Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КСЮША.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
321.42 Кб
Скачать

Тема 6. Радіація і людина (6 год.)

Історія відкриття радіоактивних випромінювань. Актуальність проблеми радіації.

Взаємодія випромінювання з речовиною.

Поняття радіоактивного випромінювання. Взаємодія з речовиною. Дози іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювань.

Біологічна дія зовнішнього опромінення. Зовнішнє опромінення. Дія опромінення на живі організми. Ракові захворювання.

Внутрішнє опромінення. Радіонукліди (їх види). Ступінь радіаційної небезпеки радіонуклідів при внутрішньому опроміненні.

Захист від опромінення. Три методу захисту: час, відстань, екранування. Зіставлення опромінення з допустимими і небезпечними рівнями опромінення людини.

Тема 7. Фізика людини й медична діагностика(4 год)

Форми і методи контролю:

Після закінчення вивчення курсу залік ставиться при виконанні таких умов:

1. Активну участь у підготовці та проведенні семінарів, конференцій, випуск газет, виготовленні моделей.

2. Виконання не менше половини лабораторних робіт.

3. Виконання не менше одного експериментального завдання дослідницького або конструкторського характеру.

4. Складання "Фізичного паспорта людини".

Тема заняття

Кіл-ть

годин

МЕХАНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЛЮДИНИ (9 год)

1

Фізика. Людина. Навколишнє середовище.

1

2

Кинематика і тіло людини.

1

3

Людина в умовах невагомості і перевантажень.

1

4

Прямоходіння і опорно-рухова система людини . Статика в тілі людини.

1

5

Проявлення сили тертя в організмі людини.

1

6

Робота і потужність, що розвивається людиною в різних видах діятельності.

1

7

Тиск і тіло людини.

1

МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ В ЖИВИХ ОРГАНІЗМАХ (3 год)

8

Коливання і людина.

1

9

Органи творення звуку.

1

10

Органи сприйняття звуку.

1

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА (3 год)

11

Теплові процеси в тілі людини. Терморегуляція.

1

12

Кровоносна система.

1

13

Дихательна система.

1

ЭЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ. (3 год)

14

Электричні властивості тіла людини.

1

15

Вплив електромагнітних хвиль на людину.

1

16

Магнитне поле і живі організми.

1

ОПТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЛЮДИНИ( 6 год)

17

Світло необхідне живій природі.

1

18

Біологічний ефект світла.

1

19

Око як оптична система.

1

20

Зрі людини.Світловідчуття.

1

21

Світ людини з різними порушеннями зору.

1

22

Місце світла в житті організмів.

1

РАДІАЦІЯ І ЛЮДИНА (6 год)

23

Історія відкриття радіоактивних випромінювань. Актуальність проблеми радіації.

1

24

Взаємодія випромінювання з речовиною.

1

25

Біологічна дія зовнішнього опромінення.

1

26

Внутрішнє опромінення.

1

27

Захист від опромінення.

1

28

Зіставлення опромінення з допустимими і небезпечними рівнями опромінення людини.

1

Фізика людини й медична діагностика (4 год)

29

Фізичні основи лікування електричним током .

1

30

Фізичні основи лікування ультразвуком .

1

31

Фізичні основи лікування Сонцем і повітрям .

1

32

Фізичні прилади для діагностики людини .

1

33

Конференція

1

34

Презентація проекту “Фізичний паспорт людини”.

1

35

Підсумковий урок.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]