Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кінчик / Лекція 2.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
58.37 Кб
Скачать

Лекція 2. Інформаційні системи в опд

1.Особливості застосування та змісті інформаційних систем

2. Основні типи інформаційних систем в ОПД.

3. Бази даних та системи управління базами даних в ОПД

4. Програмне забезпечення СУБД

1.Особливості застосування та змісті інформаційних систем

Для ухвалення природоохоронних управлінських рішень, проведення спостережень і досліджень природних об'єктів, виконання статистичних операцій, а також в багатьох інших сферах діяльності, що стосуються питань екології та охорони навколишнього природного середовища, необхідна обробка інформації. З цією метою, як і у разі загального підходу при роботі з інформацією, використовуються інформаційні системи (ІС). Частина з них має загальний характер побудови і роботи широко поширених систем, а деякі - спеціалізований, що враховує особливості природних об'єктів, закономірності отримання, використання, і розподілу інформації для потреб охорони навколишнього природного середовища. До перших можна залічити, наприклад, інформаційні системи пошуку інформації в бібліотеках, а до других - геоінформаційні системи (ГІС), інформаційні системи, що використовуються при проведенні різних видів екологічного моніторингу і ін.

В широкому розумінні ІС - це система обробки інформації, а у вузькому - сукупність апаратно-програмних засобів, задіяних для вирішення деякої прикладної задачі. При цьому автоматизованими називають ІС, в яких застосовують технічні засоби, і, зокрема, ЕОМ. До них належить більшість існуючих ІС.

По області застосування ІС можна підрозділити на системи, що використовуються у виробництві, охороні навколишнього природного середовища, освіті, охороні здоров'я, науці, військовій справі, соціальній сфері та інших галузях. По цільовій функції ІС умовно розділяють на наступні основні категорії: управляючі, інформаційно-довідкові, підтримки ухвалення рішень.

2. Основні типи інформаційних систем в опд.

За методами збирання склалися і діють дві системи: експедиційні і стаціонарні.

Експедиційна система збирання інформації забезпечує разове або епізодичне обстеження більшої або меншої за площею генетично єдиної території або, навпаки, обраних локальних ділянок одночасно на великій території. Експедиційні дослідження поділяються на вузькотематичні і комплексні відповідно до наведених вище типів інформації. Експедиційні дослідження першого типу більшою мірою орієнтовані на генетично однорідні території з високою різноманітністю екосистем, на обстеження щодо унікальних регіонів

і/або граничних зон складних регіонів. Тут вибір регіону, крім усього іншого, визначається вимогами отримання максимуму інформації в обмежений час за рахунок високої різноманітності умов. У цьому випадку спостереження будуються за двома схемами: вибір типових, найбільш імовірних станів й одночасно рідкісних і унікальних або за схемою більш-менш послідовного регулярного випробування. При експедиційних дослідженнях, що охоплюють великі території, як правило, ставиться завдання майже одночасного спостереження за типовими станами в широкому діапазоні умов, що визначаються відстанями. В період активізації господарської діяльності експедиційні роботи часто орієнтовані на регіони з напруженою екологічною обстановкою.

Другий тип досліджень — стаціонарний — визначає проведення тривалих щорічних спостережень за одними і тими ж компонентами за єдиною, одного разу прийнятою схемою. Стаціонарному методу збирання інформації зазвичай передує експедиційний.

Стаціонарні методи збирання інформації почали розвиватися в кінці 30-х років минулого століття і повний розвиток дістали в 60-х роках.

Третій тип дослідження «дистанційний».

У практичній сфері діяльності екологічна інформація збирається при лісовпорядженні, землеустрої, ґрунтовій зйомці, меліорації земель, в системі захисту рослин, в системі санітарно-епідеміологічної служби, в рибному господарстві тощо.

Вимірювальні інформаційні системи призначені для безпосереднього збирання, зберігання, обробки, передачі і представлення інформації. У ці системи через термінали інформація вводиться з пульта, зі сканувальних пристроїв або надходить по каналах зв’язку безпосередньо від вимірювальних пристроїв — датчиків інформації і/або на магнітних носіях з інших інформаційних систем. Обидва типи систем можна підрозділити на підсистеми за рівнем спеціалізації: спеціалізовані і комплексні.

Оброблювальні інформаційні системи можуть бути мережевими і немережевими, тобто без центральної потужньої ЕОМ і з її наявністю. Вони також можуть бути повними і зредукованими.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке кінчик