василь. Розчарування. 1925.

58.Малевич Казимір. Дівчата в полі. 1928—1929.

59.Мурашко Олександр. Селянська родина. 1914.

60.Яблонська Тетяна. Весілля. 1963.

389

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю., Сироватський С. А., Мельничук Т. Ф., Перевальська М. А., Охріменко О. В., Панталієнко В. В.

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

За редакцією Т. Б. Гриценко

2 ге видання

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич Друкується в авторській редакції

Редактор – Н. П. Манойло Коректор – С. С. Савченко

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 18.09.2008. Формат 70x100 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 24,5. Тираж – 1500 екз.

Видавництво “Центр учбової літератури” вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176 тел./факс 425=01=34, тел. 451=65=95, 425=04=47, 425=20=63

8=800=501=68=00 (безкоштовно в межах України) e=mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Рабочий стол