Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УРОКИ МУЗИКИ 1 КЛАС ДВЕРІЙ.docx
Скачиваний:
32
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
77.02 Кб
Скачать

Орієнтовний зміст.

Старогрецьке слово MELO DIA перекладається українською як спів, наспів, пісня.

Сучасні музиканти словом мелодія іменують одноголосну звукову лінію — своєрідну звукову ниточку, на яку нанизані звуки різної висоти та довжини.

Слухаючи музичний твір, ми завжди звертаємо увагу на красу мелодії, на її наспівність, її співучість.

Розповісти дітям про види мелодичного руху. Нагадати, що нотки можуть звучати на одному рівні. Можуть пощаблево підніматися вгору та збігати вниз (-гамоподібний рух мелодії). Можуть перескакувати через один-два шаблі (-рух мелодії по тонах акорду). Можуть погойдуватися вгору та вниз як морські хвильки (-хвилеподібний рух мелодії) тощо.

Запитати: Як музика мала б розповісти про снігову заметіль? Якою б мала бути її мелодія? Які засоби музичної виразності доцільно було б застосувати? (нагадати дітям, що висота, тривалість, гучність, тембр є одно­часно і властивостями музичних звуків, і засобами музичної виразності).

Запитати: Яким уявляють собі діти звуковий образ втомленої дівчинки? Яким уявляють собі звуковий образ злої Баби Яги?

Послухати три твори ("Метелиця", "Втомлена іду я спати", "Баба Яга"). Порівняти їх звучання зі словесним описом музики, створеної уявою дітей.

Урок 4 -Тема уроку: "Вчимося грати на чорних клавішах".

Слухання музики. Л.Бетговен "Екосез".

Спів. А.Кос-Анатольський "Саночки-санчата"(с.48).

Гра на трьох чорних клавішах фортепіано.

Слова В.Лучука "Каркнув крук" ("Я знаю пісню", сі 1). Письмові завдання. № 3, 4 (с.З1).

Орієнтовний зміст.

Продекламувати вірш І.Кульської "Саночки-санчата". Запитати: Які засоби музичної виразності потрібно використати, щоби правильно передати настрій вірша? (-звуки довгі чи короткі?, звуки високі, низькі, чи середні за висотою? тощо).

Послухати пісню у викладі А.Кос-Анатаііьського. Звернути увагу на засоби, які передають веселу метушню, зображають стрімкий спуск із гірки дитячих саночок.

Поміркувати, про що може розповідати музика у творі Л.Бетговена "Екосез"?

Заспівати поспівку "Я знаю пісню" словами, числовими позначеннями щаблів. Співаючи поспівку числами, одночасно грати її мелодію на трьох чорних клавішах фортепіанної клавіатури (с.57). Пальчик, який має натискати клавіші, опустити на сантиметр нижче усіх інших пальчиків. Клавіші торкати рухом усієї кисті.

/Траєкторія виконавських рухів піаніста дуже складна. Тут і переноси рук із октави в октаву, і різноманітні заміни-підкладання пальців, і т.ін. Гра на «німій клавіатурі фортепіано» дозволяє відпрацьовувати основні виконавські руки піаніста у великої кількості дітей одночасно. І найголовніше, - відпрацьовувати їх у тиші, без музичного шуму, породженого невмілою грою 30-40 початківців/.

Урок 5

Тема уроку: "Ритм, пульс, темп".

Слухання музики. П. Чайковський "Танець Феї Драже".

Є.Юцевич "Марш". Гра на трьох чорних клавішах фортепіано.

Поспівки "Кую, кую, чобіток" (сі Г), "Тримав став" (сі8). Музична забава зі співом. Я.Степовий "Сніжинки" [див. кн. "Весняночка"]. Письмові завдання. №1,2 (с.28).

Орієнтовний зміст.

Запропонувати дітям проплескати в долоньки мелодію добре відомої їм пісні. Запитати, що ми отримали? (-ми отримали не мелодію, а тільки її ритм. Тобто низку звукових довжин [тривалостей]).

Показати учням метроном Мельцеля. Пояснити, що рівномірні удари маятника метроному допомагають музикантові правильно вивчити твір: а), грати твір із потрібною швидкістю; б), точно витримувати тривалості звуків.

Сказати, що строго рівномірні удари маятника відстукують пульс твору.

Швидкість коливань маятника задає музикантові темп виконання твору.

Заграти будь-яку п'єсу (наприклад, "Марш" Є.Юцевича) у кількох темпах. З'ясувати: Чи змінювався характер музики? Чи можна темп виконання твору вважати засобом музичної виразності?

