Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / маланка.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
507.09 Кб
Скачать

Бухгалтерські проведення з обліку витрат діяльності на ват «карпатія-бук» за червень 2009 року

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

2

3

4

5

1.

Нараховано амортизацію по основних засобах адміністративного призначення згідно Відомості амортизації

92

131

3,81

2.

Віднесено на адміністративні витрати суму послуг по технічному обслуговуванню комунікаційних мереж згідно Акту здачі-прийняття робіт

92

685

266,17

3.

Віднесено на адміністративні витрати суму послуг по виготовленню сертифікатів відповідності згідно Акту приймання –здачі виконаних робіт

92

685

112,27

4.

Списано на адміністративні витрати суму орендної плати приміщення згідно розрахунку бухгалтерії

92

685

81,71

5.

Віднесено на адміністративні витрати суму послуг МТЗ згідно податкової накладної

92

685

8,87

6.

Списано на адміністративні витрати вартість послуг ВАТ «Утел»

92

685

400,14

7.

Віднесено витрати майбутніх періодів на адміністративні витрати

92

685

35,24

8.

Віднесено суму комунального податку на адміністративні витрати

92

641/7

59,50

9.

Віднесено на адміністративні витрати суму податку на землю

92

641/8

131,0

10.

Згідно відомості обліку заробітної плати нараховано заробітну плату адміністративному персоналу

92

661

1705,58

11.

Проведено нарахування на заробітну плату до фондів соціального страхування згідно розрахунку бухгалтерії

92

65

682,07

12.

Віднесено до витрат на збут вартість пакувальних матеріалів згідно Акту списання матеріалів

93

204

644,43

13.

В кінці місяця вартість адміністративних витрат списується на зменшення фінансового результату

791

92

3489,36

14.

Вартість витрат на збут списується на фінансовий результат

791

93

644,43

Журнальна форма бухгалтерського обліку заснована на використанні принципу систематизації та накопичування даних первинних документів безпосередньо в регістрах аналітичного і синтетичного обліків відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Записи в накопичувальних регістрах виконують по показниках, необхідних для управління і контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, а також для складання періодичної та річної бухгалтерської звітності. Основними регістрами при цій формі обліку є журнали, що ведуться по кредиту синтетичних рахунків (синтетичного обліку) і дебету кореспондуючих рахунків. Використовують також регістри аналітичного обліку - відомості, таблиці, книги і картки.

2.4 Калькулювання собівартості виготовленої продукції

Заключним етапом обліку витрат є обчислення собіва­ртості одиниці, продукції (робіт, послуг), тобто складання каль­куляції.

Калькуляція — це обчислення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) за встановленою номенклатурою витрат.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлює підприємству самостійно.

Витрати, пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), можуть групуватися за такими статтями калькуляції (типовими):

 • сировина і матеріали;

 • купівельні комплектуючі вироби, на­півфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій;

 • паливо та енергія, на технологічні потреби;

 • зворотні відходи (вираховуються);

 • основна заробі­тна плата;

 • додаткова заробітна плата;

 • відрахування на соці­альне страхування;

 • витрати, пов'язані з підготовкою та осво­єнням виробництва продукції;

 • відшкодування зносу спеці­альних інструментів і пристроїв цільового призначення та інші спеціальні витрати;

 • витрати на утримання та експлуатацію устаткування;

 • загальновиробничі витрати.

Відображення витрат виробництва бухгалтерськими проводками проведене у дадатку «М».

Організація обліку витрат залежить передусім від особливостей технології виробництва та характеру продукції, що випускається. Сукупність прийомів обліку виробничих витрат та способів обчислення собівартості одиниці продукції називається методом калькулювання[36, с.312-315].

Витрати виробництва залежно від його типу можуть обліковуватись декількома методами: Позамовним, по передільним та комбінацією цих двох методів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке All_inclusive