Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задания к зм 3.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
49.39 Кб
Скачать

8. Вчення європейських сереньовікових вчених (ф.Аквінський та ін.)

 1. Роки життя Ф.Аквінського:

А. 1561 – 1626

Б. 1225 – 1274

В. 1345 –1400

Г. немає вірного варіанту

 1. Фома Аквінський філософ і теолог написав такі праці як:

А. «Сума теології», «Сума проти язичників»

Б. «Про живопис», «Про душу і життя»

В. « Дослідження здібностей до наук», «Антоніана Маргарита»

Г. немає вірного варіанту

 1. Ф. Аквінський відомий тим, що:

А. сформулював п'ять доказів буття бога, що описується як першопричина, кінцева мета сущого

Б. стверджував, що природа завершується в благодаті, розум – у вірі, філософське пізнання і природна теологія, заснована на аналогії сущого, - в понад природному відверті.

В. його вчення лежить в основі томизму і неотомизму

Г. всі варіанти

 1. Томізм – це філософія:

А. яка покликана філософськи обгрунтувати незалежність людини від бога

Б. монопсихізму, т.т. що дуалізм розділяє «єдину» душу і тіло.

В. у формі ідеалізму, т.т. субстанціновано не поняття, а плотські образи, які актуалізуються завдяки спеціальній операції свідомості, а не створюються самим індивідом.

Г. варіанти Б та В.

 1. У Ф. Аквінського душа:

А. матеріальна

Б. ідеальна

В. стає «чистим» суб'єктом, що не володіє нічим, окрім здатності усвідомлювати

Г. відсутня у людини

 1. Через багато століть томізм оживе у феноменологічній концепції:

А. Ф. Брентано

Б. Г. Гельмгольца

В. В. Вундта

Г. немає вірного варіанту

 1. Однією з визначальних особливостей томистської психології є принцип:

А. діалектики

Б. розташування всіх явищ у вигляді сходинок – від нижчого до вищого.

В. віддзеркалення

Г. діяльності

 1. У роздрібленій Німеччині в 16 ст. найбільшу популярність серед психологічних концепцій придбала:

А. психологія здібностей вченого - енцеклопедиста Х.Вольфа

Б. психологія відчуттів Е. Конділ`яка

В. психологія природної необхідності людини-машини В. Ламетрі

Г. натурфілософія М.Ломоносова

 1. Х. Вольфу належать авторство книг:

А. "Емпірична психологія", "Раціональна психологія".

Б. «Трактат про відчуття»

В. «Природна історія душі»

Г. «Людина-машина»

 1. Розквіт матеріалістичної думки у Франції був підготовлений ньютонівською картиною природи, локківскою картиною свідомості і пропагандистами досвідченого знання у Франції, такими як:

А. Юм і Гартлі

Б. Вольтер і Конділ`як

В. Вольф і Руссо

Г. всі варіанти

 1. У «Трактаті про відчуття» Конділ`яком представлена:

А. психологія здібностей

Б психологія відчуттів

В. психологія природничої необхідності людини-машини

Г. натурфілософія

 1. Наступний автор в книзі "Природнича історія душі» стверджує, що душа дійсно існує, проте її не можна відокремити від тіла, оскільки тіло - машина, то і людина в цілому зі всіма її душевними здібностями - автомат, що всього лише відчуває, мислячий і прагнучий до насолоди

А. Х.Вольф

Б. Кондел`як

В. Ламетрі

Г. М.Ломоносов

 1. У Франції 16 ст. велику популярність серед психологічних учень придбала:

А. психологія здібностей ученого – енцеклопедиста Х.Вольфа

Б. психологія відчуттів Конділ`ьяка

В. психологія природної необхідності людини-машини Ламетрі

Г. натурфілософія М.Ломоносова

14. Головна практична ідея французького матеріалізму полягала в затвердженні вирішальної ролі:

А. виховання і освічених законодавців

Б. біологічного

В. психічного

Г. всі варіанти вірні

15. Руссо стверджував, що людина від природи добра, але її зіпсувала :

А. жадність

Б. цивілізація

В. віра

Г. всі варіанти

 1. Уявлення про різні рівні інтеграції органів "людської машини" розвинув у Франції

А. Х.Вольф

Б Конділ`як

В. Ламетрі

Г. Кабаніс

 1. Економічний і культурний підйом Росії після реформ Петра I сприяв формуванню передової суспільно-філософської і наукової думки в образі вчених:

А. М.В.Ломоносова, Я.П.Козельського, Н.І.Новікова, А.Н.Радіщева

Б. Х.Вольфа, Конділ`яка

В. Ламетрі, Кабаніса

Г. всі варіанти вірні

Задание 2.

Дополните таблицу, раскрыв обобщенные понятия:

Таблица

Ученый

Труды

Учение, поле деятельности

Авиценна (Ибн-Сина)

Аверроуз (Ибн-Роштд)

Фома Аквинский

Задание 3.

Дайте определение терминам:

Томизм____________________________________________________________

Номинализм_______________________________________________________

Реализм___________________________________________________________

Концептуализм___________________________

Таблица для оценивания

Содержательный

модуль

Задание

оценка

3

1. Тесты тт.6,7,8

2. Дополнение таблицы

3. Определение терминов

Итог за 3 содержательный модуль

=

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]