Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Заїкання.docx
Скачиваний:
46
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
32.13 Кб
Скачать

Часто пропоную також терапію – це посередні методи.

Рухова терапія, поєднана з грою, прикладом якої є метод розвиваючого руху Вероніки Шерборн

M. Богдановіч, авторка польської адаптації методу, вважає, що метод, застосований у випадку дітей, які заїкаються, через рухову активність забезпечує: покращення емоційного стану, функціонування у суспільстві і спілкування (вербального і невербального) з оточенням. Основною передумовою є використання руху для розвитку почуття безпеки, схеми тіла і просторової орієнтації, зокрема, удосконалення рухів, а також для установлення близьких міжособистісних контактів. Терапія проводиться у формі групових занять, у яких беруть участь кілька або кільканадцять дітей і їхніх партнерів. Досвід позитивно впливає як на емоційний чинник, так і на моторний. Прекрасний метод, який підтримує, покращує взаємовідносини дитина – родина, тому що у заняттях беруть участь батьки, брати і сестрички i дитина, яка заїкається.

Логоритміка  Метод, основою якого є музичний ритм з застосуванням слова і руху. Ефективність цього методу вимагає: - підпорядкування музиці, - дотримання правил дикції, інтонації, граматичних і логічних форм,  - врахування естетичних і суспільних чинників у процесі спілкування. Тому метою словесно-музичних вправ є: - досягнення правильної дикції, - оволодіння технікою ритмізації мовлення, - розслаблення і спокій, - розвиток особистості.

У Польщі, в Торуні, у Клінічній лікарні функціонувало фоніатричне відділення, у якому проводилася терапія для осіб, котрі заїкаються. Серед інших застосовувався метод логоритміки та хорового співу. Терапія тривала 21 день. Я розмовляла з пацієнтами, які надійно виробили плавність свого мовлення.

На індивідуальних заняттях, якщо заїкання є значним, навчаю батьків методу тіні і використовую ехо-коректор.

Метод тіні. Розроблений під час експериментів над затриманим акустичним зворотним зв'язком (ефект Lee). Він полягає у тому, що терапевт читає або промовляє зв’язний текст, який налічує 100 ‐300 слів, a особа, яка заїкається, зразу, без затримки його повторює, з максимальним запізненням на 1‐2 слова. Таким чином, пацієнт, як тінь, встигає за терапевтом. Спочатку темп їхнього мовлення повільний, потім пришвидшений, при інтонації, яка змінюється. Завдання – відвернути увагу від власного висловлювання i спрямувати її на іншого мовця, що поліпшує плавність мовлення. Цей метод я застосувала до маленького пацієнта, який говорить разом зі мною або з кимсь із батьків, хто не заїкається, спостерігаючи за рухами обличчя, рота... Необхідним є зразок правильного мовлення. Промовляємо відомі дитині римовані віршики, вірші-загадки, співаємо і т.п…

Метод „Ехо” – першим автором, який використав ефект Lee у терапії осіб, які заїкаються, є поляк – професор Адамчик (1959). Суттю методу є мовлення способом, синхронізованим з власним ехо, запізненим на 0,1 ‐0,3 с, завдяки чому неплавність мовлення появляється, але темп мовлення є перебільшено сповільненим.

Заїкання – судорогоподобние руху артикуляційною і гортанний мускулатур, що виникають частіше спочатку мови (рідше в середині), в результаті яких пацієнт змушений затримуватися на якомусь звуці (групі звуків). Дані симптоми заїкання вельми схожі з клонічними і тонічними судомами. При клонічних заїкання спостерігається повторне утворення слів, складів і звуків. Тонічної заїкання не дозволяє пацієнтові зрушитися із звуковою зупинки, Щоб перейти до артикуляції другого звуку.

Класифікація заїкання

Невротичної заїкання виникає в здорових дітей, як результат стресів і неврозів.

Неврозоподібною заїкання властиво дітям із захворюваннями нервової системи (як наследственними, так і набутими).

Етіологія і патогенез

Виділяють дві групи причин виникнення заїкання: сприятливі і що провокують. Серед привертають причин виникнення заїкання необхідно виділити:

 • спадкову обтяженість;

 • захворювання, що викликають енцефалопатичні наслідки;

 • внутрішньоутробні, родові травми;

 • перевтома і виснаження нервової системи (як наслідок інфекційних захворювань).

Деякі умови, що сприяють виникненню заїкання:

 • порушення розвитку моторики і відчуття ритму;

 • убогість емоційного розвитку;

 • підвищення реактивності в результаті анормальность відносин з оточуючими;

 • приховані психічні порушення (наприклад, ущемлення).

Наявність одного з перерахованих вище умов достатньо для нервового зриву і, як наслідок, заїкання.

До причин, що провокує виникнення заїкання, належать:

 • одномоментна психічна травма (страх, переляк)

 • двомовність або багатомовність в сім'ї;

 • наслідування;

 • тахілалія (прискорена мова).

Патогенез заїкання схожі з механізмом підкіркової дизартрії. У його складі – порушення координації дихального процесу, артикуляції і голосоведення. Тому заїкання часто позначають як дізрітміческую дизартрию.

Зрив індукційних взаємодій кори головного мозку і підкіркових структур призводити до порушення регуляції кори. У зв'язку з цим відбуваються зрушення в роботі стриопаллидарной системи, яка відповідає за «предуготовность» до скоєння руху. У русі беруть участь дві групи м'язів – одні скорочуються, інші – розслабляються. Завдяки точному та погоджені перерозподілу тонусу м'язів, можливе вчинення швидких, точних і суворо диференційовних рухів. Саме стриопаллидарной системою здійснюється контроль над раціональним перерозподіл тонусу м'язів. Блокування стриопаллидарной регулятора мови унаслідок емоційного перезбудження або анатомо-патологічних ушкоджень мозку призводити до клонічних повторення (тик) або тонічного спазму. З часом патологічного рефлекс – порушення мовного автоматизму і гіпертонус мускулатури мовного апарату – переростає в умовний рефлекс.