Послухати музику балету "Лускунчик" П.Чайшвського та "Марш" Є.Юцевича. Закріпити з дітьми поняття пульс твору, темп виконання твору, маршовий ритм, танцювальний ритм.

Урок 6

-Тема уроку: ЩАБЛІ ЛАДУ

Слухання музики. Оркестрова п'єса "І шумить, і гуде ".

Спів. В.Верховинець "Щебетала пташечка" (с.49).

Ходіння по музичній драбинці. Слова В.Ладижця "Бабин біб" (сі4).

Поспівки "Раз, два, три" (сі4), "Кумо, кумо" (с.П). Письмові завдання. № 5, 6 (с.29).

Орієнтовний зміст.

Розповісти, що висоту звуків можна позначати не тільки нотами але і числами. Вивчити поспівку "Раз, два, три". Співаючи поспівку, одночасно «ходити» вказівним пальчиком по щабельках меншої драбинки.

Навчитися «ходити» по більшій драбинці, співаючи другий рядочок пісні "Бабин біб". Спробувати «походити» із піснею "Бабин біб" по клавішах форте­піано (с.14).

Навчитися грати поспівку "Кумо, кумо" на уявних дзвонах. Співати поспівку, тримаючи два пальчики на п'ятому та третьому щаблях більшої драбинки.

Послухати оркестрову п'єсу на тему української народної пісні "І шумить, і гуде". Визначити на слух найголовніший, найстійкіший звук (-звук, яким почина­ється мелодія). Визначити темп виконання (повільний?, помірний?, швидкий?).

Супроводжувати повторне слухання п'єси ритмо-тембровим супроводом учнівського "оркестру". Запропонувати дітям (які залишилися без інструментів) виконувати пританцівки, імітувати гру на трубах, скрипках, контрабасах.

Заспівати дітям пісню "І шумить, і гуде ". Проаналізувати: Чи зумів оркестр передати характер пісні? Як він це робив? Якими засобами?

Супроводжувати спів пісні "Щебетала пташечка" «диригуванням» - мякими рухами пластичного інтонування.

Урок 7

Тема уроку: "Такт, пауза".

Слухання музики. Е.Ґріг "Пташка", "Навесні".

Спів. Українські народні пісні "Ой минула вже зима" (с.50),

"Вийди, вийди, сонечко" (с.50),

"Куку! Куку! - в гаї гучить

Музична забава. "Зроби інакше" (с.36). Гра_на двох чорних клавішах фортепіано. ,

Поспівки "Кіт Мартин" (с.31), "Стоїть півень" (с.45).

Орієнтовний зміст.

Розглянути нотний запис пісень "Куку! Куку! - в гаї гучить" та "Тримав став" (С.17-18,). Знайти вісімкову та чверткову паузи (-паузи ті, та ).

Поміркувати над призначенням тактових рисочок (-вказують на місцезнаход­ження наголосу).

Нагадати значення слова такт (-обмежений із двох боків такто­вими рисками фрагментик нотного запису).

Сказати, що дорослі вживають у своїх розмовах слово такт ще й у іншому значенні (-почуття міри, уміння "не виходити за рамки" дозволеного).

Послухати твори Едварда Гріґа, не вказуючи їх назв. Визначити характер творів, їх настрій.

Запитати: які засоби музичної виразності використано у творах?

Спробувати вгадати: Про що хотів нам розповісти композитор?

Запропонувати дітям позмагатися, придумуючи нові метроритмічні та мело­дичні варіанти привітання "Добрий день!" (-у кого краща фантазія?).

Зверніть їх увагу:

Змінювати можна все - і темп, і характер, і навіть самі слова привітання.

Урок 8

Тема уроку: "Що таке фольклор?"

Слухання музики. В.Барвінський "Сонечко".

П. Чайковський "Пісня жайворонка". Спів. А.Філіпенко "Зацвіла в долині" (с.50). Музична забава зі співом. "Кривого танця йдемо" [див. кн. "Весняночка"].

Письмове завдання. № 1 (с.24).

Орієнтовний зміст.

Усе в природі має початок і кінець — час, коли народжується, і час, коли помирає. Подібно живим істотам, твори мистецтва теж народжуються і теж помирають (-стираються із пам'яті людей). Є, наприклад, пісні, які наш народ співає сотнями років, а є пісні, які стають модними на місяць-два, а потім їх геть-начисто, назавжди забувають.

Приповідки, загадки, байки, пісні, які придумали-створили наші діди-прадіди і які ми досі використовуємо у відповідних ситуаціях — це мудрість нашого народу, народне знання (англ. Folk-lore — народна мудрість, народне знання).

