Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рабочий стол / 004. 0417835_9E574_gricenko_t_b_kulturologiya.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.18 Mб
Скачать

ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

МОДУЛЬ 1

1.Культура поділяється на:

а) морфологічну, релігійну; б) матеріальну, духовну; в) міфологічну, наукову;

г) рабовласницьку, феодальну.

2.Термін «культурологія» вперше використано:

а) М. Вебером; б) Л. Уайтом; в) Г. Спенсером; г) Г. Гегелем.

3.Поняття культури та цивілізації ототожнював:

а) О. Шпенглер; б) Г. Гегель; в) Е. Тейлор; г) Г. Гессе; ґ) А. Тойнбі.

4.Культура — це:

а) система життєвих орієнтацій суб’єкта, що реалізується у засобах та результатах його діяльності;

б) синонім поняття «цивілізація»; в) рівень матеріально-технічного розвитку суспільства;

г) історичний етап розвитку суспільства; ґ) уміння людини правильно поводити себе у товаристві.

5.Де вперше зустрічається термін «культура»?

а) у творах римського оратора Цицерона; б) у творах Конфуція; в) у творах французьких просвітників;

г) у творах К. Маркса й Ф. Енгельса; ґ) у творах Т. Шевченка.

6.Культура виконує такі функції:

а) естетичну, розважальну, гуманістичну; б) людинотворчу, інформативну, регулятивну;

в) загальнолюдську, прогресивну, радикальну; г) революційну, соціалістичну, комуністичну; ґ) державотворчу, громадсько-політичну.

358

7.Предметом культурології є:

а) історичний аспект культури; б) загальні закономірності розвитку культури; в) морфологічний аспект культури;

г) комунікативний аспект культури; ґ) ціннісно-смисловий аспект культури.

8.Мистецтво — це:

а) здатність людини на великі звершення, б) здатність людини влаштувати своє життя; в) можливість змінити все на краще;

г) здатність людини показати себе кращою, ніж вона є в дійсності; ґ) естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості.

9.Яке з наведених визначень поняття «міф» є правильним?

а) міф — це сприйняття світу, всесвіту доісторичними людьми; б) міф — це вигадка неосвіченої, забобонної людини; в) міф — теорія про походження людини; г) міф — це архаїчна розповідь про богів і героїв;

ґ) міф — це загальна концепція про походження світу.

10.Яке визначення поняття «міфологія» є правильним?

а) міфологія — цілісне поняття, яке утворилося на основі міфологічних оповідей та переказів;

б) міфологія — поняття, що походить від грецького «міфос» — легенда і «логос» — слово і означає тлумачення, науку про походження природи, життя і навколишніх предметів;

в) міфологія — це форма світогляду; г) міфологія — наука про світобудову в уявленні первісних людей;

ґ) міфологія — наука про способи творення міфів.

11. Що лежить в основі міфотворення і міфопізнання?

а) нездатність людини правильно оцінити природні явища та будову Всесвіту; б) страх перед грізними силами природи;

в) символізм, що передає гіпотетичність, фантазію людської спільноти про виникнення богів, світу, про походження людини, обрядів;

г) спроба пояснити причини всього, що відбувається у світі; ґ) реальність сучасного для кожної людини і її часу світу.

12. Що таке тотемізм?

а) віра в існування речей з надприродними силами; б) віра в можливість подумки впливати на інших;

в) віра в існування кровного взаємозв’язку між людиною, тваринами і рослинами; г) віра в існування надприродних істот в тілі; ґ) віра в таємничі природні явища.

13. Фетишизм — це віра в:

а) існування трансцендентальних істот; б) наявність у речах надприродних сил;

в) існування надприродних істот у тілах (душ, духів); г) віра і поклоніння предметам неживої природи, іконам, мощам тощо; ґ) у святого Духа.

359

14.Колискою світового театрального мистецтва вважається:

а) Стародавній Єгипет; б) Стародавня Греція; в) Стародавня Індія; г) Стародавній Рим.

15.Театралізовані дійства в Стародавній Греції:

а) Вакханалії; б) Лепії; в) Діонісії;

г) Дифірамби.

16.Давньоримська монументальна будівля для публічних видовищ:

а) акрополь; б) «Кабукідза» будинок театру; в) Ківа; г) амфітеатр.

