Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pz.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
921.6 Кб
Скачать

Дослідження розгалуженого кола змінного струму. Компенсація зсуву фаз

 1. МЕТА РОБОТИ

1.1. Перевірити практично і з’ясувати, які фізичні явища відбуваються в розгалуженому колі змінного струму.

  1. Розрахувати параметри окремих елементів електричного кола.

  2. Побудувати по дослідним даним векторні діаграми.

 1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

2.1. Скласти схему лабораторної установки (рис. 8.1.) і показати викладачу для перевірки

2.2. Після перевірки викладачем правильності з’єднання включити двополюсний автоматичний вимикач S, збільшити напругу до заданого значення. Змінити ступенями ємність конденсаторної батареї від нуля до значення, при якому струм в нерозгалуженій частині кола стане мінімальним. Потім, збільшуючи ємність батареї, добитись значення струму в нерозгалуженій частині кола, рівного струму при С=0. Дані спостережень звести в таблицю 8.1.

Таблиця 8.1.

п/п

Дані спостережень

Результати спостережень

U

B

I

A

I1

A

I2

A

P

BT

cosφ

Z

OM

ZK

OM

XC

OM

C

МкФ

1

2

 1. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДІВ

  1. По результатах спостережень провести обчислення величин і отримані значення записати в таблицю 8.1.

 1. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

  1. В одній системі координат побудувати графікиcosφ=f(C)iI=f(C)

  2. Для всіх дослідів побудувати в масштабі векторні діаграми струму і напруги

Лабораторна робота №9, 10

Дослідження трифазного кола змінного струму при з’эднанні фаз споживача зіркою і трикутником

 1. МЕТА РОБОТИ

  1. Втановити співвідношення між лінійними і фазними струмами і напругами при симетричному навантаженні фаз.

  2. Виявити на досліді роль нульового провода і вплив обриву лінійного проводу на роботу трифазного споживача.

  3. Побудувати векторні діаграми.

 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

  1. Підібрати необхідні прилади. Зібрати коло (рис.9.1.) і показати викладачу для перевірки.

  1. При замкнутих тумблерах вимикача включити коло. Виміряти силу струмів і напруги в колі. Результати вимірювань занести в таблицю 9.1.

Таблиця 9.1.

Нейтраль

Лінійний

Провід С

З досліду

Ia A

Iв

A

IC

A

IN

A

UЛ

B

UА

B

UВ

B

UC

B

UN

B

Замкнена

Розімкнена

Замкнений

Замкнена

Розімкнена

Розімкнений

Продовження таблиці 9.1.

Нейтраль

Лінійний

Провід С

З розрахунку

Pa

Вт

Pв

Вт

РС

Вт

Р

Вт

Замкнена

Розімкнена

Замкнений

Замкнена

Розімкнена

Розімкнений

  1. Розімкнути нейтральний провід, впевнитися, що це не вносить ніяких змін в роботу кола.

  2. Вияснити, як при симетричному навантаженні нульовий провід впливає на силу струмів і напругу при обриві лінійного провода. Результати вимірювань і обчислень записати в таблицю 9.1

  3. Підібрати необхідні прилади. Зібрати коло (рис.10.1.) і показати викладачу для перевірки.

  1. При замкнутих тумблерах вимикача включити коло. Виміряти силу струмів і напруги в колі. Результати вимірювань занести в таблицю 10.1.

Таблиця 10.1.

Лінійний

провід С

З досліду

Uaв

B

Uвc

В

Іав

А

Uca

B

Iвс

А

Іса

А

Іа

А

Ів

А

Іс

А

Замкнений

Розімкнутий

Продовження таблиці 10.1.

Лінійний

провід С

З розрахунку

Ра

Вт

Рв

Вт

Рс

Вт

Р

Вт

Замкнений

Розімкнутий

  1. Повторити вимірювання для розімкненого лінійного провода С.

 1. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДІВ

  1. По результатах вимірювань обчислити потужості фаз споживачів та всього кола. Результати обчислень записати в таблиці 9.1. та 10.1. відповідно.

  2. Перевірити співвідношення між фазними і лінійними струмами і напругами.

 2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ.

  1. По лабораторній роботі зробити висновок відносно:

 • співвідношення між лінійною і фазною напругами споживача при симетричному навантаженні;

 • доцільності нейтрального провода при симетричному навантаженні;

 • ролі нейтрального провода при обриві лінійного проводу;

 • вплив обриву одного лінійного провода на режим роботи ел. кола.

  1. По результатах дослідів побудувати векторні діаграми.

Лабораторна робота №11

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]