Послухати з дітьми "Сонечко" Василя Барвінського та "Пісню жайворонка" Петра Чайковського (не повідомляючи попередньо їх назв). Спробувати з'ясувати: про що і як розповідає музика?

Почути спів пташки у вступі до пісні на слова Шевченка "Зацвіла в долині".

Розпитати: Які малюнки, картини Т.Г.Шевченка діти бачили? Які вірші вчили? Коротко проінформувати про музичні твори на слова Шевченка. Сказати, що багато його пісень стали народними, що їх нині співають усі українці.

Урок 9

-Тема уроку: "Запис музики. Партитура".

Слухання музики. М.Римський-Корсаков "Море".

Спів. Українська народна пісня "Вербовая дощечка" (с.5,1).

Музична забава зі співом.

П.Козицький "А вже красне сонечко" [див. кн. "Весняночка"]. Спів у супроводі інструментального ансамблю. Поспівка "Тримав став" (с.58).

Орієнтовний зміст.

Роздивитися нотний запис пісні "Тримав став" на сторінці 58. Сказати, що ми бачимо партитуру -- нотний запис багатоголосного музичного твору для хору та оркестру. Щоб наш зір міг охопити мелодичний рух кожного голосу та кожного інструменту, їх ноти записані в партитурі на окремих рядочках.

Звернути увагу на партію (нотний рядочок) ксилофона. Запитати: чому нотні штилі мають не по одній, а по дві нотні голівки? {-іцоб вдаряти одночасно по двох дощечках ксилофону).

Поміркувати: чому партії співу та ксилофону записані на п'ятилінійкових нотних станах, а партії ударних (бубна та трикутника) на однолінійкових? {-бо ударні інструменти лише відстукують ритм. Ні бубон, ні трикутник не грають мелодій - тому що не здатні змінювати висоту свого звучання).

Послухавши з дітьми фрагмент з опери "Казка про царя Салтана", запитати: Про що і як розповідає ця музика? Чи почули в музичній тканині твору звучання струнних інструментів, ударних інструментів, духових?

З'ясувати: Чи могли б музиканти виконати цей твір, якби не було нотного запису: партитури та оркестрових партій-поголосників для кожного інструменту?

Урок 10

Тема уроку: "Українські народні танці".

Слухання музики. Народні танцювальні п'єси "Аркан", "Метелиця", "Гопак". Спів. Українська народна пісня "Веселі гуси" (с.47).

Поспівка "Зозуле рябенька" (с.51).

Музична забава. Розучування танцювальних рухів [див. кн. "Весняночка"]. Письмові завдання. №1,2 (с.26).

Oрієнтовний зміст.

Пригадати назви українських народних інструментів (-скрипка, сопілка, цимбали, бандура, дуда, бубон, басоля, козобас, бугай, трембіта тощо).

Запитати: чи чули як називають у нас, в Україні ансамбль народної музики? (-троїсті музики; називають так мабуть тому, що грали у ньому здебільшого три музиканти - скрипаль, бубніст та і^имбаліст).

Яку музику грали троїсті музики? (-найчастіше танцювальну, - бо. грали на вечорницях, весіллях та інших забавах).

Перелічити назви танців, що їх любили танцювати в давнину.

 • Козак [чоловічий танець-змагання].

 • Козачок [швидкий парний танець /хлопця і дівчини/].

 • Аркан [чоловічий танок /з Гуцульщини/].

 • Метелиця [танець із частими змінами фігур та швидкими обертаннями]).

 • Гопак [одиночний, парний або груповий танець стриманого темпу].

Слухаючи танцювальні п'єси ("Аркан", "Метелиця", "Гопак"), визначити на слух інструменти, що ці п'єси виконують. З'ясувати: Що відрізняє ці танці один від одного (-темп, ритм, особливості мелодики?). Супроводжувати виконання п'єс пластичним інтонуванням; виконанням характерних танцювальних рухів.

Урок 11

Тема уроку: "Українські пісні-веснянки та хороводи".

Слухання музики. М.Лгісенко "Пливе човен".

С.Прокоф 'єв "Ходить місяць над лугами". Спів. Українська народна пісня "Ой, єсть в лісі" (с.51). Музична забава зі співом. "Подоляночка" [див. кн. "Весняночка"]. Письмові завдання. № 1 в, 2 (с.25).

Орієнтовний зміст.

Запитати: Чи бачили як на Великдень дівчата водять "Кривого танця"?

Розповісти дітям: "Кривий танок — старовинний український танок, що мав накликати весну. На галявині, в трьох її кінцях, забивали кілки, поміж якими юна­ки та дівчата водили хоровод, що символізував нелегкий шлях богині Лади з Вирію до рідних земель" [11].