17.До поетів Стародавньої Греції не відносили:

а) Есхіла; б) Алкея; в) Сапфо;

г) Анакреонта.

18.Софокл, Евріпід, Арістофан, Менандр відомі своїми творами:

а) ліричними; б) драматичними; в) епічними.

19.«Іліада» і«Одіссея» Гомерата«Теогонія» й«Роботиідні» Гесіодавідносятьдо:

а) байок; б) лірики;

в) епічних поем; г) драматургії.

20.Хто входив до пантеону богів єгипетської міфології?

а) Зевс, Діонісій, Гільгамеш, Ен-Ліль; б) Хаммурапі, Нерон, Калігула; в) Посейдон, Марс, Квазімодо; г) Меркурій, Нептун, Арес; ґ) Осіріс, Ізіда, Амон, Атон.

21.Найдовша оборонна споруда у світі:

а) Адріанів вал; б) Берлінська стіна;

в) Велика Китайська стіна; г) Змієві вали.

22.Про єгипетські культи не розповідають:

а) «Тексти пірамід»; б) Коран; в) «Тексти саркофагів»;

г) «Книга мертвих».

360

23. Приміщення для масових видовищ, що будувалися у Стародавньому Римі:

а) Колізей; б) арена; в) амфітеатр; г) акрополь.

24.Основоположником трагедійної драматургії є:

а) Гомер; б) Еврипід; в) Софокл; г) Есхіл.

25.Найстарішим родом художньої літератури вважається;

а) епос; б) лірика; в) драма.

26.Велика грецька література починається з творів Гомера:

а) «Іліада»; б) «Орестея»; в) «Одіссея»; г) «Теогонія».

27.Гесіод написав твори:

а) «Телефонія»; б) «Труди і дні»; в) «Теогонія»; г) «Ефіопіда».

28.Назвати систему письма стародавніх єгиптян:

а) складова; б) алфавітна;

в) словесно-складова; г) ієрогліфічна.

29.Ідеал людини в культурі Стародавнього Сходу:

а) універсал; б) мислитель;

в) страстотерпець; г) раб і герой.

30.Де народилась архаїчна скульптура?

а) у Греції; б) у Римі; в) в Єгипті; г) у Візантії.

31. Найвидатніший скульптор класичної Греції:

а) Лісіпп Третій; б) Пракситель; в) Фідій; г) Мірон.

361

32.Грецька скульптура виразила:

а) досконалість пластики; б) велич людського розуму; в) силу краси; г) мужність греків.

33.Шедеврами елліністичної скульптури є твори:

а) Афродіта (Венера) Мілоська; б) Ніка Самофракійська; в) «Лаокоон»; г) Колос Родоський.

МОДУЛЬ 2

1.Вищий навчальний заклад, що з’явився в Європі в добу Середньовіччя:

а) консерваторія; б) ліцей; в) інститут;

г) університет.

2.Граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика — це:

а) ділові папери; б) «сім вільних мистецтв»;

в) навчальні заклади; г) світські знання.

3.Український першодрукар:

а) Йоганн Гутенберг; б) Швайпольт Фіоль; в) Франциск Скорина; г) Іван Федоров.

4. Назвати перший вищий навчальний заклад в Україні:

а) Києво-Могилянська акдемія; б) Львівський університет; в) Острозька академія; г) Переяславський колегіум.

5.Рік заснування Києво-Могилянської академії:

а) 1632; б) 1654; в) 1576; г) 1701.

6.Хто з українських гетьманів навчався в Острозькій академії?

а) Б. Хмельницький; б) П. Конашевич-Сагайдачний; в) І. Мазепа; г) П. Полуботок.

362

7. Хто з названих історичних діячів був професором Києво-Могилянської академії?

а) Ф. Прокопович; б) П. Орлик; в) І. Федоров;

г) Я. Коменський.

8. Основа середньовічного менталітету:

а) християнська свідомість; б) матеріалістичний світогляд; в) поклоніння силам природи;

г) віра в позаземне походження людської цивілізації.

9.Авторами «Євангелія» є:

а) Петро, Павло, Іуда, Симон; б) Яків, Давид, Мойсей, Ісаак; в) Марк, Лука, Матфей, Іоанн;

г) Іван, Олександр, Микола, Хома.

