Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кінчик / Лекція 3.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
53.25 Кб
Скачать

4. Основні вимоги до гіс в под

Зараз ГІС створюються для вирішення найширшого кругу задам природокористування великих територій. У зв'язку з багатоцільовим призначенням ГІС пред'являється ряд вимог до методів їх побудови, інформаційних джерел, можливостей вирішення різноманітних наукових і прикладних задач. Такі Вимоги включають:

Прогнози і рекомендації, що розробляються по управлінню ресурсами навколишнього середовища, повинні містити територіальну конкретність. Отже, ведуча роль у формуванні банків даних відводиться тематичним картам. Через специфіку вирішуваних задач і вимог по детальності питань, що опрацьовуються, основу банків даних складають середньо- та великомасштабні карти.

Вирішення різноманітних задач геоекологічного прогнозування, включаючи вивчення міграції забруднюючих речовин по всіх природних середовищах, вимагає збору га введення у банк даних інформації в картографічному вигляді по всіх компонентах природного середовища. Цс традиційний шлях побудови сучасних ПС, де вся інформація зберігається у вигляді окремих шарів. Основу таких ПС складає, наприклад, карта рельєфу, над якою надбудовується система окремих компонентів (фунт, рослинність тощо). Тому для формування банків даних в структурі ПС, де різноманітність геосистем грає вирішальну роль у вивченні динаміки природних процесів і явищ, доцільно як основу формування ГІС вибрати ландшафтну модель території. В цьому випадку ландшафтному блоку ПС відводиться провідне значення в просторовій і логічній організації ГІС.

Тести

  1. Автоматизація еколого-географічного картографування із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій називають:

А) географічна інформаційна система

Б) картографічна інтерпретація ландшафту

В) інформаційна ландшафтна екологія

2. Основною складовою розвитку ГІС є:

А) просторовий аналіз

Б) комплексний підхід

В) моделювання ситуації

3. Сучасні геоінформаційні системи є інтегрованими інформаційними системами:

А) так

Б) ні

4. Сучасні ГІС забезпечують виконання таких функцій:

А) ведення та перетворення даних

Б) накопичення та вилучення даних

В) розв’язання аналітичних та прогнозних задач

Г) виявлення статичних та динамічних явищ

Д) всі відповіді вірні

5. Ідея створення ГІС полягала в збагаченні арсеналу управлінських засобів новим автоматизованим інструментарієм, здатним ефективно працювати з:

А) просторовою інформацією

Б) часовою інформацією

В) статистичною інформацією

6. На сьогоднішній день у світі на виготовлення електронних карт припадає:

А) 55 %

Б) 65 %

В) 75 %

7. Перечисліть 5 основних напрямів ГІС технологій в природоохоронній діяльності:

8. Опис просторових даних у ГІС складається яз двох частин:

А) координати та атрибути

Б) масштаб та легенда

В) азимут та позначення

9. Як основу формування ГІС, де різноманітність геосистем відіграє вирішальну роль у вивченні динамічних природних явищ використовують:

А) топографічну модель території

Б) схематичну модель території

В) ландшафтну модель території

7

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке кінчик