Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
леся.docx
Скачиваний:
30
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
38.65 Кб
Скачать

122. Управлінське рішення, його сутність, правове, організаційне, інформаційне та документальне забезпечення.

Управлінське рішення – це свідомий акт організуючої діяльності суб’єкта управління, пов’язаний з вибором мети дії, а також шляхів, способів та засобів її досягнення. Управлінське рішення як специфічний вид діяльності людини можна уявити у вигляді послідовності певних етапів, про які вже згадувалось раніше: етапу підготовки, прийняття рішення та етапу реалізації його рішення.Управлінське рішення має такі властивості: 1. Управлінське рішення передбачає наявність можливих варіантів дій і вибору одного з них згідно з об’єктивно існуючою обстановкою, інтересами та потребами. 2. Вибір та прийняття варіанта дій є результатом свідомої розумово-психологічної діяльності. 3. Необхідність та основний зміст управлінського рішення визначається метою і орієнтується на її досягнення.

4. Управлінське рішення володіє активізуючою та організуючою силою. 5. В основі управлінського рішення лежить організована свідома діяльність людей. У зв’язку зі складністю категорії “управлінське рішення” важливого значення набуває класифікація їх за певними критеріями.

Управлінське рішення впливає на економічні, організаційні, соціальні, правові і технологічні інтереси підприємства. Тому розробка й реалізація УР вимагають від керівників широкого погляду на сутність рішення і можливі результати. Розрізняють економічну, організаційну, соціальну, правову і технологічну сутність УР.

Економічна сутність УР випливає з того, що для розробки й реалізації будь-якого УР потрібні фінансові, матеріальні та інші ресурси. Тому кожне УР має реальну собівартість, є результатом (продукцією) управлінської діяльності і має приносити підприємству прямий або непрямий дохід. За допомогою зіставлення витрат і можливої матеріальної вигоди від розробки й реалізації УР можна визначити доцільність проведення цієї роботи.

Організаційна сутність УР полягає в тому, що для розробки й реалізації УР підприємство повинно мати відповідні умови.

140. Організація взаємодії сил при проведенні аварійно — рятувальних робіт та основних видів забезпечення у зоні нс.

Сутність рятувальних та інших невідкладних робіт — це усунення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей, відновлення життєзабезпечення населення, запобігання або значне зменшення матеріальних збитків. Рятувальні та інші невідкладні роботи включають також усунення пошкоджень, які заважають проведенню рятувальних робіт, створення умов для наступного проведення відновлювальних робіт. РІНР поділяються на рятувальні роботи і невідкладні роботи. Під час проведення інших невідкладних робіт основні зусилля центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і господарювання, задіяних у реагуванні на НС, та їхні ресурси спрямовуються на:

- створення умов для успішного і безпечного проведення рятувальних робіт, забезпечення життєдіяльності населених пунктів, запобігання подальшому руйнуванню і втратам;

- локалізацію аварій, що загрожують життю людей або призводять до вибухів, пожеж, додаткових руйнувань та ураження;

- створення необхідних умов для відновлення діяльності об’єктів економіки,функціонування інженерних і транспортних мереж та споруд;

- організацію робіт, пов’язаних із забезпеченням сталого функціонування об’єктів економіки та першочергового життєзабезпечення постраждалого населення;

- організацію надання необхідної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок НС.

До невідкладних робіт відносяться: прокладення колонних шляхів та улаштування проїздів, проходів у завалах на ураженій територіях; локалізація аварій на водопровідних, енергетичних, газових і технологічних мережах; ремонт та тимчасове відновлення роботи комунально-енергетичних систем і мереж звязку для забезпечення рятувальних робіт; зміцнення або руйнування конструкцій, які загрожують обвалом і безпечному веденню робіт .

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]