10.Доба Відродження — це відродження традиції:

а) архаїчної; б) давньосхідної;

в) далекосхідної; г) античної; ґ) середньовічної.

11.Основоположник педагогіки як самостійної галузі знань:

а) І. Я. Франко; б) Я. А. Коменський; в) Леся Українка;

г) М. В. Ломоносов; д) Поццо ди Борго.

12.Шкільне навчання на Русі було запроваджено:

а) у 1019 р.; б) у 988 р.; в) у 1917 р.

13.Великий князь київський, що запровадив шкільне навчання на Русі:

а) Володимир; б) Ігор; в) Олег; г) Ярослав.

14.Алфавіт, який покладено в основу кирилиці:

а) англійський; б) латинський; в) грецький; г) фінікійський.

363

15.Назвати творців першого слов’янського алфавіту:

а) Кирило і Мефодій; б) Борис і Гліб; в) Ігор та Олег;

г) Святослав і Володимир.

16.Знаменитий давньоруський живописець і золотар:

а) Григорій; б) Ліпій; в) Андрій; г) Данило.

17.Монументальний живопис Київської Русі:

а) мозаїка; б) фреска; в) гравюра; г) офорт.

18.Матеріал, який використовували давньоруські майстри при будівництві храмів:

а) цегла; б) плінфа;

в) бутовий камінь; г) вапняк;

19.Що означає слово «Софія»? (храм Святої Софії):

а) премудрість божа; б) жіноча віра; в) жіноче ім’я; г) світла надія.

20.Що таке «дитинець»?

а) верхнє місто; б) нижнє місто;

в) дитячий будинок; г) дитяча спеціальна школа.

21.Перший кам’яний храм у Київській Русі — це:

а) Михайлівський золотоверхий монастир; б) Собор святої Софії; в) Десятинна церква;

г) П’ятницька церква у Чернігові.

22.Типи архітектури, характерні для часів Київської Русі:

а) оборонна; б) промислова;

в) адміністративна; г) культова; ґ) житлова.

364

23.Уперше «Слово о полку Ігоревім» було надруковано у 1800 р. у Москві:

а) В. Жуковським; б) В. Капністом; в) М. Довгалевським;

г) О. Мусіним-Пушкіним.

24.Види живопису Київської Русі:

а) монументальний, станковий; б) пейзаж, натюрморт; в) панорама, діограма; г) іконопис, мініатюра.

25.До героїчного епосу не відноситься:

а) «Пісня про Роланда»; б) «Пісня про мого Сіда»; в) «Пісня про Нібелунгів»;

г) «Ґарґантюа і Пантаґрюель» Франсуа Рабе.

26.Мандрівні актори в Київській Русі — це:

а) менестрелі; б) жонглери; в) шпільмани; г) скоморохи.

27.Нідерландські художники епохи Відродження:

а) Ієронім Босх; б) Пітер Брейгель Старший; в) Ян Ван-Ейк;

г) Караваджо, Сезанн.

28.Хто з названих імен уособлює найвищі досягнення італійського Відродження?

а) Леонардо да Вінчі, Тиціан; б) Рафаель Санті, Джорджоне; в) Мікеланджело Буонарроті; г) Ван-Дейк.

29.Найвидатніші представники «Золотого століття» іспанського живопису:

а) Ель Греко і Хусепе де Рібера; б) Дієго Родріго Веласкес і Бортоломео Естебан Мурільйо; в) Рубенс і Рембрандт; г) Ван Гог і Поль Гоген.

30.Маріїнський палац та Андріївська церква у м. Києві збудовані за проек-

том:

а) В. Городецького; б) Б. Растреллі; в) Г. Шеделя; г) О. Беретті.

365

31.Етапи розвитку культури в епоху Відродження:

а) Проторенесанс (кінець XIII — початок XIV ст.); б) Раннє (середина XIV — друга половина XV ст.); в) Високе (кінець XV — початок XVI ст.);

г) Пізнє Відродження (XI — початок XVII ст.).

32.П’єси з релігійним чи історичним сюжетом, написані викладачами, зіграні школярами, — це:

а) комедії; б) оди;

в) шкільні драми; г) трагедії.

33.«Декамерон» Боккаччо — це:

а) роман; б) збірка, до якої ввійшли 100 новел; в) повість;

г) оповідання.

