Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма ДЕК 4 к_2014.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
117.76 Кб
Скачать

Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

 1. Охарактеризуйте завдання ознайомлення дітей з природою, керуючись основними положеннями Базового компоненту дошкільної освіти.

 2. Розкрийте освітньо-виховне значення праці у природі. Охарактеризуйте її види та особливості педагогічного керівництва в різних вікових групах.

 3. Охарактеризуйте зміст природо-пізнавальної діяльності дітей різних вікових груп у куточку природи.

 4. Дайте наукове обґрунтування ролі екскурсії у пізнанні дітьми природи. природу. Назвіть види екскурсій та розкрийте особливості методичного керівництва їх проведенням.

 5. Розкрийте значення природи у вихованні дітей. Поясніть, чому ознайомлення з природою необхідно починати з раннього дитинства.

 6. Доведіть, що спостереження є основним методом ознайомлення дітей з природою.

 7. Охарактеризуйте види моделювання як методу пізнання природи.

 8. Обґрунтуйте доцільність використання у пізнанні природи дослідів та нескладних експериментів. Розкрийте особливості методики їх проведення.

 9. Розкрийте значення природо пізнавальних ігор у закріпленні знань дітей про природу.

 10. Обґрунтуйте значення прогулянки для закріплення знань про природу. Поясніть, які види роботи з дітьми проводяться на прогулянці у природі.

Методика керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку

 1. Перелічіть види образотворчої діяльності дітей, дайте їхню характеристику і визначте провідні засоби виразності в кожному з них.

 2. Назвіть та поясніть провідні принципи організації особистісно-розвивального середовища, сприятливого для образотворчої діяльності дитини.

 3. Дайте характеристику сучасних підходів до класифікації методів педагогічного супроводження образотворчої діяльності.

 4. Назвіть форми організації образотворчої діяльності дітей. Розкрийте особливості проведення занять. Охарактеризуйте класифікацію видів занять.

 5. Поясніть, у чому своєрідність дитячої художньої творчості? Розкрийте взаємозв’язок навчання і творчості в образотворчій діяльності дітей.

 6. Наведіть приклади відомих вам нетрадиційних технік малювання і визначте їхнє значення у розвитку художньо-творчих здібностей дітей.

 7. Дайте характеристику основних напрямів інноваційно-освітньої роботи в галузі організації образотворчої діяльності дітей.

 8. Дайте характеристику сучасних підходів до розробки педагогічних технологій супроводження малювання в дошкільних навчальних закладах.

 9. Охарактеризуйте специфіку ліплення як виду образотворчої діяльності дітей. Дайте характеристику завдань розвитку дитини молодшого дошкільного віку в процесі занять ліпленням.

 10. Визначте специфіку аплікації як виду декоративної діяльності. Дайте характеристику технік виконання аплікацій.

Методика ознайомлення дітей з українознавством

 1. Розкрийте зміст завдань ознайомлення дітей з початками народознавства (пізнавальні, навчальні, розвивальні, виховні, мовленнєві завдання).

 2. Дайте характеристику принципам методики ознайомлення дітей з українським народознавством.

 3. Розкрийте особливості дитячого фольклору як складової частини етнопедагогіки. Наведіть приклади скоромовок, забавлянок, лічилок, які використовують у роботі з дітьми, поясніть методику їх використання.

 4. Охарактеризуйте види української народної іграшки відповідно до регіону та за матеріалом виготовлення. Поясніть методику ознайомлення дітей різних вікових груп із народною іграшкою.

 5. Розкрийте особливості використання української народної казки у роботі з дітьми дошкільного віку; методика її використання.

 6. Охарактеризуйте українські національні народні ігри як засіб виховання підростаючого покоління. Розкрийте методику використання народних ігор у роботі з дітьми дошкільного віку.

 7. Проаналізуйте методику ознайомлення дітей з родинними стосунками та сімейними традиціями в Україні.

 8. Розкрийте особливості методики ознайомлення дітей дошкільного віку з рідним краєм.

 9. Розкрийте особливості використання народної метеорології у роботі з дітьми дошкільного віку.

 10. Розкрийте особливості використання елементів народної математики в дитячому дошкільному закладі.