Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВІДПОВІДІ ДО ІСПИТУ ГРА.docx
Скачиваний:
58
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
337.35 Кб
Скачать

43. Показники діагностики розвитку творчої сюжетно-рольової гри. Младшая группа

Сюжетно-ролевая игра

1) Уровень развития игры как деятельности:

 • Придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет

 • Выполняет в игре несколько взаимосвязанных действий

 • Умеет самостоятельно подбирать атрибуты

 • Доброжелательно относится к товарищам

 • Использует в играх игрушки и заменяющие их предметы

2) Уровень взаимоотношений

 • Принимает предложение поиграть, обменивается игрушками

 • Участвует в совместных играх

 • Проявляет чувство симпатии к партнеру по игре

 • Умеет играть в группе по 2-3 человека

Дидактическая игра

1) Уровень развития игры как деятельности:

 • Умеет подбирать предметы по различным признакам

 • Совместно с воспитателем выполняет правила игры

 • Действует по усвоенным правилам самостоятельно

 • Игровые действия выполняет вместе с воспитателем и детьми

 • Допускает ошибки (не внимателен, не понимает правила и др.)

 • Проявляет умственную активность, сосредоточенность

2) Уровень взаимоотношений

 • Умеет самостоятельно организовать игру

 • Принимает предложение поиграть, обменивается игрушками

 • Участвует в совместных играх

 • Сопереживает товарищам

Средняя группа

Сюжетно-ролевая игра

1) Уровень развития игры как деятельности:

 • В играх отражает не только быт, но и труд людей

 • Умеет самостоятельно действовать в соответствии с игровым замыслом

 • Умеет самостоятельно объединять несколько игровых действий в один сюжет

 • Умеет выбирать место, игрушки и атрибуты

 • Умеет играть в одну игру 30 - 40 мин и более

2) Уровень взаимоотношений

 • Умеет считаться с интересами товарища

 • Оказывает посильную помощь товарищам

 • Умеет играть в группе (3 - 5 человек)

3) Уровень развития творческих способностей

 • Умеет самостоятельно создавать игровой замысел

 • Отражает в игре не только личный опыт, но и то, о чем читали, рассказывали

 • Широко использует в игре предметы-заместители

 • Выражает себя через мимику, жесты, интонации голоса

Старшая группа

Сюжетно-ролевая игра

1) Уровень развития игры как деятельности:

 • Умеет самостоятельно выбирать тему для игры

 • Развивает сюжет на основе полученных знаний

 • Самостоятельно распределяет роли

 • Способствует установлению в игре ролевого взаимодействия

 • Принимает участие в изготовлении необходимых атрибутов в игре

2) Уровень взаимоотношений

 • Умеет согласовать свои действия с действиями партнеров по игре

 • Умеет объективно оценивать действия партнеров

 • Стремится к выполнению правил в совместной игре

 • Устанавливает дружеские взаимоотношения

 • Совместно планирует игру

3) Уровень развития творческих способностей

 • Создание и использование условий

 • Создание новых персонажей (новые роли)

 • Придумывание новых сюжетов

 • Ярко выражает себя через мимику, жесты, интонации голоса

44. Ігри за правилами та їх особливість

Гра з правилами, так само як і сюжетна гра, є елементом дитячої субкультури, приналежністю дитячого життя від дошкільного віку до підліткового.

Розглядаючи гру з правилами як соціокультурний феномен, один з видів традиційних ігор (тобто ігор, переданих з покоління в покоління), дослідники насамперед відзначають властиву їй стабільність форми, збереження базової структури при розмаїтості варіантів (Н.Я.Михайленко, Н.І.Кустова, Н.А.Короткова).

Досить чітка характеристика гри з правилами дається в єнтографічних дослідженнях, де особливо підкреслюється зв'язок гри з правилами з іншими іграми і розвагами, що доставляють задоволення.

Разом з тим підкреслюється і наявність в іграх із правилами ряду відмітних ознак. До них відносяться: організована структура, наявність двох чи більш сторін які змагаються, критерії для визначення переможця (той, хто виграв ), договір (угода) відносно правил.

Відмітна відмінність ігор із правилами від інших видів дитячих ігор – наявність формалізованих правил. І.Івіч, розробляючи міжнародний проект по збору і збереженню традиційних ігор, підкреслює, що гра з правилами «характеризується наявністю чіткої системи правил, що підкоряється поводження гравців. Правила носять безособовий, договірної й обов'язковий характер для всіх учасників. Це не виключає різних варіантів ігор і модифікації правил, але, як тільки учасники домовилися про правила і варіант гри, вони зобов'язані їх дотримувати».

Таким чином, гра з правилами найбільше повно може бути визначена через дві специфічні складові: формалізовані (тобто безособові, договірні, обов'язкові для усіх) правила і відносини змагання установленням першості (виграшу) однієї зі сторін.

Н.Я.Михайленко, Н.О.Короткова. аналізуючи ігри за правилами і інші види ігор відзначають, що насамперед, гра за правилами, по суті своєї, завжди діяльність спільна, на відміну від сюжетної гри, що може протікати як у спільної, так і в індивідуальній формі.

Наступне відмінність полягає в наявності правила (чи зводу правил) у грі з правилами. Правила мають формалізований (тобто виразний і усвідомлений) і, що особливо важливо, обов'язковий характер (незалежно від того, чи є вони договірними, чи беруться зовні у готовому виді). Обов'язковість правил для всіх учасників гри - характеристика, органічно пов'язана із сумісністю.

Спираючись на дослідження педагогів, психологів можна відзначити, що, мабуть, є як би три шляхи, які, визначають становлення гри за правилами у дитини.

Перший шлях включає природний розвиток в грі «правила» як узагальненого знання, а також стихійне правило сумісного ритуалу (правило «тут і тепер»), зміст якого - проста вправа або символічна дія, що складається. Ця лінія сама по собі навряд чи приводить до гри з правилами в її специфічних характеристиках.

Другий шлях - залучення до традиційної гри через нагляд дій старших. Він задає дитині більш складний комплекс готових правил, але звично у рухомих іграх важко уловити загальну специфічну для гри з правилами схему діяльності; діти виділяють лише окремі правила дій і фіксують увагу на досягненні індивідуального результату. До того ж, практика сучасного дошкільника в цьому плані вельми обмежена. Не випадково Всесвітня організація по дошкільному вихованню звертає зараз велику увагу на проекти по відродженню в дитячій практиці традиційних ігор (І.Івіч).

Звідси - актуальність третього шляху - цілеспрямованої педагогічної організації умов для освоєння дітьми гри з правилами як специфічної діяльності. Якими повинні бути ці умови? Яким чином педагог може стати провідником дітей в світ гри з правилами? Як готувати і занурювати дітей в цю специфічну діяльність, щоб вона ставала їх самостійною спільною діяльністю з своїми специфічними розвиваючими функціями, непоправними ніякою іншою діяльністю.