Підсумувати бесіди (на попередніх уроках) про веснянки - хорові народно­обрядові пісні, у яких оспівується пробудження природи, надії на врожай і т.ін.

Нагадати дітям ще два значення слова веснянка:

 • Народна назва пташок, що прилітають ранньою весною.

 • Ластовиння на обличчі, що особливо помітним стає навесні;

Послухати музичні твори "Пливе човен" та "Ходить місяць над лугами". Пригадати споріднені за настроєм образи природи, зображені у творах літератури.

Пояснити дітям, що музика без слів допускає різні тлумачення "про що вона розповідає" (бо не є такою конкретною як музика зі словами).

А от "як вона розповідає", які засоби музичної виразності застосовує — це ми можемо з'ясувати достатньо точно (-бо з деякими засобами ми уже знайомі).

Урок 12

Тема уроку: "Що таке опера?"

Слухання музики. П. Чайковський "Пісня жайворонка".

Фрагменти опери К. Стеценка "Лисичка, Котик і Півник". Спів. Автор невідомий "Я веселий Букварик" (с.21).

Слова В. Байкової "Ми були такі маленькі" (с.20).

М.Дремлюга "Пісня про школу" (є.55).

Музична забава зі співом. "Дітки колом стоять" [див. кн. "Весняночка"].

Письмове завдання. № 1 (с.ЗО).

Орієнтовний зміст.

Звернутися до дітей: Ви мабуть чути слова ляльковий театр, театр юного глядача, театр опери та балету. Спільно з'ясувати:

 • Що означає слово театрі (-це приміщення, у якому показують вистави).

 • Чи бувають музичні вистави? (-так, бувають. їх назви: опера, оперета, м 'юзикл, балет).

 • Чим відрізняється опера від інших музичних вистав? (-виконавці опери вислов­ люють свої думки, розмовляють між собою тільки співом та музикою).

 • Чи є опери для дітей? (-є й такі. Найчастіше їх створюють на сюжети казок).

Запитати: Чи пам'ятають казку про Лисичку, Котика і Півника?

Запропонувати дітям перенестися уявою в оперний театр і послухати декіль­ка фрагментів із опери Кирила Стеценка "Лисичка, Котик і Півник".

З'ясувати: Як музика розповідає про події? Як описує головних героїв? Якими засобами передано в музиці хитрість, улесливість, підступність Лисички? Якими засобами передано довірливість Півника, хоробрість Котика?

Урок 13

Тема уроку: "Мамине свято".

Слухання музики. П. Майборода "Пісня про вчительку".

Спів. В.Верменич "Вишиванка" (с.53).

А.Філіпеико "Святковий вальс" (с.55).

Спів та гра на уявних дзвонах. Народна співанка "Гойдада" (с.19). Музична забава зі співом. "Біла квочка-чубарочка" [див. кн. "Весняночка"].

Орієнтовний зміст.

Послухати забавлянку "Гойдада".

Порозмірковувати вголос: Чи багато часу, здоров'я, сил витрачають матері на своїх дітей? Чи завжди діти пам'ятають про це?

Розказати, що кожен з нас має три матері. Маму - яка нас народила, яка дбає, піклуються про нас. Матір-Україну - яка дбає про усіх дітей нашої Вітчизни. А ще маємо Матінку Божу - яка дбає про усіх дітей світ)'.

Навесні, у найпрекраснішу пору року, усі діти та дорослі разом відзначають Свято Матері. Припадає воно на другу неділю травня.

Послухавши твір Платона Майбороди "Пісня про вчительку", з'ясувати: Як, якими засобами розповідає музика про вчительку - нашу "шкільну маму"? За допомогою відстукування пульсу визначити розмір (кількість дольок у такті). Визначити: У ритмі якого танцю виконується цей твір? {-у ритмі вальсу).

Навчитися співати забавлянку "Гойдада" словами, складами ритму, числовими позначеннями щаблів. Одночасно зі співом показувати напрям руху мелодії долонькою (вище-нижче), ударами по уявних дзвонах (вправо-вліво). Уміти показувати мелодію забавлянки ручними знаками.

Ще раз заспівати забавлянку, ведучи пальчиком уздовж її нотного запису. Звернути увагу дітей на вигляд знаків повторення. Навчитися супроводжувати свій спів виплескуванням-імпровізуванням ритмів (кому який вдасться).

Урок 14

Тема уроку: "День Перемоги".

Слухання музики. Д.Кабалевський "Кавалерійська", "Бойова пісенька".

Д. Тухманов "День Перемоги". Спів. А.Філіпенко "Вічний вогонь" (с.55).

