Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кінчик / Лекція 1.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
86.02 Кб
Скачать

Тема 1. Інформація та інформаційні технології в організації природоохоронної діяльності

1. Властивості інформації в організації природоохоронної організації.

2. Сучасний стан та проблеми інформаційного забезпечення в Україні.

3. Зміст інформаційних технологій та їх рівні.

4. Операції та процедури інформаційних технологій

5. Різновиди роботи з інформацією в організації природоохоронної діяльності.

1. Властивості інформації в організації природоохоронної організації.

Інформація є динамічним об'єктом, який утворюються у момент взаємодії об'єктивних даних і суб'єктивних методів. Характерною особливістю інформації, що відрізняє її від інших об'єктів природи і суспільства, є дуалізм: на властивості інформації впливають як властивості даних, що становлять її змістовну частину, так і властивості методів, що взаємодіють з даними в ході інформаційного процесу. Після закінчення процесу властивості інформації переносяться на властивості нових даних. У зв'язку з цим властивості методів можуть переходити на властивості даних.

Інформація має різноманітні властивості. З погляду її використання в екології та охороні навколишнього природного середовища найважливішими вважаються наступні: об'єктивність, повнота, достовірність, адекватність, доступність й актуальність інформації.

Так як питання екології та охорони навколишнього природного середовища стосуються майже усіх аспектів життя суспільства, то класифікація екологічної інформації багато в чому може відповідати загальноприйнятому підходу до визначення видів інформації. З урахуванням цього до видів екологічної інформації належить:

 • інформація про діяльність державних законодавчих, виконавчих, правових органів влади та органів регіонального державного управління у сфері екології;

 • міжнародна інформація;

 • правова інформація;

 • інформація спеціально уповноважених органів у галузі природоохоронної діяльності;

 • інформація міністерств, що реалізують природокористу­вання у відповідних їм сферах;

 • інформація про природоохоронну діяльність підприємств, організацій, установ;

 • статистична інформація;

 • масова інформація;

 • соціологічна інформація;

 • науково-технічна інформація та ін.

2. Сучасний стан та проблеми інформаційного забезпечення в Україні

У галузі інформації для прийняття рішень по охороні довкілля та раціонального природокористування в Україні є ряд проблем як технічного так і організаційного характеру. До першої належить старе обладнання, недостатньо розвинута інфраструктура, а до другої - слабка координація між міністерствами, відомствами, відсутність економічних стимулів по обміну інформацією, логічна несумісність стандартів та інше. Пріоритетами в галузі екологічних інформаційних систем в Україні є:

 • розвиток інфраструктури (мережі, бази та банки даних);

 • забезпечення доступності даних (метаінформація, он-лайн);

 • впровадження у практику геоінформаційних систем;

 • інтеграція існуючих відомчих систем;

 • міжнародне співробітництво України в галузі екологічних інформаційних систем з міжнародними організаціями (UNEP, ОЕСD, ТАSІS).

Вирішенню проблем комунікації у галузі екології та охорони довкілля, як і багатьох інших, що стосуються сфер людської діяльності, може сприяти упровадження технології відкритих інформаційних систем. Ця технологія дозволяє створити єдиний інформаційних простір не тільки у рамках однієї країни, а й усього світу.

Єдиний інформаційний простір складається із таких головних компонентів:

 • інформаційних ресурсів, що містять дані, відомості та знання, які зафіксовані на відповідних носіях;

 • організаційних структур, які забезпечують функціонування та розвиток єдиного інформаційного простору, у тому числі збір, обробку, збереження та розповсюдження інформації;

-г- засобів інформаційної взаємодії, у тому числі програмно-технічних засобів і організаційно-нормативних документів, які забезпечують доступ до інформаційних ресурсів на основі відповідних інформаційних технологій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке кінчик