34.Хто з українських композиторів отримав звання академіка-композитора, чиє ім’я записано на «золотій дошці» Болонської академії?

а) К. Стеценко; б) М. Лисенко;

в) Д. Бортнянський; г) М. Березовський.

35.Джерелами українського національного театрального мистецтва є:

а) народні гуляння; б) народні танці;

в) народні землеробські свята і обряди; г) релігійні ритуальні дійства.

36.Театр не може існувати без:

а) сцени; б) музики; в) глядача;

г) костюмів і масок.

37. Автор всесвітньовідомих трагедій «Ромео і Джульєтта», «Король Лір», «Гамлет», «Отелло»:

а) Роберт Грін; б) Жан Батист Мольєр;

в) Уільям Шекспір; г) Мігель Сервантес.

38.Комічна сценка, що розігрувалася між діями п’єси в ХVІ—ХVІІ ст.:

а) інтерлюдія; б) інтермедія; в) містерія; г) мораліте.

39.Вертеп — це:

а) шкільний театр; б) народний ляльковий театр;

366

в) театр пантоміми; г) музичний театр.

40.Назвати перший західноєвропейський університет:

а) Паризький (Сорбонна) університет; б) Краківський (Ягеллонський) університет; в) Кембріджський університет; г) Болонський університет; д) Празький (Карлів) університет.

41.Коли було покладено початок класичній європейській освіті?

а) у XIV столітті; б) у XV столітті; в) у XVI столітті; г) у XVII столітті; д) у XVIII столітті.

42.У якому місті при православному церковному братстві була відкрита перша братська школа?

а) Вільно; б) Київ; в) Львів; г) Рогатин;

д) Перемишль.

43.Назвати першу школу вищого рівня в православному слов’янському

світі:

а) Київський університет; б) Харківський університет; в) Московський університет;

г) Києво-Могилянська академія.

44.Київські храми, зруйновані у першій половині ХХ ст. і відбудовані в кінці ХХ ст.:

а) Видубицький монастир; б) Успенський собор Києво-Печерської лаври; в) Кирилівська церква;

г) Михайлівський золотоверхий монастир.

45.У другій половині XVII — поч. XX ст. у європейській архітектурі панував стиль:

а) готичний; б) класицизм; в) модерн; г) бароко.

46. Українські друковані книги ХУІІ — ХУІІІ ст. відзначаються:

а) досконалістю й оригінальністю художнього оформлення; б) орнаментальністю; в) ініціалами; г) зовнішністю.

367

47.Тип архітектури, який сьогодні не практикується в Україні:

а) житлова; б) промислова; в) оборонна. г) церковна.

48.Королівський палац у Франції, який є художнім музеєм:

а) Єскоріал; б) Лувр; в) Гран-плас; г) Ермітаж.

49.Стиль бароко зародився в:

а) Англії; б) Іспанії; в) Франції; г) Італії.

50.Розквітові українського бароко сприяла культурна діяльність гетьманів:

а) І. Виговського; б) І. Мазепи;

в) П. Конашевича-Сагайдачного; г) Б. Хмельницького.

51. Дзвіниця, яка має найбільше відхилення від своєї осі:

а) Велика лаврська дзвіниця; б) Пізанська башта;

в) дзвіниця собору святого Петра у м. Римі; г) дзвіниця собору святої Софії.

МОДУЛЬ 3

1. Яке з поданих визначень відповідає поняттю «модернізм»:

а) одна з форм суспільної свідомості, що дає об’єктивне відображення світу; б) загальна назва ряду напрямів у літературі й мистецтві, для яких властиве заперечення

реалізму, суб’єктивізм, формалізм, відхід від демократичних і гуманістичних традицій; в) літературний напрям, що розвивався як заперечення класицизму; г) художній метод, для якого властиве правдиве зображення життя.

2.Напрями модернізму, характерні для української літератури початку XX століття:

а) символізм, футуризм, неокласицизм; б) кубізм, дадаїзм; в) сюрреалізм, експресіонізм;

г) абстракціонізм, імпресіонізм.

3. Популярний літературний жанр «масової культури»:

а) поема; б) трагедія; в) новела; г) детектив.

368

4.Творчий метод української радянської літератури за умов тоталітаризму:

а) критичний реалізм; б) класицизм;

в) соціалістичний реалізм; г) постмодернізм.

