Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pz.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
921.6 Кб
Скачать

Дослідження магнітного кола

 1. МЕТА РОБОТИ

  1. Ознайомитись з методами розрахунку магнітного кола.

  2. Побудувати ампер-вольтні характеристики магнітного кола при різному повітряному зазорі

  3. Встановити залежність опору магнітного кола від величини повітряного зазору.

 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

  1. Зібрати схему (рис. 6.1.) і показати викладачу для перевірки.

  1. Установити ручку регулюючого автотрансформатора ЛАТР в положення, яке відповідає напрузі на зажимах дроселя V=0 і встановити повітряний зазор рівний нулю.

  2. Автотрансформатором ЛАТР встановити різну напругу починаючи від 0 до значення, при якому струм перевищить номінальний струм дроселя на 25… 30%, записати дані приладів в таблицю 6.1.

Таблиця 6.1.

Напруга

U, B

Частота

f, Гц

Струм

І, А

Активна потужність Р, Вт

Примітка

1-8

площа поперечного перерізу магнітопроводу S; число витків котушки W. Повітряний зазор δ=0.

9-16

  1. Проробити аналогічні досліди при заданому повітряному зазорі, для встановлення якого використати немагнітні прокладки відомої товщини (вибрати прокладку , ввести в повітряний зазор і щільно затиснути рухомою частиною магнітопроводу). Результати записати в таблицю 6.1.

  2. Дослідити дроссель при змінному повітряному зазорі і незмінній діючій напрузі встановити при найбільшому повітряному зазорі діючий струм, яки перевищує номінальний струм дросселя на 25…30%. Потім поступово зменшувати повітряний зазор до нуля, використовуючи при малих його значеннях немагнітні прокладки відомої товщини, і записати покази приладів у таблицю 6.2.

Таблиця 6.2.

Напруга

U, B

Частота

f, Гц

Струм

I, A

Активна потужність

Р, Вт

Повітр.

зазор, мм

1-3

 1. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДУ

  1. Побудувати ампер-вольтні характеристики дроселя з регульованим повітряним зазором для двох його значень.

  2. Побудувати залежність I=f(δ) при постійній, величині діючої напруги.

 2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

 3. По результатах лабораторної роботи зробити висновки щодо впливу повітряного зазору на струм дроселя.

Лабораторна робота №7

Дослідження нерозгалуженого кола змінного струму

 1. МЕТА РОБОТИ

  1. Перевірити практично і з’ясувати, які фізичні явища відбуваються в колі змінного струму.

  2. Розрахувати параметри окремих елементів електричного кола.

  3. Побудувати по дослідних данних векторні діаграми.

 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

  1. Зібрати коло (рис.7.1.) і показати його викладачу для перевірки.

  1. Після перевірки викладачем правильності з’єднань увімкнути двополюсний автоматичний вимикач S, збільшити напругу до заданого значення. Спостерігаючи струм в колі, змінювати ємність конденсатора до отримання резонансу напруг Виміряти напругу на споживачах кола. Результати спостережень записати в таблицю 7.1

Таблиця 7.1.

Дані спостережень

U

В

I

А

P

Вт

UR

В

UK

В

UC

В

Продовження таблиці 7.1.

Результати обчислень

Rр

Ом

ZK

Ом

RK

Ом

Uак

В

XL

Ом

UL

В

L

Гн

X

Ом

C

мкФ

cosφ

сosφк

 1. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДІВ

  1. По результатах спостережень провести обчислення величин і отримані значення записати в таблицю 7.1.

 2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Для всіх дослідів побудувати в масштабі векторні діаграми струму і напруги

Лабораторна робота №8

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]