Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кінчик / Лекція 1.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
86.02 Кб
Скачать

3. Зміст інформаційних технологій та їх рівні.

Особливим видом інформаційних ресурсів є інформаційні технології. Інформаційні технології - машинні засоби розробки, зберігання, передачі, використання інформації у вигляді знань. На відміну від виробничих чи енерготвірних технологій, інформаційні належать до соціальних технологій, які утворюють знання. Ці технології виступили новим засобом перетворення знань в інформаційні ресурси суспільства, його новим фактором руху.

Інформаційні технології в залежності від ступеня розвитку, можливостей та призначення підрозділяють на три рівні: зберігачі, раціоналізуючі та творчі.

Зберігаючі інформаційні технології економлять працю, матеріальні, фінансові ресурси та час, але не міняють стан рівня функціонування самого об'єкту (підприємства, установи, робітника).

Раціоналізуючі технології відрізняються великою складністю та різноманітністю функцій і охоплюють не тільки стадію зв'язку, але й в певній мірі стадії використання відомостей в системі споживачаЂ.

Творчі технології відрізняються особливостями комп'ютерних систем, що реалізують творчі інформаційні технології. По-перше, ці технології переробляють та використовують семантичну, змістовну інформацію. По-друге, вони охоплюють весь інформаційний цикл - від матеріально-еиергетичних витрат та витрат праці на розробку ресурсу до закінчення його використання для перетворення об'єкту в новий цільовий стан

4. Операція та процедури інформаційних технологій

Інформаційна технологія - це системно-організована послідовність операцій, виконуваних над інформацією із застосуванням засобів і методів автоматизації. У свою чергу, операції - це елементарні дії, що проводяться над інформацією. До типових технологічних операцій належать: збір і реєстрація інформації, її передача, введення, обробка, висновок, зберігання, накопичення, пошук, аналіз, прогноз, ухвалення рішень. Засоби та методи автоматизації включають техніку, програми, способи та підходи в організації інформації, інформаційних систем і технологій, в обслуговуванні користувачів. Склад процедур і операцій інформаційної технології схематично представлений на рис .1.1.

З метою зручності проектування та управління технологічні операції об'єднують в процедури або етапи обробки та перетворення, тобто в більш укрупнені елементи технологічного процесу. Процедура збору та реєстрації первинної інформації включає її доставку, збір, передачу, реєстрацію на машинному носії або папері, введення в систему, контроль введення. При цьому повинні бути забезпечені достовірність, повнота й своєчасність процедури.

Процедура передачі інформації включає, окрім самої передачі, операції введення даних в систему перетворення з цифрової форми в аналогову (і навпаки), операції виведення повідомлень, контроль введення і висновку, захист даних. Ця процедура відрізняється способами передачі (канали зв'язку, транспортні засоби), різноманітністю засобів передачі і а організацією самого процесу передачі.

Процедури обробки інформації є головними в інформа­ційних технологіях. Вони включають: операції введення інформації в систему, обробки, виведення результатів, відображення результатів і їх контролю. Обробка має ризні види та форми представлення інформації: символи, текст, таблиці, бази даних, зображення сигнали тощо.

Процедура аналізу, прогнозу, ухвалення рішень належить до найскладніших. Вона виконується фахівцем на базі підготовлених даних, знань, їх моделей, правил роботи із знаннями і моделями, альтернативних рішень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке кінчик