5.Український поет, співець Голосієва:

а) П. Тичина; б) А. Малишко; в) В. Сосюра; г) М. Рильський.

6.Художній напрям, який найбільше проявився в українському театральному мистецтві ХХ ст.:

а) реалізм; б) сентименталізм; в) романтизм; г) символізм.

7.Яке з поданих визначень відповідає поняттю «романтизм»?

а) різновид іронічно-комічної поезії;

б) художній метод літератури і мистецтва, що виник на рубежі XVIII—ХIХ ст. характеризувавсявідходомвіддогмкласицизму, зображеннямнезвичайнихявищіобставин, особливихгероїв; в) стилістичний напрям у європейському мистецтві, що характеризується примхливістю

форм та декоративною пишністю;

г) напрям у європейській літературі й мистецтві XVII — початку XIX ст., суть якого полягала в наслідуванні мистецтва та поезій стародавньої Греції і Риму.

8.Назвати характерні риси романтизму:

а) звернення до античної спадщини; б) правдиве зображення життя;

в) звернення до фольклору та національної історії; г) звернення до релігійної тематики.

9.Видатні представники романтизму:

а) Дж. Байрон, В. Скотт, В. Гюго, О. Пушкін; б) О. Гончар, П. Тичина, М. Рильський; в) І. Драч, М. Вінграновський, М. Рильський; г) О. Бальзак, Д. Ґолсуорсі, Е. Золя.

10.До романтичного напряму не належав письменник:

а) Ф. Шіллер; б) А. Міцкевич; в) М. Шашкевич; г) П. Мирний.

11.Реалізм — це:

а) художній метод у літературі та мистецтві, що передбачає правдиве зображення життя; б) художній метод, що картинам реальної дійсності протиставляє події, витворені уявою

письменника; в) різновид іронічно-комічної поезії;

г) стилістичний напрям, що виник як противага класицизмові і акцентував увагу на почуттях і проблемах простих людей, прагнув викликати співчуття до їх нещасної долі.

369

12.Основоположником нової української літератури є:

а) Є. Гребінка; б) М. Петренко;

в) А. Метлинський; г) Т. Шевченко.

13.Французький письменник, який вінчався вукраїнському місті Бердичеві:

а) О. Бальзак; б) Стендаль; в) Г. Флобер; г) Е. Золя.

14.Автором скульптурної групи — княгині Ольги, Кирила та Мефодія й пам’ятника Г. С. Сковороді в Києві є:

а) Т. Руденко; б) М. Гаврилюк; в) І. Кавалерідзе; г) В. Климов.

15.Видатний український скульптор-модерніст XX ст.:

а) П. Філіппі; б) Ю. Маяковський; в) О. Архипенко; г) М. Брянський.

16.Автор пам’ятників Т. Г. Шевченку у Харкові, Києві, Каневі:

а) М. Лисенко; б) І. Манізер;

в) Ю. Білостоцький; г) Б. Іванов.

17.Автор пам’ятника М. Грушевському в Києві:

а) В. Чепелик; б) В. Бородай; в) В. Шевцов; г) Б. Довгань.

18.Хто створив пам’ятник Лесі Українці в Києві?

а) Г. Кальченко; б) В. Зноба; в) Б. Довгань; г) В. Чепелик.

19.Рік утворення Української сільськогосподарської академії:

а) 1921 р.; б) 1960 р.; в) 1954 р.; г) 1994 р.

20.Відомий архітектор, за проектами якого споруджено корпуси НАУ

№ 1, 2, 3, 4, 6:

а) Б. Растреллі; б) Д. Дяченко;

370

в) В. Присяжнюк; г) С. Бабушкін.

21.Представниками українського станкового живопису другої половини ХІХ — початку ХХ ст. були:

а) Л. Жемчужников, К. Трутовський, М. Кузнєцов, Г. Світлицький, О. Мурашко; б) В. Орловський, С. Світославський, І. Похитонов, С. Васильківський, Т. Дворников; в) М. Бутович, Т. Шевченко, І. Сошенко;

г) М. Самокиш, М. Івасюк, А. Монастирський, Й. Курилас, О. Новаківський, І. Труш.

