Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КСЮША.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
321.42 Кб
Скачать

Тема 3. Теплові явища

Таблиця 4.Теплові параметри людини

Нормальна температура тіла, oС

36,7

Температура окремих ділянок тіла, oС:

 

лоб

33,4

долоні рук

32,8

підошви ніг

30,2

Температура замерзання (плавлення) крові, oС

від -0,56 до -0,58

Питома теплоємкість крові, кДж/(кг К)

3,9

Питома теплоємкість крові, кал/(г oС)

0,93

Маса води ,що випаровується з поверхні шкіри і легень за добу, кг

0,8 - 2,0

Найбільш сприятлива для життя людини відносна вологість, %

40 - 60

Поверхневий натяг крові, мН/м

60

Тема 4. Електрика і магнетизм в житті людини

Функціонування організму людини пов'язане з виникненням в органах і тканинах процесів збудження, супроводжуються електричними явищами, які, за винятком струмів або потенціалів спокою, мають коливальний характер.

Таблиця 5. Електричні параметри людини

Питомий опір тканин тіла, Ом м:

 

м’язи

1,5

кров

1,8

верхній шар шкіри (сухий)

3,3 * 105

кістка (без окістя)

2 * 106

Диелектрична проникненість

 

кров

85,5

верхней шар шкіри (сухий)

40 - 50

кістка (без окістя)

6 - 10

Опір тіла людини від кінця однієї руки до кінца другої (при сухій непошкодженій шкірі рук), кОм

≈ 15

Сила току через тіло людини, що вважається безпечною, мА

до 1

Сила току через тіло людини , що приводить до серйозних поражень организму, мА

≈ 100

Безпечна електрична напруга (сире приміщення ), В

12

Безпечна електрична напруга (сухе приміщення ), В

36

1Електричний опір людського тіла визначається в основному опором поверхневого шару шкіри (епідермісу).

Організм людини є джерелом біоелектричних полів, що супроводжується формуванням на поверхні тіла складної картини електричних потенціалів і зовнішніх електричних і магнітних полів. Одночасно з реєстрацією біоелектричної активності збудливих структур стали проводитися дослідження електричного поля організму людини. Перша спроба зареєструвати електричне поле мозку людини і передати його іншій людині була зроблена в 1928 р. М. фон Ардені. У цих експериментах над головою однієї людини розміщувалася реєструюча металева пластина, сигнал з якої через індуктивну або ємнісний зв'язок потім передавався на голову іншого. Ймовірно, з історичної точки зору, ці дослідження можна вважати першими спробами використання власних електричних полів людини в медичних цілях.

Вимірюється поблизу людини електричне поле обумовлено відбуваються в організмі біоелектричними процесами і містить декілька компонент - постійну і змінну. У результаті численних досліджень показана принципова можливість реєстрації з поверхні тіла і на певній відстані від нього низькочастотних електричних потенціалів, що відбивають функціонування органів і їх систем. Таким чином, будь-яка частина тіла людини є джерелом електричних коливань, що несуть інформацію про поточний стан організму[17].

Вивчення магнітних полів людини, у порівнянні з електричними, значно відставало через методичних складнощів і низької чутливості реєструючої апаратури. Тільки з появою надчутливого вимірювача, робота якого заснована на ефекті Джозефсона - надпровідного квантового інтерференційного датчика (СКВИД) - з'явилася можливість реєстрації зовнішніх магнітних полів людини. Першим було зареєстровано магнітне поле серця, трохи пізніше - магнітне поле мозку, які так само, як і електричні, є інформативним показником в оцінці стану цих органів.

Таким чином, в даний час виділено два класи електричних сигналів, що реєструються на поверхні тіла людини і на відстані від нього. Перший з них є результатом функціонування біоелектричних «генераторів» організму і реєструється контактним способом з використанням електродної методики. Другий вид може бути розглянутий як природного продовження поза організмом людини полів першого класу. Всі ці процеси є результатом одночасної діяльності декількох джерел в організмі людини, в тому числі і тих, які ще до кінця не досліджені.

Електричні процеси у вигляді біоелектричних потенціалів збудливих органів і тканин реєструються як електрокардіограма (ЕКГ), електроенцефалограма (ЕЕГ), електроміограма (ЕМГ) тощо, які добре вивчені і знайшли широке застосування в медичній практиці. Властиві організму людини магнітні поля реєструються як магнітокардіограмми (МКГ), магнітоенцефалограмми (МЕГ), магнітоміограмми (ММГ) і т.п. Всі ці електричні й магнітні поля, частотний діапазон яких лежить переважно в інтервалі від десятих часток герц до одиниць кілогерц, характеризуються низькою інтенсивністю. Порівняльна характеристика власних електричних і магнітних полів людини наведена в табл. 6.

Таблиця 6. Основні низкочастотні електричні і магнітні поля людини

Електричні поля

Амплітуда, мкВ

Магнітні поля

Амплітуда, пкТл

Полоса

частот, Гц

Серцевий м’яз

Електрокардіограма

0,3-3000

Магніто

кардіограма

50

0,5-100

Електрокардіограма плода

5-50

Магнитокардіо

грама плода

1-10

0,5-100

Скелетні м’язи

Електроміограма

1-500

Магніто

міограма

10

0-2000

Головний мозок

Електроенцефалограма

1-300

Магніто

енцефалограма

1

0,5-30

Викликані потенціали

1-100

Викликані магнітні поля

0,1

0-60

Сформовані в даний час представлення свідчать про важливу роль внутрішніх електричних полів у процесах життєдіяльності організму людини, що дозволяє зробити висновок про їх високу інформативність та можливості використання в цілях діагностики та лікування[8]. Крім участі в авторегуляціонних процесах в організмі ці поля можуть відігравати певну роль у функціонуванні всіх внутрішніх органів і систем. У першому наближенні роботу цього механізму можна представити у вигляді функціональних зв'язків між окремими органами і системами цілісного організму, які здійснюються за рахунок електричних і електромагнітних полів, що несуть біологічно важливу інформацію, забезпечуючи тим самим за вдалим визначенням В.Г. Зілова, - «інформаційний гомеостазис».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]