Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / маланка.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
507.09 Кб
Скачать

2.3 Синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва.

Аналітичний облік за рахунком 23 «Виробництво» ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється.

Кореспонденція рахунків з обліку виробництва ВАТ «КАРПАТІЯ-БУК» за червень 2009 р., на підставі первинних документів, наведена у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Кореспонденція рахунків з обліку виробництва ват «карпатія-бук» за червень 2009 року

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

2

3

4

5

1.

Нараховано амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, що використовуються у виробництві згідно Відомості амортизації основних фондів

23

131

3912,88

2.

Відпущено зі складу сировину і матеріали згідно Акту списання матеріалів на витрати основного виробництва

23

201

4428,88

3.

Списано на собівартість продукції вартість отриманих від підприємства «ВТН» монтажних і наладочних робіт згідно Акту виконаних робіт

23

685

20000

4.

Списано на собівартість продукції вартість спожитої електроенергії згідно рахунку за електроенергію від ВАТ «АК Чернівціобленерго»

23

685

2422,36

5.

Згідно розрахунку бухгалтерії списано вартість орендної плати на собівартість продукції

23

685

633,23

6.

Нараховано заробітну плату виробничих робітників та робітників загальновиробничого призначення згідно Відомості обліку заробітної плати

23

661

7681,29

7.

Проведені відрахування на соціальне страхування від зарплати за рахунком бухгалтерії

23

65

2996,96

8.

Вироблена продукція списується на рахунок готової продукції

26

23

69180,6

З даних таблиці ми бачимо, що собівартість виробленої ВАТ «КАРПАТІЯ-БУК» продукції, яка обліковується на рахунку 23 згідно наказу про облікову політику включає: амортизацію виробничого обладнання, прямі матеріали, отримані роботи і послуги, що безпосередньо відноситься до виробленої продукції, витрати на оплату оренди; послуги, такі як електроенергія, вода та інші (через відсутність рахунку загально виробничих витрат), а також заробітна плата працівників, підприємства (крім адміністративного персоналу) і відрахування.

В цілому можна говорити, що використання рахунків для обліку виробництва на ВАТ «КАРПАТІЯ-БУК» відповідає чинному законодавству України.

Після того, як процес виробництва продукції завершено, всі витрати на її виготовлення сумуються і списуються з кредиту рахунку 23 в дебет 26 „Готова продукція”.

Варто зазначити, що по рахунку 23 „Виробництво” на кінець місяця може бути дебетовий залишок (сальдо) в сумі незавершеного виробництва. Проте, як видно з даних таблиці 1.5, на ВАТ «КАРПАТІЯ-БУК» незавершеного виробництва не має. Всі інші витрати на ВАТ «КАРПАТІЯ-БУК» не включаються до собівартості продукції, є витратами періоду і списуються в кінці періоду на фінансовий результат. На досліджуваному підприємстві вони поділяються на адміністративні витрати та витрати на збут.

Кореспонденція рахунків по обліку витрат діяльності ВАТ «КАРПАТІЯ-БУК», на підставі первинних документів, наведена в таблиці 1.3.

Виходячі з даних таблиці ми бачимо, що в обліку ВАТ «КАРПАТІЯ-БУК» віднесення статей витрат до адміністративних та витрат на збут відповідає П(С)БО 16 ,,Витрати”.

Таблиця 1.3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке All_inclusive