22.Проект та художнє оформлення Канівського музею-заповідника «Могила Т. Г. Шевченка» розробив:

а) Д. Дяченко; б) В. Кричевський; в) О. Беретті;

г) В. Городецький.

23.Хто з російських композиторів був тісно пов’язаний з Україною?

а) М. Мусоргський; б) М. Римський-Корсаков; в) П. Чайковський; г) О. Бородін.

24.Найвищим досягненням у галузі графічного мистецтва 20-х рр. XX ст.

єтворчість:

а) В. Седляра; б) Ф. Кричевського; в) Г. Нарбута; г) Г. Якутовича.

25.Автор пам’ятника Мініну й Пожарському в Москві:

а) Василь Деша; б) Іван Мартос; в) П. Клодт; г) Ф. Щедрін.

26.Митці, які внесли значний вклад у розвиток української скульптури в кінці XIX ст.:

а) М. Микешин; б) Л. Позен; в) Ф. Щедрін; г) Г. Вітвер.

27.Пам’ятник Б. Хмельницькому в Києві було створено:

а) у 1905 р. І. Андреолетті; б) у 1887 р. Л. Позеном; в) у 1870р. П. Забілою; г) у 1888 р. М. Микешиним.

28. Усерії графічних трорів«Живописна Україна» Т. Шевченко відобразив:

а) історичне минуле; б) сучасне йому життя; в) народний побут;

г) красу природи України.

371

29.Хто збудував свій власний будинок у м. Києві в стилі модерн?

а) В. Городецький; б) Г. Шлейфер; в) В. Растреллі; г) Д. Дяченко.

30.Що означає слово «ордер» у архітектурі?

а) письмовий документ, що дозволяє зайняти певну житлову площу; б) композиція, щоскладається звертикальнихнесучих частин — підпорувиглядіколон; в) зовнішній, лицьовий бік будівлі.

31. Як віддячив граф Ф. Потоцький будівничому Зарембі за участь у будівництві Софіївського парку?

а) заплатив 1000 золотих; б) подарував 10 га землі; в) відрубав руку; г) віддав стадо овець.

32.Членами Товариства українських передвижників були:

а) Т. Г. Шевченко, П. Орлов, В. Штернберг; б) Т. Дворников, К. Костанді, М. Кузнєцов; в) П. Нілус, М. Пимоненко, С. Світославський; г) О. Кульчицька, О. Новаківський.

33.Найвищим досягненням українського мистецтва XIX ст є творчість:

а) Т. Шевченка; б) В. Тропініна; в) А. Мокрицького; г) В. Штернберга.

34.У чому вбачали своє художнє завдання художники-імпресіоністи?

а) закарбування вражень засобами живопису; б) гармонії світла і повітря; в) ідеалізації натури, г) декоративності.

35.Країна — батьківщина імпресіонізму:

а) Італія; б) Франція;

в) Німеччина; г) Англія.

36.Масова культура — це:

а) процес розповсюдження інформації на масову аудиторію; б) процес формування споживацького світогляду людей; в) процес індустріалізації суспільства; г) процес інформатизації суспільства;

ґ) процес адаптації цінностей високої культури.

37. Назвати автора картини «Хліб»:

а) Т. Яблонська; б) М. Глущенко; в) С. Шишко; г) В. Задорожний.

372

38.Відомі українські живописці другої половини ХХ ст.:

а) В. Задорожний, О. Лопухов; б) К. Трохименко, А. Жерделі;

в) Т. Яблонська, С. Шишко, М. Глущенко; г) С. Васильківський, Т. Шевченко.

39.У якій країні народилося кіномистецтво?

а) Італії; б) Франції; в) Росії;

г) Німеччині.

40.Хто є режисером фільму «Земля»:

а) О. Довженко; б) І. Кавалерідзе; в) В. Гардін; г) Г. Стабов.

41.Яку подію вперше транслювати у прямому ефірі ТБ у 1946 р.?

а) пленум комуністичної партії; б) урочиста вулична демонстрація; в) футбольний матч;

г) зустріч зарубіжної урядової делегації.

42.Найвища державна відзнака в Україні в галузі літератури і мистецтва:

а) Нобелівська премія; б) премія ім. Лесі Українки; в) Ленінська премія;

г) Національна премія ім. Т. Шевченка.

373

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Рабочий стол