Музична забава зі співом. "Два півники" [див. кн. "Весняночка"]. Гра на чорних клавішах. Колискова пісня "Ходить котик" (с.45).

Орієнтовний зміст.

Кожен з нас любить перемагати, бути переможцем (у дитячій грі, у спортив­ному змаганні, у навчанні [-хто з учнів найуважніший на уроці?, хто найстаранні-ше виконує завдання? тощо]).

На жаль, є ігри, які призводять до біди (напр., ігри з вогнем, ігри на воді). Та найгіршою з усіх "грою" є війна. Бо вона часто призводить до загибелі мільйо­нів людей. Так сталося під час Першої світової війни (на початку минулого сто­ліття). Так сталося і під час Другої світової війни (у середині минулого століття).

На честь перемоги народів світу над гітлерівськими загарбниками було створено багато пісень. Одну з них ми сьогодні послухаємо. Послухаємо також дві фортепіанні п'єси для дітей на військову тематику - адже діти теж воювали проти загарбників.

Запропонувати дітям двічі послухати п'єсу "Кавалерійська".

За другим разом хай хлопчики спробують зімітувати помахи шабель над головою (передаючи рухами характер крайніх частин п'єси). Дівчатка хай доповнять музику легким постукуванням по парті - імітацією цокоту копит.

У середній частині п'єси діти можуть підспівувати мелодію, тримаючи у руках уявні вуздечки.

З'ясувати: Яким засобами музичної виразності скористався композитор Дмитро Кабалевський, створюючи "Кавалерійську" та "Бойову пісеньку"?

Навчити дітей грати колискову "Ходить котик" на чорних клавішах Оез - Ез (соль-бемоль - мі-бемоль), переносячи руку із клавіші «1-кружечок» на клавішу «2-квадратик» (с.57).

Урок 15

Тема уроку: "Скоро літо прийде".

Слухання музики. М.Сільванський Музична казка "Івасик-Телесик".

Спів, Я. Степовий "Вишеньки-черешеньки" (с.53).З.Лєвіна "Що нам осінь принесе" (с.55).

Поспівка "Гей, хлоп'ята" (с.54). Гра на чорних клавішах.

Поспівки "Кумо, кумо" (с.11), "Зозуле рябенька" (с.51). Письмове завдання. № 2 (с.ЗО).

Орієнтовний зміст.

Запитати дітей: Чи бували у полі, лісі, лузі? Чи знають, як себе там пово­дити? Чи вміють насолоджуватись красою травин-ки, листочка? Чи розуміють, що кожна мурашка, жучок, павучок теж хочуть жити? А тому ми не маємо права бездумно вбивати їх (-якщо не переконані у їх крайній шкідливості для людини).

Перевіривши, чи уміють діти рахувати від одного до десяти (і навпаки), запропонувати їм здійснити уявну мандрівку просторами нашої прекрасної Батьківщини. За допомогою пісні "Раз - ялинка, два - дубок" розповісти про усе, що ми побачили зі свого всюдихода-«лендровера».

Співати пісню "почерговим двоголоссям": Вчитель називає числа - весь клас розповідає про усе побачене. Хлопці називають числа - дівчата розповідають. Дівчата називають числа — хлопці розповідають.

Послухавши музичну казку "Івасик-Телесик" М.Сільванського, з'ясувати: Як розповідає музика про події, про героїв казки? Які засоби музичної виразності застосував композитор змальовуючи позитивних дійових осіб? Які засоби музич­ної виразності застосував композитор змальовуючи негативних дійових осіб?

Поспівки "Кумо, кумо" та "Зозуле рябенька" співати словами, числовими позначеннями щаблів ладу (5 5 З З і т.д.), складами відносної сольмізації (Зо Ві). Одночасно зі співом показувати рух мелодії ручними знаками. Після закінчення поспівок доцільно додати звучання тоніки, показавши її кулачком (1; Йо).

Навчити дітей грати поспівки "Кумо, кумо" та "Зозуле рябенька" на чорних клавішах Сез — Ез [«] -кружечок», «2-квадратик» (с.57)].

Урок 16

Підсумкове заняття.

Орієнтовний зміст. л

Влаштувати невеликий підсумковий концерт «на замовлення». Запитати: Які твори (із вивчених протягом року) найбільше сподобалися дітям? Які пісні хотіли б ще раз заспівати? Яку музику хотіли б ще раз послухати? (Виконати побажання «замовників»).

На заключний урок музики можна запросити батьків. У цьому випадку прог­раму виступів слід обдумати заздалегідь. Ще й так, щоб кожній дитині була приділена увага публіки.