Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Раздел 2.docx
Скачиваний:
32
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
142.31 Кб
Скачать

2.2 Аналіз результатів дослідження креативного мислення.

Індивідуальна таблиця № 1. Див. додаток №2

Загальна таблиця № 2.

Методика творчого мислення Торренса

високий

средній

низький

Швидкість

100%

 

 

Гнучкість

32%

32%

36%

Оригінальність

5%

34%

61%

Розробленість

34%

19%

47%

Проаналізуємо дані таблиці № 1:

Перший критерій «швидкість» показує здатність продукувати велику кількість ідей, всі учні показали високі результати.

Другий критерій «гнучкість» показує здатність застосовувати різноманітні стратегії при вирішенні проблем, 32% учнів показали високі результати, 32% середні і 36% нижчі результати.

Третій критерій «оригінальність» показує здатність продукувати незвичайні, нестандартні ідеї, високі результати показали 5%, середні 34% і низькі 61% учнів.

Четвертий критерій «розробленість» показує здатність детально розробляти виникли ідеї, високі результати показали 34%, середні 19% і низькі 47% учнів.

2.3 Виявлення низьких показників креативного мислення в досліджуваній групі.

За результатами проведеного мною дослідження на базі ОНВК № 90 ім. О.С.Пушкін, учнів у віці від 12 до 15 років, в кількості 44 учня, використовуючи тест творчого мислення П. Торренса, я виявила, що 27 учнів із 44, тобто 61% показали низькі результати креативного мислення.

Методика творчого мислення Торренса

високий

средній

низький

Швидкість

100%

 

 

Гнучкість

18,5%

29,5%

52%

Оригінальність

0%

0%

100%

Розробленість

14,5%

14,5%

70%

Далі я розробила корекційний тренінг на розвиток і формування креативного мислення. З учнями які показали низькі результати, проведу корекційний тренінг, після чого проведу контрольне дослідження використовуючи тест творчого мислення П. Торренса, щоб виявити ефективність коррекціного тренінгу.

2.4. Розробка корекційного тренінгу на розвиток креативного мислення підлітків.

Мета тренінгу: Розвиток креативного мислення у підлітків.

Завдання тренінгу:

1. Актуалізація характеристик креативності: швидкість, гнучкість оригінальність, розробленість у мисленні;

2. Формування емоційно позитивного ставлення до креативного процесу;

3. Розвиток позитивного самоставлення;

4. Вдосконалення особистісних якостей: незалежність, рішучість, наполегливість при досягненні мети, здатність відстоювати свою думку.

Пропонований варіант програми розрахований на 9 занять по 45 хвилин, які проводяться три рази на тиждень. Оптимальна кількість учасників - 20-30 осіб.

При написанні програми були використані наступні принципи:

             1. Принцип активності. Активність учасників тренінгової групи носить особливий характер. У тренінгу учасники залучаються до спеціально розроблені дії. Особливо ефективними в досягненні цілей тренінгу через усвідомлення, апробування й тренування прийомів, способів поведінки, ідей, запропонованих ведучим, є ті ситуації і вправи, які дозволяють активно брати участь в них всім членам групи одночасно.

2. Принцип дослідницької (творчої) позиції. Суть цього принципу полягає в тому, що в ході тренінгу учасники групи усвідомлюють, виявляють, відкривають ідеї, закономірності, а також свої особисті ресурси, можливості, особливості. У тренінговій групі створюється креативне середовище, основними характеристиками якої є проблемність, невизначеність, прийняття, безоціночність.

3. Принцип постійного зворотного зв'язку. Необхідно створювати умови для ефективного зворотного зв'язку в групі. Зворотній зв'язок у групі, що задається і відстежувати ведучим - спонтанне, безоціночне.

4. Принцип партнерського (суб'єкт-суб'єктного) спілкування. Реалізація цього принципу створює в групі атмосферу безпеки, довіри, відкритості, яка дозволяє учасникам групи експериментувати, не соромлячись помилок.

5. Принцип добровільної участі. Кожен учасник самостійно приймає рішення про участь, як у всьому тренінгу, так і в його окремих вправах.

Заняття 1. «Знайомство»

Мета заняття:

1. Знайомство учасників тренінгової групи з правилами роботи в групі і основними поняттями, використовуваними в ході занять;

2. Формування вміння працювати в групі (емпатія, рефлексія); тренування безоціночного прийняття своїх якостей і якостей учасників групи.

Зміст заняття: ведучий говорить про цілі тренінгу, коротко розкриває основні поняття, використовувані в ході занять, знайомить з режимом роботи групи.

1крок.

Обговорення правил групи: довірчий стиль спілкування; бути завжди відповідальним за свої слова і вчинки; все, що відбувається звершується "тут і тепер»; все, що відбувається в групі, повинно робитися на добровільно; приймати себе та інших такими, які вони є; конфіденційність; щирість, говорити тільки від першої особи; без оцінок.

2крок.

Вправа «Три якості». Ведучий: «Зараз кожен по черзі буде називати своє ім'я і три властиві йому якості, що починаються на ту ж букву, що і його ім'я». Таке уявлення вимагає від учасників винахідливості, гнучкості мислення, пропонуючи дещо незвичний підхід для розгляду своїх якостей, особливостей особистості. Дія, до якого спонукає учасників групи завдання, узгоджується з характеристиками креативної середовища. Завдання потребує значних зусиль для його неформального виконання, так як спокуса назвати перші прийшли в голову якості на потрібну букву іноді виявляється сильнішим готовності до пошуку більш точних, відповідних власним уявленням про себе характеристик.